Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМіжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність

Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність
Сторінка139/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   136   137   138   139   140   141   142   143   144

РОЛЬ ТНК ЯК ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА

Сакало Н.І,

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, nineya@ukr.net
Протягом останнього часу поступово збільшується роль іноземних інвестицій у економічному розвитку держав світу. Великими перспективами щодо інвестиційних вливань володіють глобальні транснаціональні компанії, позиції яких за сучасних умов безпосередньо зростають. Загальні зарубіжні інвестиції ТНК зараз відіграють більш значну роль, аніж торгівля.

Для прикладу, проаналізуємо прямі іноземні інвестиції в Україну протягом останніх трьох років . Виходячи з найбільших обсягів інвестицій в економіку України до таких країн належать: Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Австрія, Франція. Незважаючи на кризові процеси в економіці світу, особливо у фінансовій сфері, динаміка приросту інвестицій залишається позитивною, з кожним роком залишається збільшення.

Таблиця 1

Обсяг інвестицій в Україну з країн-інвесторів ЄС,млн. дол. США [1]Країна

01.01.2010

01.07.2010

01.01.09.

01.01.2008

01.01.2007

Кіпр

8928,5

9079,2

7646,2

5941,8

3187,5

Німеччина

6599,7

6618,6

6393

5917,9

5578,1

Нідерланди

3956,5

3929

3197,4

2511

1533,8

Австрія

2596,8

 

2443,8

2075,2

1633,8

Франція

1630,7

1708,9

1231,2

1046,2

30,3

Всього по Україні

39906,3

40402,1

40026,8

29489,4

21607,3

Звісно, лише одне прискорене зростання ТНК, яке здійснює організаційний компонент глобалізації, було б неможливе без виходу великих фінансових потоків за межі економічного і соціального простору окремих країн. Як видно з досвіду останніх десятиліть, взаємозв’язку двох зазначених феноменів (фінансів і ТНК) було виключно масштабним і таким, що характеризується високим динамізмом. За короткі терміни найпотужніші ТНК, цілком порівнювані з економіками середніх, а то і великих країн, завойовують глобальний простір, змінюючи організаційно-економічне облаштування світу, де настає час формування глобального технологічного простору як матеріальної основи економіки [2].

Посилення ролі ТНК на сучасному етапі підтверджується розширенням кількості економік транснаціонального типу не тільки за допомогою прийому іноземних ТНК, але і за допомогою створення власних національних ТНК. Звичайно, як і на початку їх формування, панівні позиції зберігаються за ТНК США.

Причиною зарубіжного інвестування ТНК часто стає інтерес до природних ресурсів приймаючих країн. За рахунок закордонних інвестицій США, наприклад, одержують всі імпортовані фосфати, мідь, олово, 75% марганцевої та залізної руди; Японія - 40% бокситів, 50% нікелю та 60% мідної руди.

Вливання інвестицій в іноземну економіку - активний спосіб стимулювання та забезпечення попиту на вітчизняну продукцію. Таким чином, створення українських ТНК допоможе інтеграції України у світову економіку, її участі в глобальних трансформаційних процесах.
Література:

1. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] –Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

2. Бугринець Р. А. Сучасний ринок капіталу [Електронний ресурс] –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2010_2/tom2/499.pdf

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ

Скульська І. М..,студентка ФММ, гр. УС-92,

Національний технічний університет України „ Київський політехнічний інститут ” irina.skulskaja@rambler.ru
Інвестиційний клімат — це сукупність політичних, соціально-економічних, фінансових, соціально-культурних, організаційно-правових і географічних факторів, які притаманні певній країні і визначають її привабливість для іноземного інвестора.

Оцінюючи інвестиційний клімат в Україні на макроекономічному рівні, можемо сказати, що в економіці продовжується спад виробництва, зменшується частка надходжень від податків, знижується частка банківського кредитування у ВВП, зростає сума внутрішнього і зовнішнього боргу, зростає рівень тіньової економіки, знижується частка державних капіталовкладень (щороку в цілому на 5—10 %). Також серйозно на інвестиційний клімат держави впливають:

- приховане безробіття;

- неможливість виконання державою своїх обов’язків щодо соціального захисту громадян;

- відсутність ефективних процедур банкрутства, захисту прав власників;

- високий рівень злочинності;

- неповне виконання законодавчих актів.

Незважаючи на зусилля у формуванні відповідних організаційно-економічних та правових засад зміцнення інвестиційного клімату, Україна втрачає свою інвестиційну привабливість. Протягом останніх років державою було залучено в декілька разів менше прямих іноземних інвестицій, ніж іншими країнами Центральної та Східної Європи.

Інвестиції в основний капітал в січні-червні 2010 року скоротилися в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року на 7,4%, тоді як за підсумками січня-березня скорочення було істотнішим - 18,3%.

Всього в Україні за шість місяців 2010 року освоєно 55,642 млрд. грн. капітальних інвестицій. За звітний період інвестиції в нематеріальні активи склали 2,69 млн. грн.

Основними проблемами формування інвестиційного клімату в Україні є наступні:

1.  В Україні немає чіткого плану дій, за яким всі суб’єкти економічних відносин мали б рівні права та обов’язки у здійсненні фінансово-економічної діяльності. Також перешкодою для формування сприятливого інвестиційного клімату є зосередження політики переважно на розвитку великого бізнесу.

2.  Приватизація державних підприємств обмежує потенціал залучення ПІІ в Україну.

3.  Серйозне навантаження від податків. Ставка податку на прибуток в Україні (25 %) є вищою, ніж у багатьох країнах Центрально-Східної Європи.

4.   Складність податкової системи. Україна за рівнем якості середовища для здійснення господарської діяльності посідає 139 місце з 178 країн, поступаючись всім країнам Центрально-Східної Європи, та навіть більшості пострадянських країн.

5.   Слабке забезпечення ринкових прав і свобод інвесторів. На українському ринку інформація є більш закритою, ніж в «країнах-еталонах» ОЕСР, а це ускладнює залучення іноземних інвестицій в економіку держави, а також підвищує ризики придбання пакетів акцій, які не є контрольними.

6.  Досить низький законодавчий рівень, який регулює питання корпоративного управління, наслідком чого є виникнення конфліктних ситуацій, тимчасове припинення діяльності підприємств, нагнітання соціальної напруженості.

7. Відсутність вдалих інвестиційних проектів, які б могли слугувати засобом реклами національного інвестиційного клімату і сформували б позитивний міжнародний імідж України.

Отже, для вирішення проблеми формування інвестиційного клімату Україні необхідно створити умови, за яких будуть збільшуватись доходи населення, а також їх довіра до банків та інвестиційних фондів. Також необхідно створити сприятливі умови для інвесторів шляхом оптимізації розміру прибутку від інвестування та прийнятним строком надійності його отримання. Важливою умовою для вирішення проблеми покращення інвестиційного клімату держави є зосередження політики на розвитку малого та середнього бізнесу, що дасть можливість розширити мережу видів діяльності та створити конкурентне середовище. Також варто поліпшувати міжнародний імідж, шляхом проведення важливих та перспективних інвестиційних проектів.
Література:

1. К. С. Солонінко, Міжнародна економіка, Навчальний посібник, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ebk.net.ua/Book/economics/soloninko_me/part11/1104.htm.

2. Гаврилюк О. В. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України/ Гаврилюк О.В. – К.: Фінанси України, 2008. — № 2 (147).

3. Державний комітет статистики України, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.com.ua.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   136   137   138   139   140   141   142   143   144  • ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