Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМій рідний дім Україна

Скачати 49.64 Kb.

Мій рідний дім Україна
Скачати 49.64 Kb.
Дата конвертації25.03.2017
Розмір49.64 Kb.
ТипКонкурс

Додаток № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ УДППЗ «Укрпошта»

від __________ № _______

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс дитячого малюнку

«Мій рідний дім Україна»
1. Загальні положення

1.1 Це положення визначає порядок проведення конкурсу дитячого малюнку на тему: «Мій рідний дім Україна» (далі – конкурс).

1.2. Конкурс проводиться Українським державним підприємством поштового зв’язку «Укрпошта» (далі – УДППЗ «Укрпошта») спільно з ТОВ ВКФ «Анатоль », що є засновником періодичного видання щомісячного журналу «Малюк Котя», з 01.04.

Періодичне видання - серіальне видання (зазвичай друковане), що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву.

Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.

2015 до 31.12.2015 року.

1.3 Конкурс спрямований на дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

1.4 Конкурс відбувається в рамках Плану заходів з реалізації Концепції розвитку філателії в Україні на 2013-2018 рр., затвердженого наказом УДППЗ «Укрпошта» від 16.02.2015 р. № 101.
2. Мета конкурсу

2.1 Популяризація філателії як надзвичайно цікавого та корисного для дітей захоплення.

2.2 Популяризація професії поштового працівника та її важливої ролі в суспільстві.

2.3 Заохочення дітей до художньої творчості, виховання в них любові до Батьківщини, пропагування родинних цінностей.

2.4 Популяризація важливості дитячих періодичних видань та спонукання до читання як способу пізнання світу, накопичення корисних знань.

Журнал Журнал (фр. journal) - друковане періодичне видання. Поряд з газетою, журнал є одним з основних ЗМІ і пропаганди, впливає на громадську думку, формуючи її відповідно до інтересів певних ідеологічних груп, суспільних класів, політичних партій і організацій.

2.5 Зміцнення авторитету УДППЗ «Укрпошта» як соціально орієнтованого підприємства.


3. Умови конкурсу

3.1 До участі в конкурсі допускаються діти вікової категорії 3-9 років.

3.2 Тематика робіт обумовлена темою конкурсу та може охоплювати різноманітні аспекти життєдіяльності людини.

3.3 Техніка виконання робіт довільна.

3.4 Формат робіт – не більше А3.

3.5 Учасники (або їхні офіційні представники) можуть подавати на конкурс роботи тільки власного авторства.

3.6 Учасники конкурсу (або їхні офіційні представники) несуть відповідальність за порушення авторських прав третіх осіб.

Порушення авторського права Порушення авторського права (контрафакція; піратство, якщо мова йде про порушення майнових авторських прав) - дії, спрямовані на протиправне використання об'єктів права інтелектуальної власності, що належать іншим особам, умисно вчинені особою, яка розуміє протизаконний характер цих дій, з метою отримання матеріальної вигоди.

3.7 Кількість поданих на конкурс робіт від одного учасника (або їхнього офіційного представника) не обмежена.

3.8 Усі подані на конкурс роботи мають супроводжуватись назвою та коротким коментарем до зображень.

3.9 Учасники конкурсу (або їхні офіційні представники) надають таку інформацію про себе:

прізвище, ім’я, по батькові;

ксерокопію свідоцтва про народження (дитини) та ідентифікаційного коду (офіційного представника);

домашню адресу із зазначенням поштового індексу;

Пошто́вий і́ндекс - набір символів, що додається до поштової адреси для полегшення сортування та пристави пошти. Уперше поштові індекси застосовано 1932 року в Україні, що тоді була у складі СРСР. 1962 року нову систему поштової індексації впроваджено в Західній Німеччині, пізніше її застосовано й в інших країнах світу.

номер телефону та електронну адресу офіційного представника.

3.10 Учасники надсилають роботи поштою на адресу редакції журналу «Малюк Котя»: вул. Шовковична, 16а, оф. 6, м. Київ, 01024. На конверті має бути позначка «На конкурс».

3.11 Кінцевий термін подання робіт – 31 грудня 2015 р., що підтверджується календарним штемпелем на поштовому конверті з роботою учасника.

Конве́рт (нім. Kuvert, фр. couvert) - пакет з паперу або поліетилену для вкладання, зберігання і пересилки паперів та інших плоских предметів.

3.12 Надаючи роботи на конкурс, учасники автоматично передають невиключне авторське право організаторам на їх безкоштовне та необмежене в часі використання для створення поліграфічної продукції, а також як ілюстративного матеріалу у виданнях організаторів конкурсу.

3.13 Надані до участі в конкурсі роботи відправникам не повертаються.

