Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС
Сторінка93/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   144

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС

Лещенко К.А., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»Kateryna.leshenko@gmail.ru
Посилення в світі неоліберальних тенденцій суттєвою мірою впливає на розробку та впровадження цілого ряду стратегій країн-лідерів, визначаючи при цьому характер, чіткі та зрозумілі принципи розвитку, а на цій основі ще й механізми та інструменти національного та наднаціонального регулювання.

Ув’язування технологічної складової соціального прогресу нерідко поєднується з екологічним напрямком національних стратегій, проте в багатьох інших випадках воно може вступати у конфлікт з інтересами тих, хто більше інших забруднює довкілля. Доволі показовим при цьому вважається Китайська Народна Республіка, яка, з одного боку демонструє всьому світові надзвичайно високі темпи економічного зростання, з другого - далеко заходить за межі Кіотського протоколу (Zeng K., Eastin J., 2007). Натомість в Європейському Союзі за глибоким переконанням T.Keresztely, I.Cserhati та Varga (2008)є всі необхідні підстави оптимізувати систему «виробництво-споживання-екологічна безпека» запропонувавши нову модель «Eco-trend», глибокий аналіз якої дозволяє чітко ідентифікувати макроекономічні ефекти, що, з одного боку, передбачає відмову від високих темпів економічного зростання, але, з другого – стимулювання, розробку та запровадження екологічно чистих технологій, а відтак блокування континентального забруднення в Європі. Останні події в Угорщині (2010), що були пов’язані з аварією на глиноземному комбінаті цієї країни, переконливо говорять про необхідність якнайшвидшого оновлення всіх підприємств Центральної та Східної Європи, які хоча увійшли (разом із своїми державами) до промислової моделі ЄС, тим не менше не зазнали технологічної модернізації виробництва, а відтак є екологічно небезпечними не тільки для довкілля Угорщини, а й цілого ряду інших держав, які розташовані поруч (Австрія, Німеччина, Словенія, Румунія, Болгарія тощо), а враховуючи придунайське розташування й для всього азово-чорноморського басейну.

У Європейському Союзі технологічність нерідко пов’язується із високим ступенем забруднення (звичайно що за європейськими стандартами) та високим життєвим рівнем. Тож невипадково що перше місце за показником «відходи на одну особу» перше місце посідає Данія (8029 кг на рік, 2008) при середньостатистичному показникові по ЄС у 524 кг. Також важливо відмітити, що у цій країні 54% побутових відходів спалюються (найвищий і негативний показник в ЄС, 24% - переробляється, лише 18% компостується, при тому що 4% їх загального обсягу відправляється на звалища). До числа «лідерів» щодо обсягів побутових відходів відносяться: Кіпр (720кг, 2008), Ірландія (733 кг, 2008)**. На останньому місці за зазначеним вище індикатором знаходиться Чехія (306 кг), втім й в цій державі 83% відходів відправляються на звалище. Серед держав-членів ЄС, на нашу думку, найкращі позиції має Швеція, побутові відходи в якій становлять 515 кг на рік (менше на 9 кг аніж у середньому по ЄС-27). Натомість на звалища відправляються лише 3%,а відсоток тих відходів, що був перероблений становить – 35% (вищим він є тільки у Німечинні – 48%).

Стратегія Європейського Союзу (Європа - 2020), що розрахована на десять років, передбачає декілька важливих спільних заходів Спільноти, що скеровані на досягнення гармонії між раціональними обсягами виробництва і охороною довкілля. З огляду на це ЄС планує суттєве збільшення частки поновлювальної енергії, питома вага якої у 2030-му році має суттєво зрости з 9% до 12-15%, що дозволить збільшити загальну кількість робочих місць щонайменше на 2,8 млн.осіб. Таким чином, екологічна складова технологічної політики ЄС матиме упродовж наступних десяти років таке продовження: • підвищення якості технологічного зростання;

 • запровадження принципово нових технологій у виробництві;

 • розвиток міжнародного співробітництва щодо охорони довкілля.

Література

1.Keresztely T., Cserhati Il., Varga Zs. Analysis of the Macroeconomic Effects of EU Transfers by the

model “Eco-trend”//Society and Economy.-2008-№30-P.209-225.

2.Zeng K., Eastin J. Economic Integration and Environmental Protection: The case of

China//International Studies Quarterly.-2007.-№51.-P.971-995.

