Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМіністерство економічного розвитку І торгівлі України

Скачати 219.12 Kb.

Міністерство економічного розвитку І торгівлі України
Скачати 219.12 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації07.04.2017
Розмір219.12 Kb.
  1   2
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

(Мінекономрозвитку України)
вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81

Web: http://www.me.gov.ua , е-mail: meconomy@me.gov.ua , код ЄДРПОУ 37508596


_______________ № _____________

На № ___________ від ___________

Міністру соціальної політики,

Голові Національної ради

Павлу РОЗЕНКУ

Щодо засідання НТСЕР
Шановний пане Міністре!

Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.

Мінекономрозвитку на Ваше звернення (лист Мінсоцполітики від 13.03.2015 № 3422/0/14-15/18) надає інформаційно-аналітичні матеріали до засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради та пропонує включити до складу робочої групи з підготовки проекту рішення Національної ради Савенка Олександра Леонідовича - директора департаменту економіки соціальної та гуманітарної сфери, Онищенка Павла Олександровича - заступника директора департаменту-начальника управління стратегічного планування розвитку економіки та Острівну Ларису Георгіївну - начальника відділу пенсійної реформи і соціального страхування департаменту економіки соціальної та гуманітарної сфери.

Стратегі́чне планува́ння (англ. Strategic Planning) - це довгострокове планування на основі проміжних цілей. Стратегія визначається головною ціллю та проміжними цілями, які дозволяють досягнути головної цілі.

Соціа́льне страхува́ння - фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.Додаток: на 9 арк.

З повагою
Заступник Міністра Руслан КОРЖ
Мазур С. Б.,

596-68-21Додаток
Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання

Національної тристоронньої соціально-економічної ради
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Початок 2015 року характеризувався погіршенням економічного стану країни. З одного боку, надзвичайно негативний фон для подальшого розвитку країни створює низький зовнішній попит, несприятлива цінова кон’юнктура на світовому ринку вітчизняного експорту (зокрема, ринку чорних металів та добрив) у поєднанні з зовнішньоторговельними обмеженнями з боку країн-членів Митного союзу (у т.ч. Російської Федерації).

З іншого – посилення економічних проблем, які виникли через ескалацію військового конфлікту на сході країни, анексію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та макроекономічну невизначеність.

Через загострення військового конфлікту зупинили свої виробничі процеси ряд підприємств промислового комплексу, що знаходяться в Донецькій та Луганській областях (зокрема, гірничо-металургійного комплексу, хімічної промисловості та машинобудування).

Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.

Збро́йний конфлі́кт (від лат. conflictus - зіткнення) - збройне зіткнення між державами (міжнародний збройний конфлікт, збройний конфлікт на державному кордоні) або між ворогуючими сторонами в межах території однієї держави, як правило, за підтримки ззовні (внутрішній збройний конфлікт); один з видів воєнного конфлікту (іншим видом є війна); украй гостра форма вирішення протиріч між державами, що характеризується двостороннім застосуванням збройних сил.

Ми́тний сою́з - це угода двох або декількох держав, що передбачає усунення внутрішніх тарифів та встановлення спільного зовнішнього тарифу. Таким чином, митний союз передбачає заміну декількох митних територій однією при повній ліквідації митних податків в межах митного союзу і створенні єдиного зовнішнього митного тарифу.

Хімічна промисло́вість - це галузь важкої промисловості, до якої належить продукція мінеральних добрив, пластмас і хім. композитів, штучного і синтетичного волокна й текстилю, органічних і неорганічних хімікатів, гербіцидів, хімікатів для презервування продуктів харчової промисловості, фото- і кіноплівки та реактивів для упакування, штучної гуми, засобів для миття та дезинфектантів, отрутохімікатів воєнного призначення, а також деяких експозитів.

Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.

Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

Це у свою чергу, через виробничу кооперацію позначилося на виробничій діяльності суміжних підприємств інших регіонів країни та мало наслідком ускладнення технологічного процесу.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Падіння ВВП спостерігається вже дев’ять кварталів поспіль (з ІІІ кварталу 2012 року, за виключенням ІV кварталу 2013 року). За оцінкою Держстату обсяг реального ВВП у ІV кварталі 2014 року порівняно з відповідним періодом 2013 року скоротився на 14,8%1, у цілому за рік – на 6,8%.

