Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаАНАЛІЗ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

АНАЛІЗ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Сторінка18/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.63 Mb.
ТипПротокол
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   144

АНАЛІЗ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Пилипенко М.В.

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, lacoste.cs@mail.ru
Актуальність аналізу цієї проблеми полягає у тому, що для України міжнародна економічна інтеграція є дуже важливим фактором подальшого економічного зростання. Україна прагне бути членом багатьох міжнародних, європейських організацій. Для цього насамперед необхідно оцінити потенціал міжнародної економічної інтеграції України.

Для ефективної й організаційно оформленої інтеграції України в сучасні світо-господарські зв'язки необхідні певні політико-правові, економічні, соціально-культурні та інфраструктурні передумови.

Основні політико-правові передумови інтеграції:


 • політичне визначення України;

 • забезпечення територіальної цілісності та створення адекватної системи національної безпеки;

 • безумовне виконання міжнародних зобов'язань, особливо в сфері прав людини; запровадження прийнятної форми громадянства;

 • перегляд існуючої практики політичних зв'язків із державами колишнього СРСР;

 • пряма участь у регіональних і глобальних політичних процесах;

 • формування відповідного законодавства і вироблення ефективних механізмів та інструментарію його виконання [2].

Та нажаль, поки ми не відповідаємо у повній мірі цим вимогам.

Щодо економічного потенціалу міжнародної економічної інтеграції України в систему міжнародної економіки, то тут важливе значення мають рівень фінансової стабільності та ринкової трансформації національної економіки. Щодо забезпечення фінансової стабільності в Україні зроблено чимало: введено національну валюту, встановлено безпосередні зв'язки з міжнародними валютно-фінансовими організаціями, зокрема такими як МВФ, Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, вживаються заходи в напрямі забезпечення стійкості гривні та ін. [3].


Разом з тим поки що є проблеми, які гальмуватимуть фінансову стабілізацію. Однією з них виступає надмірна внутрішня заборгованість. Зовнішній борг України складає 316 мдрл. грн., які Україна винна країнам СНД, США, Міжнародним фінансовим організаціям, іншим некомерційним кредиторам (Європейському союзу, Японії) та ін.

Важливою економічною передумовою інтеграції вітчизняного господарства у світогосподарську систему, як вже говорилося, є рівень ринкової трансформації виробничих відносин.

З метою більш повної взаємодії національної економіки з сучасним світовим ринковим господарством Україна створює відповідну ринкову інфраструктуру. Йдеться насамперед про функціонування товарного і фінансового ринку, ринку послуг і технологій, житла і робочої сили, які повинні взаємодіяти з аналогічними структурами світового господарства.
Для інтеграції України у світогосподарську систему потрібно мати відповідні соціально-культурні передумови. Україна має достатньо високий рівень освіти і загальної культури народу, належний рівень професійної кваліфікації робочої сили. Разом з тим, для входження нашої держави в міжнародні економічні зв'язки в ролі рівноправного партнера, нам необхідно підвищити економічну культуру населення та ділову етику підприємців

Я погоджуюсь з думкою фахівців щодо твердження, що вигідними формами економічної інтеграції для України є: зона вільної торгівлі та митний союз [1]. Вони призведуть до збільшення розмірів ринку, забезпечення кращих умов торгівлі, розширення торгівлі паралельно з поліпшенням інфраструктури. Оскільки наша економіка ще не на достатньо високому рівні, інтеграція може призвести до відтоку ресурсів (факторів виробництва), при чому, на користь більш сильних партнерів.

Отже, на мою думку, Україна, безумовно, має потенціал для міжнародної економічної інтеграції у світове господарство. Завдання полягає лише в тому, щоб його належним чином реалізувати.
Література:

1. Румянцев А.П. Міжнародна економіка: Підручник / А.П. Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. Рокоча та ін.; За ред. А.П. Румянцева. 2–ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2004. – 449 с.

2. http://www.vuzlib.net – сайт економіко-правової бібліотеки.

3. http://library.if.ua – сайт бібліотеки економіста.


БРЕНД «УКРАИНА» И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ


Покрас Е.С., студентка группы УС-01

НТУУ “КПИ”, ФММ, e.pokras@gmail.com

научный руководитель: к.е.н., доц. каф. международной экономики Мицик О.А.

Многие государства современного мира достигли достаточного уровня развития и положения на рынке, чтобы позиционировать свою страну как бренд. У нашей страны есть как перспективы для завоевания соответствующих позиций, так и определенные проблемы.

Cчитается, что одним из показателей успешности в экономическом плане является наличие на рынке экологически чистых товаров. Социологические исследования рынка показывают несоответствие действительности традиционного мнения о том, что украинские потребители еще не готовы покупать такую продукцию. Тем не менее, украинский потребитель не имеет возможности защитить себя от некачественных товаров. [1]

Среди негативных факторов, влияющих на экономику, можно выделить коррупцию. Украина заняла 134 место по уровню коррумпированности среди 178 стран мира наравне с Гондурасом, Нигерией и Азербайджаном. [2]

На развитие внешней торговли Украины доминирующее влияние оказывает группа негативных факторов, среди которых:

- низкая конкурентоспособность производимых товаров и услуг;

-резкое сокращение использования имеющихся производственных мощностей и несовершенство действующих схем финансирования экспорта;

-явное несоответствие эффективности управления предприятиями стандартам современного менеджмента при несовершенстве механизмов государственного регулирования;

-слабость институтов банковской и страховой систем. [3]

При обострении международной конкуренции и проведении в станах Запада политики протекционизма следует серьезно задуматься об отсутствии у украинского правительства эффективных рычагов влияния в сферах политического давления на конкурентов и способности оказать серьезную поддержку отечественным компаниям в борьбе за крупные международные контракты.

По нашему мнению, для достижения мирового престижа бренда «Украина» следует наращивать усилия в наиболее перспективных секторах мировой экономики, создавать конкурентоспособные транснациональные корпорации, вооружаться стратегиями глобального маркетинга, обеспечить сбалансированность экспорта и импорта.

Для разработки и реализации национальной программы повышения конкурентоспособности Украины на мировых рынках необходимо: • сориентировать имеющийся комплекс «горнодобывающая промышленность — черная металлургия — тяжелое машиностроение» на экспорт высококачественной продукции;

 • развить систему конкурентоспособных производств ракетной и авиационной техники;

 • сформировать новый производственный комплекс на базе отраслей по добыче редкоземельных металлов, развивать компьютерное производство;

 • расширять и модернизировать транспортную инфраструктуру;

 • вывести на европейские позиции международный туризм в Украине. [4]

Подводя итоги, можно сказать, что у Украины есть перспективы для выхода на международный рынок как сильного бренда при соблюдении по крайней мере двух третей из вышеперечисленных условий и реализации потенциала.

Литература:

1. Готовы ли украинцы покупать экологически чистые товары// Франчайзинг в Украине//

http://www.franchising.org.ua

2. Рейтинг коррумпированности: Украина делит 134-ое место с Гондурасом, Того и Зимбабве// Корреспондент // Бизнес. - 26.10.10. - № 41. – С.39

3. Украина на мировых рынках // http://www.razumkov.org.ua

4. Место Украины в мировом распределении труда: упущенные возможности и перспективы//

Одна Родина. – 2010. - №3. – С.6Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   144 • БРЕНД «УКРАИНА» И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