Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМіжнародні конференції

Скачати 390.16 Kb.

Міжнародні конференції
Скачати 390.16 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.06.2017
Розмір390.16 Kb.
  1   2

Додаток 1

Форма 1


Міжнародні конференції
Назва заходу

Тема конференції (семінару).

Основні питання, що пропонуються для обговорення

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)

Термін проведення

Кіль-кість учасни-ків від України

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної із них

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару від України та зарубіжних країн
1

2

3

4

5

6

7

1

Одинадцята міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів

«Друкарство молоде»Наука видавничо-поліграфічній галузі.

Стан, досягнення, проблеми та їх рішення, перспективи розвитку видавничо-поліграфічної галузіНТУУ «КПІ», Видавничо-Поліграфічний Інститут

03056, Київ-57, ел..Янгеля,1/37, ел.. 406-84-61, 406-84-23, електронна адреса: raster@vpf.ntu-kpi.kiev.uaОстання декада квітня кожного року

До 300 осіб

Білорусь – 5осіб,

Росія – 15осіб,

Польща – 15осіб,

Китай –

10 осіб,

Німеччина – 10 осібГромадська організація «Науково-технічне об’єднання поліграфістів», Українська поліграфічна група, видавництво «Преса України», компанія «Поліграфічні системи», Банкнотна фабрика БМД НБУ

2

XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство»

Аспекти охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів

НТУУ «КПІ», ел. Перемоги 37, м.Київ, т. 38(044)4549243

25-27 травня 2011р.

150

Польща, Білорусь, Росія, Молдова, Литва, Латвія, Німеччина, Болгарія, Естонія. Усього близько 50 осіб.


Державна екологічна інспекція Міністерства охорони навколишнього природного середовища України


3

IV міжнародна конференція

«Актуальні проблеми біомедичної інженерії». Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії в Україні, роль та відповідальність біомедикоінженерної асоціації.

НТУУ «КПІ», Міжуніверситетський медико-інженерний факультет,

м. Київ, ел.. Янгеля, 16/2

ел.. 406-85-74


17-18 березня 2011

200-250 чол.

Швейцарія (3-5 чол.)

Чеська Республіка (3 чол.)

Росія (3-5 чол.)


Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,

Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова, Українська асоціація біомедичних інженерів і технологів4

V міжнародна конференція

«Актуальні проблеми інформатики, кібернетики та телемедицини». Сучасні проблеми біомедичної кібернетики, концептуальні напрямки сучасних телемедичних технологій.

НТУУ «КПІ», Міжуніверситетський медико-інженерний факультет,

м. Київ, ел.. Янгеля, 16/2

ел.. 406-85-74


4-5 листопада 2011

200-250 чол.

Швейцарія (3-5 чол.)

Чеська Республіка (3 чол.)

Росія (3-5 чол.)


Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,

Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова, Українська асоціація біомедичних інженерів і технологів5

Міжнародний семінар

Екстро- та інтрокорпоральні засоби протезування

НТУУ «КПІ», Міжуніверситетський медико-інженерний факультет,

м. Київ, ел.. Янгеля, 16/2

ел.. 406-85-74


27-28 травня 2011

100 чол.

Швейцарія (3-5 чол.)

Чеська Республіка (3 чол.)

Росія (3-5 чол.)


Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,

Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова, Українська асоціація біомедичних інженерів і технологів6

Міжнародний семінар

Проблеми реєстрації та обробки біомедичної інформації.

НТУУ «КПІ», Міжуніверситетський медико-інженерний факультет,

м. Київ, ел.. Янгеля, 16/2

ел.. 406-85-74


16-17 грудня 2011

100 чол.

Швейцарія (3-5 чол.)

Чеська Республіка (3 чол.)

Росія (3-5 чол.)


Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,

Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова, Українська асоціація біомедичних інженерів і технологів7

IV науково-практична конференція студентів та аспірантів «Погляд в майбутнє приладобудування»

 1. Теорія та практика навігаційних приладів і систем

 2. Оптичні та оптико-електронні прилади і системи

 3. Процеси виготовлення приладів, методи і засоби їх контролю

 4. Інформаційні технології, теорія і проектування систем вимірювання механічних величин, мікро і нанопристроїв

 5. Аналітичне та екологічне приладобудування

 6. Біомедичне приладобудування та технології

 7. Неруйнівний контроль, технічна та медична діагностика

НТУУ «КПІ», ПБФ

Богатирьова Галина Вікторівна,

ел. Перемоги, 37, ел..1.

