Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ
Сторінка91/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   144

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ


Кудря Т.Д.,

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, jsport@yandex.ru

Альтернативні джерела енергії набувають все більшу роль в економіці країни. В умовах обмеженості природних ресурсів та безмежності людських потреб ресурси, що вичерпуються колись скінчаться, тому у перспективі розвитку не тільки України, а і усього світу на зміну прийдуть альтернативні джерела енергії.

На сьогодні можна виділити три проблеми розвитку альтернативних джерел енергії в Україні: фінансова, технологічна, політична. Фінансова проблема пов’язана з тим, що інвестори неохоче вкладають гроші у розвиток такої галузі, тому що наразі досконально невідомо, чи виправдають себе вкладені кошти,адже капітал існує там, де його краще можна примножити. Держава також не залучається до фінансування нових розробок, які накопичували невичерпну енергію, але це же проблема недостатнього розвитку технологій та газові домовленості України та Росії.

Звичайно, така надзвичайна проблема України, як низький розвиток альтернативних джерел енергії потребує втручання та вирішення. На сьогодні в Україні є у вільному продажі повітрягенератори та сонячні батареї. Їх може купити кожен громадянин за декілька тисяч гривень.Такі установки дуже добре підходять для тих, хто має свій власний будинок, тому що їх встановлення займає багато місця. Але наскільки практичним буде використання таких приладів, наприклад, у великих містах, де люди живуть в основному у багатоповерхівках та не мають достатньо місця? На нашу думку, вирішення полягає у тому, щоб у розвитку альтернативних джерел енергії були зацікавлені не тільки окремі люди, а й держава. Наприклад, є можливим розміщення комунальних вітряних та сонячних електростанцій за містом, які б забезпечували дешевою та екологічно чистою енергією хоча б якісь райони міста. Також можна впровадити законодавче регулювання споживання електричної енергії, виробленої за допомогою вітряних та сонячних електростанцій для промислових підприємств у вигляді мінімальної частки від сукупного споживання електроенергії. Не слід забувати і про шляхи зменшення споживання таких природних ресурсів, як газ та нафта, від яких суттєво залежить українська економіка. Інститутом загальної енергетики НАН України розроблено комплекс першочергових заходів зі скорочення споживання газу, який дає можливість вже починаючи з 2011 року зменшити його використання на 20,8 млрд. куб. м. Планується у 2011 – 2030 рр. знизити споживання природного газу в економіці та соціальній сфері України до рівня 32,7 – 36,4 млрд. куб. м [1]. Таке суттєве зменшення можна здійснити за рахунок розвідки та видобутку газу з власних родовищ країни, наприклад, видобуток сланцевого газу компанією «ТНК-ВР Коммерс» у Донецькій області, та за рахунок сплати європейськими країнами коштів за транзит блакитного палива територією України, але зараз країна-експортер будує газопроводи в обхід України, тому сподівання на здійснення транзиту газу через Україну у середньостроковій перспективі не мають підгрунття. Щодо економії нафти, то з цього приводу слід відмітити досягнення наших сусідів – Росії. У 2013 році Росія планує серійний випуск гибридних малолітражних автомобілей «Йо-мобіль» [2], які будуть споживати значно менше бензину, ніж аналогічні зі звичайними двигунами. Вийдуть три автомобілі: спортивний, вантажний та лігковий. Розвиток біопалива також виглядає привабливим для України тому що для виробництва цього виду палива потрібен рапс, який українські аграрії вирощують та продають за кордон. Якщо залучити до цього державу, то можна біло б виробляти екологічно чисте та повністю відновлювальне біопаливо на території України.

Для економіки України використання альтернативних джерел енергії буде означати економію на витратах на електроенергію, що може сказатися на зниженні собівартості енергоємних виробів. Для малих підприємств ціна на електроенергію зараз - 46,59-46,9 коп/кВт-год. Для великих підприємств 35,36-35,45 коп/кВт-год. Наприклад, якщо підприємство споживає 500 тис кВт-год на рік, то навіть незначна економія електроенергії у 10% принесла б економію у розмірі 23295 грн на рік.

З усього вищезазначеного можна зробити висновок, що перші шаги до енергетичної незалежності України все ж зроблені, однак якщо ми розглядаємо це питання на рівні держави, то питання альтернативних джерел енергії в Україні повинно стати стратегічним. Майбутнє енергетичної галузі за невичерпними джерелами енергії, тому нашій країні слід негайно звернути уваги саме на розвиток альтернативних джерел енергії та на економію існуючих вичерпних ресурсів – нафти та газу.

