Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ
Сторінка90/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   144

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ


Кривда В. І., к.т.н., доцент,

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”


Країни Європейського Союзу володіючи недостатньою енергетичною базою, шукають вирішення своїх енергетичних проблем поза межами нинішньої традиційної вуглеводневої енергетики. Тому складовою офіційної енергетичної політики більшості країн ЄС, а також і України, стає освоєння альтернативних джерел в технологій отримання тепла та електроенергії.

Нами здійснена спроба економічної оцінки найбільш перспективних альтернативних технологій отримання електроенергії за допомогою показника зведених (приведених) витрат [1, 2]. Той варіант, який забезпечить мінімум зведених витрат, може вважатись економічно доцільним. Розрахунок цього показника наведений в таблиці 1.

Таблиця 1

Економічні показники альтернативних напрямів енергетикиНапрями альтернативної енергетики

Питомі капіталовкладення на 1 кВт встановленої потужності, тис. грн.

Коефіцієнт використан-ня встановлю-ної потужності

Очікуваний річний обсяг виробленої електро-енергії на 1 кВт встановле-ної потужності, кВт-год.

Питомі капітальні вкладення в розрахунку на 1 кВт-год. виробленої е/е, грн.

Собівар-тість отримання 1 кВт-год. е/е, грн.

Зведені витрати, грн./кВт-год.

1. Вітрова енергетика

6,4

0,1

876

7,30

1,3

2,03

2.Мала гідроенергетика

15,0

0,8

7008

2,14

0,15

0,36

3. Геотермальна енергетика

17,0

0,3

2628

6,47

0,2-0,3

0,90

4. Сонячна енергетика

5,4

0,15

1314

4,11

0,3-0,5

0,81

Цікавим буде порівняння структури виробництва альтернативної електроенергії в країнах ЄС-27 [3] з розрахованим нами рівнем зведених витрат (табл. 2).

Таблиця 2

Частка видів альтернативної електроенергії та зведені витрати на її виробництвоНапрями альтернативної енергетики

Частка у виробництві в ЄС-27, %

Зведені витрати, грн./кВт-год.

1. Гідроенергетика

68,1

0,36

2. Вітрова енергетика

15,8

2,03

3. Геотермальна енергетика

14,0

0,90

4. Сонячна енергетика

2,1

0,81

Невідповідність рейтингів обсягів виробництва електроенергії та зведених витрат по вітровій енергетиці можна пояснити нерівномірністю вироблення енергії даного виду у часі і необхідністю доповнення дорогих самих по собі вітроустановок накопичувальними батареями, що збільшує загальні та питомі капітальні вкладення і, відповідно, зведені витрати.

Результати виконаних розрахунків можна використати при поточному коректуванні того розділу вітчизняної Енергетичної Стратегії, який стосується розвитку альтернативної енергетики.

1. Микитюк П.П. Інноваційна діяльність. Навч. посіб. / За ред. П.П. Микитюк, Б.Г. Сеніва. – К.: ЦУЛ. 2009. – 392 с.

2. Скібіцький О.М. Інноваційний менеджмент. Навч. посіб. / За ред. О.М. Скібіцького. – К.: ЦУЛ. 2009, - 408 с.

3. Каныгин П. Экономика возобновляемых источников энергии (на примере ЕС) // Мировая экономики и международные отношения, 2009, №6, с. 31-42.


МIЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНIЧНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО УКРАIНИ ТА ФРАНЦIЇ

Кугуєнко Ж. С., гр. УС-91, НТУУ „КПІ”, janna.kuguenko@yandex.ru


Однією з найперспективніших та найголовніших сфер міжнародного співробітництва України є розбудова партнерських відносин у сферах освіти і науки. Актуальною в наші дні співпраця саме з Францією, адже це добре розвинена європейська країна, відома багатьма досягненнями в усьому світі. Така співпраця є корисною і перспективною для нашої держави. Вже сьогодні в України є багато французьких центрів, в яких можна ознайомитись з культурою, мовою та звичаями цієї країни. Також функціонують багато спільних міжнародних фірм, укладено багато угод про співпрацю та обмін студентами.

