Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСВІТОВИЙ ДОСВІТ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

СВІТОВИЙ ДОСВІТ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
Сторінка136/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   132   133   134   135   136   137   138   139   ...   144

СВІТОВИЙ ДОСВІТ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Прудніков А.О., старший викладач,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», andreyfmm@ukr.net

Прудникова Л.А., старший викладач,Севастопольский національний технічний університет, pruden@ukr.net
В світі нараховується близько 40000 кредитних спілок, які є основними складовими елементами світової системи фінансової самодопомоги населення. Ця система включає в себе декілька рівнів, на кожному з яких здійснюються координування, регулювання й моніторинг діяльності кредитних кооперативів. Найбільш універсальним підходом щодо поділу світової системи на рівні вважається підхід, в основу якого покладено “геополітичний” критерій. Тобто доцільно розглядати глобальну систему кредитної кооперації у розрізі трьох рівнів: національного, регіонального та світового.

На національному рівні кредитні спілки об’єднані в територіальні (районні/ обласні) й національні асоціації, головними напрямками діяльності яких є: координація й моніторинг кредитних кооперативів, надання методичної, технічної та організаційної підтримки, сприяння забезпеченню фінансової стабільності кредитних спілок, аудит та аналіз їх звітності, юридичне та інформаційне супроводження, поширення ідеї кредитної кооперації, представлення, лобіювання й захист інтересів кредитних кооперативів в органах державної влади тощо. Така модель побудови національної системи кредитної кооперації була застосована при створенні Національної асоціації кредитних спілок США (СUNA), Централі кредитних спілок Канади (СССS), Асоціації кредитних спілок Великобританії (ABCUL) та інш.

На регіональному рівні, національні асоціації кредитних кооперативів окремих країн інтегруються у регіональні кооперативні конфедерації із фундацією єдиного кооперативного банку, в тому числі: Африканська конфедерація кооперативно-кредитних асоціацій (ACCOSCA), Латиноамериканська конфедерація ощадно-кредитних кооперативів (COLAC), Конфедерація асоціацій кооперативного кредиту Карибського регіону (CCCU) тощо [1].

. Таким чином, завдяки створенню регіональної системи кооперативно-кредитних установ, кредитні спілки стають більш ефективними і конкурентоспроможними у порівнянні з іншими фінансовими організаціями.

На світовому рівні, кредитно-кооперативний рух представлений двома великими об’єднаннями кредитних спілок:


  1. Всесвітньою Радою кредитних спілок (WOCCU), що об’єднує 40000 кредитних спілок із 87 країн, членами яких є 118 мільйонів чоловік зі США, Канади, Південної Америки, Азії, Африки, Австралії, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону.

2) Міжнародною райфайзенівською спілкою (IRU), яка об’єднує національні організації кредитних кооперативів багатьох європейських країн, в тому числі Австрія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція та інші.

Міжнародна райфайзенівська спілка була заснована з метою сприяння поширенню ідеї “кооперація задля самодопомоги”. Принципи діяльності цієї організації подібні до принципів Всесвітньої Ради кредитних спілок і мало чим від них відрізняються. Єдиною й головною відмінністю міжнародної райфайзенівської спілки є менша кількість кредитних спілок, об’єднаних під її егідою: станом на 1 січня 2009 року сумарна кількість членів склала 11250 кредитівок [3].

Створивши потужну систему нагляду, підпорядкування й звітності (від національних асоціацій до світових організацій, що переймаються проблемами розвитку КС), втілюються в життя головні принципи й завдання кредитно-кооперативного руху, а саме: самодопомога, самозабезпечення та економічний самозахист населення через самокредитування. Безперечно, рівень розвитку кредитних спілок різних країн відчутно відрізняється один від одного: з одного боку - це мережа невеликих кредитно-кооперативних установ, що майже не відійшли від класичних моделей функціонування, з іншого - кредитні кооперативи якісно нового рівня у формі кооперативних банків, що надають своїм членам широкий спектр банківських послуг. Тож глобальна система кредитної кооперації вітає різноманітні ініціативи та пропозиції регулюючих установ всіх рівнів, створюючи конкурентну й потужну мережу кредитних кооперативів.

Література:

1. Світовий досвід розвитку кредитних спілок / Під ред. А. Козинця // Бюлетень кредитних спілок України. №2. – К., 2010 – С. 35

2. Review of International Cooperation. Annual Report WOCCU //Medison., USA, 2005.

3. http://world-cu_system/showpage=34#5/

ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: РОЛЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


Рибалко А.К. , студентка 2 курсу

Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут», alinarybalko@ukr.net

Глобалізація є основною рисою розвитку фінансових систем сучасності, що характеризується складністю і розвиненістю інтернаціоналізаційних процесів, які в свою чергу є результатом поглиблення фінансових зв’язків країн. Саме ринок цінних паперів знищує межи між країнами, виходячи на світовий глобальний рівень, де здійснюється перерозподіл величезних світових фінансових ресурсів та їх потоків. [3]

Біржа може допомагати переливу капіталу з однієї галузі в іншу, а завдяки державному регулюванню цих процесів він може спрямовуватись у ті соціально важливі сфери, які найбільше його потребують.

