Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМіжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність

Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність
Сторінка1/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   144


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИМіжнародне науково-технічне співробітництво:

принципи, механізми, ефективність

Матеріали

VII Всеукраїнської

науково-практичної конференції

Київ

НТУУ «КПІ»2011

УДК 339.9

ББК 65.5-55 65.9(4 УКР)-55

М58
Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність [Текст]:

Матеріали VІI Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 10-11 березня 2011 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2011.- 298с.


Затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки.

Протокол № 7 від 23 лютого 2011 р.Редакційна колегія:

Герасимчук В.Г. д.е.н., професор (відповідальний редактор)

Гавриш О.А. д.т.н., професор (заступник відповідального редактора)

Охріменко О.О. к.е.н., доцент (заступник відповідального редактора)

Войтко С.В. к.е.н., доцент

Дергачова В.В. д.е.н., професор

Кочетков В. М. д.е.н., професор

Нараєвський С.В., ст. викладач

Попович О.С. д.е.н., професор

Сакалош Т.В. к.е.н., ст. викладач

Серебренніков Б.С. к.е.н., ст. доцент

Скоробогатова Н.Є. к.е.н., ст. викладач

Стеченко Д.М. д.е.н., професор

Соловйов В.П. д.е.н., професор

Черненко Н.О. к.е.н., доцент

Любимова К.О. , координатор закордонних комунікацій

Верхоляд І.М., координатор національних комунікацій

Очеретяна В.В., Пацан М.М. технічне редагування


Матеріали доповідей учасників VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» (10-11 березня 2011 р. у м. Києві) охоплюють широке коло питань присвячених актуальним проблемам стратегії та механізмам міжнародного науково-технічного співробітництва, а також підвищенню конкурентоспроможності промислового комплексу України.

Материалы докладов участников VII Всеукраинской научно-практической конференции «Международное научно- техническое сотрудничество: принципы, механизмы, эффективность» (10-11 марта 2010 г. в г. Киеве) охватывают широкий круг вопросов, посвященных актуальным проблемам стратегии и механизмам международного научно-технического сотрудничества, а также повышению конкурентоспособности промышленного комплекса Украины.

Reports of participants of the VII Scientific conference «Іnternationl scientific and technical cooperation: principles, mechanisms, efficiency» ( March, 10-11th 2011, Kyiv, Ukraine) omnibuses wide range of questions devoted actual problems of strategy and mechanisms international scientific cooperation and enhancing the competitiveness of the industrial complex of Ukraine.

© ФММ НТУУ «КПІ», 2011

© Автори матеріалів

Шановні учасники

VII Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Міжнародне науково-технічне співробітництво:

принципи, механізми, ефективність - 2011»!
На початку весни вже в котре традиційно проходить конференція, що присвячена актуальній проблематиці, а саме міжнародному науково-технічному співробітництву, яке спроможне надати національній економіці поштовх до техніко-технологічного розвитку, реалізації наукового кадрового потенціалу нашої країни.

З 2002 року в НТУУ «КПІ» розпочато підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності «Міжнародна економіка», а спеціалізацією випускників стало саме «Міжнародне науково-технічне співробітництво». Професорсько-викладацький склад кафедри прагне надати студентам знання не тільки з базових дисциплін, а й розширити кругозір з техніки та технології, що є передовими у світі, розкрити можливості міжнародного співробітництва, обміну технологічними знаннями тощо. Формуючи таким чином конкурентні переваги наших випускників ми бачимо у проведенні такої серії конференцій перспективу поширення досвіду в підготовці фахівців запрошенням до обговорення актуальних питань міжнародного співробітництва знаних фахівців, видатних вчених, досвідчених викладачів, практиків міжнародного бізнесу, а також, молодих вчених, аспірантів, магістрів, студентів, всіх бажаючих, кого цікавить зазначена проблематика.

Метою конференції є обговорення актуальних проблем та пропозицій щодо організації ефективного міжнародного науково-технічного співробітництва. Тематичні напрями роботи конференції включають: інноваційний розвиток та проблеми соціальної стабільності: міжнародний аспект; роль держави в розвитку міжнародного співробітництва; національні інноваційні системи: проблеми формування в просторовому та часовому вимірі; науково-технічне співробітництво як фактор підвищення конкурентоспроможності промислового комплексу країни; стан та тенденції розвитку фінансового ринку України в умовах глобалізації.

Плідної роботи на конференції!