3.14 Роботи не рецензуються.

3.15 Надання роботи означає згоду учасника на всі умови конкурсу. Скарги на організацію або результати конкурсу не розглядаються.


4. Порядок проведення конкурсу

4.1 Для проведення конкурсу створюється журі конкурсу, склад якого затверджується наказом УДППЗ «Укрпошта» та погоджується з ТОВ ВКФ «Анатоль ».

4.2 УДППЗ «Укрпошта» забезпечує:

4.2.1 Інформування громадськості через корпоративний портал підприємства, газету «Поштовий вісник», об’єкти поштового зв’язку (далі – ОПЗ), ЗМІ про умови конкурсу.

4.2.2 Призи для нагородження переможців конкурсу.

4.2.3 Сприяння організації на договірних засадах роздрібної реалізації журналу «Малюк Котя» через мережу підприємства.

Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

4.2.4 Надання ілюстративних матеріалів власного виробництва та права на їх використання ТОВ ВКФ «Анатоль » для публікацій у журналі «Малюк Котя» та іншій поліграфічній продукції, присвяченій конкурсу.

4.3. ТОВ ВКФ «Анатоль » забезпечує:

4.3.1 Приймання в установлені Положенням терміни роботи від учасників конкурсу, реєстрацію їх та перевірку на відповідність умовам конкурсу.

4.3.2 Попередній відбір та надання робіт для розгляду журі конкурсу.

4.3.3 Інформування читачів про перебіг конкурсу на сторінках журналу «Малюк Котя», а також на сайті видання та соцмережах.

4.3.4 Розміщення упродовж періоду проведення конкурсу на сторінках журналу «Малюк Котя» матеріалів, присвячених пошті та філателії.


5. Критерії оцінювання конкурсних робіт:

5.1 Оригінальність сюжету та розкриття теми.

5.2 Творчий підхід.

5.3 Художня якість роботи.


6. Порядок підбиття підсумків конкурсу

6.1 Підсумки конкурсу підбиваються щомісяця до 10-го числа, наступного за звітним, на засіданні журі, що визначає переможця місяця. При цьому до розгляду беруться роботи, що надійшли впродовж місяця, що розглядається (фактично отримані редакцією до останнього числа поточного місяця), і визначається один переможець.

6.2 Упродовж 10-31 січня 2016 р. журі обирає переможця конкурсу серед робіт переможців кожного місяця.

6.2 Роботи учасників оцінюються за 5-бальною шкалою відповідно до критеріїв, визначених п. 5 Положення.

6.3 Журі конкурсу оцінює роботи учасників шляхом підрахунку балів. За підсумками засідання журі конкурсу складаються протоколи, де зазначаються результати та переможці конкурсу.

6.4 Переможцями конкурсу стають роботи учасників, які наберуть найбільшу кількість балів. Якщо кілька робіт наберуть однакову кількість балів, переможець визначається шляхом додаткового голосування членів журі.7. Заохочення переможців конкурсу

7.1 Переможці конкурсу (переможці місяця) отримують у якості призів набори погашених поштових марок «Юний філателіст»: «Флора/фауна», «Спорт», «Історія», «Архітектура», «Світ дитинства» та комплект журналів «Малюк Котя» (до комплекту входить 10 довільно обраних номерів журналу за 2014 – 2015 рік).

7.2 Переможець конкурсу (переможець року) отримує набір поштових марок 2015 року випуску, сувенірну книгу «Поштові марки України» та річну передплату журналу «Малюк Котя» на 2016 рік.

7.3 Конкурсанти, що займають друге і третє місце (переможці року), отримують набори поштових марок 2015 року випуску та передплату на журнал «Малюк Котя» на перше півріччя 2016 ріку.

7.4 Роботи переможців конкурсу (переможців року) (у разі відповідного рішення Редакційно-художньої ради з питань видання поштових марок, конвертів та карток в Україні) можуть стати основою для випуску поштових марок, конвертів та карток.

7.5 Для відзначення переможців конкурсу організатори можуть залучати спонсорів та партнерів. Також можливе вручення додаткових нагород, як відзнак від спонсорів та партнерів.

7.6 Усі роботи переможців за підсумками конкурсу будуть опубліковані в журналі «Малюк Котя», газеті «Поштовий вісник» та розміщені на сайтах організаторів конкурсу і в соцмережах.


Начальник Центру філателістичної продукції

Н.В. Мухіна ______________________Директор ТОВ ВКФ «Анатоль »
О.К. Лапушена _________________
Скачати 49.64 Kb.

  • 4. Порядок проведення конкурсу
  • 5. Критерії оцінювання конкурсних робіт
  • 7. Заохочення переможців конкурсу