3.McCann D. The Political Economy of the European Union.-Cambridge: Polity Press, 2010.-214p.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ


Литвиненко В.О., студент 3 курсу, ФММ, групи УС-81

Національний технічний університет України „КПІ”, litvinenkoys81@yandex.ru


Тенденція до виснаження світових запасів енергоресурсів та збільшення потреб в енергетиці гостро ставить питання щодо отримання альтернативних джерел енергії. Україна, яка задовольняє свої потреби в паливно-енергетичних ресурсах менш ніж на 50% повинна серйозно поставитись до цього питання. Вже декілька десятиліть вчені розглядають питання про можливість використання такого ресурсу як гідрат метану. Гідрати метану могли б стати тривалим та надійним джерелом природного газу, насамперед для держав, які відчувають гострий дефіцит енергоресурсів.

За оцінками, світові запаси океанічного метану в складі його гідратів становлять від 2 831,69 до 7 645 563,00 трлн. м3. При цьому з однієї тони породи можна отримати до 160 м3 газу, що свідчить про високу економічну вигоду його видобутку. У деяких районах Чорного моря на глибинах 300 - 1000 м. виявлено газогідратні поклади метану потужністю 400 - 800 м нижче рівня дна моря. У центральній глибоководній частині Чорного моря (в районі Криму) запаси метану в газогідратах оцінюються в 20 - 25 трлн. м3, а в усьому Чорному морі, за оцінками геологів України та Росії, - у 60 - 75 трлн. м3. Щорічну потребу України в газі (до 85 млрд. м3) Чорне море може забезпечити на декілька десятиліть наперед. За ініціативи президента Міжнародного науково-технічного університету і провідних науковців НАНУ з 1993 року проводяться лабораторні роботи і стендові дослідження на молекулярному рівні з імітацією реальних умов утворення й відкладення гідратів на дні моря, та ефективних способів їх видобутку. Наразі існує декілька інноваційних проектів щодо видобутку гідрат метану, але недостатнє фінансування та технологічна недосвідченість заважає у втіленні програм [1;2].

Також одним з важливих переваг розробки родовищ газогідратів є екологічний аспект. Видобуток гідрат метану є відносно екологічно чистим за умов використання відповідних технологій.

Участь міжнародних компаній у розвідці та видобутку є надзвичайно важливою, оскільки розробка методів і обладнання для видобутку, які базуватимуться на досвіді міжнародних країн буде ефективніша. Українські державні підприємства вже проводили переговори з міжнародними компаніями щодо спільної розробки родовищ на шельфі Чорного моря. Був підписаний протокол про наміри, згідно якому кримська сторона поділиться з партнером накопиченою інформацією про прогнозовані запаси вуглеводнів на Одеському родовищі газу, а також на інших територіях українського сектора Чорного моря. Три російські нафтогазовидобувні компанії виявили зацікавленість в розробці прикерченського глибоководного шельфу Чорного моря, що свідчить про актуальність та перспективність проекту [3].

Для практичного втілення програми потрібно:


 • розширити технологічні знання в контексті видобутку і обробки ресурсу;

 • уточнити запаси метанового газу;

 • повторити й поновити їх пошуки для встановлення розмірів газоносної площі;

 • створити спеціалізоване управління з пошуку й видобутку метану з газогідратних покладів;

 • залучити до вивчення цієї проблеми науково-дослідні інститути НАН України, галузеві та НДІ вищих навчальних закладів і наукові центри, як України, так і інших країн;

 • визначити екологічний ризик, пов’язаний із видобутком і споживанням ресурсу;

 • стимулювати інвестиційну діяльність і запровадження новітніх технологій у сфері альтернативних видів палива шляхом створення пільгового режиму інвестиційної та іншої господарської діяльності іноземним інвесторам;

 • вирішити правові питання поділу шельфу як Чорного, так і Азовського морів (в України є неузгоджені питання з Росією та Румунією з цього приводу).

Оскільки, промисловість потребує найбільшу частку електроенергії, то залежність України від імпортованих енергоресурсів ставить промисловий комплекс у небезпечне економічно-енергетичне становище. Використання власних паливно-енергетичних ресурсів забезпечить енергетичну незалежність комплексу, призведе до зменшення ціни її продукції, а отже збільшення конкурентоспроможності галузі в цілому. Можливість розробки альтернативних джерел паливно-енергетичних ресурсів підтверджена геолого-розвідувальними роботами, що надає питанню використання альтернативних джерел паливно-енергетичних ресурсів практичного характеру.

1. Нафтогазоносні комплекси Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної провінції [Електронний ресурс] / Скорик А. // www.geofuel.lviv.net/ANNIV/sab139.htm.

2. Горючий лід [Електронний ресурс] /Тарнавский В.//02.07.10- http://www.uaenergy.com.ua

3. Інвестиційна привабливість проектів розробки морських родовищ українського сектору Чорного та Азовського морів [Електронний ресурс] / Ясюк В.М. // www.gasunion.org.ua/visnyk_2_yasyuk.htm.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   144 • МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