Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНЕОБХІДНІСТЬ МОДИФІКАЦІЇ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПРИ ВИХОДІ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ФІЛКОН»

НЕОБХІДНІСТЬ МОДИФІКАЦІЇ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПРИ ВИХОДІ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ФІЛКОН»
Сторінка12/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.63 Mb.
ТипПротокол
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   144

НЕОБХІДНІСТЬ МОДИФІКАЦІЇ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПРИ ВИХОДІ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ФІЛКОН»


Лазько І.П.

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, ilinfinity08@gmail.com

З метою отримання прибутку підприємства виробляють і продають продукцію та послуги, що конкурують на ринку. Для нарощування продажів або прибутків компанії виділяють групи потенційних покупців - цільові ринки, і потім розробляють маркетингову стратегію, покликану забезпечити привабливість своєї продукції для даних груп. Маркетингова стратегія визначається тим особливим порядком, у якому компанії комбінують і застосовують різні варіанти маркетингових засобів. Така маркетингова комбінація включає набір елементів, широко відомий як чотири "Р", відповідних першій букві назви категорії: продукція, ціна, місце, стимулювання збуту.

При виході на міжнародний ринок підприємству необхідно розробити міжнародну маркетингову стратегію, що включає в себе три рівні: корпоративний (стратегія зростання, портфельна стратегія, конкурентна стратегія бізнесу), функціональний рівень (стратегія охоплення ринку, позиціонувння та конкурентної поведінки) та інструментальний рівень (товарна, цінова, збутова та стратегія просування) [1].

ТОВ «Філкон» спеціалізується на виробництві фільтрувальних тканин для цукрових заводів, при виході на ринок Росії, підприємству було запропоновано внести такі зміни до комплексу маркетингу:


  • Представлення на ринок удосконаленого товару

Споживачами фільтрувальних тканин є цукрові заводи. На території Росії цукрові заводи почали масову модернізацію виробництва, в тому числі, і заміну фільтруючого обладнання. Нове фільтрувальне обладнання потребує для своєї роботи нових допоміжних матеріалів, в т.ч. і фільтрувальних тканин Щоб відповідати вимогам ринку ТОВ «Філкон» необхідно постачати товар зі зміненими властивостями.

Зважаючи на описаний фактор, ТОВ «Філкон» рекомендується застосувати стратегію модифікації товару. Підприємству необхідно виробляти фільтрувальні тканини з покращеними функціональними властивостями (поверхнева щільність, термостійкість , водопроникність, повітропроникність). Конструктивні рішення удосконаленого товару повинні задовольняти нову потребу клієнтів виробляти цукор без заміни фільтруючих тканин за цикл виробництва.  • Цінова стратегія

На сьогоднішній день ТОВ «Філкон» застосовує метод ціноутворення “середні витрати плюс прибуток”, що являється не зовсім раціонально, оскільки продукція данного підприємства значно дорожча ніж у конкурентів, що пов'язано зі начними витратами на сировину з метою випуску високоякісної продукції, тому доцільніше буде замінити його на метод оптимальних витрат орієнтований на надання споживачам більше цінностей ніж їх витрати, тобто показати, що переплачуючи вони не втрачають, а навпаки.

  • Стратегія збуту з використанням каналу першого рівня

Основною ціллю збутової політики ТОВ «Філкон» являється збереження, а в подальшому і розширеня рівня продажів, відносно попередніх років.

Типом збуту, що на сьогоднішній день застосовується компанією являється прямий збут. ТОВ «Філкон» організовує власну збутову політику не залучаючи посередників та використовуючи персональний продаж, що дозволяє підібрати індивідуальний підхід до кожного клієнта. При виході на ринок Росії рекомендується залишити тип збуту незмінним (здійснювати продажі напряму виробникам цукру), оскільки на даному ринку важливу роль відіграє особистий зв’язок виробника та споживача..  • Стратегія просування

Цілі просування: підтримка іміджу, формування кола постійних клієнтів, збільшення обсягів збуту

Тип стратегії просування.ТОВ «Філкон» застосовує стратегію протягування, що передбачає зосередження основних комунікаційних зусиль на споживачах з метою створення їхнього позитивного ставлення до товару.

У якості реакції на зміни у ринкових умовах підприємству рекомендується застосувати стратегію модифікації товару. Зміни у вимогах споживачів призвели до необхідності постачати на ринок товар з покращеними характеристиками (поверхнева щільність, термостійкість , водопроникність, повітропроникність). Таким чином, ТОВ «Філкон» зможе відстрочити настання стадії зрілості товару та попередити падіння обсягів збуту.У рамках реалізації стратегії рекомендується змінити стратегію ціноутворення та активізувати політику просування.

