Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ
Сторінка109/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   105   106   107   108   109   110   111   112   ...   144

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ


Собчук А.В., студент 1-го курсу,

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, anri.sobchuk@gmail.com

Фартушний І.Д., к.ф.-м.н., старший викладач,

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, nhtyth@mail.ru


Для здійснення безперервного процесу товарного обігу необхідні певні запаси товарів. Товарний запас — це продукція виробничо-технічного призначення, споживчі й інші товари, що перебувають на різних стадіях виробництва й обігу, та очікують вступу в процес виробничого або особистого споживання [1].

Задача ефективного управління товарними запасами є однією з найважливіших проблем економіко-математичного моделювання. Управління товарними запасами базується на використанні потужних інформаційних технологій, що дозволяють практично щодня спостерігати їхній стан і динаміку, автоматично здійснювати розміщення замовлень і поповнювати запаси до оптимального рівня.

Використано позначення [2]:


 • — оптимальний розмір замовлення,

 • — витрати на поповнення одиниці запасу,

 • — щомісячний попит на продукт,

 • — витрати на покупку одиниці продукту,

 • — коефіцієнт витрат зберігання запасу;

 • — витрати зберігання одиниці товару на місяць (),

 • — витрати на утримання одиниці запасу в одиницю часу,

 • — фіксовані витрати на оформлення замовлення,

 • — витрати, понесені внаслідок старіння товару (за одиницю),

 • — витрати, зв'язані втратою незадоволеного попиту (за одиницю).

Описано базову модель оптимального рівня запасів за таких основних припущень: а) попит на продукт відомий, б) час реалізації замовлення (поставки) відомий та постійний, в) одержання товару відбувається миттєво, г) у моделі не враховуються гуртові знижки, д) дефіцит не допускається.

Показано співвідношення між кривими витрат розміщення замовлення, зберігання запасу, кривою загальних витрат й оптимальним розміром замовлення (Рис.1).Рис.1 Визначення оптимального розміру замовлення.

Представлено формулу оптимального розміру замовлення для єдиного продукту. Розглянуто низку систем керування запасами та встановлено особливості, які необхідно враховувати [3].

Література:


 1. Бланк И.А. Торговый менеджмент / И.А. Бланк – К.: УФИМБ, 1997. – 334 с.

 2. Валевич Р.П. Экономика торгового предприятия : учебное пособие / Р.П. Валевич, Г.А. Давыдова. – Минск : Высшая школа, 1996. – 90 с.

 3. Рыжиков Ю. И. Теория очередей и управление запасами: Учебное пособие для вузов. — СПб.: Питер, 2001. — 384 с.

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ УКРАЇНИ


Сопрун Н. В., НТУУ «КПІ», natawka69@ukr.net

Проблема розвитку автомобілебудівної галузі та її експортного потенціалу є особливо актуальною в під час кризи та в післякризовий період. Адже, як свідчить світовий досвід, саме з розвитку автомобілебудівної промисловості починався вихід з економічної кризи багатьох країн світу. Це пояснюється щорічним ростом попиту населення в автомобілях.

В Україні починаючи з 2004 року автомобільний ринок розвивався досить швидкими темпами. Проте попит населення задовольняється переважно імпортованими автотранспортними засобами. Частка імпортних автомобілів на українському авторинку складає близько 60%.

Що стосується власне вітчизняного виробництва та експорту автомобілів, то тут ситуація не з найкращих. Світова економічна криза негативно вплинула на українську автомобільну промисловість. З усіх підгалузей машинобудування автомобілебудування постраждало найбільше. В результаті падіння виробництва автотранспортних засобів надходження до бюджету скоротилися від 7,5 млрд. грн. до 1,5 млрд. грн., частка у ВВП – від 3,6% до 0,72%, кількість працюючих – від 85 тис. чол. до 32 тис. чол., а об’єми поставок продукції на експорт впали від 5,1 млрд. грн. до 1,8 млрд. грн. [2].

Експортний потенціал українського автомобілебудування навіть і до кризи не був надто великим. Україна з кожним роком все більше і більше перетворюється у сировинний придаток, експортуючи сировину і напівфабрикати, та імпортуючи готову продукцію. Автомобілі, що експортуються направляються переважно в країни пострадянського простору та інші країни світу, що розвиваються.

Отже, збільшення обсягів виробництва та нарощення експортного потенціалу продукції українського автомобілебудування ускладнюється через наявність таких основних проблем:

● низька конкурентоспроможність українських автомобілів;

● технологічна відсталість виробництва;

● невідповідність продукції автомобілебудування європейським стандартам якості;

● недовіра розвинених країн до дешевих українських автомобілів;

● негативний імідж України та її низька інвестиційна привабливість.

Для збільшення обсягів експорту продукції українського автопрому необхідно вжити таких заходів:

залучення державної підтримки автомобільної промисловості через надання виробникам автомобілів цільових грантів, дотацій, кредитів на пільгових умовах під державні гарантії; надання допомоги крупним підприємствам в реструктуризації боргів за кредити комерційних банків;

звільнення від ввізного мита і ПДВ на виробниче обладнання, що ввозиться українськими автовиробниками і яке не виробляється в Україні;

впровадження європейської системи оподаткування прибутку, яка не включає в базу оподаткування витрати на інноваційну діяльність та розвиток, конструкторські та науково-дослідні роботи, підвищення кваліфікації персоналу тощо;

забезпечення технічного та технологічного переоснащення підприємств автомобілебудівної галузі сучасним обладнанням для щорічного нарощення обсягів та потужностей виробництва, високоякісними конструкціями для підвищення ефективності виробництва [1];

розвиток існуючого та організація нового виготовлення конкурентоспроможної автотранспортної техніки, комплектуючих виробів та запасних частин;

створення чи освоєння нових модельних рядів автотранспортних засобів, використання комплектуючих виробів та матеріалів з новими властивостями;

зменшення залежності від імпортованих автомобільних компонентів, що використовуються у виробництві автотранспортних засобів, шляхом організації виробництва своїх власних;

врахування світового досвіду в запровадженні та використанні сучасних технологій та обладнання у виробництві автотранспортних засобів.

Реалізація даних заходів дасть змогу збільшити експортавтомобілів від 20% до 25% від загального обсягу виробництва, і тим самим збільшити надходження до державного бюджету та частку у ВВП.

Таким чином, для створення значного та конкурентоспроможного експортного потенціалу продукції українського автомобілебудування необхідно перш за все стимулювати виробництво шляхом законодавчих, адміністративно-правових, економічних змін, а потім прикласти всі зусилля для випуску нової конкурентоспроможної продукції, яка б відповідала європейським стандартам якості та була бажаною на світовому ринку автомобілебудування.

Література:

1. Міністерство промислової політики України [Електронний ресурс]: Державна цільова економічна програма розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів на період до 2015 року. – Режим доступу: http://industry.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article.

2. Асоціація автовиробників України [Електронний ресурс]: Державна підтримка автомобільної промисловості. – Режим доступу: http://ukrautoprom.com.ua/index.php.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   105   106   107   108   109   110   111   112   ...   144 • ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ УКРАЇНИ