Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ І ДАНІЇ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ І ДАНІЇ
Сторінка97/144
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.37 Mb.
ТипПротокол
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   144

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ І ДАНІЇ


Мостиський Т.А., студент групи УС-92 ФММ, НТУУ «КПІ»
Сучасні українсько-датські відносини беруть відлік від 31 грудня 1991 року, коли Данія визнала незалежність України, а 12 лютого 1992 року були встановлені дипломатичні відносини. 

   Активно розвивається науково-технічне співробітництво між двома країнами. Обсяги датських інвестицій в економіку України на 01.07.10 становили 176,8 млн дол США. На сьогодні в Україні працює 120 датських компаній. В основному вони представляють енергетичний, де протягом останніх років здійснено більше тридцяти проектів за підтримки датської сторони, та агропромисловий сектори.

В 1997 р. датською компанією "Данфосс" засноване українське підприємство Данфосс ТОВ, а в 1998 р. введено в дію завод у Києві, де розпочато серійне виробництво радіаторних терморегуляторів, які використовуються не тільки в Україні, а і в країнах Західної й Східної Європи. 

В 1999 році Харківський машинобудівний завод ФЕД отримав право на використання датської енергозберігаючої технології. Датська технологія, що запроваджується нині в гальванічне виробництво ФЕДа дозволяє зменшити витрати води в 10 разів, а електроенергії - у 5 разів.

Починаючи з 2004 року, НЕФКО (Північна екологічна фінансова корпорація) профінансувала одинадцять природоохоронних проектів. Позикові кошти від НЕФКО були отримані підприємством «Київхліб» для заміни хлібопекарських печей менш енергоємними, що дозволило знизити споживання електроенергії до 213000 МВт годин в рік. У перерахуванні на еквівалентну кількість СО2 загальний обсяг емісії діоксиду вуглецю скоротився в цілому на 4318 тонн у рік.

У містечку Колоденці на Львівщині датська компанія «Gangsø Møbler» організувала меблеву фабрику. У процесі деревообробки на підприємстві утворюється тирса і щепки. Позикові кошти, надані НЕФКО, дозволили підприємству встановити агрегат, що працює на біомасі, для виробництва теплової енергії. Крім того, «Gangsø» забезпечує теплом компанію «Ambiente», що має власне виробництво в цьому ж районі. Якби еквівалентна кількість теплової енергії надавалася з використанням викопного палива, річний обсяг викидів на підприємстві склав би близько 1220 тонн.

У 2001 році налагоджено зв'язки датської фірми CMN MASKINTECH з луганським підприємством "Клен" щодо виробництва сільськогосподарської техніки з подальшою її поставкою в західноєвропейські країни. Вже завершується складання машини для посіву трав та інших культур, яка за технічними параметрами не має аналогів у Європі. Її конструкція дає можливість забезпечити всі параметри, поширені в системах точного землеробства. Важливо і те, що вона зможе працювати з навігаційними системами через супутниковий зв'язок [1].

Датська компанія «Cimbria Unigrain» є давнім партнером СП «НІБУЛОН». Ця компанія поставляє на елеватори найсучасніше високотехнологічне обладнання. Спеціально розроблене обладнання компанії «Cimbria Unigrain» гарантує дотримання всіх вимог країн-отримувачів щодо якості української сільгосппродукції на світових ринках зернових та олійних культур [2].

В минулому році продовжувалися наукові дослідження в сфері поводження з відходами. Центром “чистих технологій” сумісно з ВАТ “Запоріжтрансформатор” в рамках Датсько-Українського проекту проводились наукові дослідження та впроваджувались технології по зворотному циклу гальванічного виробництва. Планується зменшення утворення відходів на 20-30%.

За останній час виконано декілька демонстраційних проектів у області біоенергетики. Установки, впроваджені в рамках цих проектів, є першим сучасним великомасштабним біоенергетичним обладнанням у нашій країні. Успішно виконаний датсько-український проект технічної допомоги, в рамках якого в с. Дрозди Київської області встановлений і введений в експлуатацію котел потужністю 980 кВт для спалювання соломи [3].

Дедалі більшу увагу датських інвесторів привертає можливість співпраці з Україною у сфері високих технологій, зокрема інформаційних. Про динамічний характер співпраці у сфері ІТ свідчить діяльність компанії Сіклум, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення в Україні. Сiklum є учасником Української Хай-Тек Ініціативи.

Отже, пріоритетними напрямами співпраці двох країн мають залишатися аграрний сектор і енергетика. Використання датських передових технологій в сільському господарстві дасть змогу українській продукції бути більш конкурентноспроможною як на українському, так і на міжнародному ринках. Оскільки екологічні і енергетичні питання у всьому світі виходять на перший план, тому Україні варто більш інтенсивно співпрацювати з Данією, переймаючи найновіші технології в сфері використання вітрової енергетики та альтертативних джерел енергії.

