Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМіністерство доходів І зборів – стабільний І прогнозований партнер для бізнесу І громадян

Скачати 324.25 Kb.

Міністерство доходів І зборів – стабільний І прогнозований партнер для бізнесу І громадян
Скачати 324.25 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір324.25 Kb.
  1   2

Міністерство доходів і зборів – стабільний і прогнозований партнер для бізнесу і громадян
«Указом Президента України від 24.12.2012 №726/2012 утворено Міністерство доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної податкової служби України та Державної митної служби України, поклавши на Міністерство, що утворюється, функцію з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Ми́тниця - це державна установа, що контролює перевезення товарів через кордон, стягує митні платежі, виконує інші завдання відповідно до законодавства.
Соціа́льне страхува́ння - фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.
Державна податкова служба України Держа́вна податко́ва служба Украї́ни - колишній центральний орган виконавчої влади, що очолював систему органів державної податкової служби України.
Державна митна служба України Держа́вна ми́тна слу́жба Украї́ни (Держмитслужба) - колишній спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади України в галузі митної справи, утворений в 1996 та був реорганізований у Міністерство доходів і зборів України у грудні 2012 року.


Сьогодні Міністерство доходів і зборів України та бізнес є стратегічними партнерами, які працюють заради однієї мети - розвитку підприємництва в країні та, відповідно, стабільного економічного зростання держави в цілому.
Економі́чне зроста́ння - зміна результатів функціонування економіки. Розрізняють такі типи економічного зростання.
Саме на виконання цих завдань спрямовані всі наші ініціативи та новації. А 2013 рік став чи не найбагатшим за всю історію існування податкової та митної служб на кардинальні зміни та перетворення.


Ми не лише в рекордні строки завершили процес створення Міністерства, не знизивши при цьому якість обслуговування платників, а й ініціювали ряд законодавчих змін, запровадили нові послуги та он-лайн сервіси.

Більше того, наше відомство отримало Стратегічний план свого розвитку до 2018 року, у якому чітко виписані всі напрями, цілі та перспективи, а також шляхи їх досягнення та реалізації. Така дорожня карта, за якою сьогодні працюють всі фахівці Мін доход і в, була розроблена за участі наших партнерів з міжнародної аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers. Аналіз вітчизняного законодавства, податкової та митної політики з адаптуванням світових норм і стандартів дозволили створити цілісний план розвитку нашого Міністерства як ефективного органу державної влади.
Митна політика - система принципів та напрямів діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.


Перш за все ми орієнтувалися на потреби вітчизняного бізнесу, саме тому основними стратегічними напрямами були визначені розвиток партнерських відносин з громадянами і бізнесом, а також надання їм високоякісних сервісів та послуг. Наше завдання - чути платників податків, радитися з ними та удосконалювати нашу систему так, як цього очікує від нас суспільство.
Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.


Ми з впевненістю можемо констатувати, що напрацювання, розробки та ініціативи наших фахівців схвально прийняті бізнесом.

Всі сервісні центри Міндоходів, а їх кількість сягає майже 500, працюють за принципом „єдиного вікна", платники мають можливість отримати більше 100 адміністративних послуг.
Адміністративні послуги - це публічні (державні та муніципальні) послуги, що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими суб'єктами, і надання яких пов'язане з реалізацією владних повноважень.
Безкоштовним цифровим підписом від Міндоходів користуються все більше підприємців. Більше того, статистика дозволяє нам упевнено говорити про зростання популярності серед платників електронної звітності.


Крім того, всі законодавчі ініціативи Міндоходів приймаються з огляду на інтереси бізнесу та громадськості. Всі напрацювання наших фахівців обговорюються членами Ради з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності, які дають фахову оцінку кожному законопроекту.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Це дає змогу виявити недоліки у документі ще на стадії розробки.

Міністр доходів та зборів О.В.Клименко
Міністерство доходів і зборів – стабільний і прогнозований партнер для бізнесу і громадян

Загальна інформація

Рік тому указом Президента України на основі податкової і митної служб було створене Міністерство доходів і зборів України, на яке покладені завдання із адміністрування податків і зборів, митних платежів, єдиного внеску та наповнення дохідної частини державного бюджету.

