Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІНТЕГРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ У ТРАНСКОРДОННІ КЛАСТЕРИ

ІНТЕГРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ У ТРАНСКОРДОННІ КЛАСТЕРИ
Сторінка106/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   102   103   104   105   106   107   108   109   ...   144

ІНТЕГРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ У ТРАНСКОРДОННІ КЛАСТЕРИ


Секлетіна І.П., ФММ, група УС-61м

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, IriSSka-S24@ukr.net


Утворення кластерних об’єднань є одним з найефективніших шляхів розвитку наукоємних промислових комплексів, як свідчить світова практика. Лідерство у технологіях забезпечує сталі конкурентні переваги та несе вигоду як економіці країн в цілому, так і окремим підприємствам. Для досягнення передових позицій у світі за якістю та інноваційністю технологій, Україні необхідні десятиріччя, так як відставання є суттєвим – на декілька технологічних укладів. Використання інтеграційного підходу до промислового розвитку може, за умови виваженого стратегічного планування на всіх рівнях господарювання, надати необхідний стимул для розвитку вітчизняних промислових підприємств.

Серед пріоритетних галузей промисловості України є радіоелектронна галузь. Інтеграція у міжнародний електронний бізнес, випуск конкурентоспроможної продукції може бути забезпечений шляхом укладення транскордонної взаємодії між Україною та сусідніми державами. Створення транскордонних кластерів є одним з чинників ефективного економічного зростання на основі залучення і перерозподілу природно-ресурсного та економічного потенціалу територій за принципом субсидіарності. Це має особливе значення для підприємств радіоелектронної галузі, так як капіталовкладення в інноваційні розробки для створення наукоємних мікроелектронних продуктів, що здатні забезпечити конкурентні позиції, перевищують цей показник у 3-5 раз порівняно з іншими галузями промисловості. Отже, ситуація, що склалася на ринку України, передбачає утворення інтеграційних угруповань, в яких окремі підприємства можуть досягти своїх цілей на засадах економічного співробітництва [1].

Метою утворення транскордонного кластеру для українських радіоелектронних підприємств, є створення елементно-технічної бази, а також розробка та комерціалізація інноваційного наукоємного продукту в умовах високодинамічного ринку електронних, комп’ютерних і телекомунікаційних систем.

Транскордонні кластери спричиняють зближення прикордонних територій країн, підвищують рівень економічного розвитку підприємств, організацій та установ, що працюють у межах кластеру. Особливістю кластера є те, що господарські одиниці в його складі можуть зберігати відокремленість, отже не втрачають контролю над індивідуальною діяльністю, але пов’язані реалізацією спільної стратегії. Позитивним аспектом транскордонного співробітництва є використання податкових, митних, законодавчих переваг кожної з країн, підприємства яких співпрацюють.

Для утворення транскордонного кластеру потрібно розробити стратегію, яка мала б законодавче підґрунтя в Україні. Необхідно визначити, критичну масу учасників, що можуть утворити кластер в Україні (виробничі, торгівельні підприємства, фінансові, науково-дослідні установи та організації). Тому, доцільно створити та актуалізувати реєстр малих підприємств та їх інноваційних розробок, а також залучити до співпраці лідерів ринку. Для отримання фінансової підтримки необхідно передбачити вступ до кластерного об’єднання фінансових установ, забезпечити державну підтримку, участь у міжнародних програмах транскордонного співробітництва (наприклад, INTERREG). Необхідно забезпечити попит на інноваційні розробки підприємств, що увійдуть у кластер, з боку інших галузей промисловості, економіки в цілому, а також державні замовлення. Отже, необхідно формувати інфраструктуру кластеру, проводити ефективний менеджмент, який забезпечить контакти зі структурами влади, науковими, організаціями та громадськістю).

Після того, як межі кластеру будуть окреслені на території України, доцільно налагоджувати інфраструктуру транскордонної співпраці. Органи влади можуть значно прискорити процес на даному етапі співпраці. Підприємства у транскордонному кластері реалізують свої інтереси більш легко, так як отримають суттєві переваги від інтеграції. Однією із задач сьогодення є включення програми зі створення транскордонного кластера у галузі радіоелектроніки до пріоритетів державного розвитку [2].

Таким чином, утворення транскордонного кластеру у галузі радіоелектроніки України потрібно робити поетапно: від організації інтеграційного угруповання у межах прикордонного регіону країни до створення повноцінного транскордонного промислово об’єднання. На кожному етапі потрібно забезпечувати стимули та компенсації для господарських одиниць, що об’єднуються у транскордонний кластер. Транскордонне співробітництво підприємств у радіоелектронному комплексі призводить до виникнення потужних підприємств, що мають високу конкурентоспроможність та здатні суттєво впливати на розвиток світового ринку високих технологій.

1. Саломатина Л.Н., Передерий С.Л. Тенденции развития мирового электронного бизнеса: [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2010_3/tom3/714.pdf

2. Мікула Н. Стан та перспективи розвитку транскордонних кластерів в Україні: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Geopolityka/2010_2/PDF/Mikula.pdf

3. Науково-технічне співробітництво як фактор підвищення конкурентоспроможності промислового комплексу країни (керівник - д.е.н., професор В. В. Дергачова).


