Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ЗДІЙСНЕННЯ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ЗДІЙСНЕННЯ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ
Сторінка120/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.63 Mb.
ТипПротокол
1   ...   116   117   118   119   120   121   122   123   ...   144

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ЗДІЙСНЕННЯ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ

Будз Ю. В., студентка 4 курсу,

КНУ ім. Т. Шевченка Інститут міжнародних відносин, yuliabudz@mail.ru
Фінансовий ринок України в умовах глобалізації стрімко розвивається, переймаючи іноземний досвід використання різноманітних фінансових схем та механізмів. Підтвердженням цьому є здійснення відносно нового для України механізму сек’юритизація. Вона стала логічним наслідком загальної тенденції підвищення ролі ринку цінних паперів як джерела фінансування. З економічної точки зору сек’юритизація поєднала в собі тенденцію до оптимізації джерел фінансування, врахувавши зростаючу роль ринку цінних паперів та управління ризиками активів.

Актуальним є питання доцільності використання сек’юритизації фінансових активів українськими банками. Європейські банки зазвичай використовують сек’юритизацію як спосіб зниження норми обов'язкового резервування власного капіталу, американські розглядають даний механізм як джерело довгострокового фінансування. Українські банки повинні звернути увагу на те, що з допомогою даного механізму виникає можливість підвищити ефективність використання власних засобів та краще управляти фінансовими ризиками. У широкому значенні: сек’юритизація – це складний механізм фінансування, за допомогою якого здійснюється трансформація неліквідних активів у ліквідні цінні папери; у вузькому: сек’юритизація – відокремлення фінансових активів оригінатора шляхом «дійсного продажу» спеціалізованій установі, яка випускає цінні папери, забезпечені цими активами.

Cек’юритизація дозволяє досягнути наступних цілей: 1) підвищити прибутковість на власний капітал і дотриматися вимог щодо його достатності, адже частина активів передається іншій юридичній особі; 2) диверсифікувати джерела фінансування, залучати нові джерела за рахунок випуску SPV цінних паперів; 3) знизити вартість залученого фінансування; 4) залучити фінансування на більш тривалий термін, ніж при звичайному кредитуванні; 5) в Україні цей механізм може зробити більш доступним житло для населення і збільшити попит на нього, оскільки вона є ефективною схемою рефінансування системи іпотечного кредитування.

На міжнародних ринках сек'юритизації в угодах зазвичай представлені такі класи активів: іпотечні кредити, дебіторські заборгованості по кредитних картках, автокредити, споживчі кредити, дебіторська заборгованість і неконтрольовані майбутні грошові потоки.  У принципі, будь-яких актив або права, які представляють собою майбутні (передбачувані) грошові потоки можуть бути сек'юритизованими.Незважаючи на очевидні переваги сек'юритизації активів, цей механізм в Україні використовується недостатньо. Сек’юритизовані українські цінні папери мають низький рейтинг, тому вартість розміщення сек’юритизованих активів становить 7,5-9,5% річних у дол. США і 6,5-8,5% у євро. Якщо врахувати, що українські банки надають житлові іпотечні кредити в середньому так кредитують інших позичальників під 12-13% у вільно конвертованій валюті, то рентабельність такої операції для банків складе 3,5-5% річнихЗалучення фінансування є економічно виправданим, якщо обсяг емісії за такої операції з одним оригінатором 100 млн. дол. США. В Україні провели угоди сек'юритизації фінансових активів декілька українських компаній (ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ АБ «Укргазбанк» та ін.), хоча є багато банків, які мають достатні для сек'юритизації розміри активів. Це було досягнуто завдячуючи створенню в 2004 Державної іпотечної установи та прийняттю ЗУ «Про іпотечні облігації», який визначає правові засади випуску та обігу іпотечних облігацій, вимоги до їх іпотечного покриття, а також особливості державного регулювання і нагляду у цій сфері.  

На даному етапі в Україні впровадження сек’юритизації не набуло значного поширення. Основними проблемами українського ринку сек'юритизації є те, що: 1) ДІУ не в змозі виконувати роль повноцінної SPV, оскільки об’єми рефінансування іпотечних кредиторів є незначними, а умови їх здійснення не достатньо вигідними для банків, тому угоди проводяться за участю SPV іноземних країн з вигідним податковим законодавством; 2) у ЗУ «Про іпотечні облігації» передбачено можливість отримування грошей під заставу іпотечних позик, однак, правові механізми випуску та обігу цінних паперів як основи функціонування дворівневого вторинного ринку іпотечного кредитування у ньому не зазначені, тобто механізм сек’юритизації юридично не визначено; 3) фондовий ринок все ще є слаборозвиненим.Незважаючи на всі перераховані труднощі, впровадження сек'юритизації в банківську практику України дозволило б вирішити проблему довгострокової ліквідності, підвищити культуру управління ризиками, диверсифікувати джерела фінансування, вийти на міжнародні фінансові ринки. Сек'юртизації активів може стати ключовим елементом «оздоровлення» банківської системи України та економіки країни в цілому, проте потрібно підготувати відповідну ефективну законодавчу базу.

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


Ваврищук О.М., студент гр. УС-92,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», vavryschuk@mail.ru


Ринок цінних паперів в Україні розпочав своє становлення у 1991 році з прийняттям Закону України "Про цінні папери і фондову біржу". Протягом останніх двох років здійснювались заходи за наступними пріоритетними напрямками:

 • удосконалення засад державного регулювання ринку цінних паперів та захисту прав інвесторів

 • посилення конкурентоспроможності фондового ринку України, у тому числі шляхом

підвищення ролі біржового фондового ринку;

 • розвиток депозитарної системи України;

 • розвиток корпоративного управління.

Обсяг торгівлі цінними паперами на фондовому ринку у 2009 році перевищив обсяги у таких сферах, як виробництво продукції сільського господарства, виробництво промислової продукції та продукції будівництва. Станом на 01.01.2010 загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів,
зареєстрованих Комісією, становить 740,06 млрд грн.[1]. У 2009 році Комісією зареєстровано випуски цінних паперів на суму 162,68 млрд.грн: акцій – 101,07 млрд.грн, облігацій підприємств – 10,11 млрд.грн; облігацій місцевих позик – 370,00 млн.грн; опціонів – 6,55 млн.грн; інвестиційних сертифікатів КУА пайовими інвестиційними фондами – 47,21 млрд.грн; акцій корпоративними інвестиційними фондами – 3,90 млрд.грн; сертифікатів фонду операцій з нерухомістю – 8,0 млн.грн.

З огляду на сучасний стан економіки зусилля держави мають бути спрямовані на вирішення наступних основних завдань подальшого розвитку фондового ринку України: • збільшення капіталізації та ліквідності фондового ринку шляхом: суттєвого розширення пропозиції цінних паперів з високими інвестиційними характеристиками; стимулювання участі роздрібних та іноземних інвесторів на фондовому ринку;

 • удосконалення ринкової інфраструктури та засад саморегулювання, забезпечення їх надійного і ефективного функціонування шляхом: консолідації біржової системи фондового ринку; модернізації депозитарної системи України та створення ефективної системи клірингу та розрахунків за договорами щодо цінних паперів;

 • покращення механізмів захисту прав інвесторів шляхом: підвищення інформаційної прозорості фондового ринку; підвищення рівня державного та суспільного захисту прав інвесторів; підвищення фінансової грамотності населення щодо фондового ринку;

 • удосконалення умов і правил державного регулювання та нагляду на фондовому ринку шляхом: запровадження нових сучасних механізмів державного регулювання та нагляду на фондовому ринку; посилення повноважень регулятора;

Прогнозні (очікувані) показники[2] розвитку фондового ринку України до 2015 року розробленій фахівцями Комісії з цінних паперів за участі професійних учасників фондового ринку:

 • Залучення в середньому щорічно не менше ніж 100 млрд. грн в цінні папери, у т.ч. у формі нових інвестицій не менше ніж 75 млрд. грн.

 • Зростання капіталізації лістингових компаній до 500 млрд. грн.

 • Підвищення рівня капіталізації фондового ринку до ВВП 40%.

 • Збільшення загальної номінальної вартості облігацій підприємств, що перебувають в обігу до 30 млрд. грн.

 • Збільшення обсягів біржових торгів цінними паперами до 250 млрд. грн в рік

 • Збільшення долі біржового ринку до 10 %.

Мої пропозиції покращення стосуються вдосконалення інфраструктури фондового ринку, насамперед розвитку механізмів клірингу та їх законодавчого забезпечення. При цьому необхідно вдосконалювати технології торгівлі цінними паперами, умови їх допуску на ринок. Також треба популяризувати фондовий ринок для підвищення фінансової досвідченості суспільства. Потрібно вдосконалити облікову систему. Вона має бути простою,прозорою, зрозумілою та надійною. А головним елементом надійної облікової системи має стати єдиний центральний депозитарій. Також необхідно активніше виводити на ринок вітчизняні компанії.

Література:

1. Річний звіт Комісії за 2009 рік/ За даними Державної Комісії по цінних паперах і фондового ринку./− Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua/(X(1)S(jamvlx45n01bifvxnoflw055))/ShowPage.aspx?PageID=12

2. Програма розвитку фондового ринку України на 2011 - 2015 роки/ За даними Державної Комісії по цінних паперах і фондового ринку./− Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua/ShowPage.aspx?PageID=742Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   116   117   118   119   120   121   122   123   ...   144 • СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