Митний платіж - це різновид обов'язкових платежів, що справляються під час переміщення або у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон України та контроль за справлянням яких покладено на митні органи.
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).

Ми не просто прагнули інтегрувати дві служби в ефективну і дієву структуру, а й намагалися об’єднати два колективи у монолітну команду із єдиною місією і баченням, єдиними цілями та цінностями.

При цьому ми поставили собі за мету, щоб платники податків не відчули жодного дискомфорту при інтеграції двох служб, а, навпаки, мали можливість отримати більш якісний сервіс, більш широкий спектр послуг, простіші і швидші процедури адміністрування податків і митних платежів.

Для цього ми зробили ставку на електронні сервісі та інноваційні ІТ-технології, які поклали також і в основу нашої роботи із детінізації економіки та забезпечення стабільного фінансування державного бюджету.

Ми прагнемо бути прозорими, зрозумілими, передбачуваними у кожному нашому кроці і кожному нашому намірі. Тому ми звітуємо перед вами про попередні результати роботи Міністерства за усіма напрямками і окреслюємо наші плани на майбутній рік.


Інтеграція податкової і митної служб у Міністерство доходів і зборів

Процес інтеграції податкової і митної служб у Міністерство доходів і зборів України був завершений у рекордні строки – 6 місяців (в Канаді та Великобрітанії – 3 роки)

При об’єднання податкової і митної служб було використано позитивний досвід країн ЄС та СНД (Данія, Великобританія, Нідерланди, Іспанія та інших);

Всі інтеграційні процеси супроводжувались PricewaterhouseCoopers (входить в четвірку найбільших аудиторських компаній світу). Для координації інтеграційних процесів було створено Офіс управління проектами.

Управління проектами - (англ. Project Management) область знань з планування, організації та управління ресурсами з метою успішного досягнення цілей та завершення завдань проекту. Іноді ототожнюється з управлінням програмами, але програма - це фактично вищий рівень: група пов'язаних та взаємозалежних проектів.

Ми оптимізували свою організаційну структуру, об’єднали підрозділи реорганізованих податкової та митної служб, функції яких дублювалися або виконувалися декількома підрозділами, а саме:


 • фінансові;

 • господарські;

 • юридичні;

 • контрольно-перевірочні;

 • ІТ-забезпечення.

У кожному регіоні були створені Головні управління Міністерства доходів і зборів, які координують роботу податкових і митних органів.
Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції
Ми́тна слу́жба Украї́ни - складова частина системи органів виконавчої влади України, на яку покладалося безпосереднє здійснення державної митної справи до утворення Міністерства доходів і зборів у 2013 році.

Кількість державних податкових інспекцій скорочено на 37 одиниць, або на 10%.

Кількість штатних посад у Міністерстві скорочено на 8,2%

Повністю підготовлена та затверджена нормативна база для функціонування Міністерства

Об’єднана ІТ-інфраструктура податкової і митної служб

Міністерство доходів і зборів України сьогодні – це: • 28 головних управлінь,

 • 27 митниць,

 • 333 податкові інспекції

 • 3 спеціалізовані департаменти та органи.

 • 55806 працівників по всій Україні


Якісний податковий і митний сервіс для громадян і бізнесу

Із створенням Міністерства, увесь комплекс митних і податкових послуг був стандартизований та уніфікований. Ми розробили високі стандарти якості обслуговування платників і постійно їх контролюємо у Моніторинговому центрі Міндоходів.Результати:

До послуг громадян і бізнесу в усіх регіонах України сьогодні працює 500 центрів обслуговування платників

На кордонах України та внутрішніх митницях функціонує 209 митних постів

Міністерство доходів і зборів надає більше 100 видів податкових і митних адміністративних послуг.

Протягом 2013 року ми надали нашим клієнтам 3,9 млн.послуг:


 • Громадяни отримали 1,78 млн. карток платника податків (ідентифікаційні коди);

 • Підприємцям видано 330 тис свідоцтв платника єдиного податку

 • Зареєстровано 259,5 тис. книг обліку розрахункових операцій

 • Надано 243,3 тис. довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами доходів і зборів

 • Оформлено майже 2,5 млн. митних декларацій

 • Через «зелений коридор» пропущено 8,68 млн. транспортних засобів, через «червоний коридор» - 4,76 млн.

