Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
Сторінка119/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.63 Mb.
ТипПротокол
1   ...   115   116   117   118   119   120   121   122   ...   144

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

Бевзюк Ю.Д., студентка гр. УС-92,

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, ubevzyuk@gmail.com
Іноземні інвестиції виступають одним із найважливіших факторів стабілізації АПК. Їхнє надходження поліпшує результативність господарства, підвищує прибутковість та конкурентоспроможність галузі, сприяє залученню новітніх технологій з-за кордону. Вони прискорюють розвиток науково-технічного прогресу, темпи якого за останні роки в АПК загальмувалися. Україна має високий аграрний потенціал, великі запаси природних ресурсів, сприятливі кліматичні умови, порівняно низьку ціну робочої сили та вигідне географічне положення, що приваблює іноземних інвесторів.

Станом на 1 квітня 2010 року в агропромисловий комплекс України було залучено 2357,2 млн. гривень інвестицій в основний капітал (9,8 % від загального обсягу інвестицій в економіку - 24040,5 млн. гривень).

Основними інвесторами в агропромисловий комплекс України є країни:

- в сільське господарство: Кіпр (315,8 млн. дол. США), Великобританія (143,9 млн. дол. США), Данія (60,5 млн. дол. США),  США (51 млн. дол. США), Німеччина (43,9 млн. дол. США), Австрія (28,9 млн. дол. США), Франція (21,1 млн. дол. США), Російська Федерація  (18,3 млн. дол. США).

- в харчову промисловість: Нідерланди (572,6 млн. дол. США), Швеція (231,9 млн. дол. США), Кіпр (216,5 млн. дол. США), Великобританія (140,8 млн. дол. США), США (96,7 млн. дол. США), Швейцарія (87,5 млн. дол. США), Франція (76 млн. дол. США), Німеччина (63,1 млн. дол. США), Росія (48,2 млн. дол. США).

Проте ефективність іноземних інвестицій залежить не тільки від їх кількісних обсягів, а й від зумовлених ними якісних перетворень в економічних відносинах і прискоренні ринкових змін в АПК та державі загалом.

Міжнародні вкладення повинні направлятися на модернізацію та переоснащення агропромислових підприємств, на оновлення технологічної бази. Завдяки міжнародному співробітництву забезпечиться перехід на ресурсозберігаючі високі технології, що забезпечуватимуть економію людської праці в сільському господарстві.

Проте існує низка проблем із залученням інвестицій в дану галузь. Такі як: • нестабільне політичне та економічне становище країни;

 • постійні зміни в законодавстві;

 • надмірне податкове навантаження;

 • відсутність страхування ризиків;

 • інфляційні процеси;

 • вплив природно-кліматичних умов на виробництво продукції с/г;

 • недотримання українськими партнерами умов договору.

Для покращення інвестиційного клімату необхідно провести дані реформи:

 • визначити пріоритети розвитку АПК;

 • проводити стабільну макроекономічну політику;

 • послабити податкове навантаження;

 • створити гнучку фінансову політику;

 • забезпечити прозорість економічних систем;

 • покращити інформаційну оснащеність (стимулювати розробку Інтернет сайтів підприємств, що дозволить залучити нових партнерів);

 • організувати систему страхування інвестицій від некомерційних ризиків.

Ефективність залучення іноземних інвестицій знаходиться у тісному зв’язку із підвищенням економічної ефективності галузі. Тому державі необхідно стимулювати їх приплив, створювати сприятливі умови для міжнародного співробітництва. Але головне потрібно провадити ефективне використання іноземних інвестицій, тому що в протилежному разі країна може втратити свою економічну незалежність.
Література:

1. Стан інвестування агропромислового комплексу України За даними Міністерства аграрної політики 2010 р./ - Режим доступу: http://www.minagro.kiev.ua/

2. Дробаха Л.І. Перспективи залучення іноземних інвестицій в агропромисловий сектор за умов харчової світової кризи/- Режим доступу: http://udau.edu.ua/library.php?pid=1148

ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Бойко Т.Ю.

НТУУ «КПІ» Boikotatiana@gmail.com
Являючись міжнародною за своїм характером, банківська система є тією ланкою світової фінансової системи, яка однією з перших відчуває на собі вплив фінансової глобалізації, що проявляється в збільшенні обсягів акумульованих іноземних фінансових ресурсів на території країни, відкритті філій іноземних банків та банків з іноземним капіталом.