МОЖЛИВОСТІ ВИХОДУ НА РИНОК СТАЦІОНАРНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ БОЛГАРІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ

Сергєєва Н.О.

НТУУ «КПІ», ФММ, УС-71
Актуальність дослідження зумовлена тим, що виробництво ПК як галузь економіки може забезпечити та підтримати розвиток українського точного машинобудування та сфери інформаційних технологій. Це робить розвиток даної галузі важливим для створення в Україні інноваційної економіки.

Через світову економічну кризу 2008 року відбулося зниження цін на ринку ПК. Споживачі стали надавати перевагу ПК з кращим співвідношенням ціна/якість і зменшили увагу до бренду виробника. Найбільшим попитом користуються моделі високої надійності, але нижнього та середнього цінового діапазону. Так, як українські виробники спеціалізуються на цьому сегменті, такі зміни споживчих вподобань дають їм можливість виходу на нові зовнішні ринки.

У 2008 р. ринок ПК Болгарії мав найбільші темпи приросту серед відповідних ринків ЄС (48,8% проти 10,9% в середньому в ЄС). Але у 2009 р. на попит вплинули скорочення доходів (бізнесу, населення, державного сектору) і погані кредитні умови, що призвело до падіння продажів на 29,5% [1]. Проте це падіння є позитивним чинником для українських виробників, бо воно спричинило появу відкладеного попиту, що може бути задоволений у найближчі 2-5 років. За оцінками експертів, до 2014 р. ринок ПК Болгарії виросте на 5,6% [2]. Ринок ПК є далеким від насичення. Головні споживачі – домогосподарства та малі підприємства. Болгарський ринок ПК є географічно та психологічно близьким до українського. Наведені фактори є аргументами за вихід виробників саме на ринок Болгарії.

Для виходу на ринок Болгарії доцільно застосувати маркетингову стратегію експорту. Вона потребує менших змін в асортименті, структурі фірми, менше витрат, ніж альтернативні стратегії і є менш ризиковими. На початковому етапі необхідно розпочати з непрямого експорту через посередників і після вдалого старту переключитися на прямий експорт. Стратегічною метою має бути створення власної мережі сервіс-центрів.

Для болгарського ринку адаптування комплексу маркетингу буде проведено або під концепцією адаптації товару, або винаходу товару. Для цього необхідно виконати сегментацію ринків і для кожного сегменту запропонувати окремі моделі. Підприємства повинні мати невелику кількість серій ПК, щоб споживач не розгубився (наприклад, ПК-медіацентри, ПК для геймерів, ПК для підлітків, ПК для роботи і універсальні прості ПК), і кожна серія має бути впізнаваною – відрізнятись дизайном і підбором комплектуючих.

В якості каналів розподілу виробники мають використовувати інтернет-магазини та торгові центри. Партії ПК мають бути невеликими, але доставлятися часто для уникнення ситуацій, коли ПК устарівають до того, як будуть розпродані.

Одним з головних конкурентних недоліків українських ПК є відсутність ОЕМ ОС (тобто попередньо інстальованої ОС). Однак наявність ОЕМ ОС Windows підвищує вартість ПК. Тому необхідно на всі ПК встановлювати ОЕМ ОС, але на частину з них – ОС сімейства Linux для зменшення собівартості. Це дасть змогу споживачам як працювати з ПК відразу після придбання, так і змініти ОС на будь-яку по бажанню без додаткових витрат на непотрібну ОЕМ-версію

Має бути переглянута процедура тестування і підбору компонентів для ПК, що йдуть на експорт. Хоча це дещо підвищить собівартість виробництва, але дозволить значно підняти якість ПК, таким чином, зробивши співвідношення ціна/якість привабливішим для споживачів. Після виконання цих умов виросте довіра до виробника, і можна буде провести брендування продукту. Обов'язковим є створення сервісної мережі чи сертифікація наявних незалежних сервіс-центрів ремонту ПК. Фірми мають приділити чи не найбільшу увагу гарантійному та постгарантійному обслуговуванню ПК, бо воно є найслабшим місцем вітчизняних виробників.

В умовах світової фінансової кризи вихід на ринок Болгарії буде спрощений через перехід попиту з середнього цінового сегменту у нижчий і падіння середньої ціни продажу ПК; тобто в умовах, коли вирішальним фактором є ціна, українські виробники, що пропонують нижчу ціну за однакову якість, отримують додаткові переваги. Тому 2010-2011 рр. є ключовими для виходу на ринок ПК цієї країни. Після успішного виходу на ринок необхідно провести брендування продуктів для закріплення успіху і зайняття стабільної частки ринку.
Література:

1. Bulgarian Computer Market Slumps 20% in 2009 [on-line source] http://www.novinite.com

2. Bulgaria's Computer hardware CAGR for the 2010-2014 period is forecast at about 5.6% [on-line source] http://www.balkans.com


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   102   103   104   105   106   107   108   109   ...   144  • МОЖЛИВОСТІ ВИХОДУ НА РИНОК СТАЦІОНАРНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ БОЛГАРІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