Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЄВРОМАРКЕТИНГУ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ

ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЄВРОМАРКЕТИНГУ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ
Сторінка114/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.63 Mb.
ТипПротокол
1   ...   110   111   112   113   114   115   116   117   ...   144

ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЄВРОМАРКЕТИНГУ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ КОМПАНІЇ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ

Цибуля А.В., Деміденко К.В., студентки ФММ,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

toska-froska91@mail.ru, demudenkokatya@rambler.ru
В останнє десятиріччя чи не найпопулярнішою темою для обговорення вітчизняними ЗМІ є перспективи приєднання України до ЄС. Але нагальною проблемою українського підприємця залишається не те , як потрапити на європейський ринок, а те, яким чином на ньому закріпитися. Адже інтеграція з єдиним внутрішнім ринком (ЄВР) Європейського Союзу є не лише можливістю отримати високі прибутки, підвищити рівень пізнання марки та розширити діяльність на нових сегментах, а й ризиком, пов’язаним з розбіжностями в політичних, економічних та соціальних процесах . Концепція євромаркетингу покликана ознайомити вітчизняного виробника з правилами гри на «чужій території» та пристосувати підприємства до умов ЄВР. Тому для забезпечення успішної діяльності на ЄВР компанії першочергово необхідно провести аналіз змін маркетингового середовища для подальшої розробки та впровадження стратегії євромаркетингу . Це дасть можливість завчасно підготуватись до тих неминучих перетворень , які чекають її на євроринку. Беручи до уваги спільні європейські передумови створення та принципи функціонування ЄВР потрібно зазначити, що для успішної інтеграції з ЄС кожне підприємство повинно застосовувати стандартизовану концепцію євромаркетингу. Її впровадження здійснюється шляхом поетапного виконання наступних дій:

 • вивчення та аналіз ринку

 • планування

 • упровадження

 • контроль [1].

Першим кроком на шляху до пристосування підприємства є вивчення євроринку. На даному етапі відбувається аналіз та обробка маркетингової інформації, що містить дані про євроспоживача , структуру його потреб та темпи росту конкуренції. Першочерговість даного завдання пояснюється тим, що перед виходом компанії на ЄВР, необхідно проаналізувати його потенціал. Здійснення цієї операції відбувається шляхом проведення SWOT-аналізу та прогнозування розвитку галузі, в якій задіяне конкретне підприємство. Проведення даного аналізу дасть можливість оцінити майбутні зміни у ринковій сфері:

 • яким буде євроринок для вітчизняного підприємства

 • підготовка та застосування можливостей підприємства на євроринку .

Наступний етап – це планування. Він починається з визначення цілі компанії. Оскільки вважається, що найважливішою складовою стратегії євромаркетингу є визначення її цілей. Адже саме мета є одним з ключових факторів при виборі окремих частин євроринку, для здійснення економічної діяльності конкретного підприємства. Від цілі залежить побудова єврообразу компанії і, відповідно, ступінь її сприйняття споживачем. Для запровадження та підтримки тривалої успішної діяльності підприємства на ЄВ, воно повинно орієнтуватися на встановлення конкретних довгострокових цілей. Адже розмитість у визначенні цілі компанії - запорука її поразки у освоєнні ЄВР. Заключним етапом планування є підбір стратегії євромаркетингу у сукупності з комплексом складових євромаркетингу-mix (євротовар, євроціна, євродистрибуція, європросування) [2].

Після впровадження вибраної стратегії євромаркетингу проводиться оцінка та аналіз відхилень від плану. І тільки після проведення детального «маркетингового аудиту» підприємство отримує готову стратегію адаптації до умов ЄВР.

Можна зробити висновок про те, що за умов перенасиченості та жорсткої конкуренції на європейському ринку, для українського підприємця найдоцільніше використовувати стратегію нішера , яка передбачає доскональне вивчення потреб євроспоживача та пристосування чи розробку нового євротовару до його особливих потреб. Запорука успіху компанії, яка застосовує концепцію євромаркетингу, полягає у відсутності потреби пошуку нового покупця, який би зацікавився виробленим товаром. Оскільки вироблена продукція відповідає європейським стандартам і призначена для споживання конкретним сегментом.

Література:

1. Зяйлик М.Ф., Зяйлик Л.Б..Євромаркетинг: навчальний посібник – Київ:Кондор .2000 рік – ст. 78-106

2. Балабанова Л.В.. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємства – Київ: «Фірма «Інкос»». 2006 рік – ст.324 - 341


ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ В ОСНОВІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ


Ченуша О.С.

НТУУ “КПІ”, ФММ, УС-61


В сучасних умовах розвитку та постійно зростаючими темпами споживання енергоресурсів, люди стикаються з основною проблемою ринку не відновлювальних енергоресурсів. Поміж усіх видів виділяють такі як: нафта; вугілля; природний газ.