Перспективи:

 • Переорієнтація уже працюючих сервісних центрів на надання усього комплексу адміністративних послуг з податкових і митних питань, сплати єдиного соціального внеску («загальні» сервісні центри)

 • Відповідно до державної програми активізації економіки на 2013-2014 рр запланована побудова 10 сучасних пунктів пропуску, реконструкція – 5 пунктів.
  Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
  Єдиний соціальний внесок (згідно з Законом: Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) - обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, що справляється в Україні з метою забезпечення страхових виплат за поточними видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.


 • Розвиток митних пунктів пропуску, забезпечення їх сучасними технічними засобами митного контролю: GPS-замками, мобільними та стаціонарними сканерами, електронними вагами, системами відеоспостереження та зчитування номерів тощо.
  Митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення дотриманням норм Митного кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи та міжнародних договорів України.Електронні сервіси та звітність – основний тренд 2013 року

Ми поставили собі за мету максимально електронізувати процес адміністрування податків, зборів, митних платежів і єдиного соціального внеску.

Ми надали громадянам і бізнесу можливість безкоштовно отримати послуги електронного цифрового підпису у 104 відділеннях Акредитованого центру сертифікації ключів Міндоходів.

Ми розширили функціональні можливості електронних ключів Міндоходів: вони дають змогу клієнтам здійснювати звітування у режимі он-лайн не лише до органів Міндоходів, а також до органів державної статистики України та Пенсійного фонду України.

Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.
Пенсійний фонд України Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного убезпечення, проводить збір, накопичення та облік убезпечувальних внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, допомоги на поховання, інших соціальних виплат. Згідно із законодавством такі виплати йдуть з коштів Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд України здійснює контроль за цільовим використанням коштів, які йдуть на виплати. Пенсійний фонд України вносить у встановленому порядку Міністру праці та соціальної політики України пропозиції з питань формування державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального убезпечення та контролює заплановані впровадження.
З грудня Акредитований центр сертифікації ключів при Міндоходів надає безкоштовні сертифікати також і користувачам Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України.
Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
  З листопада 2013 року ми пролонгували термін дії електронних ключів до 2 років.Результати:

Кількість платників, що скористалися цією послугою збільшилася у порівнянні із минулим роком в 4 рази. За рік було сформовано 903 тис. посилених сертифікатів відкритих ключів. для більше ніж 610 тис. платників . На сьогодні Міндоходів обслуговує понад 1 млн. 163 тис. посилених сертифікатів відкритих ключів.

На сьогодні в електронному вигляді подаються:


 • 98% звітів про сплату податку на додану вартість

 • 63% декларацій податок на прибуток

 • 43,3% звітів з єдиного податку (від юридичних та фізичних осіб)

 • 66% звітів з єдиного соціального внеску (від юридичних та фізичних осіб) (у серпні 2013 – 38%)

 • 86% оформлених митних декларацій (у жовтні 2012 – 51%)

Через централізовану систему опрацьовано понад 79 млн.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.
документів, надісланих платниками в електронному вигляді.

В Єдиному реєстрі податкових накладних зареєстровано 50,5 млн. (на 2,6% більше ніж минулого року) податкових накладних з сумою ПДВ 505 млрд. грн.

На базі Інформаційного Порталу Міністерства розроблено та запроваджено електронні сервіси для громадян і бізнесу:


 • надання виписки з Єдиного реєстру податкових накладних, як покупцю так і продавцю за запитами платників податків - щомісячно в середньому 380 тис. довідок, з початку року опрацьовано 3 млн. запитів запитів

 • інформаційне повідомлення про наявну заборгованість за іноземними кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками - з початку року надіслано 2 397 повідомлень;

 • надання відповідей на електронні запити платників податків щодо отримання інформації з Реєстру платників ПДВ стосовно наявності платників ПДВ в Реєстрі платників ПДВ - опрацьовано більше 6,5 тисяч запитів

 • інформування платників податків щодо наявних податкових і митних ризиків та заходів щодо їх усунення через автоматизований сервіс по формуванню електронних повідомлень «Податковий асистент» - з початку року захищено від штрафів 51 тисячу платників.
  Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.