Лірература:

1. Офіційний сайт інституту загальної енергетики НАН України: [Електрон. ресурс]. – Режим

доступу: http://www.ienergy.kiev.ua/

2. Новини - Телеканал новин 24: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://24tv.com.ua/video/64292

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ


Кузнєцова К.О.

НТУУ «КПІ», ФММ, група УС-61м, e-mail: kuznecova@voliacable.com


Енергетична безпека є однією з найважливіших складових національної безпеки, необхідною умовою забезпечення сталого розвитку держави. Під енергетичною безпекою України слід розуміти спроможність держави забезпечити ефективне використання власної паливно-енергетичної бази, здійснити оптимальну диверсифікацію джерел і шляхів по­стачання енергоносіїв для забезпечення потреб населення та функціонування національної еконо­міки у режимі звичайного, надзвичайного та воєнного стану, попередити різкі цінові коливання на енергоресурси [1].

Основними загрозами національній енергетичній безпеці є: • постійно зростаючий попит на енергоресурси (очікується зростання до 2030 року приблизно на 60 %);

 • висока енергоємність економіки та соціальної сфери (Енергоємність ВВП в Україні становить 0,76 кг у.п./грн, що у 2,6 разу перевищує середній рівень енергоємності ВВП розвинутих країн світу.);

 • зношеність основних фондів підприємств енергетики (наприклад, 96% обладнання українських теплоелектростанцій вже відпрацювали свій ресурс, 73% – перевищили граничний);

 • нестійкі та завищені ціни на первинні енергоресурси (нафту, природний газ);

 • обмеженість запасів традиційних видів палива, які залишаються головними у споживанні (прогноз збереження високої частки органічного палива у структурі світового енергоспоживання протягом найближчих 30 років.);

 • зростання залежності від імпорту енергоносіїв, тенденція переважання однієї країни-експортера (залежність України від імпорту Росії на 75-80%);

 • потреби у значних обсягах інвестицій на всіх рівнях енерговиробництва та споживання (за даними Міжнародного енергетичного агентства для задоволення очікуваного зростання попиту на електроенергію в період до 2030 р. будуть потрібні сукупні інвестиції в інфраструктуру сектора електроенергетики у розмірі 10 трлн дол. США) [2];

 • необхідність захисту навколишнього середовища та вирішення проблем екології.

Для визначення основних шляхів подолання наявних проблем та запобігання загрозам енергетичної безпеки, Зелена книга «Європейська стратегія сталої, конкурентоспроможної та безпечної енергетики» визначає шість ключових напрямків пошуку вирішення сучасних проблем та спрямовує ЄС на створення та ефективну реалізацію спільної енергетичної політики [1]. В цій політиці повинні бути реалізовані три головні принципи:

 1. стійкість (дослідження альтернативних джерел енергії та регулювання енергоспоживання);

 2. конкурентоспроможність (відкритість енергоринку та сприяння інвестиційній діяльності);

 3. безпека енергозабезпечення (контроль залежності від імпорту та диверсифікація структури енергетики).

З огляду на це можна сформулювати головні завдання енергетичної політики України в контексті сучасних загроз енергетичній безпеці:

 • формування відкритого, прозорого, конкурентного енергетичного ринку, що буде сприяти покращенню інвестиційного клімату в галузі;

 • географічна диверсифікація джерел постачання енергоресурсів;

 • оптимізація структури енергетичної галузі, зокрема, орієнтація на дослідження та впровадження альтернативних джерел енергії;

 • підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів для послаблення енергетичної залежності та підвищення конкурентоспроможності;

 • стимулювання енергозбереження і впровадження економічних санкцій при перевищенні встановлених норм споживання енергоресурсів;

 • сприяння розвитку співробітництва у сфері енергозбереження та енергоефективності з метою обміну досвідом та спільним подоланням проблем енергетичної безпеки [3].

Таким чином, аналіз сучасного стану енергетики в Україні та світі, визначення основних загроз національній енергетичній безпеці дає змогу сформулювати головні принципи та цілі, що мають бути покладені в основу формування ефективної енергетичної політики України для досягнення подальшого сталого розвитку та подолання зазначених проблем.

1. Шевцов А.І., Бараннік В.О. Енергетична безпека в контексті нових світових викликів // Проблеми енергетики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: - http://www.db.niss.gov.ua/monitor/comment s.php?shownews=331&catid=6

2. Офіційний веб-сайт Міжнародного енергетичного агентства (International Energy Agency). - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iea.org/.

3. Енергетична стратегія України на період до 2030 року схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 145-р зі змінами і доповненнями. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/signal/kr06145a.doc.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   144 • АНАЛІЗ СТАНУ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