У січні 2015 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників зросла на 9,1% (порівняно з січнем 2014 року) і становила 3 455 гривні2 (у січні 2014 року – на 5,2% та 3 167 грн.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

відповідно). Зниження реальної (з урахуванням інфляції) заробітної плати у січні 2015 року становило 16,7% (скорочення спостерігається з червня 2014 року). Динаміка заробітної плати у січні 2015 року формувалась в умовах відсутності підвищення мінімальної заробітної плати3 на тлі зростання індексу споживчих цін (у лютому 2015 року порівняно з лютим 2014 року – 134,5%).

У січні-лютому 2015 року цінова динаміка на споживчому ринку формувалась під впливом пролонгації ефекту девальваційних тенденцій попереднього періоду та високих інфляційних і девальваційгних очікувань, що було зумовлено посиленням політичної і економічної нестабільності, а також лагового впливу від підвищення цін виробників промислової продукції.

Споживчий ринок - окремі особи та домашні господарства, які купують товари та користуються послугами для особистого або сімейного споживання чи використання.

У лютому порівняно з груднем 2014 року споживчі ціни зросли на 8,6%4.

З початку року на динаміку базової інфляції5 визначальний вплив мала девальвація національної валюти: базовий індекс споживчих цін у лютому порівняно з груднем 2014 року зріс на 8,1% (у річному вимірі – підвищився на 33,2%).

У фінансовій сфері поглиблювалися дисбаланси через ускладнення процесу управління ліквідністю у банківській системі в умовах відтоку депозитів (за оперативною інформацією Національного банку обсяг депозитів фізичних осіб станом на 17.03.2015 порівняно з початком року скоротився на 5,5%, у тому числі в національній валюті – на 7,3%). Ситуація на валютному ринку продовжувала характеризуватися посиленням девальваційних очікувань на тлі погіршення показників платіжного балансу, утримання низького рівня міжнародних резервів та знецінення національної валюти.Довідково. Офіційний курс гривні з початку року девальвував відносно долара США на 76,1% до 27,7631 грн.

Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.

Бала́нс платі́жний (англ. balance of Payments) - співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, і сумою платежів за кордон протягом певного періоду (рік, квартал, місяць).

Гри́вня (символ - ₴, код - UAH) - офіційна валюта України. Відповідно до Указу Президента України Леоніда Кучми та статей 99 і 102 Конституції України протягом 2–16 вересня 1996 року в Україні була проведена грошова реформа.

/дол. США на кінець лютого 2015 року.

Лютий (межень) - другий місяць року в григоріанському календарі, він має 29 днів в високосні і 28 в звичайні роки.Обсяг міжнародних валових резервів України у лютому 2015 року склав 5,6 млрд. дол. США (за 2014 рік – зменшився на 12,9 млрд. дол. США або на 63,1% до 7,53 млрд. дол. США).

Водночас, всі галузі виробничої сфери у січні-лютому 2015 року продемонстрували значне погіршення результатів діяльності, що більшою мірою було пов’язано із значним послабленням фінансового стану підприємств на тлі збільшення затратності виробничої діяльності та значних девальваційних процесів через несприятливе зовнішньоекономічне середовище.

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

Перш за все, це:

промислове виробництво – у січні-лютому 2015 року спостерігалося падіння виробництва – на 21,7% (у січні-лютому 2014 року зменшення на 3,6%). На погіршення ситуації у промисловому виробництві впливали такі фактори, як інтенсифікація військового конфлікту у східних регіонах країни, логістичні проблеми в умовах зовнішньоторговельних обмежень з боку Російської Федерації та низького зовнішнього і внутрішнього попиту.Довідково. За підсумком січня-лютого 2015 р. обсяги виробництва у добувній промисловості і розробленні кар’єрів скоротилися на 26,5%, переробній промисловості скоротилися на 20,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 17,1%.

Переробні галузі АПК - це комплекс підприємств, що переробляють сільськогосподарську сировину, з якої отримують продукти харчування і сировину для харчової промисловості. Вони забезпечують населення продуктами харчування та створюють певні ресурси для зовнішнього обміну.