Довідково: в 2013 році Інформаційним Порталом Міндоходів України скористалися понад 890 тис. громадян і підприємців. Це майже вдвічі більше, ніж минулого року.

Перспектива:

Вдосконалення порядку подання електронної звітності - перехід до одночасного подання звітності по податкових платежах та ЄСВ. Це буде першим кроком до впровадження автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності», яка у перспективі дозволить громадянам і бізнесу звітувати до усіх органів влади.

Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.

З 2014 року підприємці, що працюють на спрощеній системі оподаткування, отримають можливість ведення в електронному вигляді книг обліку доходів і витрат та на підстав Ії даних автоматично подавати податкову звітність в онлайн режимі.

У грудні після тестування введено в експлуатацію Електронний кабінет платника - автоматизоване робоче місце платника податків, що забезпечує можливість:

- подання декларацій у режимі реального часу з використанням електронного цифрового підпису і перегляд поданої та/або сформованої податкової звітності;

Податкова звітність - один з видів бухгалтерської звітності. Подається у вигляді податкових декларацій (розрахунків) платником податків (у тому числі відокремленими підрозділами у випадках, визначених Податковим Кодексом України) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.
Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.
Автоматизо́ване робо́че мі́сце (АРМ) - індивідуальний комплекс технічних і програмних засобів, що призначений для автоматизації професійної праці фахівця і забезпечує підготовку, редагування, пошук і видачу на екран і друк необхідних йому документів і даних.

- доступу платника податків до інформації щодо стану його розрахунків з бюджетом, зокрема до інформації про заборгованість зі сплати податків і зборів.

Міндоходів працює над запровадженням нових електронних сервісів: сервіс попереднього заповнення декларацій «е-Filing», сервіс інтернет-платежів для сплати податків (e-Payments).
Інновації для бізнесу. Спрощення звітності та процедур адміністрування податків і митних платежів

Ми поставили собі за мету спростити процедури реєстрації бізнесу та максимально скоротити час, який витрачає платник податків на адміністрування податків і зборів за рахунок запровадження електронної звітності, спрощення процедур, скорочення документообігу.

За рахунок оптимізації та максимальної автоматизації усіх процесів всередині Міністерства ми прагнемо зберегти час та ресурси громадян і бізнесу, щоб вони витрачали їх не на спілкування із органами доходів і зборів, а на свою основну діяльність.

Довідково: За висновками фахівців Світового банку у щорічному рейтингу Doing Business-2014, за рахунок спрощення декларацій для сплати ПДВ, податку на прибуток та єдиного соцвнеску, а також вдосконалення системи електронного звітування час на адміністрування податків в Україні за рік скоротився на 101 годину – з 491 до 390.

Що зроблено:

Скорочено вдвічі термін видачі свідоцтва платника податку на додану вартість – з 10 до 5 днів.

Здійснено перехід від чотирьох до однієї форми податкової декларації по ПДВ

Зареєстровано 239 тис. платників ПДВ (на 2,6% більше, ніж у минулому році)

Спрощено декларацію про майновий стан та доходи фізичних осіб (кількість розділів скорочено з 10 до 8, додатків – з 9 до 7)

Запроваджене щорічне замість щоквартального декларування із податку на прибуток з уплатою авансових платежів протягом рокуПерспективи:

З 2014 року вступає в силу низка законів, що були прийняті за ініціативи Міністерства і спрямовані на спрощення процедур започаткування бізнесу, зменшення витрат часу, необхідних для звернення до органів Міндоходів України для подання заяви щодо реєстрації платником ПДВ або обрання спрощеної системи оподаткування.

Систе́ма оподаткува́ння - сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів і внесків до державних цільових фондів, що справляються в установленому Податковим кодексом порядку.

Зокрема, з наступного року:


 • дані про взяття на облік суб’єктів господарювання як платників податків і зборів в органах Міндоходів, їх реєстрацію платниками ПДВ та платниками єдиного податку будуть оприлюднюватися на Єдиному державному реєстраційному веб-порталі та офіційному веб-сайті Міндоходів;

 • відмінено свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ  та платника єдиного податку, забезпечено право платника податку отримати витяги із відповідних реєстрів Міндоходів;

 • скорочено строк повідомлення банками про відкриття рахунків платників податків, а також повідомлення органами Міндоходів про взяття таких рахунків на облік з трьох днів до одного дня.

