Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКОЛИВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

КОЛИВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Сторінка124/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   120   121   122   123   124   125   126   127   ...   144

КОЛИВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Каменєва Є.В., НТУУ «КПІ», ФММ, УЗ-92


Валютний курс є одним із найбільш важливих показників стабільності фінансового ринку, оскільки, він є тим показником, що в значній мірі впливає на соціально-економічний розвиток країни. Тому основною проблемою валютно-курсової політики є ефективного управління валютним курсом і його підтримання на оптимальному рівні [4]. Ефективність існування міжнародної торгівлі зумовлюється рівнем інтеграції валютно-фінансової системи України з міжнародною валютно-фінансовою системою, що в свою чергу прямо впливає на рівень економічного розвитку країни.

Саме тому стан валютного курсу в Україні заслуговує значної уваги, що й зумовлює актуальність обраної теми та є доцільною для проведення аналізу щодо розгляду цього питання.

Період, починаючи з 2008 року, виявився неспокійним для економіки України. Стрімкий сплеск інфляційних тенденцій завдав значного удару не лише по реальному рівню життя населення, але й по довірі населення, суб’єктів ринку, інвесторів до стабільності національної економіки та спроможності Національного Банку послідовно реалізувати своє основне завдання – забезпечення стабільності національної грошової одиниці.

На теперішній час коливання курсу гривні можуть зберегтися в рамках змін курсу, що були зафіксовані в минулому році, тому є необхідність утримувати курс гривні на рівні не більш, ніж в минулому році. Слід зазначити, що на теперішній час спостерігаються позитивні зміни у стабільності гривні, завдяки зростанню купівельної спроможності і поліпшенню ситуації з платіжним балансом. Враховуючи дослідження з приводу валютних коливань за останні два роки, визначено, що рівновага курсу національної валюти протягом вересня трохи похитнулася в напрямку девальвації.

Якщо більш глибше досліджувати питання коливання курсу валюти, то можна прийти до висновку, що на сьогодні підстав для суттєвої девальвації гривні немає, оскільки американський долар скуповують переважно експортери для виплати закордонних валютних кредитів. Спостерігається тенденція до збереження курсу гривні 7,9-8 грн за американський долар. Тобто можливі коливання в межах десяти копійок. Єдиним дестабілізуючим фактором для гривні, може стати ціна газу, яка для економіки України відіграє одну з найважливіших ролей.

Взагалі, всю валютну систему України не можна розглядати як ідеальну. Для подальшого вдосконалення валютної системи України потрібно вирішити наступні проблемні завдання: • прискорення ринкової трансформації, забезпечення фінансової стабільності та інтегрування України не до ніякого ЄЕП ,а до Євросоюзу;

 • відповідність умов кредитування України міжнародними фінансовими інститутами пріоритетами її економічного та соціального розвитку;

 • спрямування цих ресурсів на забезпечення економічного розвитку. Зростання структурних перетворень, формування розвиненого внутрішнього ринку та припинення практики їх використання для фінансування поточних витрат;

 • мобілізація та ефективне використання внутрішніх фінансових ресурсів;

 • дотримання економічного обґрунтування і загально визначених меж і порогів рівня зовнішньої заборгованості відповідно до міжнародних критеріїв платоспроможності держави.

З огляду на вищезазначене, доходимо висновку, що посилення курсу гривні по відношенню до американської та європейської валют спричиняють втрату громадянами України значної частини їх валютних заощаджень. Саме тому, необхідно захищати заощадження громадян від падіння валютних курсів, а з іншої сторони – інтереси підприємницьких суб'єктів від підвищення курсів основних валют по відношенню до гривні. Для виконання цієї мети громадянам необхідно зберігати валютні цінності в банках та страхувати їх від зниження курсів валют, а державі – застосовувати валютні резерви з метою стабілізації валютних курсів.

РОЛЬ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ У РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Коваленко О.В., к.е.н., доцент НАУ Іванова Л.П., Лугіна О.В., магістри МНТУ


Важливим чинником формування конкурентної економіки, насичення ринку необхідними товарами, послугами та підвищення рівня життя населення є розвиток малого бізнесу.