Будівництво – як індикатор інвестиційної активності в економіці, у січні-лютому 2015 року, на фоні низької інвестиційної активності, продемонструвало найбільш обвальне падіння серед основних ВЕД – на 32% (проти зростання на 1,4% у січні-лютому 2014 р)6.Довідково. За уточненими даними у 2014 році обсяги будівельної продукції скоротилися на 20,4% (у т. ч. у житлових будівлях спостерігалося зростання на 3,5%). За підсумком 2014 року обсяг освоєних капітальних інвестицій скоротився на 24,1% (падіння на 7,9% у 2013 році).

Чинником, що тимчасово виступав стабілізатором ситуації у житловому будівництві7 (зростання на 9% у січні-лютому 2015 року проти січня-лютого 2014 року), був попит, сформований прагненням населення зберегти заощадження та певним чином компенсувати можливі втрати від їх знецінення через девальваційні процеси. Проте, враховуючи значне скорочення реальних доходів та виникнення кризових ситуацій у банківській сфері, даний позитивний вплив у найближчу перспективу буде нівельований.

Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.

Торгівля – значне падіння купівельної спроможності населення через скорочення реальної заробітної плати в умовах девальвації офіційного курсу гривні на тлі прискорення цінової динаміки на споживчому ринку відобразилося на суттєвому прискоренні скорочення обсягу обороту роздрібної торгівлі8 до 21,2% (зменшення на 8,6% за 2014 рік). Поряд з цим, оборот оптової торгівлі скоротився на 17,3% (на 15% відповідно) за рахунок зменшення обсягу зовнішньої торгівлі товарами та звуження попиту та пропозиції товарів з боку виробничого сектору.

Гу́ртова торгі́вля (також о́птова торгі́вля) - діяльність із придбання і відповідного перетворення товарів для наступної їхньої реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності, але не стандартному кінцевому споживачу.

Ро́здрібна торгі́вля або рите́йл (від англ. retail - «роздрібний, в роздріб») - тип торгівлі товарами, а також виконання певних послуг, направлених на покупця, яким є кінцевий споживач, фізична чи юридична особа.

Міжнаро́дна торгі́вля - торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародного поділу праці.

Сільське господарство – впродовж минулого року залишалося єдиним ВЕД, що мало позитивні результати діяльності, у січні-лютому 2015 року продемонструвало падіння виробництва на 3,6%9. Основними факторами, які вплинули на формування негативних показників були: закриття ряду сільськогосподарських підприємств у Донецькій та Луганській областях10, збільшення затратності виробництва продукції, скорочення поголів’я худоби та птиці та звуження споживчої активності населення.

Транспорт – у січні-лютому 2015 року всі сегменти транспорту продовжували демонструвати суттєве погіршення результатів своєї діяльності, особливо вантажний сегмент через низьку виробничу активність внаслідок звуження зовнішнього та внутрішнього попиту та військовий конфлікт.

Довідково. У січні-лютому 2015 року перевезення вантажів скоротилося на 23,4% (проти зростання на 0,4% у 2014 році), вантажооборот – на 22,3% (проти скорочення на 0,4% відповідно), перевезення пасажирів – на 11% (проти 6,3% відповідно), пасажирооборот – на 13,8% (проти 1,5% відповідно).

Переве́зення - переміщення вантажів, товарів або пасажирів. Розрізняють сухопутні (залізничні й автомобільні), водні (річкові й морські), повітряні перевезення, також транспортування рідини та газу виконуються трубопровідним транспортом.

Загалом чинники, що гальмували відновлення економічної динаміки у 2014 році були сформовані також у зовнішньоекономічному середовищі. А зважаючи на значну експортоорієнтованість національної економіки будь-які кон’юнктурні коливання на зовнішніх ринках позначилися на її становищі.

Націона́льна еконо́міка - це структурно і організаційно єдина система взаємозв'язаних галузей і сфер діяльності людей, якій властива відповідна пропорційність, взаємозумовленість розміщення на території, обмеженій державними кордонами.