м.Київ – 56, 03056,

ел.. 454-96-18


22 квітня 2011

350

Білорусія

20

Німеччина5
8

Сьома науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні»

1 Економіка та ефективність використання навігаційних приладів і систем.

2 Економіка виробництва і використання оптичних та оптико-електронних приладів і систем.

3 інформаційних технологій при проектуванні систем вимірювання механічних величин.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

4 Техніко-економічні характеристики мікро- і нанопристроїв.

5 Економічні аспекти аналітичного та екологічного приладобудування.

6 Економічна ефективність використання систем біомедичного приладобудування та технологій.

7 Ефективність неруйнівного контролю, технічна та медична діагностика.

8 Міжнародне науково-технічне співробітництво в приладобудуванні.НТУУ «КПІ», ПБФ, ФММ

Войтко Сергій Васильович

ел. Перемоги, 37, ел..1.

м.Київ – 56, 03056,

ел..454-93-05


19 листопада 2011

120

Білорусія

10

Німеччина5
9

ХІV міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство»

  1. Загальна екологія:

 • охорона рослинного і тваринного світу;
  Економі́чна ефекти́вність - це вид ефективності, що характеризує результативність діяльності економічних систем (підприємств, територій, національної економіки). Основною особливістю таких систем є вартісний характер засобів (видатків, витрат) досягнення цілей (результатів), а в деяких випадках і самих цілей (зокрема, одержання прибутку).
  Неруйнівний контроль (скорочено НК) - контроль властивостей і параметрів об'єкта, не руйнуючи його та при якому не повинна бути порушена придатність об'єкта до використання та експлуатації.
  Твари́ни (лат. Animalia або лат. Metazoa) - царство переважно багатоклітинних еукаріотичних (ядерних) організмів, однією з найголовніших ознак якого є гетеротрофність (тобто, споживання готових органічних речовин) та здатність активно рухатись.


 • екологія популяцій;

 • екологія біоценозів;

 • урбоекологія;

 • медична екологія та охорона здоров’я населення.

2. Техноекологія:

 • технології та процеси очищення природних, зливових та стічних вод від забруднень антропогенного походження;

 • технології та процеси рекуперації, утилізації, знешкодження газових викидів;

 • проблеми поводження з твердими відходами;

 • екологічно чисті технології та обладнання;

 • екологічний моніторинг;

 • математичне моделювання та прогнозування у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.
  Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
  Раціона́льне природокори́стування - використання природних ресурсів в обсягах та способами, які забезпечують сталий економічний розвиток, гармонізацію взаємодії суспільства і природного середовища, раціоналізацію використання природно-ресурсного потенціалу, економічні механізми екологобезпечного природокористування.
    

3. Управлінські, соціально-економічні та правові аспекти раціонального природокористування та екологічної безпеки:

 • проблеми екологічної освіти та виховання;
  Екологічна освіта (англ. environmental education) - це організовані зусилля для вивчення особливостей функціонування природних середовищ та, зокрема, здатності людини управляти поведінкою й екосистемами для сталого розвитку та життя.


 • екологічне законодавство;

 • екологічна експертиза та аудит;

 • державне управління у сфері охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;

 • екологічна безпека як важлива ланка національної безпеки держави;

 • економіка природокористування;

 • екологічні аспекти сталого розвитку.

 • 4. Біотехнологічні аспекти охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів:

 • біотехнології в енергетиці: розробка, впровадження та виробництво альтернативних видів палива, когенераційні технології;
  Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
  Державна безпека - стан захищеності державної влади, суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, спокою людей (народу), громадської злагоди, довкілля, національної і релігійної рівності.
  Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.
  Сировина́ - природні, антропогенні або техногенні речовини та матеріали безпосередньо з яких виробляється продукція. Зазвичай сировиною не називають складні високотехнологічні вироби для яких використовують термін «комплектувальні вироби» тощо.
  Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.


