Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ

ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ
Сторінка59/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   144

ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ

Крикавський Є.В. завідувач кафедри маркетингу та логістики, д.е.н., професор

Національний університет «Львівська політехніка»
Логістика - одна із небагатьох сфер підприємницької діяльності, котра не повинна відчувати наявність обмежень у просторі та часі. Такий стан забезпечує можливість глобальної оптимізації ланцюгів поставок продукції, інтер – таінтралогістичних процесів в системах відповідного рівня. Створення умов найменшого опору переміщенню матеріальних потоків у глобальному вимірі сприяє дифузії інноваційних рішень продуктового, технологічного чи організаційного характеру тими ж самими каналами, оскільки безумовним є забезпечення стандартизації та уніфікації базових логістичних чинностей [1, с.11]. Доречним є згадати приклад стандартизації інформаційних продуктів та систем, без чого не мислиме функціонування будь-якої глобальної логістичної системи, промислової, дистрибуційної, торговельної чи спеціалізованої логістичної ( логістичного оператора ) [2, с.24].

Партнерська співпраця в глобальних ланцюгах ( мережах ) поставок вимагає від учасників, окрім індивідуального заангажування, прийняття спільних цілей, встановлення корисної взаємозалежності, зміцнюючи її компліментарними засобами та вміннями та спільно їх вдосконалювати. Водночас, це означає необхідність інвестування “в себе”, щоб підкреслити довго-строковість співпраці, Необхідними умовами отримання синергічного ефекту в ланцюгу поставок стають володіння засобами наскрізної координації логістичних процесів, засобами наскрізного ділення стртегічною та операційною інформацією та забезпечення взаємної довіри. Їх наявність створює підстави для економії витрат за рахунок ефекту масштабу у сфері замовлень, обмеження адміністративних витрат, обмеження витрат змін, інтеграції процесів, більш ефективного використання засобів.

Наявність істотного внутрішнього попиту в Україні ( 46 млн. населення ), вагомого транзитного потенціалу з причини геополітичного розміщення створює стратегічну привабливість України для інвестицій глобальних логістичних операторів, з прходом яких можна очікувати системних інноваційних рішень в базових логістичних процесах [3, с.12]. Передусім це стосується складської логістики, автоматизації та інформатизації складських операцій. Створення материнськими фірмами сучасних дистрибуційних та логістичних центрів означає дифузію ними інноваційних логістичних рішень. Радикальних інноваційних рішень вимагає транспортна логістика, зокрема, не тільки з погляду економічності, але також і екологічності ( гібридні автомобілі, електромобілі тощо ), що призведе до інтерналізації зовнішніх витрат транспорту, передусім автомобільного. Революційних рішень зазнає інформаційна логістика у контексті поширення радіо-кодування товарів (RFID), що може радикально вплинути на систему управління запасами, а відтак відчутно мінімізувати витрати на їх утримання. Накінець, нагальною є потреба в інноваційних рішеннях у сфері міської логістики, передусім в логістиці відходів, переслідуючи мету максимізації користі утилізації.
Література

1. Економіка логістичних систем: Монографія. – За ред.. Є.Крикавського та С. Кубіва.–Львів: Вид. НУ “Львівська політехніка”, 2008.-596 с.

2. Ehrmann H. Logistik-Rompedium dev praktishen Betriebswirtschaft, 6. Auflage, Riehl.-2008.- 603 c.


  1. Logistyka 2030 oczami zagranicznych mediỏw. Logistyka, №3. 2010.-s.12


ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ПРОБЛЕМА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Кузьменко Л.А., ст.викладач

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут""

Кузьменко К.В., економіст- маркетолог, kuzmenko.catia@yandex.ua


Мотивація поведінки економічних суб єктів, прийняття ними рішень залежить від системи діючих інститутів, тобто рамок, які структурують взаємодію суб єктів в різних сферах їх діяльності, формальних (зафіксованих у писаному праві) та неформальних правил економічної діяльності.

В умовах ринкової конкуренції підприємство вимушено оперативно використовувати досягнення науково-технічного прогресу, щоб краще задовoльняти потреби потенційних споживачів своєї продукції, підтримувати та покращувати свої позиції на ринку.

Ринкова поведінка економічних агентів може спиратись тільки на ринкові інститути (приватну власність, свободу укладaння контрактів, конкуренцію та ін.), а сучасне інституціональне середовище постсоціалістичної економіки не сприє розвитку ринкової конкуренції, інноваційної діяльності.Так, наприклад, чим частіше підприємство рекламує свою діяльність, тим більша імовірність його зіткнення з насильством у господарських відносинах (1, с.14). Частка промислових підприємств України, що освоювали виробництво іноваційної продукції скорочувалася з 13,7 % у 2000 р. до 5,6% у 2009 р.

Зміна інституціонального середовища у бажаному напряму неможлива без державної ініціативи. Напрям змін залежить від того, у чиїх інтересах проводять зміни, від типу держави.Інституціональна теорія виокремлює дві ідеальні моделі держави: експлуататорську та контрактну. Головною метою експлуататорської держави є досягнення такої структури власності, яка дозволяє максимізувати ренту правителя, а мета контрактної держави- такий розподіл прав власності, що максимізує совокупний доход суспільства на основі передачі правомочностей тим економічним суб єктам, які зможуть оптимально, в інтересах суспільства, їми розпорядитися.

Для експлуататорської держави характерним є низький рівень довіри між державними органами і громадянами, які всіляко намагаються приховати реальні дані про свою діяльність, а без певного рівня деперсоніфікованої довіри здійснення ринкових угод неможливо. В контрактній державі громадяни визнають добровільну сплату податків як свій обов язок.

Можливість вирішення проблеми побудови цілісної когерентної інституціональної системи соціально-орієнтованої ринкової економіки залежить від наближення реальної держави до ідеальної моделі держави контрактного типу. Ідентифікувати наближення конкретної держави до ідеальної моделі можна на основі інституціонального аналізу статей державного бюджету,способів покриття бюджетного дефіциту (2, с.358).

Аналіз статей держбюджету України ( за 1998-2009рр.) дає підстави говорити про збереження елементів експлуататорської моделі, оскільки збільшується частка :

-неподаткових надходжень у ВВП ( 1998р.- 2,53%, 2008р.-6,38%) та у доходах ( 1998р.- 8,98%, 2008р.-20,32%);

- витрат на утримання "силових" міністерств та на державний апарат у ВВП (1998р.-4,17%,2008 р. - 7,34%) та у видатках (1998р.-13,72%, 2008 р. - 22,32%).

Разом з тим, є позитивні зміни в напряму наближення до ідеальної моделі контрактної держави:

- частка "ринкових" податків ( на прибуток, ПДВ, акцизів, подоходного, на майно) у доходах (1998р.-62,29%, 2008 р. - 66,67%) не зменьшується;

- серед способів покриття бюджетного дефіциту не переважає найбільш інфляційний спосіб (кредити Національного банку), який дозволяє державі отримувати доходи від "інфляційного податку".

Визначення інституціональних критеріальних характеристик конкретної держави та їх динаміки сприяє виявленню шляхів наближення до ідеалу контрактної держави.
Література:

1. Радаев В.В. Российский бизнес: структура трансакционных издержек // Общественные науки и современность.-1999.-№6.-с.5-19.

2. Олейник А.Н. Институциональная экономика. Учеб. пособие.-М.: ИНФРА., 2000.- 416с.

3. www. ukrstat.gov.ua

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   144  • ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ПРОБЛЕМА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