Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаШевченко П. Відтік капіталу: офшори назавжди? / П. Шевченко // Економічна правда [Електронний ресурс] / Режим доступу до журналу: http://www.epravda.com.ua/publications/2010/06/11

Шевченко П. Відтік капіталу: офшори назавжди? / П. Шевченко // Економічна правда [Електронний ресурс] / Режим доступу до журналу: http://www.epravda.com.ua/publications/2010/06/11
Сторінка40/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   144

3. Шевченко П. Відтік капіталу: офшори назавжди? / П. Шевченко // Економічна правда [Електронний ресурс] / Режим доступу до журналу: http://www.epravda.com.ua/publications/2010/06/11

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ


Плескач В.Л.,

д.е. н., проф., заввідділу економіко-математичного

моделювання та інформаційно-аналітичного забезпечення

фінансово-економічних досліджень

ДННУ «Академія фінансового управління», v_pleskach@ukr.net
Україна приймає активну участь у міжнародному науково-технічному співробітництві. Конституцією України визначено, що держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків України зі світовим співтовариством (ст.54). Розвиток науки і техніки є визначальним фактором прогресу суспільства, що зумовлює необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності, цілеспрямованої політики у забезпеченні використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки . При здійсненні державного управління та регулювання науковою діяльністю держава керується принципами: органічної єдності науково-технічного, економічного, соціального та духовного розвитку суспільства; поєднання централізації та децентралізації управління у науковій діяльності; додержання вимог екологічної безпеки; визнання свободи творчої, наукової і науково-технічної діяльності; збалансованості розвитку фундаментальних і прикладних досліджень і т.ін. До принципів державного управління науковою діяльністю в Україні, зокрема, належать: використання досягнень світової науки, можливостей міжнародного наукового співробітництва; відкритості для міжнародного науково-технічного співробітництва, забезпечення інтеграції української науки в світову.

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво здійснюється через: провадження спільних наукових досліджень, технічних і технологічних розробок на основі кооперації, спільних науково-технічних програм; провадження досліджень і розробок за спільними координаційними угодами; виконання робіт, передбачених угодою, однією зі сторін якої є організація іноземної держави або міжнародна організація; спільні дослідження та розробки у міжнародних колективах спеціалістів, міжнародних інститутах та спільних підприємствах, використання власності на науковий та науково-технічний результат на основі договорів між суб'єктами наукової та науково-технічної діяльності; взаємний обмін науковою та науково-технічною інформацією, використання об'єднаних міжнародних інформаційних фондів, банків даних; проведення міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів; взаємний обмін науковими, науково-технічними й викладацькими кадрами, студентами й аспірантами,а також спільну підготовку спеціалістів.

До елементів інноваційної інфраструктури можна віднести технопарки, стандарти, кластери знань, мережі знань, території пріоритетного розвитку, бізнес-інкубатори тощо. Наприклад, НАНУ проводить спеціальні конкурси науково-технічних проектів, в яких передбачається використання результатів у бізнес-структурах (www.innovations.nas.gov.ua), частина технопарків мають успіхи: технопарк "Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона(http://www.tp.paton.kiev.ua); у великих промислових центрах виробничі підприємства залучають науковців для розв’язання проблем і впровадження інновацій (Харків, Запоріжжя, Донецьк), активно використовуються можливості європейських, американських та інших програм підтримки інновацій (м.Київ, Львів, Одеса).

Значна роль у глобалізації науки належить міжнародним організаціям, результати роботи яких стають загальнодоступними. Прикладом такої інфраструктури є Сьома рамкова програма ЄС з наукових досліджень і технологічного розвитку (Seventh Framework Programme of the European Community for Research, Technological Development) на 2007−2013 рр. Плановий бюджет Сьомої рамкової програми становить 54 млрд. євро, що розподілені між такими основними напрямами:співробітництво: розвиток міжнародного співробітництва у здійсненні НДДКР за такими секціями: охорона здоров'я; продукти харчування, сільське господарство; ІКТ; нанотехнології, нові матеріали і виробничі технології; енергетика; навколишнє середовище; транспорт; соціально-економічні та гуманітарні науки; космос; безпека (бюджет розділу складає понад 32 млрд. євро);

iдеї: розвиток інтелектуальної творчої діяльності, включаючи технічні, соціально-економічні та гуманітарні науки, де контроль має здійснювати спеціальна Європейська рада з наукових досліджень (бюджет цього розділу − 7,5 млрд. євро);

люди: вдосконалення людського капіталу у сфері досліджень і технологій, зокрема підтримка мобільності та кар'єрного росту вчених, привабливість Європи як наукового центру для вчених всього світу, а також розвитку міжнародних наукових зв'язків (бюджет цього розділу − 4,8 млрд. євро);

розвиток дослідницьких можливостей регіонів: програма підтримки науково-дослідної інфраструктури, досліджень, пов'язаних з розвитком малого та середнього бізнесу та посиленням дослідницького потенціалу європейських регіонів (бюджет цього розділу − 4,3 млрд. євро); зокрема для України є перспективним цей напрям, тобто входження до мережі Enterprise Europe Network (EEN, http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu).

