Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ КРАЇНИ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ КРАЇНИ
Сторінка79/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   144

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ КРАЇНИ

Гончарова А.О., аспірантка goncharova.a.o@gmail.com

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»


Науково - технічне співробітництво відіграє велику роль як у розвитку традиційного виробництва, так і в розвитку інноваційних сфер. Воно здійснюється у вигляді спільних програм науково-дослідницьких і проектно-конструкторських робіт шляхом об'єднання наукових, фінансових і матеріальних ресурсів, створення спільних науково-дослідницьких груп фахівців чи організацій.
Найбільш раціональними й ефективними формами цього співробітництва є:
° створення спільних науково-дослідних центрів, бюро, лабораторій для використання новітніх науково-технічних ідей, конструювання, маркетингових досліджень і техніко-економічних розрахунків;
° диверсифікація експериментаційної бази з метою поліпшення техніко-економічних показників роботи промислового комплексу;
° спільні дослідження та вивчення закордонного досвіду в області організації виробництва і праці;
В умовах становлення в Україні ринкових відносин і подальшого розвитку підприємництва особливо важливого значення набуває формування високорозвиненого і конкурентоспроможного промислового комплексу, який би відповідав вимогам сучасного ринкового середовища та інтеграції України в систему взаємовигідних і рівноправних світогосподарських зв’язків. Цей процес досить складно проходить в одному з провідних секторів національної економіки – машинобудуванні. Досвід розвинених країн свідчить, що саме ця галузь є основою високого економічного рівня розвитку держави та її конкурентоспроможності.

У даному контексті особливої актуальності для України набуває проблема створення дієвих механізмів щодо підвищення міжнародної конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України, який повинен стати “ локомотивом ” високотехнологічного розвитку країни та фундаментом ефективної міжнародної економічної інтеграції.

Шляхи підвищення конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України на світових ринках, сутність яких полягає у: 1) забезпеченні технічного переозброєння галузей машинобудівного комплексу з врахуванням того, що інноваційні процеси у машинобудуванні дають потужний поштовх для техніко-технологічного розвитку всіх інших галузей економіки; 2) формуванні науково-технологічного та інноваційного потенціалів за умов стимулювання розвитку високотехнологічних виробництв, заснованих на вітчизняних науково-технічних розробках, здатних забезпечити українським товаровиробникам машинобудівної продукції конкурентні переваги на найближчу і довгострокову перспективи як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках; 3) активному включенні машинобудівного комплексу України в міжнародну науково виробничу кооперацію з іншими країнами світу та інтеграційними об’єднаннями. На думку багатьох експертів, за останні 10 років, відкритим питанням залишається стандартизація та інновація в галузі машинобудування.
Література :

1. Susana Borras. The Innovation Policy of the European Union, USA 2003.- 231 c.

2. Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом промышленных предприятий. – Луганск: Восточноукраинский национальный университет, 2001. – 482 с.

3. Лепа Н.Н. Управление конкурентными преимуществами предприятия: Монография. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 296 с.

4. Скударь Г.М. Организационно-экономические механизмы управления конкурентоспособностью предприятия. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000. – 483 с.

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ІГОР В ЕКОНОМІЦІ

Грезін С. студент гр. УК-02, Ярова Ю.О. студентка гр. УВ-02, ФММ

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”
Теорія ігор з'явилася як відповідь на ту невизначеність світу, яка утворилася на флангах інших теорій. Те, що не під силу пояснити у феномені підприємництва економічній теорії і філософським наукам, покликана зробити теорія ігор.

Теорія ігор широко використовує різноманітні математичні методи і результати теорії ймовірностей, класичного аналізу, функціонального аналізу, комбінаторної топології, теорії диференціальних та інтегральних рівнянь, та інші. В економіці теорія ігор застосовується не тільки до моделювання задач організації промисловості, які стали вже класичними, але й взагалі практично до кожної задачі, що має економічний контекст. [2, 5]

Історичний хід розвитку теорії ігор, спочатку як математизованої, а потім як математичної дисципліни, поділяється на три етапи. Перший етап - до виходу в світ монографії Дж. фон Неймана та О. Моргенштерна. Його можна назвати «домонографічним». На цьому етапі гра виступає поки ще як конкретне змагання, що описується своїми правилами в змістовних термінах. Лише в кінці його Дж. фон Нейман створює уявлення про гру як про загальну модель абстрактного конфлікту. Підсумком цього етапу стало накопичення ряду конкретних математичних результатів і навіть окремих принципів майбутньої теорії ігор.

