Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСФЕРА ВИРОБНИЦТВА – ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИНЕНОЇ КРАЇНИ

СФЕРА ВИРОБНИЦТВА – ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИНЕНОЇ КРАЇНИ
Сторінка78/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.63 Mb.
ТипПротокол
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   144

СФЕРА ВИРОБНИЦТВА – ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИНЕНОЇ КРАЇНИ


Герасимчук В.Г., доктор економічних наук, професор

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», gerasymchuk.vh@i.ua

1. Стан економіки. Розвиток цивілізації апріорі пов'язаний, насамперед, з розробкою і впровадженням у життя найпередовіших, найфантастичніших досягнень людського розуму. Інноваційний шлях розвитку країни є принципово важливим, оскільки в умовах зростаючих інтеграційних процесів у світовій економіці їх якість, підтримка з боку держави стає визначальним фактором конкурентоспроможності національних економік. Принцип інноваційності має впроваджуватися у життя в усіх сферах функціонування держави: духовності, культурі, освіті, науці, сфері виробництва, сфері споживання. Україна напередодні своєї незалежності (1991р.) входила в елітну групу країн з достатньо високим рівнем наукомісткості економіки. Витрати на науку в 1990р. перевищували 3% ВВП. Такі ж показники мали у той час найрозвинутіші країни світу: Японія, США, Німеччина, Франція, Англія. В результаті «інноваційної діяльності»: найкоротша тривалість життя, найнижча середня заробітна плата, найвищий рівень корупції.

2. Мораль. Першоосновою цивілізаційного розвитку є стан моралі в суспільстві. Мораль виступає одним із основних способів поведінки людини серед громади. Мораль охоплює життєві орієнтації і принципи, цілі і мотиви вчинків та стосунків, проводячи межу між добром і злом, честю і безчестям, справедливістю і несправедливістю, нормою і ненормальністю, милосердям і жорстокістю. Негативну роль у ствердженні моралі і духовності в державі відіграє таке явище, як олігархія. Олігархія в Україні здійснюється за схемою (за М. Гончарем): дешева сировина та енергоресурси на вході у виробничий ланцюжок низька оплата праці – витрати на енергоефективність штучно-показова збитковість підприємств офшор корупція = максимальний прибуток собі мінімум податків державі хабарі чиновникам і депутатам дешеве пиво з ТБ-шоу, серіалами, футболом та іншими видовищами для «маленьких українців».

3. Стратегія. Президентом України виголошено стратегічний курс: упродовж десяти років держава має увійти в число 20 найпотужніших економік світу. Наміри амбіційні. Україна, за даними МВФ за 2007р., у світовому рейтингу за рівнем ВВП за паритетом купівельної спроможності (ПКС) посідала 33-те місце зі значенням ВВП (ПКС) – 320,126 млн. міжнародних доларів. 20-те місце - за Нідерландами з ВВП (ПКС) – 639,512 млн. міжнародних доларів. Україні потрібно «долати» різницю в … 318,386 млн. дол. «Випередити» необхідно: Грецію, Венесуелу, Швецію, Малайзію, Бельгію, Єгипет, Пакистан, ПАР, Таїланд, Аргентину, Саудівську Аравію, Польщу, і нарешті, Нідерланди. Середньорічні темпи зростання ВВП в Україні мають бути не нижчими, ніж упродовж останніх трьох десятків років у Китаї – 7%. Світовий ВВП зростає в середньому на 3,5 відсотка (виробництво продукції сільського господарства – 1,5-2,5%, промислової продукції – 4,0-5,0%). Діяти потрібно втричі (!) енергійніше конкурентів.

4. Промисловість. Криза 2008–2009рр. продемонструвала значний дисбаланс розвитку світової економічної системи, структурну відсталість української економіки, її неготовність до різких коливань попиту, загострення конкуренції на сировинних ринках, на які, насамперед, спрямований вітчизняний експортний потенціал. Глибина падіння обсягу промислового виробництва досягла 21,9%. Його рівень повернувся на позначку 2003–2004рр. За підсумками 2009р. падіння виявилося значним: у металургії - 26,7%, хімічній і нафтохімічній промисловості – 23%, машинобудуванні - 44,9%, харчовій промисловості – 6%. Майже двократне згортання машинобудівного виробництва пов'язано, насамперед, із різким звуженням інвестиційного попиту на внутрішньому ринку. Продукція українських виробників, за окремими винятками, є неконкурентоспроможною. Її частка на світовому ринку високотехнологічної продукції становить лише 0,05-0,1% (у Росії - близько 1%). Серед основних завдань, які нині поставлені перед промисловим комплексом: зменшення залежності внутрішнього ринку споживання від імпорту продукції; гармонізація національних нормативних документів з міжнародними; прийняття і впровадження технічних регламентів за пріоритетними секторами промисловості; забезпечення конкурентоспроможності виробництва хімічної продукції; технічне переоснащення гірничо-металургійних підприємств.