Література:  1. Співаковська Т.В. Конспект з курсу «Міжнародний маркетинг». Частина ІІ. Міжнародна маркетингова стратегія.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ У ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Ліснічук Ю.С, студентка

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, yulia.lisnichuk@gmail.com
1. Хімічна промисловість – одна з стратегічно важливих галузей економіки України. Це пояснюється довготривалою підтримкою її розвитку Радянським Союзом і, як наслідок, високою конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств у світі та накопиченим потенціалом. Результати виробничо-комерційної діяльності галузі безпосередньо впливають на позиції України на світовому ринку. До того ж суб’єкти хімічної промисловості формують значну частку ВВП країни. Так, за перші вісім місяців 2010 року підприємства галузі, що розглядається, реалізували товарів на суму близько 34,3 млрд. грн, що складає понад 13 % ВВП. Зазначимо, що маємо значну частку продукції хімічної галузі у структурі промислового виробництва (6%) та експорту (9%) України. Отже зміна динаміки розвитку цієї галузі може стати причиною структурних зрушень в економіці. Враховуючи недостатню державну підтримку галузі особливого значення набуває розвиток обраного сектору економіки на основі злиянь та поглинань.

2. Останні декілька років у хімічній промисловості спостерігається активізація процесів поєднань та поглинань підприємств. До передумов такого процесу можна віднести:

- вагома частка енергоресурсів у собівартості продукції і, як наслідок, потреба у значних фінансових надходженнях для пошуку альтернативних джерел енергії;

- зупинка окремих підприємств, до чого призвів негативний вплив глобальної економічної кризи (наприклад, ТОВ «Карпатнафтехім», ВАТ «Дніпропетровський лакофарбовий завод», ЗАТ «Лакма», ДП «Кремнійполімер», Бердянський завод скловолокна, Чернігівське «Хімволокно»);

- необхідність модернізації підприємств відповідно до прийнятого в ЄС стандарту REACH (абревіатура слів Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction);

3. Найбільш інвестиційнопривабливими є компанії-виробники азотних добрив. Це підтверджується наступним:

- високими темпами зростання виробництва цієї продукції. Так, з 2002 до 2008 року кількість вироблених добрив зросла на 14% (з 2347 тис. т в 2002 році до 2689 тис. т в 2008 році). Виключення становить тільки 2009, кризовий рік (виробництво продукції зменшилось на 19% порівняно з 2008 роком);

- тривалістю виробництва азотних добрив, яке розпочалося ще 1928 року;

- високим потенціалом розвитку внутрішнього ринку азотних добрив.

Варто зазначити, що сьогодні вкладання коштів у хімічне виробництво є привабливим для стратегічних інвесторів, що не можна сказати про портфельне інвестування. За оцінкою експертів зменшення інтересу портфельних інвесторів до акцій підприємств промислової хімії пов’язане з подорожчанням сировини (насамперед, природного газу), що призводить до зростання собівартості та зменшення рівня конкурентоспроможності.

4. Характерним для хімічної промисловості є практична відсутність злиття (добровільне поєднання декількох підприємств однієї галузі), у галузі переважають поглинання (викуп одного підприємства іншим з метою розширення власного бізнесу, збільшення частки ринку). Це пов’язано з інтересом стратегічних інвесторів у вертикальній інтеграції бізнесу, створення виробництва замкненого циклу тощо. Так, головними інвесторами у підприємства, що займаються виробництвом соди, азотних добрив є підприємства енергосектору, які можуть забезпечити прямий доступ до енергоресурсів з меншою вартістю, і, як наслідок, зменшити собівартість продукції.

5. За умови підписання договору підприємствами хімічної промисловості про прямі поставки природного газу з Російської Федерації, в Україні можливе збільшення кількості злиянь та поглинань, як вітчизняними інвесторами, так і закордонними. Причиною може стати відносно дешевша сировина, висококваліфікована робоча сила, невикористаний виробничий потенціал.

6. Надмірні обсяги інвестицій в хімічну промисловість можуть призвести до її залежності від іноземного капіталу та інтересів зарубіжних інвесторів. Отже, можна зробити висновок, що держава в першу чергу має підтримувати злияння та поглинання на внутрішньому ринку, що можна зробити за допомогою регулювання відсоткових ставок та стимулювання розвитку фондового ринку.
Література:

1. Статистична інформація [Electronic Resource]: Державний комітет статистики – Режим доступу - http://www.ukrstat.gov.ua/

2. European Legislation Standard : Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   144  • Представлення на ринок удосконаленого товару
  • Цінова стратегія
  • Стратегія збуту з використанням каналу першого рівня
  • Стратегія просування