Низька економічна динаміка країн-основних торгівельних партнерів та посилення геополітичної напруги через загострення ситуації у східних регіонах України, стримувало розширення зовнішнього попиту на експортні групи українських товарів.

У свою чергу, невисокі темпи росту світової економіки, з одного боку, та надвиробництво в окремих регіонах світу з іншого, стримували попит на світових товарних ринках та формували несприятливу цінову кон’юнктуру на ключові позиції українського експорту (зокрема, сталь та добрива).

Світова́ еконо́міка - сукупність національних господарств, пов'язаних один з одним системою міжнародного поділу праці (МПП), економічними і політичними відносинами. Універсальний зв'язок між національними господарствами здійснюють міжнародні економічні відносини.Довідково. У січні-грудні 2014 р. проти січня-грудня 2013 р. середня ціна на чорний прокат за 8 регіонами світу знизилася на 2,8%, середньомісячні ціни на добрива (карбамід) – на 7%.

Так, у січні 2014 році (порівняно з січнем 2013 роком) експорт українських товарів до Російської Федерації скоротився на 33,7% (або на 5 млрд. дол. США), імпорт – на 45,1%.

При цьому, питома вага Російської Федерації у загальному експорті товарів скоротилася з 23,7% у 2013 році до 18,2% у 2014 році. Питома вага Російської Федерації у загальному обсязі імпорту товарів також зменшилась з 37,1% у 2013 році до 23,5% у 2014 році (з них поставки природного газу – становили 6,9% від загального імпорту).

Довідково. У 2014 році питома вага Російської Федерації у загальному експорті машинобудівної продукції займала 44,3% (у 2013 році – 51,7%), металургійної продукції – 15,1% (18,8%), агропромислового комплексу та харчової промисловості – 5,5% (11,3%).

Агропромисло́вий ко́мплекс - складова частина економіки, що поєднує в собі виробництво сільськогосподарської продукції, її сільськогосподарську переробку, матеріально-технічне обслуговування села.

Харчова промисловість - галузь переробної промисловості, сукупність виробництв харчових продуктів у готовому вигляді або у вигляді напівфабрикатів, а також тютюнових виробів, мила і миючих засобів, парфюмерно-косметичної продукції.

Поряд з цим, позитивний вплив від введення торгових преференцій з боку країн ЄС не компенсував втрат, які були отримані від запровадження протекціоністських заходів з боку РФ щодо вітчизняних товарів.Довідково. У 2014 році (порівняно з 2013 роком) експорт українських товарів до країн ЄС зріс на 2,6%, або на 0,4 млрд. дол. США. Питома вага країн ЄС у загальному експорті товарів збільшилася з 26,6% у 2013 році до 31,5% у 2014 році.

Крім того, в умовах ескалації геополітичного конфлікту у східних регіонах країни на тлі стриманої інвестиційної активності на міжнародних фінансових ринках та відтоку капіталу з країн з ринками, що розвиваються, у поточному році спостерігалося згортання інвестиційних процесів в Україні.

Таким чином, повільне відновлення світової економіки, значна волатильність міжнародних фінансових ринків та слабка цінова кон’юнктура на міжнародних товарних ринках на тлі загострення конфлікту з Російською Федерацією, у т.ч. геополітичних конфліктів у Східній Європі, й надалі стримуватимуть економічну динаміку України.
щодо реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

16 вересня 2014 року український Парламент паралельно із Європарламентом ратифікували Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію).

Я́дерна ене́ргія (атомна енергія) - внутрішня енергія атомних ядер, що виділяється при деяких ядерних перетвореннях.

Росі́йська Федера́ція або Росі́я (рос. Российская Федерация, рос. Россия МФА: [rɐˈsʲːijə]) - держава у північній Євразії, федеративна змішана республіка, столиця - Москва. З площею 17 098 246 км² Росія є найбільшою за територією країною у світі, що охоплює більше однієї восьмої площі суходолу Землі та дев'ятою за чисельністю населення із населенням 143 мільйони чоловік (2013).

Східна Європа - політичний та історико-географічний регіон Європи.

Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.

Триває процедура ратифікації Угоди про асоціацію державами-членами Європейського Союзу.

