Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ІСПАНІЄЮ

СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ІСПАНІЄЮ
Сторінка32/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   144

СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ІСПАНІЄЮ

Дідоха А.Т.

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, Anya.Didoha@gmail.com
Співробітництво між Україною та країнами Європейського Союзу, за короткий час досягло значних успіхів. Відносини, які утворились дають можливість не тільки, вдосконалити політичні, економічні та соціальні методи управління державою, а і отримання грантової підтримки, яка багато чого означає для України , як Європейського партнера: це перш за все довіра, визнання в світовій економіці , демократичність.

Співробітництво між Україною та Іспанією може набагато вагомішого характеру, оскільки Іспанія - це країна , яка являється членом Європейського Союзу , та виступає одним із декількох посередників, які мають мету підвищити ефективність співпраці між Україною та країнами Європейського Союзу.

Саме між Україною та Іспанією залишається багато не вирішених проблем. Іспанія належить до тих країн, на територію яких щорічно іммігрує велика кількість громадян України. Саме тому, слід відзначити складність отримання візи до Іспанії. Але для громадян України , які хочуть придбати нерухомість в Іспанії є спрощений візовий режим . Що стосується людей , які виїжджають з України для подальшого отримання робочого місця , то цей фактор негативного впливає, як на Україну, так і на Іспанію. Оскільки щорічний , так званий , «відплив умів» негативно впливає на український ринок праці. Іспанії , не може забезпечити повне соціальне страхування для українців , які проживають на її території вже певний час. Фінанси , які надходять до України, і не є зафіксованими програмами переказу можна вважати , непрямими інвестиціями. Щодо прямих інвестицій , то станом на 1 липня 2008 року в українську економіку залучено 72,3 млн. дол.. США . Що становить незначну частину інвестицій в економіку України , а саме 0,2 % від загального обсягу прямих іноземних інвестицій . Проте слід відзначити , що вони поступово зростають і вже збільшились від початку року на 8,9 млн. дол. США . Щодо підприємств України , то з них 130 мають в наявності іспанський капітал. [ 1.]

Яскравим прикладом співробітництва між Україною та Іспанією є низка складених договорів : «Договір про дружбу і співробітництво між Україною та Іспанією», «Меморандум про співробітництво між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ і співробітництва королівства Іспанії» створений для приближення зв`язків між Україною та ЄС.

Міністе́рство закордо́нних справ Украї́ни (МЗС України) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України.

« Угода про економічне та промислове співробітництво», «Угода про соціальне забезпечення громадян» , діяльність українських організацій з іспанськими такими, як AFAN, м. Мадрид; Asociacion Ucrania 2000, м. Валенсія; Asociacion Chernobil, м. Більбао; CREAN, м. Сюдад Реаль . Співробітництво може проходити , як тільки між країнами так , і з участю Європейського Союзу , що надає Україні певні привілеї , одним з таких видів співпраці є створення протоколу з участю ООН. [2.]

Вважаємо, що Україна має великий потенціал щодо співпраці з Іспанією оскільки саме Україна є найбільшим її партнером з торгівлі серед країн СНД. Внаслідок відвідин представника України в Іспанію була укладена угода про спрощену процедуру отримання посвідчення водія.

Перспективами співробітництва між країнами може бути створення декількох угод для спрощення візового режиму. Товарооборот внаслідок кризи в 2009 році знизився на відміну від 2008, і становив 3588,2 млн. дол. Вибравши правильний та чіткий план з підвищення національної економіки та внаслідок співпраці, Україна буде мати можливість створювати продукцію, яка відповідатиме європейським стандартам; відкриття нових торгових шляхів; створення зони вільної торгівлі, яка буде значним досягненням для України, що сприятиме підвищенню рівня життя населення, та і менталітет громадян України через тривалий час зміниться. Стимулом для залучення інвестицій в Україну є проведення «Євро-2012», який є не тільки спортивним проектом, а значним поштовхом для розвитку економіки. Україна постійно повинна підвищувати інтерес Іспанії, розширювати межі співробітництва. Для цього необхідно вирішити ряд проблем. На першому місці є досягнення політичної стабільності, покращення показників зовнішньої торгівлі, збільшення інвестиційної привабливості, залучення іноземного капіталу, зокрема з Іспанії, збільшення ділових зустрічей глав держав; з боку України - стабілізація банківської системи. Також серед важливих кроків перспективного розвитку цих відносин є запланований візит до України представника Іспанії, а також візит президента України до Іспанії, виконання поставлених та підтверджених з обох сторін планів, участь України в самітах, які можуть зробити значний поштовх в українсько-іспанських відносинах, які розраховані на довгостроковий період .