5. Машинобудування. В основі промислового потенціалу знаходиться машинобудування в широкому розумінні даного явища: підготовка фахівців в університетах технологічного профілю, організація фундаментальних і прикладних наукових пошуків, розробка конструкторських рішень, вдосконалення технології виробництва, впровадження нової техніки, випуск якісної продукції, сервіс високотехнологічної продукції, утилізація застарілих виробів. Стан вітчизняного машинобудування характеризується рівнем технологічних процесів, який вдвічі нижчий від європейського. Зношеність виробничих фондів у становить 65-75%, а середній вік технологічного обладнання і устаткування складає близько 30 років. Якщо і надалі проявлятиметься недбале ставлення до освіти і освітян, до науки і науковців, до нових технологій, до інженерної праці (конструктора, технолога, механіка, енергетика, метролога і т.д.), творчі фахівці йтимуть у сферу споживання, а не у сферу виробництва, або шукатимуть долю за межами України.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Геращенко К.В.

Національний технічний університет України „ Київський політехнічний інститут ”, valentinovna21@mail.ru
За допомогою створення спільних науково-дослідницьких організацій, об’єднання фінансових, наукових та матеріальних ресурсів створюється науково-технічне співробітництво між країнами. На даний час у світі науково-технічний прогрес розподіляється нерівномірно, що пов’язано з впливом різних факторів (економічний розвиток, криза, історичні чинники та ін.). Саме цей показник сприяє швидкому розвитку та поширенню науково-технічного співробітництва. Реалізацією науково-технічних досягнень є технічне сприяння та передача технології іншим країнам.

Через монополізацію науково-технічного прогресу певною групою країн та великими розвиненими фірмами, які можуть фінансувати дорогі науково-дослідницькі роботи та іноваційні пректи на світовому ринку відбуваєть загострення конкурентної боротьби [1, с. 285].

В Україні промислова політика держави направлена на підтримку інновацій, вітчизняного машинобудування, оборонно-промислового комплексу, літакобудування та впровадження нових технологій, реалізації Державних науково-технічних програм по впровадженню нових наукоємних зразків продукції та ін. [2]

Україна та Польща тісно пов’язані між собою не тільки історично, але й економічно. Подібна система освіти та національні подібності дають змогу створити Українсько-польський Європейський університет. Історія цього проекту почалася ще у 2000 році, але остаточно сформувалася у 2008 році. У 2009 році відбулося підписання міждержавної угоди, яка регламентує статус і завдання університету.

Наукове співробітництво давно існує між нашою країною та Польщею. Наприклад, Київський національний університет імені Тараса Шевченка має сталі зв’язки з Краківським університетом та декількома іншими вищими навчальними закладами. Проте така співпраця недостатньо задовольняє обидві країни, оскільки потенційно вона може дати набагато кращі плоди. Спільна наукова робота обох країн під керівництвом найкращих фахівців з України та Польщі, відповідно до стандартів, поставлених Євросоюзом, дозволить досягнути нових вершин у науці.

Українсько-польський Європейський університет буде істотно відрізнятися, бо створюється за «євростандартом», а це дає Україні змогу увійти до європейського освітнього простору, що може покращити освіту вцілому. Нові дипломи будуть видаватися європейського зразка.

Для України спільний проект з Польщею відкриває сприятливі можливості вступу до Євросоюзу, а для Польщі – це можливість створити спільний науковий продукт, який буде конкурентоспроможним у Європі. В українських навчальних закладах є великий науковий потенціал у фундаментальних науках. Вважаємо, що кооперація країн-сусідів дозволить відкрити нові можливості та покращити освіту.

Оскільки університет буде розміщений у двох містах (Київ та Люблін), то викладання буде проводитися трьома мовами: українською, польською та англійською. Для вступу студентам потрібно буде знати дві мови, а невідому мову (українську чи польську) вивчатимуть під час навчання. Керівництво буде проводитись на паритетних засадах, кожні чотири роки буде змінюватись ректор, один термін з української сторони, а наступний – з польської. Це дає змогу об’єктивного контролю за навчанням та науковою діяльністю. Україна та Польща розуміють спільні можливості, що надає створення Українсько-польського Європейського університету, бо ця співпраця принесе багато корисного для молоді та науки обох країн. Це не єдиний проект України та Польщі але він є найбільш корисним для наукового прогресу обох країн.

Виходячи з вищезазначеного вважаємо, що Україна використовує не тільки економічні, але й наукові можливості взаємовідносин з іншими країнами. Це призводить до покращення промислового комплексу в цілому, окремих його галузей, створення інновацій та інших наукових продуктів, а це позитивно впливає на економіку країни. Однак у зв’язку з нестабільним економічним та політичним станом Україна не може використовувати свій потенціал повністю.

Отже можна зробити висновок, що Україна є досить привабливою для науково-технічного співробітництва державою, адже вона співпрацює з багатьма країнами Європи, СНД та Америкою, багато коштів інвестуються в українські підприємства. Українські університети проводять спільні дослідження з Німецькими, Польськими університетами тощо.

Література:

1. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини : Навчальний посібник / Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. - К.: Знання, 2008.- 406 c.

2. Урядовий портал [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   144  • НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