Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІНВЕСТИЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ІТАЛІЄЮ. ДВОСТОРОННІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІНВЕСТИЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ІТАЛІЄЮ. ДВОСТОРОННІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
Сторінка89/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   144

ІНВЕСТИЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ІТАЛІЄЮ. ДВОСТОРОННІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

Клименок Н.О. студент ФММ

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, memory_of_love@mail.ru
Актуальною проблемою української економіки на сучасному етапі є залучення іноземних інвестиційних ресурсів та їх спрямування на інвестиційні проекти.

На сьогодні залучення інвестицій Італії має важливе значенні для розвитку економіки України. Для України є важливим те, що Італія – промислово розвинена держава, член НАТО, ЄС, «Великої вісімки». Італія, в свою чергу, усвідомлює місце України в Європі.

На сучасному етапі відбувається створення дійової інфраструктури українсько-італійських відносин у фінансово-банківській та страховій сферах. Італійська банківська група Unicredit Group нещодавно придбала 95% акцій Укрсоцбанку. Провідна італійська страхова компанія Assicurazioni Generali володіє в Україні компаніями «Гарант-Авто» та «Гарант-Лайф».

Українські та італійські підприємці найбільш зацікавлені в таких галузях, як телекомунікації, машинобудування та металургія, банківська сфера, аерокосмічне, цивільне та промислове будівництво, агропромисловий комплекс, деревообробна, легка промисловість, транспортування енергоносіїв.

Наразі ведуться розрахунки щодо очікуваного обсягу інвестицій для перспективних проектів двосторонньої співпраці, які зараз знаходяться у стадії опрацювання:

- створення спільних підприємств по виготовленню сільськогосподарської техніки, закупівлі та продажу сільськогосподарських машин. Партнерами є Українська Асоціація підприємств виробників та ремонтників сільськогосподарської техніки та Національний Союз виробників сільськогосподарської техніки Італії UNACOMA.

- отримання грантів для реалізації проектів в енергетичній галузі, а саме, для покращення роботи очисних споруд та вироблення чистої води для потреб міста Одеси. Партнером в Україні є Одеська обласна рада, партнером в Італії – регіональний уряд Ломбардії.

- реалізація інвестиційного проекту переробки біомаси для виробництва електроенергії. Партнером в Україні є Міністерство промислової політики України, в Італії – компанія «VOMM».

- співробітництво у сфері очисних споруд та реалізації інвестиційних проектів. Партнером в Україні є комунальне підприємство «Київводоканал», в Італії – компанія «Pieralisi Group».

- співробітництво у сфері проектування цивільних споруд та впровадження науково-дослідних розробок у галузі цивільного будівництва. Партнерами є український зональний науково-дослідницький та проектний інститут по цивільному будівництву ВАТ «КиївЗНДШЕП» та група італійських підприємств у сфері проектування цивільних споруд та впровадження науково-дослідницьких розробок у галузі цивільного будівництва.

- співпраця у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях. Партнерами є Національне Космічне Агентство України НКАУ та Італійське Космічне Агентство ASI.

- спільне виробництво автобусів, обмін передовими технологіями, а також можлива участь українського виробника у тендерах на поставку автобусів різного класу для міських маршрутів та міжміського сполучення, а також автобусів туристичного класу. Партнером в Україні є корпорація «Богдан», партнером в Італії – компанії «Cacciamali S.r.l.» та «Opere Generale S.p.A.».

За даними Держкомстату України, в 2009 році в економіку України було залучено 992,2 млн. дол.

Шлях до збільшення інвестицій Італії в українську економіку полягає у створенні спільних підприємств на території України за рахунок реалізації промислових та інвестиційних проектів. Насамперед в Україні потрібно зупинити корумпованість влади, налагодити надійний митний контроль та стабілізувати політику та економіку.


Література:

1. Інвестиційне співробітництво між Україною та Італією [Електронний ресурс] / Державна підтримка українського експорту. Режим доступу: http://www.ukrexport.gov.ua/ukrita/3827.html

2. Закон України "Про режим іноземного інвестування" № 93/96-ВР від1996.03.19 // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 19. - С. 80.

