Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПРІОРІТЕТИ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ

ПРІОРІТЕТИ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ
Сторінка42/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   144

ПРІОРІТЕТИ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ


Сухоруков А. І., Національний інститут стратегічних досліджень sukhorukov@niss.gov.ua
Розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва (МНТС) є одним з напрямів зміцнення національної інноваційної безпеки, яка визначається здатністю країни генерувати якісні зрушення в економіці і конкурувати на світовому ринку технологій5. Розвинуті країни створюють міжнародні стратегічні альянси (МСА) на базі угод про кооперацію компаній в процесі реалізації спільних проектів; розвивають регіональні кластери за рахунок переведення виробництва в інші регіони світу; реалізують спільні програми інвестування в знання та інновації на кшталт Сьомої рамкової програми ЄС на 2007-2013 рр. з бюджетом понад 50 млн. євро; збільшують обсяги перехресного фінансування НДДКР; розвивають мережу дослідних підрозділів ТНК у інших країнах. Основною порівняльною перевагою країни стає виробництво високотехнологічної продукції6, що вимагає залучення у виробництво знань і технологій з усього світу. Розвинуті країни прагнуть здійснити нові прориви у сферах освоєння космосу, енергетики, нанотехнологій, медицини.

Україна використовує різноманітні форми МНТС - від консорціумів до аутсорсингу і має науково-технічний заділ по пріоритетних напрямах науково-технічного прогресу. Проте від’ємне сальдо у торгівлі України високотехнологічними товарами у 2009 р. становило 2,21 млрд. дол. США7. Проблемою міжнародної кооперації України є недостатня кількість конкурентоспроможних господарських структур. Назріла необхідність одночасної реалізації двох взаємопов’язаних завдань - відродження корпоративно-коопераційного каркасу вітчизняної економіки на основі формування єдиного науково-технічного простору країни та активізація участі у міжнародній кооперації.

Формування єдиного науково-технічного простору України має відбуватися за рахунок створення галузевих, регіональних і міжрегіональних науково-технічних агломерацій (кластерів, холдингових структур, ФПГ, потужних корпорацій, наукових парків, технополісів). Це сприятиме вертикальній і горизонтальній інтеграції, формуванню мережі коопераційних зв’язків всередині національної економіки, вирівнюванню соціально-економічного розвитку регіонів, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції, збільшенню потенціалу МНТС.

Україна посідає трете місце у світі за кількістю пусків ракетоносіїв, які зарекомендували себе як надійні та конкурентоспроможні, нарощування кількості пусків сприятиме інтенсифікації міжнародної взаємодії у цій галузі.

Авіабудування - одна з найбільш наукомістких і капіталомістких галузей. Доказом необхідності міжнародної кооперації у виробництві сучасних літаків є злиття корпорацій «Боїнг» і «Макдоннелл-Дуглас», об'єднання авіабудівних компаній в рамках "Ейрбас індастрі». Компанії США і ЄС стали основними виробниками пасажирських літаків. Серед країн колишнього СРСР позиції у військовому авіабудуванні зберігає Росія, в транспортному авіабудуванні – Україна, при цьому в Україні створено авіаконцерн, у Росії - об'єднана авіабудівна корпорація. На думку експертів об'єднання науково-технічних і виробничих потенціалів авіаційної промисловості РФ і Україні дозволить випускати літаки та вертольоти всіх типів і конкурувати з компаніями США і Європи.

Недостатньо використовуються можливості модернізації гірничо-металургійного комплексу України з урахуванням зарубіжного досвіду та передових технологій, хоча у цю галузь все більше проникає іноземний капітал. Не реалізуються можливості вертикальної інтеграції підприємств гірничо-металургійного комплексу України.

Невирішені проблеми охорони і використання інтелектуальної власності гальмують розвиток МНТС у глобалізованому науково-технічному просторі. Обсяги нематеріальних активів в Україні не перевищують 1,5% вартості основних засобів, що значно нижче показників в країнах ЄС, де їх обсяги дорівнюють від 50 до 80% балансової вартості підприємств8. Розвитку МНТС може сприяти заздалегідь здійснений розподіл прав на сумісно створені об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ) з урахуванням ступеня участі кожного партнера. В угодах про МНТС має бути конкретно визначений зміст і склад ОІВ, умови створення, використання, застосування або уступки ОІВ, що передбачаються при виконання спільних НДДКР і виробництві інноваційної продукції. Відсутність подібних угод провокує виникнення спорів з приводу перспективних науково-технічних досягнень, отриманих в ході реалізації проекту. У свою чергу це призведе до гальмування процесу комерціалізації ОІВ, оскільки процес вирішення спору може тривати багато років, і за цей час інтелектуальний продукт морально застаріває і втрачає комерційну цінність.