Світові запаси по даним British Petrooleum складають 826 млрд т. вугілля за 2009 рік. При сучасних темпах споживання цих запасів повинно вистачити ще на 122 роки. Для розгляду повної картини приведемо приклад і інших видів: нафти вистачить на 42 роки; природного газу вистачить на 60 років. Виходячи з цих даних можна зробити висновок, що вугілля може зайняти домінуючі позиції на світовому ринку, і країни, котрі володіють найбільшими запасами вугілля , мають надійну енергетичну страховку на майбутнє [1].

Для такого твердження треба також враховувати енергетичну стратегію світу, котра виділяє атомну енергетику, як ключовій вид джерела енергії на подальший розвиток людства. Важливо правильно збалансувати споживання енергоресурсів для максимального ефекту віддачі.

У зв’язку з лібералізацією енергетичних ринків, неминучим є наближення цін на природний газ в Україні до рівня світових [2].

Зростання ціни на природний газ до середньоєвропейського рівня призведе до зниження його конкурентоспроможності у виробництві досить широкого спектру товарної продукції та послуг в Україні. Найбільші зміни відбуватимуться під час вибору первинного енергоносія для виробництва тепла та електроенергії.

Природа світового ринку нафти має два аспекти. Перший – забезпеченість країн світу природними запасами нафти. Використовуваний у міжнародних джерелах термін «достовірні запаси» визначає виявлені геологічні запаси, видобуток яких економічно виправданий.

У країнах СНД використовується поняття «розвідані запаси», що не враховує економічну складову. Дані про загальні світові достовірні геологічні запаси нафти за минулі три десятиліття носять стійкий позитивний характер[12]. З врахуванням наявних оцінок і нинішнього рівня видобутку нафти її запасів вистачить на 42 роки, у тому числі в Саудівській Аравії – на 83, Ірані – 69, Венесуелі – 58, Лівії – 56, Мексиці – 43, Росії – 22, Китаї – 21, Алжирі – 19, США – 10, Норвегії – 9, Індонезії – 9 і у Великобританії – на 5 років [3].

Виходячи зі світової енергетичної стратегії мі бачимо, що в основу покладено атомну енергетику. Але не можна забувати про те, що розрахунки по розробці даної стратегії були зроблені до настання фінансової кризи, котра вплинула на кон'юнктуру споживання на ринку енергоресурсів. Ці зміни визвали зменшення споживання та призвели до падіння видобутку вугілля та темпів розширення потужностей атомних станцій.

Перед Україною стоїть важливий вибір,яку стратегію прийняти. З одного боку атомна енергетика, котра забезпечує половину виробітку електроенергії країни. З іншого, запаси вугілля дозволяючи забезпечити велику частку по виробітку електроенергії. Але обидва варіанти потребують великих грошових вливань: в атомній енергетиці для будівництва замкненого паливного циклу; в вугільній - оновлення потужностей виробництва. Не можна забувати про природний газ, але для налагодження його видобутку потрібно будувати глибокі шахти, котрі є дуже кошторисними і економічно цей варіант не доцільний без використання новітніх технологій.

Забезпечення зростаючих потреб в паливно - енергетичних ресурсах до 2030 року планується здійснити за умов [2]: • зменшення енергоємності ВВП та збільшення рівня енергозабезпеченості країни;

 • збільшення власного видобутку вугілля, нафти, газу та урану;

 • виробництва електричної енергії на атомних електростанціях на власному ядерному паливі;

 • збільшення експорту нафтопродуктів за рахунок збільшення обсягів переробки нафти;

 • реалізації програм енергозбереження в галузях економіки і в соціальній сфері;

 • збільшення використання нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії;

 • зменшення рівня енергетичної залежності країни від зовнішніх поставок палива та збільшення обсягів споживання власних енергетичних продуктів.

1. Ринок енергетичного вугілля / Е.Л. Пармухіна // Ринок мінеральної сировини. – 2010 р. - №3. – режим доступу: http://techart.ru/files/publications/91-93.pdf

2. Національна енергетична стратегія України на період до 2030 року затвердж. Урядом від 15 березня №145-р. – Режим доступу : http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/2009/Econom_1_09/09simeve.pdf3. КРАТТ О.А. СВІТОВИЙ РИНОК НАФТИ: ВИБІР ІНСТРУМЕНТАРІЮПІЗНАННЯ / О.А. КРАТТ // Научные труды ДонНТУ.- Серия: экономическая.- Выпуск 37-2

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   110   111   112   113   114   115   116   117   ...   144 • ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ В ОСНОВІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