 • біотехнології переробки відходів і вторинної сировини;

 • біотехнології очищення та утилізації викидів і скидів;

 • біотехнології рекультивації ґрунтів;

 • біологічні та біохімічні методи екологічного моніторингу, біоіндикація.
  Переро́бка (обро́блення, переро́блення) відхо́дів (також: вторинна переробка, ресайклінґ (від англ. recycling), рециклювання й утилізація відходів) - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних або біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.
  Моніто́ринг довкі́лля, екомоніто́ринг (англ. environmental monitoring, нім. Monitoring n der Umwelt (der Umgebung)) - комплексна науково-інформаційна система регламентованих періодичних безперервних, довгострокових спостережень, оцінки і прогнозу змін стану природного середовища з метою виявлення негативних змін і вироблення рекомендацій з їх усунення або ослаблення.
  Біохімія Біохі́мія (від грец. βίος - «життя» і єгип. kēme - «Земля», також біологічна або фізіологічна хімія) - наука про хімічний склад організмів та їхніх складових частин та про хімічні процеси, що протікають в організмах.

Співорганізатори НТУУ «КПІ» Кафедра екобіотехнології та біоенергетики

Проспект Перемоги 37, корпус .4

Зав. Кафедри Кузьмінський Є.В.

м.. 4068184Травень 2011

200

Російська Федерація – 10,

Республіка Татарстан – 4,

Республіка Азербайджан – 5,

Вірменія – 3,

Білорусь – 5,

Литва – 3,

Латвія – 3,

Польша – 2.
Державна екологічна інспекція
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

10

Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів

Тема : «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики»

 • експлуатація електричних станцій та управління ними

 • керування електро-енергетичними систе-мами

 • структурно-системні дослідження в електро-механіці

 • автоматизація електромеханічних систем та електро-привід

 • теоретична електро-техніка, електроніка, електротехнології

 • техніка і електрофізика високих напруг, разрахунки магнітних полів

 • відновлювальні джерела енергії

НТУУ “КПІ”

Факультет електро-енерготехніки та автоматики

м. Київ-56

Пр. Перемоги, 37


( вул. Політехнічна, 37 кор. № 20)
Т. 236-41-11

Т. 406-85-77


fea@kpi.ua

28.11.11- 02.12.11

100

Росія – 20

Бєларусь – 8

Молдова – 4

Польща – 4

Латвія – 3

Литва – 3

Естонія – 3

Германія – 2

В’єтнам – 8

Китай – 6


11

Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Електроніка-2011»

1.Мікроелектроніка та наноелектроніка.

2.Фізична та біомедична електроніка. 3.Електронні прилади та пристрої

4.Акустика та акустоелектроніка

5. Звукотехніка та реєстрація інформації

6. Конструювання та виробництво електронно-обчислювальної апаратури


НТУУ «КПІ», факультет електроніки, Пічкарьов Євген Сергійович, 03056, м. Київ, м.. Політехнічна, 16, каб. 313, м.. 454-9069

Березень-ківтень 2011 р.

100

Росія (10), Білорусь (10), Польща (5)

Громадська організація «Пані наука»

12

ІV Міжнародна студентська науково-практична конференція «Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов»

Питання для обговорення:

- особливості перекладу науково-технічних текстів та текстів художньої літератури; - лінгвальні та паралінгвальні характеристики засобів масової інформації; - проблеми науково-дослідної роботи студентів; - інтегровані методики викладання англійської мови для спеціальних цілей у ВНЗ немовного профілю відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій.НТУУ «КПІ», факультет лінгвістики, кафедра ТППАМ

м. Київ, м.. Перемоги 37, корпус № 7, к. 601 к. 103

м..: (044) 4068101


19 травня 2011 р.

100

США(3), Великобританія (2)
13

V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених

«Моделювання та прогнозування економічних процесів»1.Моделювання економічного ризику та прийняття рішень в умовах невизначеності

2.Економетричні моделі і методи прогнозування

3.Економіко-математичне моделювання та інформаційне забезпечення трансформаційних змін в економіці України

4.Інформаційні технології в моделюванні економіки
НТУУ «КПІ», кафедра математичного моделювання економічних систем факультету менеджменту та маркетингу

03056, Київ, м.. Перемоги 37,м... 7.

msesconf@gmail.com

38(044) 454-98-59,

38(098)3961821


7-10.12.2011

150

Росія - 11

Білорусь – 5

Вірменія – 3

14

Міжнародна науково-практична конференція

Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки

 1. Проблеми розвитку підприємництва в Україні.

