Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА
Сторінка56/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   144

ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Коваленко О.В., к.е.н., доцент, Кучерук Г.Ю. к.е.н., доцент

Національний авіаційний університет, kovalenko_ov@ukr.net
В сучасних реаліях для кожної країни постає важливе завдання розбудови свого інноваційного потенціалу та створення ефективно діючої національної інноваційної системи. Важливою ланкою в цьому процесі є сприяння становленню національного ринку венчурного капіталу як необхідного механізму впровадження інноваційних розробок на ринок.

Ми вважаємо, що шлях технологічного оновлення та інноваціного розвитку держави – це реальний шанс для виходу економіки з кризового стану. За останнє десятиріччя венчурне інвестування у світі стало невід’ємною частиною процесу впровадження у виробництво інноваційних технологій. Саме механізм венчурних інвестицій задовольняє гостру потребу новаторів у доступних фінансових ресурсах, а також дозволяє широкому колу інвесторів отримувати надзвичайно високі прибутки. Ефективність венчурного інвестування спричинила швидке розповсюдження даної моделі фінансування новаторських проектів у світі. Першими країнами, які відчули на собі вплив венчурного капіталу стали США та країни Європи.

Однак в процесі розвитку та розширення світової венчурної індустрії стали виникати специфічні національні особливості здійснення венчурних інвестицій, вплив яких слід враховувати інвесторам при входженні в галузь: законодавча база, загальне економічне середовище, інвестиційний клімат та активність суб’єктів венчурної індустрії. Дослідження таких особливостей в Україні дозволять чітко сформулювати існуючі проблеми та розробити шляхи їх вирішення задля активізації розвитку венчурної індустрії в нашій країні.

Венчурний фонд представляє собою специфічну організаційну форму венчурного капіталу, головна функція якого полягає в акумулюванні інвестиційних коштів та їх розміщенні у ризикові проекти, реалізація яких, як очікується, принесе надзвичайно високі прибутки. Ризик пов’язаний з тим, що кошти виділяються на виведення у широке виробництво нової продукції, попит на яку важко спрогнозувати.

Основними об’єктами венчурного фінансування є високотехнологічні галузі. Суттєвою ознакою розвитку венчурних фондів є нерівномірність їх розподілу за регіонами. Більшість відповідних структур знаходяться в м.Києві та Київській області, що свідчить про недостатню розгалуженість мережі венчурних фондів та неповноцінне використання регіонального потенціалу. Важливим сигналом для венчурної індустрії України стало запозичення державними органами влади позитивного досвіду інших країн.Так, Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 № 471 передбачається створити державне підприємство «Державна інвестиційна компанія» (ДІК) з віднесенням його до сфери управління Державного агентства України з інвестицій та розвитку. Діяльність ДІК спрямовуватиметься на фінансування реалізації пріоритетних інвестиційних проектів загальнодержавного та міжрегіонального значення, фінансування заходів, спрямованих на розвиток регіонів тощо. При цьому підприємницький статус ДІК дозволятиме здійснювати фінансування таких проектів на взаємно вигідних умовах, отримуючи прибуток від успішно реалізованих проектів. Створення ДІК дасть змогу активізувати інвестиційні ресурси, які спрямовуватимуться на модернізацію вітчизняної промисловості, налагодження виробництва імпортозаміщуючої та експортоорієнтованої продукції, а також підвищення конкурентоспроможності української продукції [3].

Вважаємо дану ініціативу державних інституцій вкрай важливою на сучасному етапі становлення як національного венчурного ринку, так і економіки країни загалом, оскільки результати прямої участі держави у венчурному інвестуванні є різнобічними та позитивними.


Література

1. Українська асоціація інвестиційного бізнесу http://www.uaib.com.ua

2. Финансирование инновационного развития. Сравнительный обзор опыта стран ЕЭК ООН в области финансирования предприятий на ранних этапах развития [електронний ресурс – комісія ООН], 2008. Режим доступу: www.unece.org

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 № 471 «Про утворення державного підприємства «Державна інвестиційна компанія» [електронний ресурс – Державне агенство україни з інвестицій та розвитку]. Режим доступу: http://in.gov.ua

4. The Economic Importance of Venture Capital-Backed Companies to the U.S. Economy [електронний ресурс – Національна Асоціація венчурного капіталу США], 2009. Режим доступу: http://www.nvca.org

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ковальчук І. І. Науковий керівник: Стеченко Д.М.

НТУУ «КПІ» koval4uk_iro4ka@ukr.net
Інноваційна діяльність та її розвиток в Україні є одним із ключових завдань національної економіки. Ринкова економіка зумовлює необхідність підвищення конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів та забезпечення стійкого та стабільного функціонування. Вагомим чинником розвитку підприємств є впровадження інновацій, розробка і реалізація інноваційних проектів та планів. Тому зростає потреба в стимулюванні наукових розробок та праць з дослідження умов та можливостей впровадження інноваційної діяльності на промислових підприємствах країни.

Становлення та активізація інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні є пріоритетним напрямом економічного розвитку країни і визначальною умовою технологічної та наукової модернізації промисловості. Їх інноваційна активність залежить у першу чергу від створення на території країни умов для впровадження ефективної науково-технічної політики з боку держави. Саме через активізацію інноваційної діяльності значна кількість підприємств, які розпочали або продовжують своє функціонування у період ринкових відносин, досягла успіху [2, ст. 60].

Починаючи з 2005 року в Україні поступово збільшується кількість інноваційно-активних підприємств (див табл.1). Так, наприклад, за даними Державного комітету статистики України у 2009 році інноваційною діяльністю у промисловості займалося 1340 підприємств, або 13,0 % від загальної їх кількості [1].

Таблиця 1Інноваційна активність промислових підприємств [1]

2005

2006

2007

2008

2009

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, %

8,2

10,0

11,5

10,8

10,7

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової, %

-

6,7

6,7

5,9

4,8

Освоєно інноваційні види продукції, найменувань

3152

2408

2526

2446

2685

з них нові види техніки

657

786

881

758

641

Впроваджено нові технологічні процеси, процесів

1808

1145

1419

1647

1893

у т.ч. маловідходні, ресурсозберігаючі

690

424

634

680

753

Розвиток інноваційно-активних промислових підприємств в України гальмується через наявність багатьох проблем, серед них, насамперед, можна виділити:  • відсутність фінансування;

  • високі кредитні ставки;

  • недосконалість законодавства;

  • високий економічний ризик;

  • відсутність попиту на продукцію;

  • недостатність інформації про ринки збуту тощо [2, ст. 63].

Отже, наявна інноваційна активність промислових підприємств залишається покищо низькою. Це зумовлено відсутністю високопродуктивної інноваційної діяльності та високими ризиками.

Завданнями держави є створення ефективної і адекватної системи підтримки інноваторів, яка б давала змогу здійснювати високопродуктивну інноваційну діяльність. Разом з тим інноваційна сфера не спроможна ефективно функціонувати лише за рахунок саморегулюючих механізмів. Тому необхідне впровадження відповідних адекватних державних програм, спрямованих на покращення інвестиційно-інноваційного клімату та підвищення ефективності інноваційної діяльності [3, ст. 21].


Література:

1. Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ukrstat.gov.ua/.

2. Орлов О.О., Помірча О.М. Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств як ключова позиція стратегічного розвитку національної економіки // Вісник Донецького університету економіки та права. - 2009. - № 2. – С. 60-63.

3. Яценко О.В. Аналіз інноваційної активності промислових підприємств України // Збірник наукових праць ЧДТУ. – 2008. - № 22. – С. 16-21.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   144  • АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