Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОФШОРИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ОФШОРИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Сторінка121/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   ...   144

ОФШОРИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Васильченко О. Р., студентка 4 курсу,

Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут», ksyha.v@gmail.com
Глобалізація призводить до посилення процесів інтеграції. Щоб конкурувати на сучасному інтегрованому ринку, компаніям слід застосовувати певні моделі управління, які б допомогли зменшити витрати та підвищити рентабельність підприємств. Однією з таких моделей є офшоринг.

Офшоринг - розміщення компанією частини своєї виробничої діяльності за кордоном. Перебазування здійснюється на внутрішньо фірмовій основі, шляхом переведення частини діяльності материнської компанії у закордонні філії. Зазвичай мотивом офшорингу є перенесення діяльності в країни з більш сприятливим податковим кліматом або більш низькою зарплатою.

Компанії відкривають свої фінансові та облікові відділи в інших країнах, що дає їм змогу спростити власну роботу, а також зменшити витрати.

У фінансовій та обліковій сферах, а часто і поза ними, офшор - це одна із найбільш логічних відповідей на глобалізацію функцій компанії. Проте, для успішного функціонування процесів компанії за межами країни потрібні висококласні менеджери, які змогли б вдало керувати бізнесом у незвичних для компанії умовах.

Офшоринг слугує одним з елементів глобалізації. Внаслідок впровадження офшорингу, відбувається перерозподіл влади у світі на користь Індії та Китаю. Дослідження PriceWaterHouseCoopers, проведе в жовтні 2010 року, також підтверджує, що економіки Індії та Китаю зможуть потіснити розвинені західні країни за рівнем ВВП вже протягом найближчих п'яти років. Проте, офшорне виконання фінансових та облікових робіт США поволі виходить за рамки звичних країн, таких як ті ж Індія та Китай. Зокрема, з'являється нова зацікавленість у послугах Латинської Америки, зокрема: Мексики, Бразилії та Аргентини. Сьогодні кількість операційних відділів багатьох компаній у Латинській Америці невпинно зростає.

Протягом найближчих двох років великі компанії подвоять офшоринг своїх загальних і адміністративних процесів. До 2012-го року середньостатистична компанія, яка входить до переліку Global 1,000 і чиї обороти вимірюватися сумою від $ 5 млрд., заощаджуватиме не менше $ 28 млн. завдяки глобалізації цих функцій (за даними дослідження консалтингової фірми Hackett).

До того часу кількість людей, зайнята в подібній діяльності такими компаніями за кордоном досягне 360 тис. З них, інформаційні технології (ІТ) займають перше місце, тоді як серед інших знаходяться такі функції, як фінансова, кадрова (Human Recources) і постачання. 15% всіх посад HR будуть віддані в офшоринг вже до 2012-го року, тоді як сьогодні їх кількість складає лише 10%.

За той же період "за моря" відправиться чверть ІТ-посад, досягнувши в деяких компаніях 60%, а можливо - навіть 80%. Офшоринг стає глобальною проблемою в США. Вже влітку цього року було створено у сім разів менше нових робочих місць, ніж очікували аналітики. Офшоринг стає повсякденним й у європейських компаніях. Forrester Research стверджує, що Великобританія протягом найближчих десяти років буде залишатися лідером цього руху в Європі, вивівши до 2015 р. за кордон приблизно 150 тис. робочих місць IT-персоналу й близько 100 тис. конторських, орієнтованих на IT.

Таким чином, офшоринг має свої плюси та мінуси. До основних переваг належить зменшення витрат підприємства. Недоліки офшорингу пов’язані з глобалізаційними процесами, а саме з перенесенням робочих місць до менш розвинутих країн. Таким чином, у розвинутих країгах виникає безробіття.
Література:

1.Інтернет-портал для управлінців / [Електроний ресурс]. – Режим доступу:"http://www.management.com.ua/news/?id=1089

2.Сайт комп’ютерних новинок Kompua / [Електроний ресурс]. – Режим доступу: httpHYPERLINK "http://kompua.ru/soft/temna_storona_ofshoringa/":

3.Всеросійська академія зовнішньої торгівлі / [Електроний ресурс]. – Режим доступу:"http://www.vavt.ru/wto/wto/Offshoring".