Література:

1. Ткаченко Л. У Європейський Союз через Данію [електронний ресурс] – Режим доступу:     http://news2.ukrinform.com.ua:8101/States/Dania/ukrinf.html

2. «НІБУЛОН» укріплює співпрацю з датськими партнерами [електронний ресурс] – Режим доступу: www.nibulon.com/r/news

3. Дубровін В., Городній М., Пасічник Н. Альтернативні джерела енергії та обладнання [електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.nubip.edu.ua/book/Roz_19/Ghtml


ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ ЗА РАХУНОК РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ


Нараєвський С.В., асистент,

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, 25vsn@ukr.net


Енергетична безпека будь-якої держави відіграє ключову роль щодо забезпечення конкурентоспроможності її національної економіки. Під поняттям енергетичної безпеки мається на увазі здатність держави забезпечити ефективне використання власної паливно-енергетичної бази, проведення диверсифікації джерел і шляхів постачання енергоносіїв на внутрішній ринок для забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення та функціонування національної економіки у звичайному, надзвичайному та військовому стані.

Економічна безпека держави ґрунтується на техніко-виробничій безпеці, яка має своїм завданням оперативно компенсувати негативні наслідки можливого скорочення чи припинення зовнішньоекономічних зв’язків, забезпечивши при цьому задоволення суспільних, у тому числі оборонних потреб на прийнятному рівні. Одним з головних проблемних питань техніко-виробничої безпеки є ресурсна забезпеченість держави [1].

Україна є державою, що надзвичайно сильно залежить від імпорту традиційних енергоносіїв (45-50% від загальних обсягів споживання первинних енергоносіїв). В імпорті України енергетична складова є однією з найбільш вагомих. Так, за період січень-листопад 2010 р., імпорт енергетичних матеріалів (нафта та продукти її переробки, газ, вугілля) склав 17,498 млрд. дол., що склало 32,35% від загального обсягу імпорту України 54,086 млрд. дол. (фактично одна третина) [2].

Одним з варіантів вирішення цього питання можна розглядати активний розвиток альтернативних технологій отримання енергії. Приклад провідних держав світу (США, Японія, Китай) та особливо держав-членів ЄС (Німеччина, Іспанія, Данія) підтверджує доцільність такого підходу. Так, країни ЄС планують до 2020 р. за рахунок альтернативних джерел енергії забезпечувати до 20% енергоспоживання, а до середини ХХІ ст. за рахунок подальшого розвитку даного напряму забезпечувати понад половину своїх енергетичних потреб. Вже на сьогодні деякі країни ЄС перевищили запланований на 2020 р. показник. Частка відновлювальних джерел енергії в кінцевому споживанні енергії становить у Австрії 23,3%, у Фінляндії 28,5%, у Швеції 31,8% [3].

Ще одним підтвердженням доцільності розвитку даного напряму енергетики є те, що середньорічні темпи приросту інвестицій у альтернативну енергетику протягом 2002-2008 рр. становили 38,4%, і навіть протягом кризових 2008-2009 рр. були не меншими за 20% на рік. Тож, більшістю розвинутих країн світу даний ринок розглядається, як надзвичайно перспективний.

Почати активний розвиток альтернативної енергетики в Україні можна з розробки програми імпортозаміщення традиційних енергоносіїв. На початку доцільно внести корективи в енергетичну стратегію України до 2030 р. В оприлюдненому документі основний наголос робиться на розвиток атомної та теплової енергетики, що має спричинити подальше зростання енергетичної залежності економіки України від постачання традиційних енергоносіїв з-за кордону [4].

Політику імпортозаміщення у різних галузях економіки найбільш успішно проводили країни Східної та Південно-Східної Азії, зокрема Тайвань, Південна Корея, Сінгапур, а в подальшому Малайзія., Таїланд, Філіппіни, Індонезія. Протягом 2006-2009 рр. в Росії була проведена програма імпортозаміщення у галузі автомобілебудування, що забезпечило надходження 4,4 млрд. дол. іноземних інвестицій та кожен третій виробник автомобілів і комплектуючих з Європи вже відкрив чи в найближчі 2-3 роки планує відкрити виробничі підрозділи на території Російської Федерації. Швеції за рахунок розвитку альтернативної енергетики та енергозбереження лише за п’ять років вдалось знизити споживання газу на 80%.

Враховуючи світовий та європейський у сфері заміщення традиційних енергоносіїв альтернативними джерелами енергії можна суттєво збільшити конкурентоспроможність економіки України. Окрім зменшення енергетичної залежності це повинно забезпечити зростання чисельності працюючих на вітчизняних підприємствах, а також розширити виробництво продукції більш високих технологічних укладів (електронна та електротехнічна продукція) у порівнянні з видобутком традиційних енергоносіїв.

Література:

1. Кваснюк Б.Є. Конкурентоспроможність національної економіки / За ред. д-ра екон. наук Б.Є. Кваснюка. – К.: Феніск, 2005. – 582 с.

2. Офіційний сайт державного комітету статистики України: [Електронний ресурс]. – Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень-листопад 2010 року – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1110_u.htm.

3. Каныгин П. Экономика возобновляемых источников энергии (на примере ЕС) // Мировая экономики и международные отношения, 2009, №6, с. 31-42.

4. Офіційний сайт Верховної ради України: [Електронний ресурс]. – Енергетична стратегія України на період до 2030 р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/signal/kr06145a.doc


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   144  • ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ ЗА РАХУНОК РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