Протягом 2002-2010 рр. частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків збільшилась більш ніж втричі (табл.1). Варто відзначити, що у 2010 р. відносно 2002 р. кількість діючих банків зросла лише на 15,78%, банків з іноземним капіталом – на 152,38%, а банків зі 100% іноземним капіталом – на 233,33 %.

Таблиця 1

Кількість діючих банків та частка іноземного капіталу в банківській системі України, 2002-2010 рр. [1]Показник

01.01.2002

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2005

01.01.2006

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.11.2010

Кількість діючих банків

152

157

158

160

165

170

175

184

182

176

Із них: з іноземним капіталом;

21

20

19

19

23

35

47

53

51

53

у тому числі зі 100% іноземним капіталом

6

7

7

7

9

13

17

17

18

20

Частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків, %

12,5

13,7

11,3

9,6

19,5

27,6

35

36,7

35,8

39,3

Частка участі іноземного капіталу в зареєстрованому статутному капіталі функціонуючих банків України на початок 2010 р. становила 34,60%, а з урахуванням опосередкованого володіння через акціонерів банків – 35,81%, з якої найбільша доля належить Російській федерації – 8,13%, Франції – 4,29%, Кіпру – 4,26%, Австрії – 3,66%, Нідерландам – 2,62%, Угорщині – 2,41%, Швеції – 2,13%, Польщі – 1,96%, Греції – 1,48%, Німеччині – 1,41%, Італії – 0,83% [1].

На вітчизняному ринку присутні майже всі великі європейські фінансові групи: «УкрСиббанк» перебуває в 81-процентній власності французького BNP Paribas, «Укрсоцбанк» на 95,48% належить італійському UniCredit S.p.A. через його віденську дочірню структуру UniCredit Bank Austria AG. Мажоритарна частка в банку «Форум» (94,52%) перебуває у власності німецького Commerzbank AG, «ПроКредит Банк» (Україна) на 60% належить німецькому ProCredit Holding AG, «Правекс-Банк» – 100% власність італійського Intesa Sanpaolo S.p.A., а часткою понад 99% у «ВТБ Банку» (Україна) володіє російське ВАТ «Банк ВТБ» [2].

Основними факторами, що впливають на прийняття транснаціональними банками рішення про розширення діяльності на території України є: непередбачувано високі темпи зростання попиту на банківські послуги, низька конкуренція, слабкість національних банків, високі темпи інфляції, внаслідок чого останнім важко залучати дешеві ресурси [3].

Отже, розвиток банківської системи України характеризується суттєвим зростанням частки іноземного капіталу та посиленням позицій на вітчизняному грошово-кредитному ринку іноземних банківських установ. Така ситуація створює здорові конкурентні відносини для вітчизняних комерційних банків - ліквідує слабких конкурентів та стимулює розвиток більш сильних, що супроводжується розширенням асортименту банківських послуг та підвищенням їх якості, зростанням обсягів кредитних ресурсів та посиленням стабільності їх джерел, оптимізацією інституційної структури та наближенням її до стандартів країн із розвиненою ринковою економікою. Але попри позитивні сторони, існують ризики: зниження прибутковості українських банків та ймовірність збільшення спекулятивних операцій; неконтрольований відплив капіталу та фінансових ресурсів, що підвищує чутливість банківської системи України до світових фінансових криз. Тому при вирішенні питань про форми та масштаби розширення присутності іноземного банківського капіталу на ринку банківських послуг потрібно враховувати всі стратегічні цілі соціально-економічного розвитку, які сприятимуть підвищенню національної конкурентоспроможності, економічної безпеки та зміцненню банківської системи України.

Література:

1. Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс]/ Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/bank_supervision/dynamics.htm

2. Fitch підтвердило рейтинги 6 українських банків [Електронний ресурс]/ УНІАН економіка 27.09.2010// Режим доступу: http://economics.unian.net/ukr/detail/60996

3. Ігнатенко М.В. Оцінка впливу іноземного капіталу на функціонування банківської системи України / М.В. Ігнатенко // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2. – С.88-91.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   115   116   117   118   119   120   121   122   ...   144 • ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