Література :


  1. Офіційний сайт Міністерства економіки [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/publish/article/system?art_id=36400&cat_id=36399

2. Українсько–іспанське співробітництво [Електронний ресурс] – режим доступу : Spain.com.ua.

ТРАНЗИТНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ «ПРИЕМЛЕМОГО РИСКА»


Догиль Л.Ф., д .э. н., профессор, Беликов С.Н. , аспирант, Белорусский национальный технический университет, mario1919@rambler.ru
Предпринимательская деятельность в сфере международных перевозок по определению является рискованной. В момент принятия решения по транспортировке грузов, а тем более при реализации своей стратегии в более отдаленной перспективе, перевозчик практически не располагает полными знаниями о всех действующих или потенциально могущих проявиться негативных внутренних и внешних факторах. Так, глобальный экономический кризис осложнил условия функционирования сектора железнодорожных и автомобильных перевозок в Беларуси. В 2009 г., несмотря на усилия по развитию контейнерных перевозок, общий объем грузооборота Белорусской железной дороги снизился на 12,9%, международных автоперевозок – на 10,5 %.

Нынешняя ситуация экономической глобализации характеризуется тем, что на отдельных рынках и соответственно транспортных коридорах, решение о покупке страхового полиса от имени стороны, стремящейся обеспечить свой риск, принимает брокер или агент. В других случаях местная страховая компания может отфильтровать для своего клиента все виды покрытия и услуг. Кроме того, в последнее время основой международных перевозок становятся уже не разовые сделки, а долговременные стратегические альянсы и соглашение о сотрудничестве, которое заключают между собой международные ассоциации перевозчиков грузов. Вместе с тем, мировое сообщество уже четко осознает неадекватность политики абсолютной безопасности, или «нулевого риска», тем внутренним законам, которые стали определять новый порядок в транспортной сфере.[1-3].

Решить проблемы безопасности населения и защитить окружающую человека среду от влияния отрицательных факторов при проявлении чрезвычайных ситуаций техногенного и экологического характера возможно при несении определенных затрат по предотвращению значительного ущерба. Возникает настоятельная необходимость в создании новых правил транзитных международных перевозок, позволяющих управлять перемещением грузов в рамках приемлемого риска путем оптимизации предельных затрат.

Среди политических факторов риска для деловой активности международных перевозчиков в настоящее время существенными являются такие, как стабильность политической власти на страновом и региональном уровне и связанная с ней возможность кардинального пересмотра сложившихся отношений собственности. На этом фоне участие в предпринимательской деятельности на транспорте и коммуникациях иностранного капитала представляется неким гарантом, страховым полисом для белорусских перевозчиков.

Примером многолетнего сотрудничества выступает Белорусская ассоциация международных автомобильных перевозчиков (БАМАП). Наиболее значимым результатом деятельности БАМАП является возросший уровень разрешений на перевозки в 2010 году. Получено дополнительно 100 белорусских универсальных разрешений, 50 греческих, 130 киргизских, 50 монгольских, 100 таджикских, 1800 словацких. С начала нынешнего года отменен налог на приобретение транспортных средств, сборов в республиканский фонд поддержки производителей сельхозпродукции, продовольствия и аграрной науки, экологический налог, предоставлено право списывать курсовые разницы на финансовые результаты деятельности организаций в полном объеме.

Большую группу составляют внешние факторы риска, возникающие в социально-экономической сфере. Некоторые из них возникают в результате нормотворческой деятельности в отдельных странах и на региональном уровне: изменение налоговых нормативов или предельных ставок по кредитам; дополнительная денежная эмиссия; новые правила ведения внешнеэкономической деятельности; изменение правил валютного обращения; повышение тарифов на грузовые перевозки. Такие решения приводят к резкой перемене ситуации на рынках транспортных услуг, вызывают появление новых конкурентов. Однако западные партнеры, в частности, Белорусской ассоциации международных автомобильных перевозок, имеют готовые сценарии реагирования на подобные изменения, не исключается также и финансово-организационная поддержка с целью стабилизации белорусских автоперевозчиков.

Следовательно, деловое партнерство с иностранными предприятиями в рамках совместного оказания транспортных услуг, так и договорных отношений должно обеспечивать целенаправленное развитие комплекса мер по минимизации многих хозяйственных рисков белорусских международных перевозчиков, гарантируя приемлемый уровень их экономической безопасности.

Литература:

1.Барова В. Социальная активность и социальная ответственность бизнеса в местном

сообществе//Налоги. Инвестиции. Капитал. 2002. № 3-4.

2. Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну. - М., 2002. С. 87-88.

3. Гидденс Э. Судьба, риск формирования самоидентичности и безопасность//THESIS.1994, № 5,

с.129-133.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   144  • ТРАНЗИТНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ «ПРИЕМЛЕМОГО РИСКА»