Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄС

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄС
Сторінка138/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   134   135   136   137   138   139   140   141   ...   144

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄС

Руденко А. В., гр. УС-91, НТУУ «КПІ», Solne6ko22@mail.ru


Характеризуючи сучасний стан ефективності інвестиційного співробітництва можна зазначити, що на даний момент Україна не здобула значних досягнень у забезпеченні національної конкурентоспроможності й реалізації інвестиційного потенціалу. Рівень глобальної конкурентоспроможності України, який враховує цілу низку параметрів, відповідно до Всесвітньої оцінки за 2008-2009 рр., знизився з 69-ї до 73-ї сходинок із 131 країни світу[1]. Проте Україна має конкурентні переваги, до яких можна віднести високу частку населення із вищою освітою, порівняно невисока вартість робочої сили, значний інноваційний потенціал, вигідне транспортне положення. До недоліків варто віднести складність митних процедур, непрозорість державної політики, в деяких випадках недобросовісність торгівельної конкуренції та ненадійність банківської системи.

На сучасному етапі розвитку стосунки України та ЄС стають все більш актуальними. При започаткуванні Східного партнерства ЄС запропонувала надати 600млн. євро. На Україну припадає 494млн. євро до 2010р [2]. Вона являється стратегічним партнером для ЄС з приводу енергетичної безпеки. Приєднання України до Енергетичного Співробітництва ЄС становитиме дуже значний вклад в європейську енергетичну безпеку. Але у ЄС є сумніви щодо енергетичної безпеки, однією з причин є російсько-українська газова криза в 2009. Технічна і фінансова підтримка України з боку ЄС дуже вагома, також допомога надходить від країн-членів ЄС окремо.

В 2010 році об’єм прямих інвестицій в економіку України з країн ЄС скоротився на 21,7% до 31,4млрд. дол.. Цей показник становить 78,3% від загального об’єму інвестицій в Україну. Інвестиції надходили з таких країн: Кіпр – 8,593 млрд. дол., Німеччина – 6,613 млрд. дол.., Нідерланди – 4,2 млрд. дол., Австрія – 2,604 млрд. дол. і Великобританія – 2,375млрд. дол. На ці країни приходиться 77% від загального обсягу інвестицій ЄС[3]. В свою чергу об`єм інвестицій з України на 1 січня 2010р. склав 5,908 млрд. дол. Найбільші інвестиції були направлені на Кіпр - 5,778 млрд. дол. Друге і третє місце по об’ємам інвестицій займають Польща і Латвія, в економіку яких з України надійшло відповідно 49,4 млн. дол. і 31,9 млн. дол. Обсяги обороту товарами та послугами з країнами – членами ЄС у І кварталі 2010 року зросли порівняно з 2009 роком склали - 7,29 млрд. дол. При цьому обсяги експорту товарів та послуг зросли в порівнянні з 2009 роком і склали - 3,04 млрд. дол., а імпорт товарів та послуг також зріс і склав 4,25 млрд. дол. Сальдо торгівлі товарами та послугами з країнами ЄС є від’ємним в обсязі 1,21 млрд. дол. проти -0,88 млрд. дол. у відповідному періоді 2009 року [3].

Найбільш перспективними для України є інвестиційні проекти в галузі видобутку корисних копалин, будівництва автошляхів і залізниць, промислового будівництва, розбудові портової інфраструктури, транспортних послуг (вантажні та пасажирські авіа та морські перевезення). Має перспективу переробка гвінейських алмазів на українських заводах з обробки алмазів. Водночас, через нестабільну ситуацію ініціювання інвестиційних проектів у Гвінеї є передчасним.

Незначна частка прибутку повторно інвестується в основний капітал. Саме тому значний приріст іноземних інвестицій в Україні не обіцяє масових позитивних зрушень у національній економіці. Адже лише 10 % іноземних інвестицій вкладено в оборотні кошти підприємств або купівлю обладнання. Решта прямих іноземних інвестицій вкладено у галузі економіки зі швидким оборотом капіталу: фінанси, нерухомість, торгівля.

Отже, варто підсумувати, що інвестиційне співробітництво України з країнами ЄС є дуже важливою і вигідною ланкою зовнішньо-економічних відносин України. В Україні спостерігається несприятливі інвестиційні ситуації, які спричинені соціально-політичною і макроекономічною нестабільністю. Тому нам потрібно вжити ряд заходів, щоб його поліпшити. Це насамперед вдосконалити законодавчу базу, створити систему гарантій стабільності для забезпечення довгострокового фінансування інвестиційних проектів, стимулювати процес формування інвестиційних умов для інноваційного розвитку, забезпечити зростання обсягів капіталовкладень у сферу впровадження інноваційних технологій та ін.