 2. Сучасні проблеми економіки

НТУУ «КПІ»

Круш П.В., Тульчинська С.О.

Київ, м..-т Перемоги, 37, 7 к. 522.

454-98-58

406-85-08


Листопад 2011р.

150

Білорусь – 5,

В’єтнам – 1,

Болгарія – 1,

Росія – 1,

Польща – 2.

15

V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених

«Моделювання та прогнозування економічних процесів»1.Моделювання економічного ризику та прийняття рішень в умовах невизначеності

2.Економетричні моделі і методи прогнозування

3.Економіко-математичне моделювання та інформаційне забезпечення трансформаційних змін в економіці України

4.Інформаційні технології в моделюванні економіки
НТУУ «КПІ», кафедра математичного моделювання економічних систем факультету менеджменту та маркетингу

03056, Київ, м.. Перемоги 37,м... 7.

msesconf@gmail.com

38(044) 454-98-59,

38(098)3961821


7-10.12.2011

150

Росія - 11

Білорусь – 5

Вірменія – 3

16

Міжнародна науково-практична конференція

«Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління»:

 1. економіка інновацій

 2. економіка сталого розвитку

 3. аналітика фінансових, товарних ринків і сфери послуг

 4. Е-economy (інтернет-економіка)

 5. технології розвитку регіонів

НТУУ «КПІ»

Зозульов О.В.,

Овчаренко А.Ю.

Київ, м.-т Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237,

(044) 454 98 53


19-22 квітня 2011р.

200

Росія -15

Білорусь – 5

Болгарія – 1

17

Інтелектуаль-ний аналіз інформації


Тематика конференції:

 • інтелектуальний аналіз даних;

 • методи інженерії знань;

 • інтелектуальний пошук та аналіз інформації в локальних і глобальних мережах;

 • інтелектуальний аналіз інформації в соціальній сфері і гуманітарних дослідженнях

 • інтелектуальні навчальні системи;

 • інтелектуальні системи дистанційного навчання і контролю знань;
  Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).
  Аналіз даних - розділ математики, що займається розробкою методів обробки даних незалежно від їх природи.
  Інженерія знань (англ. knowledge engineering) - область штучного інтелекту, повязана із розробкою експертних систем і баз знань. Вивчає методи і засоби для отримання, представлення, структурування і використання знань.
  Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).


 • прикладні системи інтелектуального аналізу даних;

 • інтелектуальні комп’ютерні засоби

 • методи штучного інтелекту при моделюванні систем

НТУУ «КПІ»факультет прикладної

математики17-20 травня 2011 року40Білорусь-5

Росія -15
 • Міністерство освіти та науки України;

 • Російська асоціація штучного інтелекту;

 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;

 • Факультет прикладної

математики;

 • Інститут прикладного системного аналізу;

 • Видавництво «Просвіта»

18

Семінар-тренінг ACSE’11

(Applications of Computer and Software Engineering)Прикладні задачі комп’ютерної та програмної інженерії


НТУУ «КПІ», факультет прикладної

математики
20-23 вересня 2011року

100

Австрія – 2

Білорусь-3


19

ХІ Міжнародна науково-практична конференція

«Етичні та духовні засади розвитку людини і суспільства»

 1. Оздоровлення та розвиток екосистеми планети

 2. Етика інформаційної діяльності. ЗМІ та інформаційна безпека.

 3. Етичні та духовні принципи навчання й виховання студентів

 4. Етика взаємовідносин та спілкування як основа здорового способу життя
НТУУ «КПІ», Факультет соціології і права

Кафедра психології і педагогіки

Доцент , к.психол. наук

Винославська О.В.

Пр. Перемоги, 37

03056 Київ

406-84-53


26-27 травня 2011 року

150

Індія – 2

Росія – 7

Швейцарія – 2


Інститут планетарного синтезу (Женева)

Комітет з етики та гуманітарної експертизи (Україна)

Рада з громадських організацій України


20

VII Міжнародна

науково-методична конференція


«викладання

психолого-педагогічних дисциплін

у технічному університеті:

методологія, досвід, перспективи»


 1. Інтеграційні процеси у системі вищої технічної освіти європейських країн

 2. Методичні проблеми забезпечення науково-дослідної роботи магістрів (спеціальності 8.000005 та 8.000009)

 3. Психологічне забезпечення формування здорового способу життя у студентів

 4. Психолого-педагогічні проблеми розвитку студентського самоврядування

НТУУ «КПІ», Факультет соціології і права

Кафедра психології і педагогіки Доцент , к.психол. наук

Винославська О.В.