В умовах політичної та економічної кризи в Україні, та фінансової кризи у світі, вітчизняні суб’єкти господарювання не в змозі нормально здійснювати свою діяльність, не кажучи про те, щоб розвиватися. Знецінення продукції, збільшення цін на енергетичні ресурси ведуть до збитковості великих підприємств, які є головними наповнювачами доходів бюджету. В цьому випадку відбувається недофінансування доходної частини бюджетів за рахунок зниження податкових платежів. Тому, держава повинна мати потужне альтернативне джерело фінансування доходів бюджету – це мале підприємництво.

Тому актуальність розгляду даної теми зумовлено важливістю проведення державної політики, яка спрямована на створення сприятливих умов для діяльності суб’єктів малого підприємництва. Його підтримка, у тому числі через систему оподаткування, є одним із способів подолання економічної кризи в економіці.

З метою реалізації державної політики щодо розвитку й підтримки малого підприємництва, підвищення його ролі в розвитку національної економіки з 1 січня 1999 року внесено зміни в оподаткування суб’єктів малого підприємництва згідно з Указом Президента України від 3 липня 1998 року «Про спрощену систему оподаткування обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» [1, с. 56].

Спрощена система оподаткування малого підприємництва, що існує в Україні, повинна стимулювати роботу підприємців задля збільшення їх економічних вигод. Однак, на цей час, спрощена система не стимулює підприємців, а примушує їх приховувати свої доходи. Тому, нагальною проблемою є реформування спрощеної системи оподаткування.

Питанню функціонування спрощеної системи оподаткування та аналізу її впливу на діяльність суб’єктів господарювання в науковій літературі приділено чимало уваги. Зокрема, у науковому доробку вітчизняних теоретиків податкових фінансів слід виділити праці Андрущенка В., Буряковського В., Соколовської А, Суторміної В., Тарантул Л., Лютого І., Романюка М. та інших вчених. В них розглянуто організаційні аспекти спрощеної системи оподаткування, її проблемні аспекти та напрямки вдосконалення на основі прийняття Податкового кодексу. Разом з тим, деякі питання даної проблематики потребують подальшого дослідження.

Метою роботи є розгляд позитивних і негативних сторін спрощеної системи оподаткування в Україні, їхнього впливу на розвиток малого підприємництва та економіки в цілому, а також дослідити можливі напрямки її реформування.

Відповідно до мети ставиться ряд завдань: • узагальнити діючий в Україні механізм оподаткування суб’єктів малого бізнесу, визначити його позитивні сторони та недоліки;

 • оцінити внесок суб’єктів господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування у розвиток економіки України;

 • розробити пропозиції щодо вдосконалення оподаткування малого бізнесу в Україні.

У процесі наукового дослідження застосовано методи порівняльного економічного, статистичного та графічного аналізу, експертних оцінок та логічного узагальнення результатів.

Малий бізнес відіграє важливу роль не лише в розвитку економіки країни, а також у вирішенні багатьох соціальних проблем, оскільки: • знижує витрати, пов'язані з функціонуванням будь-якого виду підприємницької діяльності;

 • забезпечує зайнятість населення;

 • пожвавлює інвестиційну діяльність, оскільки перелив ресурсів до сфери малої економіки спричинює кардинальні зміни у всій структурі народного господарства;

 • збільшує товарну масу та споживчі послуги;

 • породжує здорову конкуренцію, яка означає всебічне регулювання економіки [3, с. 6].

Необхідність збереження спрощеної системи не викликає сумніву. Система, завдяки якій мільйони українців забезпечені роботою та отримують прибуток, повинна існувати. Водночас, держава наразі не може забезпечити достатньої підтримки для розвитку інфраструктури бізнесу, доступу до дешевих кредитних ресурсів тощо. Тому необхідне законодавче закріплення спрощеної системи оподаткування, яка запроваджена Указом Президента ще в 1998 році.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   120   121   122   123   124   125   126   127   ...   144 • РОЛЬ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ У РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