Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Сторінка25/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   144

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Хахалкіна О.С. студентка II курсу факультету менеджменту та маркетингу,

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, olga89051@rambler.ru
Враховуючи сучасні реалії української соціально-економічної ситуації, можна говорити про загострену актуальність науково-інноваційного розвитку у всіх сферах діяльності нашого суспільства. Не тільки в Україні, але й закордоном питання конкурентоспроможності не роздільно пов’язано з інноваційним розвитком.

Звичайно ж говорячи про конкурентоспроможність не можна не сказати, що Україна значно відстає у соціально-економічному та науково-технічному розвитку, не лише від розвинених країн світу, але й від колишніх «радянських» держав. Це робить перехід до інноваційного типу розвитку неодмінною умовою збереження економічного та політичного суверенітету.

На мою думку одним з найголовніших факторів розвитку цієї сфери діяльності є розвиток наукової та науково-технічної діяльності. Як відомо, сьогодні, розвиток без фінансування неможливий. Однак, згідно з Постановою Верховної Ради України Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів"/: «Починаючи з 2000 року і до сьогодні в Україні жодного бюджетного року не була виконана визначена статтею 34 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" норма щодо забезпечення державою бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1,7% валового внутрішнього продукту (ВВП) України.

Постанова Верховної Ради України - нормативно-правовий акт, що приймається Верховною Радою України.

Типова щорічна цифра бюджетних видатків на науку становить 0,3-0,5% ВВП, а сумарно - з усіх джерел - 1,2-0,89%» [1]. Як ми бачимо наука відіграє в нашому суспільстві переважно соціокультурну функцію. Відомо, що економічна функція науки починається з обсягів фінансування, більших за 0,9% ВВП (за умови повного врахування всього об'єму ВВП у статистиці; для України ж, де значна частина ВВП створюється в тіньовому секторі, цей показник оцінюється в 1,7% від офіційно зафіксованого статистикою ВВП). Виходить, що на науку з державного бюджету витрачається коштів у 10 разів менше, ніж на забезпечення діяльності органів державної влади і правоохоронних органів, тоді як, наприклад, у США, навпаки, витрати на науку в 1,3 разb перевищують витрати на забезпечення діяльності органів державної влади і правоохоронних органів.

Як наслідок недофінансування та непослідовності української держави у проведенні науково-технічної та інноваційної політики маємо вкрай негативні структурні зміни, аж до занепаду високотехнологічних підприємств і домінування низько технологічних сировинних виробництв.

Не менш важливим, на мою думку, негативним фактором у розвитку інноваційної діяльності є досить неефективне забезпечення нормативно-правової бази України. Закріплення таких тенденцій вже призвело до зростання загроз національній безпеці, вибуття України із числа економічно розвинених країн світу, внаслідок чого вона все більше перетворюється на ресурсний придаток країн-лідерів, що також зумовлює переміщення інтелектуального потенціалу нації в ці країни.

Але, не можна забувати і про інші перешкоди такі як:  • високий економічний ризик;

  • тривалий термін окупності нововведень;

  • відсутність кваліфікованого персоналу;

  • нестача інформації про ринки збуту, тощо.

Звісно ж це далеко не всі перешкоди на шляху розвитку інноваційної діяльності і як наслідок конкурентоспроможності нашої країни, але на мою думку починати вирішування проблем треба комплексно саме з цих найфундаментальніших питань.

Узагальнюючи, треба сказати, що модернізація та розвиток української економіки за допомогою інноваційного розвитку має забезпечуватися комплексним застосуванням усіх доступних важелів економічної політики та запобіганням конфлікту між вирішенням стратегічних та поточних завдань. Звичайно ж інноваційна стратегія за визначенням веде до підвищення рівня прибутковості національних підприємств. А якщо взяти до уваги кмітливість та винахідливість населення нашої країни можна сказати, що, звичайно ж не без допомоги з боку держави, Україна може досягти гідного рівня на світовому ринку інновацій.


Література:

1. Постанова Верховної Ради України Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів"/ Офіційний сайт Верховної Ради України – 2010.

Сайт (офіційний портал) Верховної Ради України - офіційна інтернет-сторінка єдиного законодавчого органу України - Верховної Ради України. Розробляється з 1994 року.

– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2632-17


АУТСОРСИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ


Хомик Д. В., студентка ІІ курсу, УС-92

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, darinusia@rambler.ru


В наш час підприємству досить складно бути конкурентоспроможним. Це, у першу чергу, пов’язано з неможливістю компанії конкурувати на ринку основних та допоміжних видів діяльності. Тому постає питання передачі компанією неосновних для неї бізнес-процесів стороннім виконавцям. Таким елементом управління є аутсорсинг.

Аутсорсинг – це виконання сторонньою організацією визначених задач або деяких бізнес-процесів, які не є профільними для компанії, але, тим не менше, необхідні для повноцінного функціонування бізнесу.

Аутсорсингова компанія спеціалізується на визначеному виді діяльності і обслуговує велику кількість фірм, що дозволяє їй досконало розбиратися у всіх поточних питаннях і використовувати напрацьований досвід; надійність і стабільність.

Умовно пропозиції з аутсорсингу можна розділити на три різновиди:  • IT-аутсорсинг – офшорне програмування, створення веб-ресурсів, розробка програмного забезпечення тощо;

  • виробничий аутсорсинг – передача ділянок свого виробництва стороннім виробникам;

  • аутсорсинг бізнес-процесів – передбачає передачу організації-виконавцю окремих бізнес-процесів, які є для компанії основними, такі як управління персоналом, бухгалтерський облік і т. д.

Впровадження аутсорсингу є характерним як для малого бізнесу, так і для великих корпорацій. Наприклад, корпорація Ford дві третини комплектуючих і послуг замовляє у сторонніх постачальників, хоча у момент свого заснування 100% автомобілів і комплектуючих завод Ford випускав самостійно. Комп'ютерні ж фірми Dell і НР уже перейшли до стовідсоткового виробничого аутсорсингу.

Основними аргументами на користь аутсорсингу є економія засобів і можливість сконцентрувати власні ресурси на основних напрямках діяльності. Крім того, аутсорсинг допомагає підвищити ефективність бізнес-процесу.

Компанія British Petroleum, яка уклала угоду з Accenture про аутсорсинг ряду допоміжних функцій, скоротила витрати на їх підтримку приблизно на 50% з розрахунку на барель нафти. А фірма Newbridge Networks, що входить до групи Alcatel скористалася послугами аутсорсингу в сфері обслуговування клієнтів, включаючи підтримку термінової технічної допомоги та логістики. Вже за перший рік вона заощадила $ 30,4 млн. за рахунок зниження операційних та адміністративних витрат.

Досить цікавий досвід польського АТ Swiat Biura, що працює на ринку офісного обладнання та приладдя більше 11 років. Фірма користується аутсорсинговими послугами у галузі бухгалтерії, транспорту, IT-технологій. Це дозволило їй заощадити близько 15%.

В автомобільній промисловості такі корпорації, як Toyota, Honda, Chrysler близько 70% всіх процесів делегують іншим підрядникам.

Згідно з рапортом "Рік 2010: проектування фірми майбутнього" (Economist Intelligence Unit & Andersen Consulting), аутсорсинг буде користуватися все більшою популярністю. Проте, незважаючи на позитивний досвід застосування аутсорсингу за кордоном, він ще не набув широкого застосування в Україні. Це в першу чергу пов’язано з недостатнім рівнем розвитку економіки та переважним її спрямуванням на виробництво й експорт «традиційної продукції» (металургійної, хімічної), а не послуг. Також великі українські компанії вважають за краще забезпечувати виконання необхідних функцій, шляхом найму відповідних співробітників у штат, живлячи традиційне упередження до залучення персоналу інших компаній. Багато компаній побоюються передати роботи стороннім фірмам через невміння контролювати виконання робіт, інші бояться зростання розцінок чи втрати кваліфікованих фахівців. Ще одним фактором, що стримує розвиток аутсорсингу в Україні є недостача кваліфікованих кадрів.

Таким чином, розвитку аутсорсингу в Україні сприятиме реструктуризація економіки, її технологічне оновлення, а також підвищення якості вищої освіти, шляхом встановлення співпраці вузів та бізнес-компаній.

1.«Мир денег» [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mirdeneg.com.ua/i/page.outsourcing_about

2. Інтернет-журнал про страхування «Фориншурер» [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://forinsurer.com/public/03/03/17/347

3. «Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента» / Аникин Б. А., Рудая И. Л. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://fictionbook.ru/author/boris_aleksandrovich_anikin/autsorsing_i_autstaffing_viysokie_tehnol/

4. КПД (Качественное построение дистрибуции) [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kpd.ua/articles/o_drugom___/autsorsing_chto_kak_zachem/


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   144  • АУТСОРСИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