Міністерство також продовжує працювати над спрощенням правил сплати податку на прибуток, уніфікацією податкового і бухгалтерського обліку. Відповідний законопроект обговорюється із бізнесом у межах роботи Ради з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності при Міністерстві.
Інновації для бізнесу. Удосконалення спрощеної системи оподаткування

Міністерство поставило собі за мету забезпечити стабільність і прогнозованість податкової і митної політики для малого і середнього бізнесу.

Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Середній бізнес - бізнес-термін, яким позначають дещо середнє і взаємопроникне між малим і великим бізнесом. Але попри це, середній бізнес дуже часто згадується засобами масової інформації у парній конфігурації разом саме з малим бізнесом, що підкреслює їх більшу схожість за певними характеристиками.
Протягом року ми удосконалювали умови роботи для підприємців нас прощеній системі оподаткування і, як результат, бачимо, що вона виправдала себе і з точки зору зростання підприємницької ініціативи, і з точки зору надходжень до бюджету.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядаєтьсяЩо зроблено:

В 2013 році ми запровадили низку інновацій, які дозволили зробити спрощену систему більш зручною для підприємців.

- введено дві додаткові групи єдиного податку з обсягом доходів до 20 млн.грн. та без обмеження в кількості найманих працівників, зменшення для них ставок податків;

- передбачена можливість подання заяви про перехід на спрощену систему оподаткування в електронному вигляді

- розширення звітного періоду з календарного місяця до року для найбільш популярної серед підприємців другої групи, на якій працюють 56% від загальної кількості «спрощенців».

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

- можливість платників податків за власним рішенням змінювати групу або ставку податку протягом року.Результат:

Спрощена система оподаткування виправдала себе і з точки зору зростання підприємницької ініціативи, і з точки зору надходжень до бюджету. • на спрощеній системі працюють майже 1,5 млн. суб’єктів господарювання.

 • Тільки за останній рік новими платниками єдиного податку стали більше 62 тисяч підприємців.

 • Найбільш інтенсивно - на 23% - протягом року збільшувалася кількість підприємців третьої групи, на якій зараз на ній працюють майже 300 тисяч платників.

 • Фізичні особи-підприємці, що працюють на єдиному податку збільшили сплату податків у 2013 році на 37%, до 4,6 млрд.грн. Юридичні особи – на 46,2%, до 1,65 млрд.
  Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
  грн.

Протягом 2013 року діяв мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу, мораторій подовжено і на 2014 рік

Понад 207 тисяч, або 95% касових апаратів, зареєстрованих в органах доходів і зборів, підключено до системи зберігання та збору даних РРО Міністерства і подають звітність онлайн.Перспективи:

Що очікує підприємців, які працюють на спрощеній системі у 2014 році:

можливість ведення в електронному вигляді книг обліку доходів і витрат та автоматичного заповнення податкової звітність для подальшої передачі ії в режимі онлайн до органів доходів і зборів

з 2014 року підприємцям для реєстрації платником єдиного податку не потрібно буде звертатися до податкових органів, замість свідоцтва платника єдиного податку достатньо буде лише витягу з відповідного реєстру, який буде розміщено на сайті Міндоходів .

Підприємці - «спрощенці» першими зможуть оцінити переваги іншої нашої новації – сервісу електронних перевірок. Ця процедура дозволить проводити аудит бухгалтерської звітності дистанційно, не відволікаючи підприємця від його основної діяльності.

Спрощення річного звіту для фізичних осіб — підприємців, у тому числі тих які обрали спрощену систему оподаткування, які не перебувають у трудових відносинах з фізичними особами.


Інновації для громадян. Деклараційна кампанія-2012

Що зроблено

Ноу-хау у деклараційній кампанії цього року стало запровадження електронного декларування, яке дозволило значно спростити цей процес та зробити зручним для платника. Так, в цьому році в Україні вперше почали приймати в електронному вигляді через Інтернет податкові декларації про доходи і майновий стан від громадян.