Література:

1. Європейський Союз – найбільший донор України: технічна і фінансова допомога з боку Європейського Союзу та країн ЄС. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.delukr.ec.europa.eu

2. Partners for securing gas to Europe». Brussels, 23 March 2009 [Electronic resource]. – Mode of access: http://europa.eu

3. Інвестиції ЄС в Україну скоротилися. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://timeua.info

4. Державна підтримка українського експорту. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrexport.gov.ua

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Рягузова М.А.Іванов І. І., к.е.н., доцент, студентка групи УМ-72

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, mash_ok@ukr.net
Фінансова глобалізація виникла як складова і результат економічної інтеграції, що інтенсивно поширювалася протягом другої половини ХХ століття. Однак багато елементів фінансової глобалізації спричинені до життя розвитком власне фінансового середовища - зростанням вільних грошових капіталів та їх переміщенням між країнами, появою нових фінансових інструментів, утворенням колективних валют тощо.

Поняття «глобалізація фінансів» містить уявлення про світ як взаємопов'язаний, взаємозалежний, значною мірою інтегрований ринок, що не має кордонів. За рівнем глобалізації фінансова сфера сьогодні випереджає інші сфери реальної економіки. Основні матеріали і сировина були глобалізовані ще в 1960-ті роки, а за ними - валюта, деривативи, цінні папери та індекси. Ринки, що розвиваються, дедалі більше стають важливою інтегрованою частиною глобального фінансового ринку. Це впливає на розвиток, оскільки фінанси відіграють важливу роль в економічному зростанні та індустріалізації. Тенденція до глобалізації особливо стала відчутною з середини 1980-х років, зокрема у сфері фінансів.

Фінансова глобалізація впливає на зростання двома способами: за рахунок підвищення глобальної пропозиції капіталу; через стимулювання розвитку національної фінансової системи, що підвищує ефективність розподілу ресурсів та покращує якість банківських послуг.

За прогнозними оцінками середньорічні темпи збільшення міжнародного ринку капіталу будуть коливатися в діапазоні від 10 до 15%, а його обсяг за період до 2015 р. з 4,2 до 8 раз. Загалом, дослідження процесів економічної глобалізації призвели до формування двох основних підходів – прихильників і критиків глобалізації. Відповідно, ставлення до процесів фінансової глобалізації різне – від позитивного, згідно з яким фінансова глобалізація створює численні вигоди, до негативного, згідно з яким вигоди фінансової глобалізації привласнює не велика кількість економічно розвинених країн, а для країн, що розвиваються, глобалізація має наслідком підвищення залежності від світових фінансових ринків. Фінансова глобалізація створює для економіки України важливі переваги, які полягають в: розширенні зв’язків з основними учасниками глобального фінансового ринку – ТНК і міжнародними фінансовими організаціями; збільшення інвестицій (які регулюються насамперед глобальними ТНК); збільшенні фінансової допомоги з боку міжнародних фінансових організацій (зокрема, МВФ); збільшенні доступу до нових технологій, окрема технологій операцій на фінансовому ринку.

Внаслідок процесів економічної і фінансової глобалізації сформувався очевидний соціально-економічний розрив між невеликою групою постіндустріальних країн (“глобальними лідерами”) та іншими країнами світу (“глобальними аутсайдерами”). Це є різновидом системної асиметрії економічного розвитку, яка посилюється внаслідок глобальної взаємозалежності фінансових ринків.

Глобалізація не тільки створює додаткове багатство, а й додаткову свободу, в чому й полягає основний її позитивний аспект. Саме глобалізаційні процеси можуть призвести до створення глобального відкритого суспільства, яке забезпечить набагато більший рівень свободи, ніж це може зробити будь-яка національна держава. Однак глобалізація не тільки створює додаткове багатство, а й додаткову свободу, в чому й полягає основний її позитивний аспект. Саме глобалізаційні процеси можуть призвести до створення глобального відкритого суспільства, яке забезпечить набагато більший рівень свободи, ніж це може зробити будь-яка національна держава.Сьогодні в світі та в Україні зокрема, стрімко розвиваються процеси світової економічної глобалізації та інтеграції. Для цих процесів є характерним вільна торгівля, вільний рух капіталу, зниження податків на прибуток підприємств, простота переміщення галузей промисловості між різними державами на користь зменшення витрат на працю і природні ресурси та інше.

Фінансова глобалізація виступає як важіль, за допомогою якого відбувається стимулювання процесу вирівнювання розвитку окремих країн, але вирівнювання в межах причетності чи непричетності до центрів економічного впливу. Глобалізаційні процеси мають свої позитивні та негативні наслідки, які віддзеркалюються по різному на країнах світу в залежності від стану їх економічного розвитку. Тому необхідним є створення стратегій розвитку національних економік, що відповідали б умовам глобалізації.

Література:

1. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2002. - 311 с.

2. Глобализация и национальные финансовые системы. - М.: Весь мир, 2005. - 320 с.

3. Глобализация экономики, региональная интеграция, влияние этих процессов на положение трудящихся государств-участников СНГ. - М.: Профиздат, 2002. - 400 с.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   134   135   136   137   138   139   140   141   ...   144  • ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