Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаMicrosoft word підготував учитель інформатики Телятник С. М кобеляки, 2008 Кобеляцька середня загальноосвітня школа 1-3 ступенів №2 ім. О. Т. Гончара Практичні роботи по темі: microsoft word

Скачати 487.31 Kb.

Microsoft word підготував учитель інформатики Телятник С. М кобеляки, 2008 Кобеляцька середня загальноосвітня школа 1-3 ступенів №2 ім. О. Т. Гончара Практичні роботи по темі: microsoft word
Скачати 487.31 Kb.
Сторінка 1/8
Дата конвертації 18.05.2017
Розмір 487.31 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Кобеляцька середня загальноосвітня школа

1-3 ступенів №2 ім. О.Т.

Сере́дня загальноосві́тня шко́ла - загальноосвітня школа, в якій учні здобувають середню освіту.

Гончара


Практичні роботи по темі: MICROSOFT WORD
Підготував

учитель інформатики

Телятник С.М

Кобеляки, 2008


Кобеляцька середня загальноосвітня школа

1-3 ступенів №2 ім. О.Т.Гончара
Практичні роботи по темі: MICROSOFT WORD
Підготував

учитель інформатики

Телятник С.М

Кобеляки, 2008


Зміст


Практична робота № 1 MICROSOFT WORD.

Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.

Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».

ПІДГОТОВКА ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА ДО РОБОТИ 5

Практична робота № 2 MICROSOFT WORD.

Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.

ОСНОВНІ ПРИЙОМИ РОБОТИ 3 ДОКУМЕНТАМИ 8

Практична робота № 3 MICROSOFT WORD. ВВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ 12

Практична робота № 4 MICROSOFT WORD. ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТУ 15

Практична робота № 5 MICROSOFT WORD.

Форматува́ння (formatting) - процедура створення структур порожньої файлової системи вказаного типу - розподіл доріжок магнітного диска (дискети, твердого диска) чи іншого носія інформації (наприклад, SSD чи флеш-накопичувача) на фізичні чи логічні записи, що виконується перед першим використанням диска.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.

ВИКОРИСТАННЯ СПИСКІВ 19

Практична робота № 6 MICROSOFT WORD. ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІВ. ФОРМАТУВАННЯ СТОРІНКИ 22

Практична робота № 7 MICROSOFT WORD. ПОБУДОВА ТАБЛИЦЬ ТА ОБРОБКА ТАБЛИЧНИХ ДАНИХ 24

Практична робота № 8 MICROSOFT WORD. РЕДАКТОР ФОРМУЛ. ВВЕДЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ФОРМУЛ ТА РІВНЯНЬ 28

Практична робота № 9 MICROSOFT WORD.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Таблиця - це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку за рядками та стовпцями.

Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.

ВСТАВКА ОБ'ЄКТІВ РІЗНИХ ТИПІВ 30

Практична робота № 10 MICROSOFT WORD. КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 35


Практична робота № 1 MICROSOFT WORD. ПІДГОТОВКА ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА ДО РОБОТИМета: ознайомитися з основними елементами вікна та вміти підготувати текстовий процесор до роботи.

Хід роботи:

1. Розгляньте складові вікна (рис. 1.). Знайдіть рядок заголовка вікна, головне меню вікна, панелі інструментів, лінійки, смуги прокручування, рядок стану вікна.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.

Ч
асто буває, що з якихось причин відсутні смуги прокручування, лінійки чи інші елементи, або навпаки є елементи не потрібні для роботи. Тому постає завдання: як включит або виключити відповідні елементи

2. Включення/виключення смуг прокручування.