Пр. Перемоги, 37

03056 Київ 406-84-53


13-14 жовтня 2011 року

200

Індія – 2

Казахстан – 1

Китай – 5

Росія – 5

Румунія – 2

Словакія – 2Інститут психології м.. Г. С. Костюка НАПН України

Інститут Вищої освіти НАПН України21

Міжнародна науково-практична конференція молодих викладачів, аспірантів та студентів

“ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ” 1. Конституційне право та його роль в Українській державі.

 2. Інтеграційні процеси у світі та в Україні: міжнародні відносини, співпраця з Європейським Союзом.

 3. Право інтелектуальної власності та перспективи його розвитку.

 4. Якість управлінської діяльності органів виконавчої влади – гарантія забезпечення прав і свобод людини та громадянина.
  Громадянські свободи - негативні і позитивні повноваження фізичних осіб, як індивідуальні, так і колективні. Свободи найчастіше реалізуються шляхом усунення державного регулювання з тієї чи іншої поведінки особи.
  Європейський Союз Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.
  Україна Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.
  Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.


 5. Реформування законодавства України (трудове, податкове, житлове, кримінально-процесуальне).
  Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.


 6. Досвід, проблеми та перспективи розвитку студентського самоврядування та науково-дослідної роботи студентів (правові аспекти).
  Студентське самоврядування - визначається як самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління ВНЗ, яка визначається ними і здійснюється у відповідності до мети та завдань, що стоять перед студентськими колективами.


НТУУ «КПІ», Факультет соціології і права

Відділення «Правознавство»

Кафедра Теорії права і держави

Доцент, кандидат юридичних наук

Чепульченко Т.О.

Пр. Перемоги, 37

03056 Київ

454-91-6023-24 березня 2011 року

200

Росія – 2

Польща – 2


22

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «ТВОРЧІСТЬ ЯК ЗАСАДНИЧИЙ РЕСУРС ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ»

 1. Філософські проблеми становлення творчої особистості в сучасному світі

 2. Освіта як осереддя творчої соціалізації

 3. Творчість-культура – комунікація :концептуальні і практичні аспекти

 4. Креативні та декреативні практики соціального життя.


НТУУ «КПІ», Факультет соціології і права

Кафедра філософії професор, кандидат філософських наук Федорова І.І.

Пр. Перемоги, 37

03056 Київ, 406 84-6212-13 травня 2011року.

200

Казахстан – 3

Росія – 28

Китай – 2

Бєларусь – 8


НАН України

Київський Національний університет м.. Тараса Шевченка23

Міжнародна науково-практична конференція

«УПРАВЛІННЯ В ІНФОРМАЦІЇ І ІНФОРМАЦІЯ В УПРАВЛІННІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР» 1. Управління і інформація в умовах сьогодення.

 2. Про співвідношення ієрархічних та мережевих структур в управлінні.

 3. Інформація, інформатизм, дезінформація: детермінанти, ознаки, призначення.

НТУУ «КПІ», Факультет соціології і права

Кафедра філософії,

Кафедра політології, соціології та соціальної роботи;

професор, кандидат філософських наук Федорова І.І.

Пр. Перемоги, 37

03056 Київ,

406-84-62

професор, доктор філософських наук Димитрова Л.М.

406-85-26


10-11 листопада 2011року

200

Росія – 20

Бєларусь – 10
НАН України

Київський Національний університет м.. Тараса Шевченка
24

ХІV Міжнародна студентська науково-практична конференція

«Україна: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ»1.Етнокультурний і етнополітичний розвиток суспільства.

2. Досвід державотворення та право творення.

3. Особистість, соціум в історичному вимірі.

4. Культурне життя українського народу.

5. Актуальні проблеми історії науки і техніки.


НТУУ «КПІ», Факультет соціології і права

Кафедра історії

Пр. Перемоги, 37

03056 Київ,

454-90-23

406-85-84

Доцент, кандидат історичних наук Лебедєв І.К.