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТОРГІВЕЛЬНО – ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Полішко О.О., гр. УС-91 ФММ, НТУУ «КПІ», polishkol@i.ua


Польща є найбільшим торговельним партнером України серед країн Центральної та Східної Європи. Протягом 1999-2008 років експорт українських товарів та послуг до РП зріс у 7 разів (з 339 до 2490 млн. дол. США), імпорт – більш ніж у 16 разів (з 271 до 4508 млн. дол. США) [1]. За період 2009 року спостерігається регресивна динаміка українсько-польської співпраці (імпорт знизився на 51%, експорт - 53%). Негативне сальдо за цей період складає 214 млн. доларів США. Але «Євро – 2012» є чудовою нагодою покращити і зміцнити торгівельно – економічні та інвестиційні відносини.

Традиційно польські інвестиції скеровуються в обробну промисловість (близько 60%), у фінансовий сектор (близько 20%), в оптову та роздрібну торгівлю (12%). Також відомо, що в Україні діє 1 244 підприємств з капіталом польських інвесторів. У цілому приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці склав 819,5 млн.дол.США,(І квартал 2009 року), що становить 24,4 % рівня відповідного періоду попереднього року [2].

Особливою популярністю для польських інвесторів користуються західні області України та безпосередньо м.Київ. Рівень польських інвестицій починає знижуватись на східних ринках України. Це зумовлено географічними та історичними обставинами. Але не зважаючи на дані обставини капітал інвесторів Польщі в Україні зріз на 24,4% та досяг 864,9 млн. дол. США (станом на 01.01.2010), що становить 2,2% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в Україні. (а це понад 600 мільйонів доларів.) Найвагомішими польськими інвестиціями в Україні є: фабрика будівельної кераміки «Церсаніт», фабрика паркету «Барлінек», меблева фабрика «Новий Стиль», фабрика упаковки «Кен-Пак», фабрика автозапчастин «Інтер-Гроклін», м’ясокомбінат «ПКМ Дуда», банк «Кредо», «Плюс-банк».

Обсяг українських інвестицій в польській економіці (станом на 01.01.2010 р.) склав 49,4 млн. дол. США, що становить 0,8% від загального обсягу українських інвестицій за кордоном. За наявною інформацією, обсяг реальних українських інвестицій в РП, які з різних причин не зараховуються місцевою статистикою, вже перевищив 1 млрд. дол. США [1]. У Польщі наразі діє щонайменше один десяток підприємств з українським капіталом. Прикладом є: Варшавський автомобільний завод (інвестор - «Авто-ЗАЗ»), металургійний комбінат „Гута Ченстохова” (інвестор - «ІСД»), суднобудівельний завод „Сточнє Гданське” (інвестор - «ІСД»), металотрейдер “Центросталь Бидгощ” (інвестор - «УГМК»). Водночас, по п’яти позиціям товарної структури українського експорту до РП спостерігається значний приріст експорту наступних видів продукції: взуття та головні убори, парасолі (130,2%), живі тварини, продуктів тваринного походження (152,2%) паперові вироби (133,4%), готові харчові продукти (121,0%). У структурі імпорту з Республіки Польща до України за поточний період найбільші обсяги посіли наступні групи товарів: електротехнічне обладнання (53,8 % від загального обсягу імпорту); вироби металургійної промисловості (50,2 %); вироби хімічної промисловості (82,3 %); штучні вироби, каучук (62,8 %); паперові вироби (80,0%). наземний транспорт, повітряні та плаваючі судна (18,5 %) [2].

Пріоритетним напрямом двосторонньої співпраці залишається розвиток стратегічного партнерства з Польщею у нафтотранспортній галузі (проект Євро-Азійського нафтотранспортного коридору). Також було врегульоване одне з найпроблеміших питань - можливість використання МТП «Сарматія» фінансової допомоги ЄС в рамках структурної програми «Інфраструктура та навколишнє середовище», призначеної для будівництва ділянки нафтопроводу «Броди – Адамова застава» у розмірі близько 110 млн. євро [3], [4]. Важливу роль для енергетичної співпраці України та Польщі має відігравати розвиток Євро-Азійського нафтотранспортного коридору, а саме добудова нафтопроводу «Баку-Супса-Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ» і транспортування легкої каспійської нафти до країн Центрально-Східної Європи та наповнення конкретним змістом спільного Балто-Чорноморського енергетичного простору і реалізація спільних інфраструктурних проектів, зокрема побудова нового нафтопереробного заводу в Україні. Така співпраця сприятиме диверсифікації енергопостачання не тільки до Польщі, але і до інших країн ЄС.

Література:

1.Українсько-польське торговельно-економічне співробітництво  (1999 - 1-й квартал 2009 р.)

[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://ukrexport.gov.ua/ukr/tovaroobig_za_kab_stat/pol/1943.html

2.Україна-Польща. Інвестиційне співробітництво [Електрон. ресурс].- Режим доступу: http://ukrexport.gov.ua/ukr/analiz_inv_spivirobnictva/ukr/3867.html

3. Торгівельно-економічна місія у складі Посольства України в Республіці Польща [Електрон. ресурс].- Режим доступу: http://www.kbs.org.ua/files/545324536565274.pdf

4.Стан та перспективи співробітництва України та Вишеградської четвірки [Електрон. ресурс].-Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/september08/2.htm


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   144  • МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
  • ЕФЕКТИВНІСТЬ ТОРГІВЕЛЬНО – ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