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ


Кобилянська О.В., студентка 3 курсу,

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, Kobyljanska_Ksusha@meta.ua


На сьогодні дуже актуальною є проблема науково-технічного співробітництва України. Саме через обмін та впровадження новітніх, сучасних технологій між підприємствами України та підприємствами інших країн світу можна досягти високого рівня конкурентоспроможності в сьогоднішніх ринкових умовах. Тому сьогодні перед українськими підприємцями стоїть гостра потреба розвитку інноваційної бази для створення науково-технічного співробітництва з провідними країнами світу насамперед на базі промислових підприємств, адже промисловий комплекс є рушійною силою для розвитку економіки України.

Підвищення конкурентоспроможності промислового комплексу стає в сучасних умовах найважливішим фактором прискореного зростання національної економіки. Недостатня розробленість, а подекуди відсутність механізмів підвищення конкурентоспроможності стримує вихід економіки на траєкторію довгострокового сталого зростання [1].

Сьогодні одним із найважливіших напрямків науково-технічного співробітництва України повинен бути розвиток міжнародного підприємництва у різних його формах. Такими формами, перш за все, можуть бути спільні підприємства та вільні (спеціальні) економічні зони. Для успішної науково-технічної співпраці промислових підприємств України з іншими державами з високим науково-технічним потенціалом, вітчизняному промисловому комплексу необхідно перш за все розвивати та удосконалювати свої інноваційні проекти та розробки, а також вміло їх подати на світовому ринку. Адже сама науково-технічна розробка не здатна стати успішною конкурентоспроможною інновацією на ринку, лише за допомого вмілого інноваційного менеджменту в Україні можливе виведення національного промислового комплексу на світову арену з високо конкурентною продукцією [2].

Проте в промисловому секторі України спостерігається недосконале та недостатнє впровадження НТП, який повинен бути головним фактором підвищення інноваційної активності вітчизняних підприємств. Також спостерігається певний застій або і подальше зниження інноваційної активності промислових підприємств України.

Основні причини та проблеми впровадження науково-технічного співробітництва в промисловому комплексі Україні можна виділити такі:

1) Недостатня фінансова підтримка держави, без якої неможливий досконалий розвиток інноваційної бази на промислових підприємствах.

2) Недостатнє забезпечення платоспроможності промислових підприємств власним капіталом, що призводить до зменшення коштів, що асигнуються підприємством на модернізацію, реконструкцію основних фондів, що в свою чергу не дає змогу розвитку науково-технічному співробітництву.

3) Дефіцит власних та закордонних інвестиційних ресурсів для здійснення капіталовкладень у технічне та технологічне переозброєння підприємства.

4) Недостатній рівень якісних характеристик вітчизняного продукту, що не дозволяє витримати національному виробнику конкуренції на світовому ринку.

5) Несприятливі соціальні чинники науково-технічного співробітництва. Адже з економічної точки зору стабільний розвиток підприємств означає їх суспільну значущість. Тобто, інноваційний розвиток підприємств повинен забезпечувати економічне зростання та набуття ним соціальної природи.

6) Відсутність мотивації вітчизняних підприємств до впровадження НДДКР та реалізації їх результатів [3].

Отже, для подолання проблем забезпечення рівноправної конкуренції українських підприємств на внутрішніх та зовнішніх ринках принципово важливою є реалізація політики структурної модернізації національної економіки. Така політика має охоплювати широкий спектр інструментів та концентруватися на формуванні засад інвестиційно-інноваційної моделі економічного зростання. Активізація науково-технічного співробітництва України повинна бути пов’язана перш за все з оновленням основних виробничих фондів в промисловому комплексі, які мають стати головним джерелом збільшення обсягів виробництва та створення умов для виготовлення конкурентоспроможної вітчизняної продукції та в подальшому підписання контрактів з іноземними країнами щодо науково-технічного співробітництва.

Література

1. Енциклопедія економіки: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economic.lviv.ua/index.html

2. Рижих В. Н. Стратегія і тактика науково-технічного і економічного розвитку України. — Харків: Прапор, 2009. — 381 с. ISBN 965-570-09-3.

3.Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи[Текст]: Навчальний посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007. – 278с. ISBN 966-680-080-2.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   144  • ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