Другий етап становить сама монографія Дж. фон Неймана і О. Моргенштерна, що об'єднала в собі більшість раніше отриманих результатів. Вона вперше представила математичний підхід до ігор (як у конкретному, так і в абстрактному розумінні цього слова) у вигляді систематичної теорії. Небагато можна вказати таких книг в історії математики, які подібно монографії Дж. фон Неймана і О. Монгерштерна створювали, фактично «на порожньому місці», складну, важливу і до того ж дуже нетрадиційну математичну дисципліну. До виходу роботи фон Неймана та Моргенштерна тільки зароджувались основні елементи теорії ігор. Вищезгадані особи змогли практично з нуля створити цілий напрямок в економіці та підштовхнути для подальшого розвитку. [1]

Нарешті, на третьому етапі теорія ігор у своєму підході до досліджуваних об'єктів мало чим відрізняється від інших розділів математики і розвивається в значній мірі за спільним з ними закономірностями. При цьому, зрозуміло, істотний вплив на формування напрямів теорії ігор надає специфіка її практичних застосувань, як фактичних, так і можливих. Виграш, який потрапляє у фокус теорії ігор, є одним із найпотужніших факторів мотивації підприємництва. Ближче до сучасності вчені-економісти дослідили багато аспектів в новій теорії, обґрунтували її цілком як галузь економіки і вивели на дуже високий рівень. У 1994 р. Джон Неш отримав нобелівську премію з економіки за досягнення в теорії ігор, за мотивами книги про нього, написаної Сильвією Назар у 1998 р., зняли фільм «Ігри розуму» (2001 р.). [4] Ця теорія сьогодні широко використовується як потужний апарат дослідження суспільно-економічних процесів головним чином зарубіжними фахівцями. Серйозні світові бізнес-школи проявляють підвищену зацікавленість до фундаментальних розробок та нових наукових ідей на основі даної теорії. [3]

Теорія ігор використовується підприємцями та менеджерами для вибору стратегії дій в конфліктних ситуаціях за допомогою математичного апарату. Цей апарат дозволяє краще зрозуміти конкурентну обстановку, звести до мінімуму ступінь ризику завдяки такому аналізу ризикової ситуації, за допомогою таких прийомів, що спонукає підприємця або менеджера розглядати всі можливі альтернативи як своїх дій, так і стратегії партнерів та конкурентів.

Теорія ігор досліджує взаємодію індивідуальних рішень при деяких припущеннях, що стосуються прийняття рішень в умовах ризику, загальних умов довкілля, кооперативної або некооперативної поведінки інших індивідів. У той час, як традиційна мікроекономічна теорія пропонує теорію прийняття рішень в умовах визначеності, очевидно, що раціональному індивіду припадає приймати рішення в умовах невизначеності і взаємодії. Особливо це стосується питань конкурентоспроможності українських економічних об’єктів, що пов’язано з оптимальністю прийняття ними рішень в конфліктній ситуації за умов невизначеності, що є логічною основою теорії ігор.
Література

1. Дж. Фон Нейман. История компьютера [ел. ресурс] // http://chernykh.net/content/view/449/661/

2. Дубров О. М., Лагоша Б. А. Моделювання ризикових ситуацій в економіці та бізнесі: Навчальний посібник. – М.: Фінанси і статистика, 2000. [ел. ресурс] // http://vlasnasprava.pp.ua/economy/

3. Зенкевич Н. А. Четвертая международная научная конференція «Теория игр и менеджмент» [текст] / Российский журнал менеджмента Том 8, № 3, 2010. С. 127–132

4. Теорія ігор. Вікіпедія [ел. ресурс] // http://uk.wikipedia.org/wiki/Теорія_ігор

5. Шиян А. А. Теорія ігор: основи та застосування в економіці та менеджменті. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 164 с. [ел. ресурс] // http://soctech.narod.ru/Texts/teoriya_igr.pdfКаталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   144  • ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ІГОР В ЕКОНОМІЦІ