Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ
Сторінка52/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.63 Mb.
ТипПротокол
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   144

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ

Джобулда Ю.П. Науковий керівник: Стеченко Д.М.

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, yuliadzhobulda@gmail.com
Сучасні тенденції розвитку світової економіки свідчать, що спираючись на інноваційну діяльність, можна забезпечити реалізацію цілей соціально-орієнтованої ринкової економіки. В умовах глобалізації світової економічної системи, пошуку нових, ефективніших методів і форм господарювання підвищується роль науково-технічних структур, зокрема технопарків, метою яких є генерація наукових ідей та перетворення їх у високотехнологічний товар.

Загальною рисою при створенні і розвитку технологічних парків у високорозвинених країнах світу є те, що в цьому процесі домінуюча роль належить державі, оскільки вона покриває основну частину фінансування технопарків. Так, наприклад, в Бельгії державне фінансування наукових і технологічних парків складає близько 100%, в Німеччині - 78%, в Нідерландах - близько 70%, у Франції - 74%, у Великобританії - 62% [1,2].

В цілому для держави технопарки є вигідними з різних точок зору: підвищуються можливості рівноправного економічного співробітництва з розвиненими країнами, покращується екологічна ситуація в країні та рівень життя її населення, збільшуються масштаби іноземних інвестицій, можливості експорту та валютні надходження.

Серед зарубіжних технопарків особливу увагу привертають, наприклад, Alberta's Industrial Heartland в Канаді і Shenzhen в Китаї. Місто, в якому розташований цей технопарк, за 20 років виросло з невеликого села до поліса з населенням понад 15 мільйонів осіб. Всього у Китаї нараховується понад 50 національних технопарків у вигляді спеціальних зон розвитку високих технологій, 50 парків провінційного підпорядкування, 465 бізнес-інкубаторів та 30 технопарків при університетах. А технопарки в Індії, де присутня високорозвинена мережа дослідних та освітніх інститутів, що об'єднує коледжі та університети, в сукупності з програмою державної підтримки допомогли цій країні стати лідером світового ринку офшорного програмування. Всього в 13 індійських технопарках працює близько 1,3 тис. компаній розробників, в яких працює понад 450 тис. співробітників [3].

Аналіз фахових джерел свідчить, що на даному етапі розвитку економіки спостерігається низхідний тренд розвитку технопаркового руху. Основними тенденціями, які впливають на розвиток технопаркових структур є наступні:


  • зростання вартості фізичної інфраструктури (як за ціною будівництва, так і за витратами на експлуатацію);

  • розповсюдження персональних комп’ютерів і розвиток інформаційних бар’єрів, які усунули бар’єри обміну інформацією між віддаленими друг від друга суб’єктами;

  • скорочення фінансових можливостей інноваційних компаній через зменшення попиту і зниження собівартості інноваційної продукції.

Тому в майбутньому успіх і конкурентоспроможність технопарків будуть визначати їх можливості формування ефективних професійних співтовариств, їх позиції на ринку нових технологій (орієнтація на розвиток нових ринків: екологія, енергозбереження, біотехнології тощо), тісними зв’язками технопарків з глобальними дослідницькими співтовариствами [4].

Отже, очевидно використання світового досвіду формування технопаркових структур в Україні надасть можливість: по-перше, підвищити свій економічний рівень, по-друге, вирішити питання залучення інвестицій та інновацій до України, по-третє, розв’язати ряд економічних, екологічних та соціальних проблем, а також прискорити темпи технологічного розвитку країни.


Література:

1.Мусієнко П.В. Технопарк як організаційна форма розвитку інноваційного потенціалу в Україні / П.В. Мусієнко, А.Г. Бражнікова // Держава та регіони. – 2007. - № 3 - с. 154-157

2.Ревуцький С. Основні передумови та загальні риси розвитку технологічних парків у високорозвинених країнах світу / С. Ревуцький // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. - №1

3.Никируй Л.І. Організація співпраці між наукою і виробництвом: міжнародний досвід [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.pu.if.ua/inst/ndc/fp7/doc/sci_techn_international-ua.pdf.

