Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВТРАТИ ТА ЗДОБУТКИ УКРАЇНИ ВІД СПІВПРАЦІ З МВФ

ВТРАТИ ТА ЗДОБУТКИ УКРАЇНИ ВІД СПІВПРАЦІ З МВФ
Сторінка122/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   118   119   120   121   122   123   124   125   ...   144

ВТРАТИ ТА ЗДОБУТКИ УКРАЇНИ ВІД СПІВПРАЦІ З МВФ

Гераськова О. О., УС-91, НТУУ «КПІ», OlechkaGeraskova92@gmail.comТаблиця 1. Непогашені кредити МВФ Україні, у млн. СПЗ [2]
Важливу роль в міжнародних економічних організація посідає Міжнародний валютний фонд (МВФ), членом якого Україна стала 3 червня 1992 року. За роки співробітництва з МВФ ми отримали значні суми коштів (табл. 1), частина яких була використана на фінансування дефіцитів платіжного та торговельного балансів. Станом на 2010 рік її квота у Фонді складає 1 млрд. 372 млн. СПЗ [1].


Роки

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Сума коштів

2044,6

1591,2

1520,7

1380

1235,5

1033,6

830,8

551,9

272,9

3057,2

7000

8250
У 2008 році Україна звернулася до МВФ за фінансовою підтримкою, результатом чого стало затвердження Фондом 5 листопада 2008 р. програми за дворічною угодою «стенд-бай» з обсягом фінансування 16,43 млрд. дол. США (800% квоти України). Протягом дії програми було отримано три транші загальним обсягом 10,6 млрд. дол. США, з яких 4,5 млрд. дол. США було спрямовано безпосередньо до Державного бюджету на фінансування фіскального дефіциту, у тому числі на погашення зовнішніх боргових зобов’язань Уряду України. У 2009 р. фінансування фактично було припинено. За результатами дослідження МВФ Україна посіла перше місце серед країн Східної Європи за обсягами фінансової допомоги, отриманої в період світової економічної кризи.

28 липня 2010 року було ухвалено рішення про започаткування нової програми співробітництва для України, в рамках якої нашій країні буде надано протягом двох з половиною років кредит у розмірі 15,15 млрд. дол. США [1]. Таке рішення МВФ є досить важливим для України.

Серед позитивних наслідків продовження співпраці МВФ з Україною найважливішими є такі:


  • Для України є важливим виконання програми співробітництва з фондом, спрямованої на відновлення макроекономічної стабільності в державі.

  • Фінансові ресурси які отримала Україна від Фонду, дозволяють більш впевнено протистояти посткризовим явищам в економіці і надають перспективи для отримання кредитів інших міжнародних організацій, таких як Світовий банк, ЄС та ін.

  • Співпраця з МВФ є одним із чинників, які впливають на рішення інвесторів, що відкриває для українських компаній можливості залучення коштів з-за кордону на більш вигідних умовах.

  • Кошти отримані від МВФ є дуже важливими в плані застосування їх для перекриття поточного дефіциту держбюджету.

  • Ресурси МВФ – найдешевші ресурси, які може знайти Україна на даний час.

Але є також деякі ризики, пов’язані з роботою МВФ в Україні:

  • Гроші, надані МВФ можуть бути не використані за призначенням, тобто на структурні реформи.

  • Збільшення сукупного державного боргу, який вже зараз становить більш ніж 38 млрд. дол. Державний борг може досягнути 40-45% ВВП. Його потрібно обслуговувати, що потребуватиме залучення додаткових фінансових ресурсів від міжнародних фінансових інституцій, а це означає втрату ще 1-2% ВВП на обслуговування боргу [3].

  • Подальше активне запозичення грошей на зовнішніх ринках може призвести до того, що вже в 2013 р. країну очікуватиме національний дефолт. Лише у поточному році наша держава повинна буде віддати 6,94 млрд. дол., 4,6 з яких – за внутрішніми боргами, а 2,27 – за зовнішніми. За оцінкою Національної академії наук борговий тиск на державний бюджет досягне свого максимуму в 2013 р., на який припадають основні виплати за кредитами МВФ.

Подальше співробітництво з Фондом має для України безліч перспектив: зміцнення макроекономічної стабільності, підвищення довіри до нашої країни, полегшення доступу до ринків капіталу, збалансоване і стійке зростання економіки.