4.«CFO» / [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://cfo.com./artHYPERLINK "http://cfo.com./article.cfm/10607206?f=search"icle.cfm/10607206?f=search.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ У ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД


Войтенко О.М., аспірант,

Тернопільський національний економічний університет, o.voytenko@gmail.com


В умовах сучасних економічних реалій ринок фінансових послуг є важливим фундаментом для зростання, розвитку і стабільності національної ринкової економіки. Однак, у 2009 році на ринках фінансових послуг України, як і в інших секторах економіки, продовжувався спад ділової активності. Обсяги основних наданих послуг та портфелі договорів протягом року продовжували знижуватись. Разом з тим, до кінця року показник загальних активів фінансових установ набув тенденцій до скорочення темпів спаду та стабілізації [1].

Зміна зовнішнього середовища, зокрема, прояви світової фінансової кризи, виявила низку проблем функціонування вітчизняного ринку фінансових послуг, серед яких: недостатня капіталізація фінансових установ; недосконалість вимог до якості та диверсифікації і ліквідності активів для окремих фінансових ринків; дисбаланс між очікуваною доходністю і спроможністю компенсувати прийняті ризики; відсутність ефективної системи захисту прав споживачів фінансових послуг; низький рівень прозорості діяльності фінансових установ; недостатня інституційна спроможність інститутів державного регулювання, що позначилося на неспроможності вживати ефективні заходи з нагляду та регулювання ринків фінансових послуг. У контексті наведених процесів варто відзначити, що минулі роки стали для Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України періодом докорінного реформування діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг.

З метою мінімізації та подолання проявів фінансової кризи, фахівцями Держфінпослуг був розроблений План антикризових заходів у сфері діяльності небанківських фінансових установ, піднаглядних Держфінпослуг, затверджений розпорядженням Держфінпослуг № 276 від 24.04.09 [2]. Варто відзначити, що зазначений план був складений, у тому числі, з урахуванням пропозицій учасників ринку. Відповідно до плану Держфінпослуг вживає заходів у напрямках:


  • прийняття стратегічних документів з розвитку державного регулювання ринків фінансових послуг;

  • забезпечення доступу небанківських фінансових установ до резервів, розміщених у вигляді депозитів в установах банківської системи;

  • удосконалення механізмів тимчасової адміністрації в небанківських фінансових установах та затвердження планів відновлення їхньої фінансової стабільності (у т.ч. опрацювання механізму передачі однією страховою компанією іншій пакета зобов’язань перед страхувальниками);

  • забезпечення гнучкості в розміщенні активів небанківських фінансових установ з урахуванням їх (активів) безпечності та ліквідності;

  • забезпечення можливості здійснювати оперативне (невідкладне) регулювання діяльності фінансових установ;

  • підготовки заходів стосовно окремих видів фінансових установ;

  • нагляду за виконанням небанківськими фінансовими установами зобов’язань перед споживачами їхніх послуг як основного критерію оцінки діяльності фінансових установ в умовах кризи.

Очевидно, що майбутній розвиток фінансового сектору України фактично неможливий без реформування більшості складових ринку. Це мають бути суттєві кроки, спрямовані на розвиток інституційної структури ринку, збільшення його прозорості та впровадження ефективної та відкритої регуляторної політики та нагляду [3].

Проаналізувавши загальну ситуацію на фінансових ринках у період кризи, фахівці Комісії прийшли до висновку про необхідність внесення відповідних змін до законодавства з метою створення єдиного фінансового регулятора в Україні. При цьому Комісія усвідомлює складність та певну етапність такого процесу. Сьогодні Держфінпослуг як і інші органи центральної виконавчої влади залежні від політичних домовленостей. Для того, щоб робота в сфері нагляду за небанківськими фінансовими установами була ефективною Держфінпослуг повинна бути незалежною від політичних сил та інших міністерств та відомств, зокрема Держкомпідприємництво.

Отже, підсумовуючи вищесказане слід відзначити, що сучасна фінансово-економічна криза не тільки негативним чином вплинула на функціонування українського фінансового сектору загалом, а й дала змогу по-новому оцінити результати діяльності та сформулювати нові економічні пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України у після кризовий період.

1. Звіт про роботу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за 2009 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

2. План антикризових заходів у сфері діяльності не банківських фінансових установ, піднаглядних Держфінпослуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua

3. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2015 року (проект): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/748.html.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   ...   144  • ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ У ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД