Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Сторінка45/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.63 Mb.
ТипПротокол
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   144

СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Ширко С. М., студент групи УС-61м,

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, sshyrko@gmail.com
Міжнародна торгівля посідає особливе місце в складній системі світогосподарських зв’язків.

Хоча в сучасних умовах головною формою міжнародних економічних відносин є не вивіз товарів,а іноземне інвестування , все ж міжнародна торгівля за своїми масштабами та функціями в загальному комплексі МЕВ зберігає виняткове значення.

Формування конкурентного внутрішнього ринку є необхідною передумовою забезпечення сталого економічного розвитку та стійкого стану економічної безпеки держави. Роль зовнішньої торгівлі при цьому постійно зростає в умовах поглиблення регіональних інтеграційних процесів, активним учасником яких є і прагне бути Україна.

На сучасному етапі залежність насичення внутрішнього ринку від тенденцій зовнішньої торгівлі актуалізує проблематику державного регулювання експортно-імпортних потоків. Зокрема, уповільнились темпи нарощування пропозиції промислових товарів у вартісному вимірі; зросла залежність динаміки обробної промисловості від зовнішньої торгівлі, відновилась домінуюча ролі імпорту у прирості товарної пропозиції практично по всіх товарних позиціях, посилилась експортна орієнтація підприємств металургії, електронного машинобудування, виробників гумових та пластмасових виробів, зросла роль підприємств з іноземним капіталом у формуванні товарної пропозиції.[1]

Важливим чинником, що обумовлює специфіку торгівлі, є міжнародна стандартизація і сертифікація продукції, виконання вимог яких пов’язане з додатковими витратами, іноді досить істотними. Поширення торгівлі високотехнологічними товарами спричиняє зростання ролі інформаційного забезпечення, інтелектуальної власності. Отже, регулювання торгівлі має враховувати широке впровадження системи патентування і ліцензування винаходів і відкриттів та міждержавні угоди щодо захисту авторських прав. Відтак, державне регулювання зовнішньої торгівлі є специфічним напрямом державного регулювання економіки. У цьому контексті, особливості регулювання зовнішньої торгівлі пов’язані з істотними властивостями цієї сфери міжнародних економічних відносин. Державні рішення ухвалюються в умовах, відмінних від національного регулювання. Водночас, специфіка державного регулювання зовнішньої торгівлі визначається її особливостями як соціально-економічної системи з відкритими елементами. У порівнянні, наприклад, з технічними. З точки зору економічної безпеки, найбільш важливими є такі особливості, як мінливість окремих параметрів системи, стохастичність її поведінки, унікальність та непередбачуваність поведінки системи в конкретним умовах. З цієї точки зору, зовнішня торгівля являє собою джерело загроз для економічної безпеки країни в цілому. У той же час, існують невід’ємні властивості зовнішньої торгівлі, які забезпечують можливість використання зовнішньої торгівлі та її державного регулювання для забезпечення економічної безпеки. Однією з них є здатність протистояти ентропійним (таким, що руйнують систему) тенденціям,обумовлена тим, що в системах з активними елементами, які стимулюють обмін матеріальними, енергетичними та інформаційними продуктами з середовищем, не виконується закономірність збільшення ентропії, а також спостерігається самоорганізація та розвиток. Наприклад,національна поведінка підприємців внаслідок введення торгових обмежень у певній країні, як правило, відображається в зменшенні ВВП, що в багатьох випадках примушує державу до повернення початкового стану.[2] У цьому випадку підприємці і є активними елементами системи, які протистоять зростанню ентропії. Важливою властивістю систем є здатність змінювати свою структуру, зберігаючи цілісність, та формувати варіанти поведінки. Зовнішня торгівля в цьому контексті є показовою системою, адже зростає кількість універсальних посередницьких установ, які не орієнтовані на співробітництво в одній товарній категорії або з незмінними постачальниками.

Таким чином, можна зробити наступні висновки. Механізм реалізації державної економічної політики задіюється через державне регулювання. Однією із цілей державного регулювання економіки, у тому числі зовнішньоторговельних відносин, є національна безпека. Державне регулювання визначено як здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за зовнішньою торгівлею та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері.

Літератури:

1. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: підручник. Київ: КНЕУ, 2003. – 465с.

2. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека /В.Г. Андрійчук, О.С. Власюк, А.І. Мокій, В.П.Титаренко; За ред. В.Г. Андрійчука: Моногр. – К.: НІСД, 2005. – 136 с. – (сер. “Екон. стратегії”; Вип. 4).