Як правило, місце і значення фондової біржі в економічному просторі держави визначається, виходячи зі стану процесу роздержавлення власності, а кількісно оцінюється як рівень питомої ваги акціонерної власності у валовому національному продукті. Своєю діяльністю фондова біржа сприяє концентрації попиту і пропозиції цінних паперів, їх збалансованості завдяки біржовим цінам, які реально відображають рівень ефективності функціонування акціонерного капіталу.

Отже фондова біржа є регулятором фінансового ринку, тобто організованим і регулярно функціонуючим ринком з купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів. [1]

Основна причина перетоку капіталу у фінансовий сектор полягає у вищій рентабельності фінансових операцій порівняно із середньою рентабельністю операційної діяльності в економіці. При цьому найвищі доходи й, відповідно, частка ВВП припадають на інститути фондового ринку.

Аналізуючи стан і динаміку фондового ринку можна засвідчити те, що в Україні сформувався волатильний, спекулятивний фондовий ринок, який перебуває у значній залежності від іноземного капіталу й зовнішньоекономічної динаміки. Ринку властиві висока концентрація власності, незначна участь населення в інвестуванні у фінансові активи, значна частина договірної діяльності неорганізованого ринку, незначна частка низько ризикових фондових інструментів. Разом із тим фондовий ринок України є таким, що динамічно розвивається та постійно пропонує інвесторам нові види цінних паперів. Сьогодні такими цінними паперами є акції й корпоративні облігації, поява яких зумовлена об’єктивними потребами виробництва, оскільки вони є важливим інструментом централізації реальних капіталів. Окрім того, розвивається ринок муніципальних запозичень і ринок похідних цінних паперів (деривативів).

Виведення за кордон 2-3 млрд. дол. спекулятивних інвесторів виявилося достатнім для того, щоб активність ринку завмерла (як відомо, тимчасове припинення торгів на ньому вже стало нормою), а індекс упав майже вшестеро.[4]

Можна зробити висновок, що в Україні спостерігаються тенденції, характерні для світового фінансового ринку: ринок цінних паперів за обсягами залучених ресурсів істотно випереджає банківський сектор, а також за обсягами залучених коштів випереджає всі сфери виробництва.

Порівняно з 2006 р. наприклад, коли вартість укладених угод на ринку цінних паперів становила 1092,7 млн. грн., фондовий ринок України розширився, піднявши даний показник до 88287 млн. грн. в 2010 році. Індекс S&P/IFCG-Україна за червень 2010 р. становив 442,5 пунктів, зменшившись на 9,7%, а з початку року — на 19,7%. Капіталізацію фондового ринку України агентство оцінило в $99,8 млрд., що є найбільшим показником у групі Frontier. З європейських країн групи Frontier до України наближаються Хорватія ($52,6 млрд.) та Румунія ($65,5 млрд.). Високі показники Україна має і за кількістю емітентів, акції яких допущені до торгів: 265.

Для забезпечення стабільності на вітчизняному ринку цінних паперів необхідно забезпечити умови для залучення капіталу вітчизняних інвесторів, створення домінуючої частки організованого ринку з надійною розрахунково-кліринговою системою, для цього необхідно забезпечити розвиток ліквідного, інформаційно-прозорого організованого ринку. Професійним учасникам ринку цінних паперів потрібно активно брати участь у формуванні механізму діяльності ринку цінних паперів, оперативно реагуючи на зміну кон’юнктури фінансового ринку, зміною стратегії роботи та залученням нових низькоризикових фінансових інструментів. Із боку держави ми повинні бачити чітку позицію відносно стратегії розвитку ринку цінних паперів, приведення до єдиного знаменника вимог щодо професійних учасників та забезпечення контролю й регулювання діяльності в даному сегменті економіки.[2]

Література :

1.Берлач А. І. / Організаційно-правові основи біржової діяльності / Берлач А. І., Берлач Н. А., Ілларіонов Ю. В - К.: 2000 .

2.Нікітін М.М. Тенденції розвитку та сучасний стан ринку цінних паперів України / Нікітін М.М. // , ВІСНИК Донецького університету економіки та права. – 2009. - № 2.

3.Ричка М. А. Роль фондових бірж в країнах Євросоюзу та України в системі управлінні фінансовими ресурсами / М. А. Ричка // Економічний простір. – 2009. - №21.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   132   133   134   135   136   137   138   139   ...   144  • ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: РОЛЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