18-19 травня 2011 року

150

Польща – 5

Росія – 5Варшавська Політехніка

Сантпетербурзький державний політехнічний університет25

Міжнародна конференція студентів та аспірантів

“До високих технологій на основі новітніх знань з фізичного матеріалознавства та комп’ютерного конструювання матеріалів”
 1. Фізика металів та фізичне матеріалознавство

 2. Сучасні проблеми металевих матеріалів та нанотехнологій

 3. Бази даних, світові мережі та комп’ютерне моделювання матеріалів

 4. Металеві матеріали для медицини та біосумісні металеві матеріали

 5. Інноваційні технології навчання матеріалознавству

 6. Менеджмент міжнародних проектів матеріалознавства

НТУУ «КПІ»

Інженерно-фізичний

факультет

Кафедра


фізики металів

пр. Перемоги 37

тел.454-97-70


Квітень 2011р.

70

Росія – 5

Польща - 5

Угорщина-3

Німеччина-5

Швеція - 2


Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова,

Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона

НАН України,

Кременчуцький національний університет

імені Михайла

Остроградського26

Міжнародна конференція “Нові матеріали і технології в машинобудуванні 2011”

 1. Нові ливарні технології виготовлення деталей машин.

 2. Нові матеріали для виготовлення литих деталей.

 3. Нові матеріали та технології в різних галузях промисловості.

 4. Формувальні та стрижневі матеріали і суміші в ливарному виробництві.

 5. Протипригарні покриття

 6. Застосування зміцнюючих технологій для підвищення довговічності деталей і інструменту.

 7. Менеджмент та економіка в ливарному виробництві

НТУУ «КПІ»

Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів

м. Київ вул. Політехнічна, 35, корп. №9


26...27 травня 2011р.

НТУУ „КПІ"- 55

ФТІМС НАНУ-14

МАН-4

Інші ВНЗ України-10Росія -2

(Брянская государ-ственная инже-нерно-технологическая академія,

Уральский федеральний університет)

Білорусія - 1(Гомельський державний технічний університет ім. П.О. Сухого

Асоціація ливарників України

ИТБ «ЛИТЬЕ УКРАИНЬІ»27

Міжнародна конференція

“HighMatTech” 1. Фундаментальні принципи сучасного матеріалознавства. Діаграми стану. Моделювання технологічнх процессів.

 2. Отримання матеріалів і властивості сучасних матеріалів різного призначення.

 3. Металеві матеріали і технологіі їх отримання та обробки

 4. Порошкова металургія. Сучасний стан науки та виробництва. Новітні матеріали на основі дисперсних часток (порошків, волокон і тд.)

 5. Наноматеріалознавство: технології та матеріали

 6. Кераміка функціонального та конструкційного призначення

 7. Композиційні матеріали: високі властивості і перспективи практичного використання

 8. Функціональні матеріали та матеріали для електроніки

 9. Інженерія поверхні

 10. Матеріали медичного призначення
НТУУ «КПІ»

Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

м. Київ вул. Політехнічна, 35, корп. №9


19-23

жовтень


2011р.

400

Росія – 20

Польща - 5

Угорщина-3

Німеччина-8

Швеція – 2

Терція-6


Болгарія-4

Естонія-2

Ізраїль-3

Фінляндія-2

Японія-4

Грузія-4


Великобританія-4

Франція-2

Білорусія-6

США-4


Австралія-2


МОН України,

НАН України, Українське матеріалознавче товариство Інституту проблем матеріалознавства ім. І.Н. Францевича НАНУ

ООО «ІНТЕМ» (Україна)


28

Міжнародна Науково-технічна конференція

«Матеріали для роботи в екстремальних умовах-3» 1. Композиційні армовані та порошкові матеріали

 2. Поліфункціональні покриття та інженерія поверхні

 3. Матеріали закристалізовані із росплаву

 4. Наноматеріали

 5. Комп'ютерне моделювання металургійних процесів

 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень в матеріалознавстві

НТУУ «КПІ»

Кафедра металознавства та термічної обробки

Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

м. Київ вул. Політехнічна, 35, корп. №927-28

Жовтня


2011р.

120

Росія – 5

Польща - 5

Німеччина-6

Білорусія-6

Болгарія-4

Кітай-2МОН України

НТУУ «КПІ»29

IIІ науково-практичний семінар з міжнародною участю

„Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення”.