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РОЗВИТКУ МНТС З ІТАЛІЄЮ

Філик М.Ю., студентка групи УС-81

Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут», mariyafilik@mail.ru
Італія - одна з найбільш розвинених країн світу зі стійкою експортно-орієнтованою економікою, яка освоює та розширює свої межі, інтегруючись в економіку зарубіжних країн. На початок ХХІ століття (станом на 2010 рік) Італія увійшла до переліку 15 країн, в торгівлі з якими Україна мала найбільший обсяг зовнішньоторговельного обороту товарами, займаючи 11 місце. Італія була і залишається однією з основних західноєвропейських країн, торговельно-економічні відносини з якою є дуже вагомими (За даними Держкомстату України):


№ п/п

Показники

Роки

2005

2006

2007

2008

2009

1

Зовнішньоторговельний оборот млн. $ США

3017,80

4089,30

4629,43

5564,11

2501,46

2

Частка експорту в Італію відносно загального експорту,%

4,88

5,66

4,77

3,91

2,74

3

Частка імпорту з Італії відносно загального імпорту,%

2,69

3,06

2,81

2,70

2,28

Розширення співпраці неможливе як без включення великих інвестиційних та коопераційних проектів співробітництва, які дозволять розвивати стратегічні галузі промисловості України, так і без державної підтримки, яка дозволить закріпити співпрацю двох країн на довгостроковий період, залучити італійські новітні технології до процесів модернізації українських підприємств.

Український уряд робить кроки назустріч італійським та українським науковцям, що мають напрацювання та пропозиції, підприємцям, з бажанням інвестувати та працювати у проектах.

Налагодження взаємовідносин почалось з 1992 року, коли 1 січня був підписаний Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Італійською Республікою. У подальших роках існування незалежної України було підписано такі угоди для покращення співпраці:

- 02.05.1995 Угода між Урядом України та Урядом Італійської Республіки про сприяння та захист інвестицій (Станом на 1 січня відповідного року починаючи з 2000 до 2010 року сума інвестицій склала 69,9; 72,1; 81,1; 86,5; 94,9; 106,1; 117,4; 132,9; 150,4; 914,3; 992,2 млн.$ США)

- 03.05.1995 Договір про дружбу і співробітництво між Україною та Італійською Республікою

- 11.11.1997 Угода між Урядом України та Урядом Італійської Республіки про співробітництво в галузі освіти, культури та науки

- 13.03.2003 Меморандум про наміри між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про співробітництво в сфері малих та середніх підприємств (станом на 2010 рік зареєстровано 433 підприємства з італійським капіталом, які діють на території України та лише 3 підприємства з українським капіталом, які діють в Італії. Збільшення обсягів українського експорту ряду товарів, особливо легкої промисловості, є результатом роботи спільних українсько-італійських підприємств).

- 13.03.2003 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про технічне співробітництво (було проведено декілька конкурсів українсько-італійських науково-дослідних проектів на 2007-2009 роки за такими напрямками: аерокосмічні досліди, с/г та агрономія, астрономія, біотехнологія, хімія, навколишнє середовище, медицина та ін.).

- у червні 2007 Меморандум про взаєморозуміння між НКАУ та італійською групою Finmeccanica (проходить переговорний процес щодо налагодження промислового на науково-технічного співробітництва між українськими та італійськими підприємствами аерокосмічної галузі, зокрема найближчим часом заплановано проведення переговорів між компанією Thales Alenia Space та НВП „Хартрон-Аркос” та ДКБ „Південне” з метою обговорення проектів співробітництва в галузі виробництва супутникового навігаційного обладнання та мікро - супутників).

Найбільшу взаємну зацікавленість в українських та італійських підприємців викликає співпраця в таких галузях: металургія та машинобудування, аерокосмічна, цивільне та промислове будівництво, банківська сфера, телекомунікації, агропромисловий комплекс, деревообробка та виробництво меблів, легка промисловість, виробництво будівельних матеріалів, транспортування енергоносіїв тощо.

Шлях до розвитку МНТС між Україною та Італією полягає, передусім, у створенні привабливої нормативно-правової бази (зменшення ставки оподаткування реінвестування та ін.), зацікавленості італійських компаній у спільних підприємствах в Україні (державно-приватного партнерства), зацікавленості та дії Українського уряду в покращенні вітчизняного продукту за рахунок італійських технологій та зменшення податкової напруги для нормального розвитку підприємств.

Література:

1. Електронний ресурс [http://www.ukrexport.gov.ua] – державна підтримка Українського експорту.

2. Електронний ресурс [ http://www.ukrstat.gov.ua ] – Державний комітет статистики України.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   144  • РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РОЗВИТКУ МНТС З ІТАЛІЄЮ