Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Сторінка126/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   ...   144

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Колбасюк Ю.О., УК-91,

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, julia_kolbi@i.ua
На сучасному етапі розвитку світове господарство тісно пов'язане з відносинами країн в політичних і економічних сферах, наявністю загальносвітових проблем, а також супроводжується взаємопроникненням культур. Така тенденція отримала назву „глобалізація".

Однією з складових частин глобалізації економіки та одним з найвищих етапів глобалізації як такої є глобалізація світового фінансового простору. Відповідно для країн, що прагнуть найскорішої інтеграції до світового господарського комплексу, вкрай необхідним є вивчення та аналіз тенденцій розвитку фінансового простору в сучасних умовах.

Якщо розглянути економічний аспект глобалізації, то тут основне місце займає процес глобалізації світових фінансових ринків, тобто об'єднання в єдину світову систему усієї сукупності міжнародних фінансових відносин. Деякі дослідники називають процес глобалізації фінансового ринку фінансовою революцією, коли система фінансових ринків почала функціонувати на світовому рівні. Джордж Сорос відзначав, що в світі «...виникла гігантська система циркуляції, що перекачує капітал на фінансові ринки і інститути в центрі, потім переносить його на периферію - або безпосередньо у формі кредитів і інвестиційних портфелів, або побічно - через багатонаціональні корпорації...» [2].

Сьогодні процеси міжнародної фінансової інтеграції у фінансовому секторі України мають також мають свої особливості, адже в структурі руху капіталу домінують прямі іноземні інвестиції та прослідковується тенденція виходу на міжнародні ринки облігацій. Стосовно операцій на міжнародних фінансових ринках, то фінансові послуги в цілому поступово лібералізуються. За таких умов основною сферою інтеграції є інтернаціоналізація банківського сектору.

Загалом, фінансовий сектор України є банківсько-центрованим з відносно недорозвинутим небанківським фінансовим сектором та фінансовими ринками. Так, питома вага активів небанківських фінансових інститутів в Україні становить близько 12,8% ВВП, тоді як в країнах Центральної Європи він коливається від 20 до 40%, а в розвинутих країнах від 80 до 250%. В Україні небанківські фінансові інституції є недостатньо капіталізованими та не можуть забезпечити ефективне нагромадження та інвестування фінансових ресурсів. Як наслідок економічна роль фінансового та банківського секторів є значно меншою ніж у розвинутих країнах.

На жаль Україна має недостатній рівень інтегрованості в міжнародну фінансову систему, тому не отримує всіх потенційних позитивів цього процесу. Позитивні ефекти міжнародної фінансової інтеграції для України полягають, з одного боку, в залученні прямих іноземних інвестицій, що приносять значні фінансові ресурси, потужні інвестиції та довгострокові пільгові кредити, а також сучасні методи корпоративного менеджменту, нові технології, ділові зв'язки та репутацію, що дозволяють вийти на нові ринки та укріпити конкурентоспроможність на внутрішньому ринку. З другого боку, позитивні ефекти лежать в площині отримання вигоди від виходу національних агентів на закордонні та міжнародні фінансові ринки. Ці ефекти проявляються  у збільшенні термінів зовнішніх фінансових запозичень, та у зниженні ставок по кредитах та облігаційних позиках, як державних та муніципальних, так і корпоративних. Фінансова глобалізація створює для України не тільки позитивні, а й негативні ефекти. Вони в основному пов'язані із зростанням загрози фінансових криз та нестабільності, можливого витоку капіталу, обмеженими можливостями національних агентів щодо конкурування на глобальних ринках капіталів та на внутрішньому ринку, нестабільністю національних ринків капіталу та нерівними умовами роботи на них.[2]

Подальша фінансова інтеграція України посилить залежність тенденцій на внутрішньому ринку від кон'юнктури на міжнародних фінансових ринках, збільшить загрозу дестабілізуючих процесів у сфері фінансів, тому регулятивне втручання держави є необхідним для підтримання стабільності національної фінансової системи. Хоча незначний ступінь інтеграції України в світову фінансову систему не дозволяє прискорити економічний розвиток, але він робить країну менш вразливою до міжнародних фінансових потрясінь. З метою подальшого проникнення України в процеси фінансової глобалізації необхідно продовжувати проводити політику лібералізації та відкриття ринку. Разом з тим, світовий досвід застерігає, що таку політику слід проводити компетентно і поступово, поетапно досягаючи тактичних та стратегічних цілей, інакше міжнародні потоки капіталу можуть дестабілізуюче вплинути на національну економіку.