Для того щоб виключити або включити відповідні елементи необхідно виконати та-послідовність дій: меню Сервис — команда Параметрыдіалогове вікно "Парамеры" — вкладка "Вид" — прапорці "Вертикальная полоса прокрутки" та "Горизонтальная полоса прокрутки"

2.1.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Діало́гове вікно́ - особливий тип вікна, яке задає запитання і дозволяє вибрати варіанти виконання дії, або ж інформує користувача. Діалогові вікна зазвичай відображаються тоді, коли програмі або операційній системі для подальшої роботи потрібна відповідь.

Вимкніть смуги прокручування.

2.2. Відновіть виключені елементи вікна.

3. Включення/виключення лінійок форматування.

Вмикання/вимикання лінійок виконується за командою Линейка з меню Вид, а можна скористатися наступною послідовністю дій: меню Сервис — команда Параметры— діалогове вікно "Параметры" — вкладка "Вид" — прапорець "Вертикальна линейка".

3.1. Вимкніть лінійки.

3.2. Відновіть лінійки.

4. Додання панелей інструментів.

Для виклику або вимкнення панелі інструментів можна скористатися командою: меню Вид - команда Панели инструментов — вибрати ім'я потрібної панелі.

Увімкнена панель, як правило, з'являється десь посередині екрану, і для того, щоб розташувати її в більш зручному місці потрібно притиснути ліву клавішу миші на рядку заголовку панелі інструментів і буксирувати (тягнути) її до потрібного місця розташування.

Буксирува́ння (голювання) - переміщення одним транспортним засобом іншого транспортного засобу, що не належить до експлуатації транспортних составів на жорсткому чи гнучкому зчепленні або способом часткового навантаження на платформу чи на спеціальне опорне пристосування.

Клавіша, також клавіш (англ. key) - пластинка для передавання дії від пальців рук до пристрою, механізму.

4.1. Увімкніть панель інструментів "WordArt" та розташуйте її поряд з панелями . інструментів "Стандартная" та "Форматирование".

4.2. Увімкніть панель інструментів "Таблицы и границы" та розташуйте її поряд вертикальною лінійкою.

4.3. Увімкніть панель інструментів "Базы данных" та розташуйте її над рядком стану вікна.

4.4. Вимкніть всі додані панелі інструментів.

5. Додання кнопок па панелі інструментів.

Якщо ж команда (дія), яку ви використовуєте, часто не має відповідної кнопки на жодній панелей, то є можливість додати кнопку відповідної дії на одну з панелей.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Для додання кнопки на панель інструментів потрібно виконати таку послідовність дій: меню Сервіс — команда Настройка — діалогове вікно "Настройка" — вкладка "Команды" — вибрати категорію, в якій знаходиться команда — знайти кнопку, що їй відповідає — натиснути на ній ліву клавішу миші та буксирувати на одну з панелей.

5.1. Додайте кнопки: виклику редактора формул (категорія Вставка);

Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.

виклику таблиці символів, відсутніх на клавіатурі (категорія Вставка), створення тексту на верхній індекс (категорія Формат)

6.

Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.

Зміна зовнішнього вигляду кнопок.

Для зміни зовнішнього вигляду кнопки потрібно скористатися такою послідовністю дій: меню Сервіс — команда Настройка — діалогове вікно "Настройка" — вкладка "Команды" — виділити додану кнопку (на панелі інструментів) — кнопка "Изменить выделенный объект" — вибрати потрібну дію.

6.1. Змініть малюнок кнопки на (пункт "Изменить значок на кнопке").

6.2. Змініть малюнок на (пункт "Выбрать значок для кнопки").

6.3. Відновіть початкову картинку на кнопці (пункт "Восстановить значок на кнопке").

6.4. Вилучіть додані кнопки з панелі інструментів.

7. Закінчіть роботу.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

  1. Як запустити текстовий редактор ?

    Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

    Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.  2. З яких елементів складається вікно програми?

  3. Як увімкнути панель інструментів?

  4. Як додати кнопку на панель інструментів?

  1. Як вимкнути або увімкнути смуги прокручування?
  1   2   3   4   5   6   7   8


Скачати 487.31 Kb.

2021