Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В СОНЯЧНУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ ЯК ФАКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В СОНЯЧНУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ ЯК ФАКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Сторінка9/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.63 Mb.
ТипПротокол
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   144

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В СОНЯЧНУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ ЯК ФАКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Козеренко Я.І.

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, vodoleychyk@mail.ru
Сучасні тенденції розвитку економіки постіндустріальних країн світу свідчать про те, що інноваційна складова – один з головних факторів, який забезпечує конкурентоспроможність національної економіки.

У галузі енергетики невід’ємним напрямком інноваційної діяльності є використання новітніх джерел електроенергії і тепла, оскільки вони дозволять знизити собівартість продукції.

Щорічно потреби світу в електроенергетиці підвищуються на 3-4%, в той час як запаси нафти і газу зменшуються рекордними темпами, а урану вистачить лише на 78 років. Як наслідок, модернізація уже існуючих ТЕС, будівництво додаткових енергоблоків на АЕС є малоефективним. Окрім цього Україна, залежить від імпорту видобувного палива. У Державній програмі енергоефективності на 2010–2015 роки, ухваленій Кабінетом Міністрів України, передбачено оптимізацію структури паливно-енергетичного балансу країни шляхом зменшення частки імпортованих енергоресурсів за рахунок збільшення виробництва енергії з відновлюваних джерел.
На території України перспективним є розвиток сонячної електроенергетики, оскільки за оцінками NASA, Україна має потенціал у виробленні сонячної енергії на рівні США. Однак він не використовувався через недостатнє державне фінансування.

Водночас, вартість фотоелементів постійно знижується, так за останні 12 років їхня вартість знизилась вдвічі, причиною цього є зростання попиту на сонячні батареї.

Масштабні інноваційні процеси у будь-якій галузі є капіталомісткими і реалізація інноваційних проектів вимагає залучення інвестицій. Цьому сприятиме реалізація національного проекту «Нова енергія», який передбачає використання інвестицій для вирішення енергетичних проблем.

Незважаючи на фактори, які погіршують рівень інвестиційної привабливості України, такі як законодавча і політична нестабільність, у 2009 р. Crimea Solar, дочірня компанія австрійської Activ Solar GmbH, отримала дозвіл на реалізацію інвестиційного проекту будівництва 5 СЕС до 2012р. загальною потужністю 300 МВт. Це дозволить задовольнити внутрішні потреби Криму в електроенергії на 30%. BudaSolar Technologies  (Австрія) за представленням фірми BudaSolar Ukraine підписала контракт з іноземною інвестиційною компанією MISTO SERVICES LIMITED на будівництво у 2010 р. «під ключ» заводу в Україні з виробництва тонко плівкових сонячних модулів потужністю 18 МВт з наступним будівництвом СЕС з панелей українського виробництва.

Республіка Македонія розглядає можливість економічного співробітництва з Україною в галузі виробництва сонячних панелей у 2011 р.

У рамках енергетичного співробітництва Європейська Комісія готова надати Україні грант у розмірі 63 млн. євро на програму енергозбереження та технічну допомогу обсягом 7 млн. євро (Бенефіціар – НАЕР). Також можливе отримання гранту за рахунок коштів Фонду чистих технологій (ФЧТ) у розмірі 100 млн.дол.США.

Великомасштабне використання найефективніших технологій НВДЕ(Нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії) достатньою мірою відповідає вимогам інноваційного розвитку, оскільки відповідні результати виявляються у багатьох сферах економічної діяльності. Використання локальних енергоджерел дозволить вивести з експлуатації частину неефективних ТЕС, покращити стан навколишнього середовища, знизити видатки на природоохоронні заходи.
Література:


  1. Угоди | НАЕР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naer.gov.ua/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/ugodi

  2. Шевцов А. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії в Україні у світлі нових європейських ініціатив[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/november08/2.htm


ІННОВАЦІЙНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Кокоріна В. І., аспірантка,

ДВНЗ „Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана”, kokorinaviktoria@rambler.ru
Глобалізація – це феномен кінця 20 століття, оскільки саме в цей період сталася інформаційна революція, що дала імпульс глобальним процесам. На цій основі набули планетарного розвитку інтернаціоналізація, транснаціоналізація та універсалізм. Так, глобальні процеси вже нині видаються чимось нестабільним, нестійким і навіть тимчасовим. Це стосується і відриву фінансів від реального сектору економіки, інноваційно-інформаційному розриві економічного розвитку національних господарств, транснаціоналізації походженням з «перифірії» та відповідної фінансової залежності «центру», відставання розвитку форм і видів міжнародного економічного співробітництва основаного на еволюції технологічних укладів світової економіки та циклічності національних економік зокрема.