Трудові́ відно́сини - врегульовані нормами трудового права суспільні відносини, що виникають як результат впливу норм трудового права на поведінку суб'єктів трудової діяльності в результаті укладення трудового договору, внаслідок якого між ними виникають правові зв'язки, а також відносини з приводу встановлення умов праці на підприємстві, навчання й перекваліфікації за місцем роботи та відносини, пов'язані з наглядом і контролем за додержанням трудового законодавства, вирішенням трудових спорів та працевлаштуванням громадян.
Податкова деклара́ція - офіційна заява платника податків про отримані ним за певний період прибутки та розповсюджувані на них податкові знижки та пільги. Згідно з чинним Податковим кодексом, податкова декларація визначається як документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених Податковим кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.Результати деклараційної кампанії-2012:

 • Понад 711 тис. громадян задекларували доходи, отримані в 2012 році. Це на 45,2 тис. або на 7% більше ніж у відповідному періоді минулого року.

 • Сума задекларованого доходу 50,6 млрд. грн., що на 10,8 млрд. грн. більше ніж у минулому році (у 2012 році – 39,7 млрд. грн.)

 • Загальна сума визначених громадянами податкових зобов’язань становить 1,3 млрд. грн., що на 0,23 млрд. грн., або 22% більше ніж у відповідному періоді минулого року.

 • У поточному році 3918 фізичних осіб задекларували доходи більше 1 млн. грн. (у попередньому році 2205 осіб), що на 1713 особи більше ніж у минулому році.

В 2013 правом на отримання податкової знижки вже скористалися 188 тисяч громадян. В порівнянні з минулим роком кількість зазначених громадян зросла на 38,7тис. або на 26%.

Перспективи:

Подальше удосконалення адміністрування податку на доходи фізичних осіб. Міністерство доходів і зборів планує винести на обговорення моделі загального декларування доходів для вибору найбільш оптимальної та початку Ії поетапного запровадження, починаючи з 2014 року


Інновації для бізнесу. Єдиний соціальний внесок

З 1 жовтня Міністерство доходів і зборів розпочало адміністрування ЄСВ, ми провели організаційну та технічну підготовку, щоб цей процес пройшов максимально комфортно для платників. Ми прагнемо привнести у процес адміністрування єдиного соц. внеску ті інноваційні практики та досвід, отриманий при адмініструванні податків, зборів і митних платежів.Що зроблено:

Платники ЄСВ отримали можливість скористатися послугами розгалуженої мережі сервісних центрів, де вони мають можливість подати звітність та отримати консультації фахівців з питань сплати єдиного соціального внеску.

Платникам запропоновані безкоштовні електронні ключі та програмне забезпечення для подання звітності онлайн.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

З питань сплати ЄСВ також відкрита спеціальна телефонна лінія у call-центрі Міністерства (0 800 501 007).Результати:

Платники вчасно здали більше 1,5 млн. звітів до органів Міндоходів

Кількість звітів з ЄСВ в електронній формі збільшилася з 38% до 66%

У жовтні збільшення надходжень єдиного внеску– на 5,6%, у листопаді – на 5,4% у порівнянні з минулим роком. Усі кошти були оперативно розподілені між соціальними фондами.Перспектива:

За ініціативи Міндоходів проектом Національного плану дій на 2014 рік запланована розробка уніфікованої звітності з ЄСВ та ПДФО.

У планах – зменшення кількості періодів сплати до 1 разу на місяць (зараз – 2), надання персоніфікованих даних з єдиного внеску 1 раз на рік, а не щомісяця, як зараз.

Розглядаються варіанти зниження ставки ЄСВ задля зменшення навантаження на фонд оплати праці.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Легалізація заробітньої платні і трудових відносин

За результатами роботи Міністерства у 2013 році:

Погашено заборгованість із заробітної плати на загальну суму майже 1 млрд.грн.

Виявлено понад 80 тис. найманих осіб, праця яких використовувалась роботодавцями без укладання трудових угод та без сплати податку

Залучено до державної реєстрації понад 39 тисяч громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність без реєстрації.

Більше 50 тис. підприємств підвищили рівень заробітної плати своїм найманим працівникам.


  1   2


Скачати 324.25 Kb.