РОЛЬ МОРСЬКИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ У РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Щербакова А.С.,студентка

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, Odyvanchik_kyiv@bigmir.net
Україна вважається морською державою і має сприятливе геополітичне положення з погляду забезпечення транзитних перевезень через свої торгові порти. Однак її потенціал використовується поки не в повному обсязі з багатьох причин.

Розглядаючи питання ролі морських портів при інтеграції України у міжнародний торговий простір, потрібно відмітити виняткову перевагу України в порівнянні з Росією, Болгарією, Румунією й Туреччиною, оскільки в Азово-Чорноморському басейні вона має 18 портів.

Україна в силу свого географічного положення на шляху основних транзитних потоків між Європою та Азією, наявності незамерзаючих чорноморських портів, розвинутої транспортної мережі має всі шанси на отримання статусу транзитної держави.

За оперативними даними держслужби морського і річкового транспорту, в січні 2011 р. у вісімнадцяти морських торгових портах України оброблено 9,3 млн т вантажів, що на 10,5більше, ніж за аналогічний період 2010 р., повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України. При цьому об'єм переробки транзитних вантажів виріс на 60в порівнянні з минулим роком – до 3,8 млн т.

Географічне розташування України сприяє розвиткові її транспортного потенціалу, інтеграції у світову транспортну систему, насамперед як держави, що має можливість забезпечити транзитне перевезення вантажів через центр Європи найкоротшим шляхом. Морські торговельні порти є складовою частиною транспортної і виробничої інфраструктури держави з огляду на їх розташування на напрямках міжнародних транспортних коридорів. Від ефективності функціонування портів, рівня їх технологічного та технічного оснащення, відповідності системи управління та розвитку інфраструктури сучасним міжнародним вимогам залежить конкурентоспроможність українського транспортного комплексу на світовому ринку. Морські торговельні порти як суб'єкти міжнародних взаємовідносин відіграють провідну роль у забезпеченні безпеки судноплавства в територіальному морі та внутрішніх водах України.

Очевидно, що недооцінка стратегічного планування, з урахуванням зовнішньоекономічних пріоритетів, веде до серйозних помилкових рішень. Зокрема, морські порти України дружно починають інвестувати в будівництво то газових, то зернових терміналів, особливо при цьому не замислюючись, чи будуть вони забезпечені вантажопотоками навіть у найближчій перспективі. Звичайно, є в цьому і недоробка уряду, який не може забезпечити державні морські порти хоча б відносно достовірними прогнозами з вантажної бази.

Необхідно розвиток портового маркетингу з використанням інформаційних технологій в управлінні і методів стратегічного планування як процес, що відрізняється особливою актуальністю на даному етапі розвитку портових комплексів України, зокрема в зовнішньоекономічному аспекті.

Тому першочерговим завданням для України є розробка і проведення єдиної транспортної політики, координація дій учасників перевезень і розвиток інфраструктури транзиту.

В 2011 році Державна служба морського і річкового транспорту запланувала виділення 1.02 млрд. дол. США на оновлення перевантажувальної техніки морських портів України. Також на розвиток залізничної інфраструктури в портах заплановано виділення 60 млн. грн.

Згідно з думками багатьох аналітиків, порти України украй потребують оновлення і реконструкції техніки для перевантаження вантажів, що у свою чергу дасть поштовх до збільшення морських контейнерних перевезень, вантажопотоків через порти України. У свою чергу в результаті повинні збільшитися прибутки України від растаможки вантажів і портового обслуговування морських перевезень.

Очевидно, що найважливішими економічними результатами вдосконалення технологічних процесів і організації портового виробництва є підвищення продуктивності праці і зниження собівартості вантажопереробки і інших видів послуг, що надаються. Тому економічний ефект портово-господарської діяльності розраховується на базі зміни продуктивності праці і собівартості з врахуванням їх впливу на приріст прибутку.

Українські морські порти без особливих проблем можуть бути задіяні в системі міжнародних транспортних коридорів, оскільки в останні роки їх колективи приділяли серйозну увагу реконструкції, модернізації й технічному переозброєнню перевантажувальних потужностей.

Україна, якщо хоче стати цивілізованою, економічно незалежною державою, зобов'язана приймати повну участь у всесвітній морській торгівлі, оскільки в неї є для цього всі передумови: морські порти, суднобудівні й судноремонтні заводи, кадровий і науковий потенціал.

СЕКЦІЯ 3. НАЦІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ В ПРОСТОРОВОМУ ТА ЧАСОВОМУ ВИМІРІ


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   144  • РОЛЬ МОРСЬКИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ У РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