4.Санатов Д.В. Модели технологических парков [Электронный ресурс]: Официальный веб-сайт “Центр стратегических разработок “Северо-Запад””. Режим доступа: http://www.csr-nw.ru/content/library/default.asp?shmode=8&ids=45&ida=2285

INVESTMENT IN INNOVATION IN UKRAINE THE GLOBAL ECONOMY

Dovzhuk V.S., student

National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, viktoriiadovzhuk@gmail.com
In recent years, for all the CIS-member countries is characteristic of recession of economy, and Ukraine is no exception. Modern experience shows that in the phase of the deepest depression in the economy the focus of economic policy and firm strategy, aimed at promoting and fostering innovation, enabling the fastest way out of the prevailing difficult economic situation.

This is due to the fact that many countries have a new and better technology that allows them to reduce production costs, capture market with more attractive products. All this makes our country less competitive in comparison with others.

Study of the problems of investment economy has always been the focus of economic thought. This is due to the fact that investment affects the deepest foundations of economic activity, define the process of economic growth in general. In the current economic conditions in Ukraine, they are the most important means of ensuring the conditions for overcoming the economic crisis, structural changes in the economy, growth of technical progress, improvement of quality indicators of economic activity at the micro and macro levels.
There are a number of factors, which indicates the need for close cooperation among countries in stimulating innovation, and for the greatest effectiveness of this cooperation is important to create infrastructure and mechanisms to enhance the innovative and investment activities.

The urgency of research problems the innovation economy in Ukraine is not in doubt, although the formation of our innovative system of a new type has only just begun. Gradually create new innovative structures capable of commercially attractive projects for funding are connected economically successful companies that have begun to implement large investment programs. There is a gradual integration of a number of high-tech industries in the global technology space. But these processes are spontaneous, as is still not solved the general question Ukraine's transition to innovation model of development.

Therefore, the main mission for our country at the moment is the creation and implementation of sound investment strategy and innovation sector of the economy of Ukraine. And the preparation and realization of programs to attract foreign investors to finance innovations and innovations in our country.

Thus, the strategy of foreign players in the Ukrainian business environment does not suffer significant changes, and yet allow a possible increase in investor confidence to market players.

Investments in certain sectors, compared with overcoming syndrome post-Soviet development allow foreign investors to "think globally and act locally", building on the ground, "anticipate" changes in the economies that come out of post-Soviet reality.

Unfortunately, economy of Ukraine has developed a clear strategy of his investment and innovation capacity. Coupled with unstable political and economic situation in Ukraine, the chances for increased investment from the countries of the world economy are constantly decreasing, and this justified the outflow of investments from our state. In recent years, global financial and economic crisis, the main problems of Ukraine added another one - Systematic raider attack foreign enterprises to the Ukrainian and foreign companies, which are on the territory of Ukraine.

The wars of the raiders in Ukraine have become an integral part of the syndrome, which has already overcome some CIS countries. The objects of raider attacks are becoming like Alien players, both foreign and domestic enterprises and companies. Obviously, the Ukrainian enterprises and foreign companies, which own different Ukrainian firms, not developed immunity to the strict rules of the game on the Ukrainian market.

It would be advisable to carry out a fundamental review of existing innovation policies in our country, which, despite the proclamation of the course adopted for scientific and technical cooperation in the global economy continues to ignore it. Therefore, the state needs to establish strict control over the observance of all conditions for the implementation of designated courses, as this will lead to the desired development of investment and innovation policies, as well as the Ukrainian economy as a whole.


Literature:

1. http://www.smart-edu.com/index.php/stati-upravlenie-izmeneniyami/ekspertiza-innovatsionnyh-proektov.html [web resource]

2. Ahmetyaznov I. R., “Investment analysis. Methods of assessing the effectiveness of financial investments”. – M.: Eksmo, 2007. - 272 s.

3. Schukin B.M., “Analysis of Investment Projects”. – K.: MAUP, 2002. – 128 s.

4. Duka A.P., “Theory and practice of investment activity”. Stud. Book. – K. Karavella, 2008. – 432 s.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   144  • INVESTMENT IN INNOVATION IN UKRAINE THE GLOBAL ECONOMY