Основні напрями:

-теоретико-методологічні основи забезпечення економічної бехпеки;

- економічна безпека: загрози, складові та фактори забезпечення;

-аналіз енергетичного фактору в системі економічної безпеки;

- науково-технологічні аспекти забезпечення економічної безпеки.НТУУ «КПІ», ТЕФ,

Караєва Н.В.

тел. 406-81-00


Жовтень 2011 року

40

Росія - 6

Білорусія - 2

Латвія - 2


Інститут економіки та прогнозування НАН України

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м.

Націона́льний інститу́т стратегі́чних дослі́джень (НІСД) - науково-дослідна установа, підпорядкована Президентові України.
Дніпропетровську Інститут систем енергетики ім. Л.А.Мелентьєва СО РАН (м. Іркутськ, Росія) Іванівський державний енергетичний університет (Росія)

Нижньогородський державний технічний університет (Росія) Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет

(Міжнародна вища школа управління, Росія) Національний університет

харчових технологій (м. Київ)

Національний університет

«Львівська політехніка»

Тернопільський

національний економічний

університет

Сумський державний

університет

Страхова компанія

«Еталон» (м. Ки'їв)30

IХ міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів


“Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”

основні напрями: атомна енергетика, теплообмін і гідродинаміка в енергетичних установках, новітні сучасні технології в тепловій енергетиці, гідродинаміка та тепломасообмін у теплоспоживаючому обладнанні промислових підприємств, автоматизація теплоенергетичних процесів, геометричне моделювання та проблеми візуалізації, програмне забезпечення інформаційних систем та мережних комплексів, моделювання та аналіз теплоенергетичних процесів.
НТУУ «КПІ»ТЕФ,

Тел/факс. 454-95-26

Nirtef@kpi.ua

Бурлей Валерій ДмитровичКвітень 2011 року

380

Іран - 4
31

Практичний семінар

Підвищення ефективності використання органічних палив в енергетиці та промисловості

Основні питання:

1. Розробка теплотехнічних основ створення пальникових пристроїв мікродифузійного типу.

2. Створення системи висококонцентрованої подачі під тиском високореакційного вугільного палива.

3. Дослідження замкнених газотурбінних та термодинамічно форсованих двопаливних монарних технологій


НТУУ «КПІ», ТЕФ,

Кер. д.т.н., проф. Кєсова Л.О.
Листопад 2011 року

3032

Міжнародна конференція «Інтелектуальні Енергетичні Системи – ІЕС (ESS’11)»

Інтелектуальні Енергетичні Системи.

Концепція енергетики сталого розвитку; відновлювані джерела енергії; проблеми якості електроенергії.НТУУ «КПІ»

03056, Україна, Київ, вул. Політехнічна 33, корп. 2, кімн. 205

Тел. (044) 454-91-00


06. 2011 р.

200

Польща, Естонія, Угорщина, Чехія

Міністерство освіти і науки України;

Міністерство палива та енергетики33

Міжнародна науково-технічна конференція

Проблеми енерго- ресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука і освіта

Кременчуцький державний університет ім. М.Остроградського. НТУУ «КПІ»

03056, Україна, Київ, вул. Політехнічна 115/3, корп. 22, кімн. 408, Лебедєв Л.М.

Тел. (044) 406-82-25


05. 2011 р.

145

Україна

Росія
Міністерство освіти і науки України;

Міністерство палива та енергетики34

Міжнародна науково-технічна конференція

Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія та практика

Одеський політехнічний інститут.

НТУУ «КПІ»

03056, Україна, Київ, вул. Політехнічна 115/3, корп. 22, кімн. 408, Лебедєв Л.М.

Тел. (044) 406-82-2508. 2011 р.

180

Україна

Росія


Міністерство освіти і науки України;

Міністерство палива та енергетики35

Міжнародна науково-технічна конференція

Автоматизація процесів на об’єктах ПЕК

«Экспотроника-Украина» офіційний представник виставкової компанії «Экспотроника» (Росія), організатора міжнародних спеціалізованих виставок «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА» і конференцій по автоматизації і електроніці

03056, Україна, Київ, вул. Політехнічна 115/3, корп. 22, кімн. 412.

