Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ
Сторінка7/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   144

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Казаннікова А.В., УК-81,

НТУУ «КПІ» akazannikova@gmail.com
В останні часи досить гостро постають проблеми вичерпності ресурсів та погіршання екологічного стану . Одним із ефективних способів вирішення економічних проблем держави і в водночас досягнення сталого розвитку економіки є впровадження енергозберігаючих технологій. Розвиток альтернативних джерел енергії є особливо актуальним для України на етапі інтеграції до світового економічного простору, тому що від розвиненості ПЕК залежить ступінь незалежності країни.

Україна є енергодефіцитною державою, яка імпортує 75 % природного газу та 85 % нафти і нафтопродуктів. Така структура паливно-енергетичного балансу є критичною з точки зору енергетичної безпеки. На ряду з цим Україна володіє значним потенціалом відновлюваних джерел. Однак використовується він досить неефективно порівняно з розвинутими країнами.

Альтернативні паливно-енергетичні ресурси є швидко зростаючою складової енергетичної структури світу і, як стверджують фахівці, здатні забезпечити понад 50% світової потреби в енергії.

З огляду на світовий досвід можна виділити пріоритетні напрями розвитку альтернативної енергетики: • забезпечення електроенергією підприємства за рахунок енергії з біотоплива;

 • опанування технологіями пасивного сонячного опалення будівель;

 • використання сонячних колекторів для гарячого водопостачання;

 • створення комбінованих сонячно-паливних електростанцій;

 • впровадження геотермального теплопостачання;

 • посилення зусиль, спрямованих на розвиток вітроенергетики.

Енергоємність ВВП в Україні значно вища, ніж в економічно розвинених державах. Це є наслідком нераціональної структури виробництва та енергоспоживання, використання застарілих виробничих фондів, неефективного впровадження енергозберігаючих технологій. Україні доцільно використовувати досвід провідних у цій сфері країн для розвитку цих напрямів, наладжувати науково-технічні зв’язки.

В Україні здійснено заходи у напрямку залучення міжнародної технічної допомоги: • у вересні 2009 року підписано Меморандум про взаєморозуміння між Корейським інститутом розвитку та НАЕР, що залучив досвід передових експертів Республіки Корея у сфері енергоефективності;

 • 10 червня 2010 року відбувся семінар “Шведські рішення в сфері енергетики”, що мав за мету поглиблення співробітництва між Королівством Швеція і Україною в сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та альтернативних джерел енергії ;

 • у рамках співробітництва між Урядом України та Світовим Банком відкрита Кредитна лінія на енергозбереження у розмірі 250 млн. дол. США, що передбачає можливість залучення гранту за рахунок коштів Фонду чистих технологій у розмірі 100 млн. дол. США.

Для впровадження альтернативних джерел енергії необхідно здійснити такі заходи:

 • спрощення умов використання «зеленого тарифу» - спеціального тарифу, за яким закуповується електроенергія, вироблена на електростанціях, що використовують альтернативні джерела енергії;

 • розроблення податкових пільг та фінансових стимулів для іноземних інвесторів;

 • введення змін в законодавчу базу, що будуть сприяти співпраці з країнами, що мають досвід у цьому напрямі;

 • введення стандартів і норм, спрямованих на стимулювання ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, запровадження нових технологій;

 • налагодження науково-технічного співробітництва а також співпраця виробників і споживачів енергоресурсів;

 • перебудова генеруючих потужностей підприємств з удосконаленням технологічного устаткування;

 • запровадження системи державних закупівель енергозберігаючого обладнання для державних установ, підприємств і організацій.

Література: 1. Національне агентство України з питань ефективного використання енергетичних ресурсів: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naer.gov.ua/

 2. Концепція Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://esco-ecosys.narod.ru/2009_6/art073.htm.


НЕОБХІДНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ В ІТ-СФЕРУ УКРАЇНИ

Кеба І.О., студент,


Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, факультет менеджменту і маркетингу, гр. УК-91, ua.maniere@gmail.com
Згідно з документом IEEE, опублікованим у 2008 році, «Хмарні обчислення — це парадигма, в рамках якої інформація постійно зберігається на серверах в мережі Інтернет і тимчасово кешується на клієнтській стороні, наприклад, на персональних комп'ютерах, ігрових приставках, ноутбуках, смартфонах тощо» [3, 97]. Наразі в економіці України дана технологія використовується лише в специфічних галузях (провайдери, хостери, Інтернет-магазини тощо). Між тим її поширення є вкрай актуальним, що зумовлюється такими потребами:

 • Зменшення енерго- та фінансових затрат на обслуговування одиниці контенту;

 • Покращення екологічної ситуації за рахунок зменшення потужностей традиційних серверів

 • Необхідність створення нових робочих місць.

В умовах сьогодення інтеграція хмарних обчислень у ІТ-сферу України є перспективним напрямком вирішення означених проблем. Так, за даними Центру економічних та бізнес-досліджень, перехід на «хмарні» сервіси створить 2,4 млн. робочих місць по всій Європі, включаючи Україну, та зекономить €763 млрд. у перспективі на 5 років [4]. На необхідності ширшого використання хмарних технологій наголошував генеральний директор Microsoft Стів Балмер, який нещодавно прочитав лекцію студентам КПІ та інших ВНЗ України.

Чинником створення нових робочих місць є зростання попиту на додатки, створені хмарним способом з незмінною ціною на користування цими додатками. Як приклад можна відзначити падіння цін на ці послуги внаслідок 15-відсоткових знижок Amazon EC2, зменшення с $20 до $5 щорічної вартості зберігання даних на хостингу Google Picasa Web Albums [1]. Заміна фіксованих тарифних планів на оплату реально використаного часу має заохотити до використання послуг корпоративних клієнтів, а нові технології, що оптимізують та збільшують потужність «хмар», дозволять традиційним ІТ-корпораціям здійснити міграцію на «хмарні» платформи.

Як свідчать результати дослідження, проведеного компанією Accenture WSP Energy & Environment на замовлення корпорації Microsoft, «хмарні» обчислення дозволять скоротити викиди вуглецю в атмосферу більш ніж на 90% для малих підприємств, на 60-90% для середніх підприємств (до 1000 користувачів) та від 30 до 60 відсотків для підприємств з кількістю користувачів більше 10,000 [2]. Це відбувається тому, що сервери малих та середніх підприємств працюють «в холосту» упродовж більшої частини дня. Для великих підприємств вигода полягає в тому, що їм не потрібно буде створювати власні потужності в ІТ-секторі та витрачати на це кошти і енергію.

На жаль, у кожної перспективної технології окрім позитивних рис є й недоліки. Зокрема, для хмарних обчислень, це, по-перше, необхідність постійного доступу до мережі Інтернет з достатньою якістю і швидкістю. По-друге, безпека даних залишається під загрозою. Все залежить від того, хто надає подібні послуги: при ненадійному хостингу зацікавлені особи, наприклад, із силових структур можуть отримати дані без ордеру на обшук.

Згідно з усім вище викладеним, можемо зробити певні висновки щодо необхідності інтеграції хмарних технологій в економіку України. Їх основними перевагами є: створення можливостей для розширення потенціалу вітчизняних розробників програмного забезпечення; зменшення енерго- та фінансових затрат на обслуговування одиниці контенту; підвищення екологічності та економності ІТ-сектору економіки; створення нових робочих місць.
Література:


 1. Google Picasa Web Albums // Google.com [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com/accounts/PurchaseStorage?hl=ru

 2. Is cloud computing also "greener" computing? // Microsoft Corporation [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.microsoft.com/environment/cloud.aspx

 3. ORGs for Scalable, Robust, Privacy-Friendly Client Cloud Computing, September/October 2008. –­­ Vol. 12. – ­­ № 5. – P. 96 - 99.

 4. The economics of cloud computing, 25 Feb 2010 - Federico Etro, University of Venice // VOX [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://vox.cepr.org/index.php?q=node/4671Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   144 • НЕОБХІДНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ В ІТ-СФЕРУ УКРАЇНИ