Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСТВОРЕННЯ КЛАСТЕРІВ ЯК НАПРЯМ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

СТВОРЕННЯ КЛАСТЕРІВ ЯК НАПРЯМ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Сторінка110/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   144

СТВОРЕННЯ КЛАСТЕРІВ ЯК НАПРЯМ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Сухомлин О.В.

НТУУ «КПІ», УС-61с
Підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку є одним з найактуальніших для України. Серед чинників, що її визначають, все більшого значення набувають конкурентні переваги як якість інноваційних систем, рівень технології, ефективне використання людського капіталу тощо.

Кластеризація підприємств є істотною ознакою інноваційного розвитку економіки. Найбільш характерною рисою діяльності кластерів є їх висока конкурентоспроможність на світовому ринку.

Для України кластеризація стає актуальним напрямом розбудови інноваційного розвитку економіки та підтримки її на належному рівні в системі світових господарських відносин. Зростання інтересу до створення нових виробничих систем та здійснення ряду заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності України та її окремих регіонів супроводжується недостатньо високими темпами формування кластерів в Україні.

Для вирішення проблем створення кластерів необхідно здійснити комплекс заходів, зокрема:  • внесення змін до законодавства щодо визначення поняття "кластер";

  • проведення інформаційної компанії серед потенційних учасників та заінтересованих осіб щодо роз’яснення конкурентних переваг кластерів в умовах перехідної та ринкової економіки;

  • забезпечення реалізації проектів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності учасників кластера;

  • сприяння підвищенню ефективності системи підготовки кадрів професійного та безперервного навчання;

  • створення промислових парків і технопарків в якості інфраструктури для стимулювання інноваційного розвитку кластерів;

  • зниження адміністративних бар’єрів.

Створення кластерів сприятиме росту продуктивності та інноваційній активності підприємств, а також підвищенню інтенсивності розвитку малого і середнього підприємництва, активізації інвестиційної привабливості, забезпеченню прискореного соціально-економічного розвитку регіонів тощо. В кінцевому результаті відбуватиметься збільшення кількості робочих місць, заробітної плати та надходження до бюджетів усіх рівнів,а також підвищиться стійкість та конкурентоспроможність економіки регіонів та держави в цілому.
Література:

1. Ковтун О.І. Організаційно-економічні альтернативи забезпечення конкурентоспроможності регіональних господарських систем // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип.19.12. – С. 207-219.

2. Бойко Л.І., Кудря С.В. Кластери як одна з ефективних форм співробітництва // Економічний простір. – 2009. – №22/1. – С. 327-331.ДО ПИТАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ)


Терещенко М.М., Терещенко С.М., Войтко С.В., к.е.н., доцент,

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, prostomarichka@i.ua


Через значні розходження у числових значеннях показників технічного рівня оснащеності країн широкого розвитку набула торгівля технологіями та науково-технічними знаннями. Наприклад, широко використовуючи іноземні технології, Японія після Другої світової війни технологічно вдосконалила виробництво. А Німеччина, за допомогою іноземних ліцензій модернізувала виробничу базу [1]. Постає питання, який напрям обрати Україні в високих технологіях як пріоритетний.

Саме в умовах цих розходжень у технологічному рівні оснащеності транснаціональні компанії (ТНК) все активніше розвиваються. ТНК мають всі передумови для успішного ведення науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи (НДДКР). Це, і наявні значні інвестиції, і можливість придбати дороге устаткування, і, також, висококваліфіковані науковці з усього світу. Новітня техніка і технології сконцентровані в невеликій кількості промислово розвинутих країн, ТНК яких витрачають значні кошти на НДДКР. Наприклад, витрати США на НДДКР перевищують витрати на ці цілі в Німеччині, Франції, Англії, Італії, Японії разом взятих. Тому в США зосереджена значна частина передових наукових досліджень [1].

Виходячи з цієї ситуації, щоб бути конкурентоспроможними на світовому ринку, країни, що розвиваються, змушені розвивати свою наукову діяльність вслід за розвинутими країнами. Так, як виробничу базу створити, модернізувати зразу досить тяжко та затратно, то у деяких випадках більш доцільним стає придбання іноземних технологій. Це важливий засіб для подолання технічної відсталості, створення власного виробництва для задоволення внутрішніх потреб країни, меншої залежності від імпорту готової продукції. Цим шляхом пішли Японія, а згодом Китай та Корея, які зараз є успішними на світовому ринку, темпи розвитку яких є досить стрімкими.

Швидкий ріст зацікавленості до нанотехнологій та зростання інвестицій в цю сферу діяльності характеризують сучасні розробки у високих технологіях. І це зрозуміло, якщо враховувати що нанотехнології забезпечують високий потенціал економічного зростання. Зараз майже у всіх країнах діють національні програми в сфері нанотехнологій.

У США з 2000 року діє програма Національна Нанотехнологічна Ініціатива. Протягом 2001-2005 рр. витрати на цю програму тільки зі сторони держави перевищили 4 млрд. дол., причому приватні інвестиції в нанотехнології приблизно в 10 разів перевищують державні. В Японії з 1999 року діє програма «Національна програма робіт з нанотехнологій». У Китаї програма розрахована на 2001-2005 рр. з фінансуванням в 300 млн. доларів позволила вийти на світовий рівень розробок. В Європейському Союзі розробки в сфері нанотехнологій включають велику кількість проектів, з метою зайняти лідируючі позиції в певних напрямах, таких, наприклад, як розробки мікроантен і мікропристроїв, а також розробка нанороботів, які здатні відновлювати хворі органи людини. В 2007 році за напрямом «Нанонауки, наноматеріали і нові технології» в ЄС виділили 3,5 млрд. евро. На розвиток нанотехнологій Росії до 2015 року планується направити 200 млрд. рублів бюджетних коштів.

В Україні також затверджена програма «Нанотехнології і наноматеріали» на 2010-2014 рр. з обсягом фінансування 1,847 млрд. грн., однак фінансування зменшили на майже 450 млн. грн. і на сьогоднішній день воно складає 1,4 млрд. грн. на 5 років, тобто 280 млн. грн. щороку. А основними напрямами досліджень передбачені нанофотоніка та наноелектроніка.

Проаналізувавши найбільш успішні дослідження в світі можна зробити висновок, що в найближчий час найбільш пріоритетними є напрями нанотехнологій та наноматеріалів. Затрати в світі на нанотехнології понад $9 млрд. щороку. Перше місце серед всіх країн посідає США (1/3 світових інвестицій в нанотехнології), 2 місце – Європейський Союз, 3 місце – Японія. Дослідження ведуться в країнах СНД, Австралії, Канаді, Китаї, Південній Кореї, Ізраїлі, Сінгапурі, Бразилії та Тайвані. За прогнозами до 2015 року загальна чисельність персоналу в сфері нанотехнологій може досягнути 2 млн осіб. А надходження від реалізації продукції – понад $1 трлн. Україна також почала активно підтримувати наукову діяльність у цьому напряму [2].

Ключові слова: міжнародні ринки технологій, нанотехнології, науково-технічний прогрес, конкурентоздатність, НДДКР

_______________

1 – Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: навчальний посібник. / Козак Ю.Г., Лук'яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. – К.: ЦНЛ, 2004. – 672 с.

2 –Державна цільова науково-технічна програма “Нанотехнології та наноматеріали” на 2010-2014 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 р. за № 1231

3 - Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від 16 січня 2003 року за № 433 IV / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003. - № 13. – С. 93.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   144