Тел. (044) 406-82-25


12. 2011 р.

70

Україна

Росія


Білорусь

Міністерство освіти і науки України;

Міністерство палива та енергетики36

Міжнародна науково-технічна on-line інтернет-конференція

Використання компонент багатомірного інформаційного простору для управління електромеханічними об`єктами

Санкт-Петербурзький державний гірничий інститут (технічний університет). НТУУ «КПІ»

03056, Україна, Київ, вул. Політехнічна 115/3, корп. 22, кімн. 408, Лебедєв Л.М.

Тел. (044) 406-82-25


05.2011 р.


130

Україна

Росія


Міністерство освіти і науки України;

Міністерство палива та енергетики37

Міжнародна науково-технічна on-line інтернет-конференція

Енергетична безпека держави і науково-технічні аспекти її забезпечення

Ризький технічний університет,

Латвія. НТУУ «КПІ»

03056, Україна, Київ, вул. Політехнічна 115/3, корп. 22, кімн. 408, Лебедєв Л.М.

Тел. (044) 406-82-2505.2011 р.

12.2011 р.130

Україна Латвія

Міністерство освіти і науки України;

Міністерство палива та енергетики38

ІІІ Міжнародна

науково-технічна конференція «ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА» (конференція молодих дослідників – аспірантів та магістрантів)

Секція

«Сучасний стан і перспективи розвитку гірництва та підземного будівництва»

Сучасний стан і перспективи розвитку гірництва та підземного будівництва:

1. Геотехнології та геомеханіка

2. Будівництво шахт і підземних споруд

3. Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин

4. Видобуток і переробка блочного каменю

5. Промислова сейсмікаНаціональний технічний університет України «КПІ»

ІЕЕ кафедра геобудівництва та гірничих технологій,

Вапнічна В.В.

(м. Київ, вул. Борщагівська, 115

ауд. 500, 511

тел. 044-4068228

тел. 044-4549177,

geobud@kiev.ua

viktoria0203@yandex.ru


05. 2011 р.


50


Росія– 10

Білорусь–3 Німеччина–2

Болгарія–2

Польща– 5

Чехія– 2


Донецький національний технічний університет.

Донбаський державний технічний університет.

Криворізький технічний університет.

Тульський державний університет.

Шахтинський інститут Південно – Російського державного університету.

Національний гірничий університет39

Міжнародна

науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений»
«Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений»

Донецький національний технічний університет

Кафедра «Строительство шахт и подземных сооружений»

проф. Борщевський С.В., доц. Лабинський К.Н., кафедра СШ і ПС, (вул. Артема, 58, ДонНТУ, корп. 9, каб. 414.

г . Донецьк , Україна, 83000)borshevskiy@gmail.com, const@mine.dgtu.donetsk.ua

Національний технічний університет України «КПІ»

ІЕЕ, кафедра геобудівництва та гірничих технологій,

Вапнічна В.В.

м. Київ, вул. Борщагівська, 115

ауд. 500, 511

тел. 044-4068228

тел. 044-4549177,

geobud@kiev.ua

viktoria0203@yandex.ru


04. 2011 р.
70

Росія– 12

Білоруcь–6

Німеччина–4

Болгарія–2

Польща– 5

Чехія– 5


Казахстан–7


Національний гірничий університет.

Донбаський державний технічний університет.

Криворізький технічний університет.

Тульський державний університет.

Шахтинський інститут Південно – Російського державного університету.

Московський державний університет.

НТЦ «Наука и практика».


40

Miedzynarodowa konferencja

X Szkola GeomechanikiMiedzynarodowa konferencja

X Szkola GeomechanikiZeszyty specjalne

Wydzialu gornictwa i geologii

Politechnika Slaska,

Prof. zw. dr. hab. inz. Miroslaw Chudek10. 2011 р.

180

Україна – 10

Закорд. - 35
Національний технічний університет України «КПІ»

ІЕЕ


кафедра геобудівництва і гірничих технологій

  1   2


Скачати 390.16 Kb.

 • Назва заходу Тема конференції (семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення
 • Кіль-кість учасни-ків від України Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної із них
 • Економічна ефективність
 • Українській державі . Інтеграційні процеси у світі та в Україні: міжнародні відносини, співпраця з Європейським Союзом
 • Національного інституту стратегічних досліджень