Сучасний міжнародний бізнес визначається дією рушійних сил глобалізації, а його розвиток відбувається в умовах стадійної трансформації господарських операцій під впливом інтернаціоналізації і посилення конкуренції. Міжнародний бізнес в умовах і на різних стадіях інтернаціоналізації розвивається під впливом конкуренції на глобальних ринках. Важливо підкреслити їх сумісний розвиток, зумовлений динамічними глобалізаційними процесами, посиленням консолідації міжнародного бізнесу та діяльності глобальних компаній в умовах нового цивілізаційного порядку.

Інформатизація світової економіки стає специфічним чинником глобального середовища міжнародного бізнесу. Завдяки підвищенню рівня розвитку інформаційних систем і технологій, комунікацій та видавничої справи, міжнародний бізнес відносно легко перетинає будь-які національні бар’єри регулювання міжнародних відносин, посилюючи взаємозалежність національних економік. Позаяк, якісно новий рівень цілісності світового господарства – технологічний, для якого характерний всесвітній процес інтернаціоналізації відтворювального процесу, що зумовлює зрощування частин національних економік у єдине інтернаціональне відтворювальне ядро.

Міжнародний бізнес базується на можливості отримання переваг (економічних чи технологічних) саме із переваг міждержавних (міжкраїнових) ділових операцій, тобто продаж даного товару в іншій країні, або налагодження фірмою однієї країни виробництва в іншій країні, або спільного надання послуг фірмами двох країн - третій тощо, забезпечують залученим у бізнес сторонам більше переваг, ніж вони мали б, якби здійснювали аналогічну діяльність як суб’єкти лише національних економік. Роль міжнародного підприємництва як діяльності національних, транснаціональних і мультинаціональних економічних операторів за межами національних економік проявляється у поглибленні відтворювального процесу та глобальної інтеграції економік країн.

У глобальному середовищі розвиток міжнародного бізнесу, а власне його мотивація визначається науково-технологічною діяльністю суб’єктів міжнародного бізнесу (транснаціональних компаній та інтегрованих корпоративних структур), інформаційним глобалізмом, національною інноваційною системою. Основним мотивом підприємницької діяльності є прагнення до скорочення тривалості і підвищення ефективності циклу „інновації – виробництво – прибуток”. Феномен технологічного прогресу і його результат – комерційні нововведення, набуває ключового значення у міжнародній конкуренції.

Слід зазначити, якісно новий етап розвитку світової економіки зумовлений впливом індустріального суспільства на постіндустріальне, яке все чіткіше стає інформаційним, параметрами якого є інформаційно-комунікаційні технології, інформація, знання, інформаційні мережі, Інтернет як вагомі фактори виробництва. Інформація у сукупності з інформаційно-комунікаційними технологіями і знаннями стають одним з важливих факторів успішного функціонування будь-якої економічної системи, що впливає на розвиток сучасних форм міжнародного бізнесу і модернізацію старих форм бізнесу. У результаті розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційної економіки виникли нові суб’єкти, нові форми і концепції міжнародного бізнесу, виникли зрушення у моделі міжнародної торгівлі (робота Інтернет-крамниць, Інтернет-аукціонів, Інтернет-площадок) і конкуренції. Розвитку набувають нові фінансові системи в Інтернет під впливом електронної комерції та росту частки електронних грошей в обігу: Інтернет-банкінг, Інтернет-трейдинг, Інтернет-страхування.

Інноваційні фактори конкурентного середовища міжнародного бізнесу сприяють розширенню бази продуктивних сил для відтворювального процесу, ростом прибутковості бізнесу, інтелектуалізації і інформатизації підприємницької діяльності та зумовлюють процеси зрощення національних економічних систем, що посилює процеси інтернаціоналізації.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   144  • ІННОВАЦІЙНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