Література:

1. Довідка про стан та перспективи співробітництва України з МВФ [Електронний ресурс] / Сайт Міністерства закордонних справ України // Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ ua/publication/content/2932.htm

2. Ukraine: IMF Credit Outstanding as of October 31, 2010 [Electronic resource] / International Monetary Fund Official Website // Режим доступу: http://www.imf.org/external/ np/fin/tad/exportal.aspx?memberKey1=993&date1key=2010-1031&category=EXC

3. МВФ и Украина: перспективы дальнейшего сотрудничества [Електронный ресурс]: пресс-конференция в «Главреде» / Устенко О., Бураковський І. // Режим доступу: http://www.glavred.net/print/articles/16600.prn

ВИЯВЛЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ПІСЛЯКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН “ВЕЛИКОЇ СІМКИ”

Головата Є. О., студентка ІV курсуНТУУ «КПІ» liza_golovata@bigmir.net
В умовах становлення в Україні відкритої ринкової економіки її формування значною мірою визначається тенденціями розвитку світових фінансових ринків. Хоча спад проявився в масштабах національних економік, розпочався він саме у фінансовому секторі. Після глобального фінансового та економічного спаду, що проявився значною мірою у країнах з високорозвиненими індустріальними економіками, зокрема у країнах “Великої сімки”, у 2010 р. у провідних економіках світу спостерігаються ознаки зростання. Одним із показником є позитивна динаміка дефіциту сукупного державного бюджету країн (табл. 1).
Таблиця 1. Дефіцит сукупного державного бюджету у відсотках до ВВП1
2007

2008

2009

2010

США

-2,8

-5,9

-12,5

-10,0

Японія

-2,5

-5,8

-10,5

-10,2

Німеччина

-0,5

-0,1

-4,2

-4,6

Велика Британія

-2,6

-5,1

-11,6

-13,2

Франція

-2,7

-3,4

-7,0

-7,1

Італія

-1,5

-2,7

-5,6

-5,6

Канада

1,6

0,1

-4,9

-4,1

Україна

-1,4

-1,3

-3,9

-6,7

1 - Абалкин Л. И. Вопросы экономики: аналіз за даними 2010 р. Л. И. Абалкин, Р.С. Гринберг, Р.Н. Евстигнеев, Н.И. Иванова, А.Я. Котковский и др. – Москва: Институт экономики РАН. 2010. - 160 с.

Дефіцит державного бюджету, який з’явився у всіх країнах “Великої сімки” у 2009 р., пов’язаний з беспрецедентним на час кризи збільшенням витрат держави, які фінансуються переважно за рахунок зростання боргу. До рекордного рівня збільшився бюджетний дефіцит Великобританії і перевищив 13% ВВП (табл. 1). Майже в 2 рази збільшився дефіцит бюджету України, що є найвищим показником за темпами зростання у післякризовий період 2010 року порівняно з країнами “Великої сімки”. Мінімальний дефіцит сукупного державного бюджету мають Німеччина та Канада. Особливість канадської економіки, що запобігла краху, - це жорстка бюджетна політика, прийнята після рецесії 1990-1991 рр., у результаті чого протягом майже 20 років Канада має профіцит державного бюджету: до 2009 р. тільки в Канаді серед країн “Великої сімки” спостерігалось позитивне сальдо державного бюджету і в кризовий період дефіцит був мінімальним порівняно з іншими країнами “Великої сімки”.

До зростання дефіциту бюджету у післякризовий період призвели заходи антикризової політики, впроваджені для стимулювання економіки. Ці заходи Канади є більш ефективними, ніж у інших країнах “Великої Сімки”. Програми економічного стимулювання урядом у Канаді включають капіталовкладення для активізації інфраструктурних проектів і в окремі галузі реального сектору економіки. У Канаді значно меншою мірою проявились ознаки кризи. Канада і Німеччина ведуть активну зовнішню торгівлю: зокрема Канада значно пов’язана з найбільшим торговим партнером – США, а Німеччина є другим за величиною експортером у світі, що сприяло відносно невеликому дефіциту бюджету і більш швидкому відновленню економік цих країн в 2010 р. після негативного впливу кризи.

Співвідношення зовнішнього державного боргу до ВВП є важливим індикатором стану країни у період сучасної економічної нестабільності. У країнах, де більшою мірою проявився економічний спад, - США і Німеччині, більш наявно простежується сценарій розвитку кризи, тобто різке зростання показника і його динаміки протягом докризового періоду – 2006 – 2008 років. У період кризи протягом 2009 року при зменшенні ВВП і зростанні зовнішнього боргу спостерігається підвищення значення цього співвідношення. Після чого в післякризовий період при незначному підвищенні темпів зростання ВВП і подальшому збільшенні зовнішнього державного боргу, який пов’язаний з значними витратами бюджетних коштів на здійснення антикризових програм, їх співвідношення зростає.

В Україні у передкризовий період відбувалось зниження показника при значній позитивній динаміці ВВП і порівняно менших темпах зростання зовнішнього державного боргу, і його підвищення з 2008 р., коли починається збільшення зовнішнього боргу і падіння ВВП. Найменш чутливі до кризи серед країн “Великої Сімки” виявилися Канада і Франція. Негативні економічні наслідки значно проявляються у США на фоні зниження темпів економічного зростання і досягнення гранично допустимого державного боргу. Німеччина, досягнувши докризових значень показників, є передовою країною за темпами зростання економіки. Зазначимо, що до цього у цій країні відбувся порівняно сильний спад.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   118   119   120   121   122   123   124   125   ...   144  • Велика Британія