З повагою,

декан факультету менеджменту та маркетингу,

завідувач кафедри міжнародної економіки,

доктор технічних наук, професор Олег Анатолійович ГавришБерезень 2011 року
Програмний комітет

VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

"Міжнародне науково-технічне співробітництво:

принципи, механізми, ефективність"
Голова програмного комітету:

Герасимчук В. Г. - д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ»

Співголови:

Гавриш О. А. - д.т.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки декан факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ «КПІ»

Соловйов В. П. - д.е.н., професор, заступник директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України

Члени програмного комітету:

 1. Аніскін Ю.П. – д.е.н., професор, зав. кафедри економіки та менеджменту, Московський державний інститут електронної техніки (ТУ), Росія

 2. Багієв Г.Л. – д.е.н., професор, зав. кафедри маркетингу, Санкт-Петербурзький державний університет економіки та фінансів, Росія

 3. Бажал Ю. М. – д.е.н., професор, зав. кафедри економічної теорії, Національний університет „Києво-Могилянська академія”, м. Київ, Україна

 4. Благоєв В. – д.е.н., професор, менеджер-директор, Міжнародний університет,

м. Софія, Болгарія

 1. Божидарнік Т.В. – к.е.н., доцент, декан факультету бізнесу, Луцький національний технічний університет, Україна

 2. Бондаренко Г. О. - д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Новгородський державний університет ім. Ярослава Мудрого, Росія

 3. Борковскі С. – д.т.н., професор, зав. кафедри інженерної продукції, Політехніка Честоховська, Польща

 4. Вооглайд Ю.В. – д.ф., професор, Естонія

 5. Грос І. – д.т.н., професор, зав. кафедри економіки, Вища хіміко-технологічна школа, м. Прага, Чехія

 6. Дадо Я. – д.е.н., професор кафедри економіки та управління виробництвом, Університет Матея Бела, м. Банська Бистриця, Словаччина

 7. Дасич П. – д.е.н., професор, Вища технічна машинобудівна школа, м. Трстенік, Сербія

 8. Діденко К.К. – д.ф., професор, директор Інституту, Ризький технічний університет, член-кореспондент ЛАН, Латвія

 9. Догіль Л.Ф. – д.е.н., професор, зав. кафедри обліку та аудиту, Білоруський державний технічний університет, м. Мінськ, Білорусь

 10. Друіца Е. – д.ф., професор, зав. кафедри економіки, Університет Бухареста, Румунія

 11. Жира Й. – д.ф., професор, директор Інституту економіки, Політехніка Краківська, Польща

 12. Йованоскі Д. – д.е.н., професор, зав. кафедри індустріальної інженерії та менеджменту, Університет «Св.Кирила і Мефодія», м. Скоп’є, Македонія

 13. Каренов Р.С. – д.е.н., професор, зав. кафедри менеджменту, Карагандинський державний університет ім. Є.А. Букетова, Казахстан

 14. Кожушко Л. Ф. – д.т.н., проф., зав. кафедри менеджменту, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

 15. Крачунов Х. – к.е.н., доцент, Технічний університет-Варна, м. Варна, Болгарія

 16. Крикавський Є.В. – д.е.н., професор, зав. кафедри маркетингу та логістики, Національний університет «Львівська політехніка»

 17. Кросс П. – д.е.н., професор, ректор Естонської бізнес-школи, м. Таллінн, Естонія

 18. Кузьмін О. Є. – д.е.н., професор, директор Інституту економіки та менеджменту, Національний університет “Львівська політехніка”, Україна

 19. Кузнецов В.П. – д.е.н., професор, зав. кафедри економіки та організації, Волзький державний інженерно-педагогічний університет, м. Нижній Новгород, Росія

 20. Магіденко А.С. – д.е.н., професор, Ризький технічний університет, Латвія

 21. Макогон Ю.В. – д.е.н., професор, зав. кафедри міжнародної економіки, Донецький національний університет, Україна

 22. Мартякова О.В. – д.е.н., професор, зав. кафедри управління виробництвом, Донецький національний технічний університет, Україна

 23. Міколаш З.

  Донецький національний технічний університет, абревіатура ДонНТУ - один із найстаріших і найбільших вищий навчальний заклад Донбасу. Широко відомий в Україні та за кордоном як ДПІ, або Донецький політехнічний інститут.

  д.е.н., професор, зав. кафедри економіки бізнесу, Технічний університет м. Острава, Чехія

 24. Мунтіян В.І. – д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, заступник Міністра економіки України

 25. Нейкова Р. Н. – к.е.н., доцент, директор ЦДО, зав. кафедри управління та

маркетингу, Технічний університету ТУ-Габрово, м. Габрово, Болгарія

 1. Окороков В.Р. – д.е.н., професор, директор Міжнародної вищої школи управління, Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет, Росія

 2. Онищенко В.О. – д.е.н., професор, ректор, Полтавський національний технічний університет, Україна

 3. Перерва П.Г. – д.е.н., професор, декан економічного факультету, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

 4. Полещук І.І. – д.е.н., професор, зав. кафедри логістики та цінової політики, Білоруський державний економічний університет, м. Мінськ, Білорусь

 5. Попович О. С. – д.е.н., с.н.с., зав. міжгалузевою лабораторією, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки НАН України, м. Київ, Україна

 6. Прокопенко О.В. – д.е.н., професор, декан економічного факультету, Сумський державний університет, Україна

 7. Радчук А. П. – к.т.н., доцент, декан економічного факультету, Брестський державний технічний університет, м. Брест, Білорусь

 8. Раянгу В. – д.н., професор, Талліннський університет технологій, Естонія

 9. Соловйов В. П. – д.е.н., професор, заст. директора, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. М. М. Доброва, м. Київ, Україна

 10. Смирнов В.Г. – д.е.н., професор кафедри економіки і управління інвестиція та інноваціями, Володимирський державний університет, Росія

 11. Удалов Ф.Є. – д.е.н., професор, зав. кафедри менеджменту, Нижньогородський державний університет ім. М.І. Лобачевського, м. Нижній Новгород, Росія

 12. Фалько С. М. – д.е.н., професор, зав. кафедри економіки та організації виробництва, Московський державний технічний університет імені М. Е. Баумана, Росія

 13. Хоппе К.-Х. – д.е.н., професор, Університет м. Єна, Німеччина

 14. Чосіч І. – д.е.н., професор, декан факультету технічних наук, Університет в м. Нові Сад, Сербія

 15. Чосіч П. – д.ф., доцент, зав. кафедри проектування виробництва, Механіко-інженерний факультет, Університет м. Загреба, Хорватія

 16. Чужиков В.І. – д.е.н., професор, зав. кафедри європейської інтеграції, Київський національний економічний університет ім.

  Ки́ївський націона́льний економі́чний університе́т і́мені Вади́ма Гетьмáна (КНЕУ) - вищий навчальний заклад в Україні, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. Заснований в 1906 році як Вищі комерційні курси.

  Вадима ГетьманаОрганізаційний комітет
Голова:
Герасимчук В. Г., д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ».
Співголови:
Гавриш О. А., д.т.н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу, завідувач кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ».

Соловйов В. П., д.е.н., професор, заст. директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. М. М. Доброва НАН України.


Члени оргкомітету:


 1. Дергачова Вікторія Вікторівна, д.е.н., професор;

 2. Кочетков Володимир Миколайович., д.е.н., професор;

 3. Попович Олександр Сергійович, д.е.н., професор;

 4. Стеченко Дмитро Миколайович, д.е.н., професор;

 5. Войтко Сергій Васильович, к.е.н., доцент;

 6. Охріменко Оксана Онуфріївна, к.е.н., доцент;

 7. Сакалош Тарас Васильович, к.е.н., ст. викл.;

 8. Серебренніков Богдан Сергійович, к.е.н., доцент;

 9. Скоробагатова Наталія Євгенівна, к.е.н., ст. викл.;

 10. Чайковська Марина Андріївна, к.е.н., доцент;

 11. Любимова Катерина Олександрівна, асистент;

 12. Нараєвський Сергій Вікторович, ст. викл.;

13. Очеретяна Вікторія Вікторівна, студентка;

14. Пацан Марина Миколаївна, студентка;

15. Лісовська Наталія В’ячеславівна, студентка;

Висловлюємо подяку за участь:
Азовському морському інституту Одеської національної морської академії

Академії фінансового управління ДННУ

Білоруському державному економічному університету (Білорусь)

Білоруському національному технічному університету (Білорусь)

Білоруському республіканському фонду фундаментальних досліджень (Білорусь)

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Волжському державному інженерно-педагогічному університету (Росія)

Державному вищому навчальному закладу «Національний гірничий університет»

Донбаській державній машинобудівній академії

Донецькому національному університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган Барановського

Запорізькому національному технічному університету

Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України

Інституту економіки та прогнозування НАН України

Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАНУ

Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Київському державному центру науково-технічної і економічної інформації

Київському державному центру науково-технічної і економічної інформації

Київському національному університету ім. Тараса Шевченка

Київському національному економічному університету ім. В. Гетьмана

Луцькому національному технічному університету

Львівському національному університету імені Івана Франка

Міжнародному університету фінансів

Міністерству економіки України

Національному авіаційному університету

Національному інституту стратегічних досліджень

Національному інституту стратегічних досліджень при Президентові України

Національному університету «Львівська політехніка»

Національному університету державної податкової служби України

Одеському державному економічному університету

Північно-Східному науковому центру НАН і МОН України

Полтавському університету економіки і торгівлі

Приазовському державному технічному університету

РВПС України НАН України

Регіональному філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м.

Держа́вна податко́ва служба Украї́ни - колишній центральний орган виконавчої влади, що очолював систему органів державної податкової служби України.

Націона́льний інститу́т стратегі́чних дослі́джень (НІСД) - науково-дослідна установа, підпорядкована Президентові України.

Дніпропетровську

Таврійському національному університету ім. В.І. Вернадського

Тернопільському національному економічному університету

Тернопільському національному економічному університету

Технічному університету м.Габрово (Болгарія)

Українському державному університету фінансів та міжнародної торгівлі

Університету банківської справи Національного банку України

Хмельницький університет управління та права

Харківському національному економічному університету

Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАНУ

Черкаському державному технологічному університету

Черкаському національному університету ім.Б.Хмельницького

Чернігівському державному інституту економіки і управління

Чернігівському державному технологічному університету

СЕКЦІЯ 1. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   144