Література:1. Черкасова С.В. Роль небанківських фінансових інститутів в інвестиційних процесах / Черкасова С.В. — К. : ун-тет державної податкової служби України, 2010 — с.293.— (Збір наукових праць Національного університету державної податкової служби України №1, 2010)

2. Шинкаренко М.С. Зовнішньоекономічна політика України в умовах світової глобалізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://udau.edu.ua/library.php?pid=644


ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Кононенко А. В.,

НТУУ «КПІ», namelessed@gmail.com
Здійснення структурної перебудови української економіки потребує значного збільшення обсягу інвестицій, консолідації всіх джерел інвестування, активізації інвестиційної діяльності. Необхідність представлення гарантій захисту іноземних інвестицій на державному рівні зумовлена тим, що при здійсненні інвестицій в Україну, іноземні інвестори різноманітним обмеженням і ризикам, зокрема податковому ризику, валютному ризику тощо. Мета поданої роботи – розглянути державні гарантії іноземних інвестицій саме в Україні.

Для іноземних інвесторів на території країни встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятками, встановленими законодавством держави та міжнародними договорами України. Це означає, що інвестори іноземної держави отримують такі самі права, як і суб’єкти господарської діяльності України.

Для окремих суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють інвестиційні проекти із дорученням іноземних інвестицій, що реалізуються у відповідності до державних програм розвитку пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і територій, може встановлюватись пільговий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності.

В Україні, на відміну від деяких інших держав, не встановлені обмеження або заборони на інвестиції в окремі сфери економіки і не містяться певні обмеження щодо граничної долі іноземного інвестора в спільному з місцевими інвесторами підприємстві, в певних сферах.

Гарантії відносно примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів та їх посадових осіб полягають у наступному:


  • іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації

  • іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, зокрема втрачену вигоду та моральну шкоду, вчинену їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами України або їх посадовими особами обов’язків, що передбачені законодавством відносно іноземного інвестора або підприємства з іноземними інвестиціями.

  • всі понесені витрати та збитки іноземних інвесторів, причинені їм внаслідок вищевказаних дій, повинні бути відшкодовані на основі поточних ринкових цін та обґрунтованої оцінки, підтверджених аудитором або аудиторською фірмою

  • компенсація, що виплачується іноземному інвесторові, повинна бути швидкою, адекватною та ефективною

  • сума компенсацій повинна виплачуватись в валюті, в якій були здійснені інвестиції, або будь-якою іншою валютою, яка буде прийнятна для інвестора

Виходячи із законодавства, Україна зобов’язується не приймати жодних мір, які б обмежували право власності інвестора або інше право володіння, за винятком випадків, спеціально передбачених законодавством України. Україна зобов’язується не націоналізувати майно іноземних інвесторів ні фізично, ні юридично, ні прямо, ні побічно.

У випадку припинення інвестиційної діяльності – іноземний інвестор має право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення діяльності своїх інвестицій без сплати мита.

Роблячи висновки, можна сказати про те, що існуючі в Україні правові гарантії для інвесторів недостатні. Вони охоплюють далеко не всі ризики та обмеження, яким можуть підпадати іноземні інвестори. До того ж ситуація відносної політичної та економічної нестабільності в Україні не сприяє довірі іноземних суб’єктів. Для здійснення ефективної практики інвестування в Україні слід удосконалити законодавчу базу, надати розвиток інфраструктурі ринку цінних паперів та розширити правові гарантії для інспекторів.
Література:

1. Богуславський М.М. Іноземні інвестиції: правове регулювання. – К.: Видавництво БЕК, 2001–462 с.

2. Шишка Р.Б. Інвестиційне право України. – Х.: Еспада, 2003. – 624 с.

3. Омельченко А.В. Інвестиційне право. – К.: Аттика, 2004. – 176 с.

4. Нешитой А.С. Інвестиції. – М.: Дашков і ко, 2007. – 372 с.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   ...   144  • ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