Між вищими навчальними закладами Франції та України було підписано понад 50 угод про співробітництво у різноманітних галузях (будівництво, архітектура, інженерна справа, управління, статистична інформатика) та відкрито «франкомовні відділення», які передбачають залучення французьких викладачів дистанційно чи на місці та отримання подвійного чи спільного диплома.

Наукове співробітництво представлене такими проектами, розробленими українськими та французькими науковцями: кожних 2 роки на сайтах EGIDE та Міністерства освіти та науки України оголошується конкурс на отримання стипендій на навчання; фінансуються візити науковців на період наукових досліджень, виконання спільних програм. Цим займаються ще з 1992 року Національний центр наукових досліджень Франції (CNRS) та Національна академія наук України. Деякі дослідницькі заклади задіяні у співробітництві з Україною, а саме: IFREMER (Французький дослідницький інститут з експлуатації морських ресурсів), CEA (Комісаріат атомної енергії), INRA (Національний інститут досліджень у галузі агрономії). В Україні у партнерстві з Європейською комісією було відкрито національний інформаційний центр із співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій для розповсюдження інформації щодо європейських дослідницьких програм (FP 7, INTAS).
Крім того, спільно з „Українським науково-технічним центром”, Асоціацією «Франція – Україна, Інновація і Трансфер» та Національним технічним університетом України „КПІ” проводяться різноманітні заходи з метою заохочення наукової діяльності (налагодження партнерств між французькими підприємствами та українськими лабораторіями).

Основні стратегічні напрями щодо діяльності України та Франції у сфері університетського та наукового співробітництва: покращення міжнародної репутації університетських та наукових закладів створення закордонних партнерів та співрозмовників для трансформації мобільності в майбутньому на інструмент впливу шляхом розповсюдження інформаціі про якісну вищу освіту та з наданням стипендії найталановитішим іноземним студентам.

Основним принципои проведення заходів у сфері університетського та наукового співробітництва виступає підтримка заходів, які найбільше сприяють взаємодії освіти та науки, освіти та підприємництва, підприємництва та науки. За програмою надання грантів на навчання українським студентам Франція щорічно виділяє 500.000 €. Це достатньо значна сума, отже, можна сказати, що наші французькі партнери вбачають не аби яку вигоду в співпраці з Україною.

Плоди співробітництва помітні кожного дня, адже в Україні працює більше 150 компаній з участю французького капіталу, в тому числі і 89 спільних підприємств. Серед них такі як: «Калион Банк Украина»; BNP Paribas, «Шнейдер Электрик Украина»; «Эр Ликид Украина». Об`єм французьких інвестицій в українську економіку за останні роки постійно збільшується і на початок жовтня ого року складав 53.8 мнл. доларів. Хоча інвестиційна частка французького бізнесу досить не значна – 1% від всього об`єму інвестицій в економіку нашої країни [2].

Структура імпорту в Україну з Франції виглядає таким чином: 15.5% відводиться на котли, машини, апарати і механічні пристрої; 12.9% - наземний транспорт (крім залізнодорожнього); 12.8% - фармацептична продукція; 7.9% - електромашини та обладнання; 5.9% - продукція хімічної промисловості; 4.7% - ефірні масла та косметика [1]. Тож перед Україною, як перед майбутнім гідним представником справді європейської, потужної країни, відкриваються гарні можливості з перспективою на подальшу плідну співпрацю з Францією у сферах науки та техніки, сучасної косметології та фармацевтики, міжнародного туризму та у сфері банківських послуг.
Література:

1. Інститут органічної хімії Національної академії наук України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ioch.kiev.ua/konkurs/1.html2. Стаття «Франція підтримує Україну на шляху реформ» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kommersant.ua/doc.html?docId=1518039

3. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат. сб. – К.: Держкомстат. – 2006. – 312 с.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   144  • МIЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНIЧНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО УКРАIНИ ТА ФРАНЦIЇ