З метою імплементації Угоди про асоціацію та створення належних правових умов щодо забезпечення виконання зобов’язань України у короткостроковому періоді дії Угоди Кабінетом Міністрів України було затверджено План заходів з імплементації Угоди про асоціацію на 2014 – 2017 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р).

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

План заходів відповідає структурі Угоди про асоціацію та передбачає виконання 488 заходів впродовж періоду до кінця 2017 року, у тому числі завдання з імплементації актів законодавства ЄС. Мінекономрозвитку є відповідальним за виконання завдань (43 заходи) у частині імплементації положень РОЗДІЛУ IV. "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею", РОЗДІЛУ V. "Економічне та галузеве співробітництво" та РОЗДІЛУ VII. "Інституційні, загальні та прикінцеві положення Угоди про асоціацію". Щодо РОЗДІЛУ IV. вживаються заходи, що стосуються таких глав Угоди, як:

  • засоби захисту торгівлі (Глава 2),

  • технічні бар’єри у торгівлі (Глава 3),

  • заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля (Глава 6),

  • державні закупівлі (Глава 8),

  • інтелектуальна власність (Глава 9),

  • прозорість (Глава 12),

  • торгівля та сталий розвиток (Глава 13).

   Електро́нна коме́рція (від англ. e-commerce) - це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій.

   Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

   Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.Вживаються заходи, спрямовані на розроблення механізму застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав — членів ЄС та на розроблення механізму посилення співробітництва шляхом обміну інформацією і даними з метою покращення ринкового нагляду.

Визначено національний орган стандартизації, що не є органом державної влади - прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» (набрало чинності 03.01.

Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.

Автомобі́ль, авто́ (від грец. αὐτός - сам і лат. mobilis - той, що рухається) - самохідна колісна машина, яка приводиться в рух встановленим на ній двигуном і призначена для перевезення людей, вантажу, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт та перевезення спеціального устаткування безрейковими дорогами.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

2015), яким визначено, що державне підприємство «Український науково-дослідний


і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») виконує
функції національного органу стандартизації.

Розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України


"Про схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року", реалізація якої дозволить створити адаптовану до вимог ЄС і СОТ сучасну систему технічного регулювання. Відбувається впровадження європейських стандартів як національних стандартів, зокрема гармонізованих європейських стандартів (у 2014 році прийнято 573 національні нормативні документи, з яких 390 стандартів, гармонізованих з міжнародними
та європейськими стандартами)
.

Мінекономрозвитку у співпраці з експертами проекту технічної допомоги ЄС "Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС" ведеться робота щодо розроблення дорожньої карти з імплементації положень Директив ЄС у сфері державних закупівель.

Європе́йський коміте́т зі стандартиза́ції (фр. Comité Européen de Normalisation, CEN) - міжнародна неприбуткова організація, основною метою якої є сприяння розвитку торгівлі товарами та послугами через розробку та запровадження європейських стандартів (євронорм, EN).

Державні закупівлі, або Публічні закупівлі - закупівля замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти або від імені публічної установи.

Вживаються заходи, що стосуються глав РОЗДІЛУ V. Угоди:


  • макроекономічне співробітництво (Глава 2),

  • навколишнє середовище (Глава 6),

  • політика у сфері промисловості та підприємництва (Глава 10),

  • законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит (Глава 13),

  • захист прав споживачів (Глава 20),

  • участь в програмах і агентствах Європейського Союзу (Глава 28).

   Корпорати́вне управлі́ння (англ. corporate governance) - внутрішні системи, структури та процедури, що використовуються для управління та контролю корпорації

   Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.У напрямі макроекономічного співробітництва забезпечується обмін досвідом у сфері макроекономічного прогнозування та моделювання економічного
і соціального розвитку держави, у тому числі з питань імплементації методів
та інструментів прогнозування, оцінки впливу прийняття окремих рішень економічної політики та якості структурних зрушень.

Антициклічна політика - це політика спрямована на підтримку певних стабільних темпів економічного зростання, на недопущення падіння, виникнення криз.

Результатом такої співпраці із Стороною ЄС є підвищення якості макроекономічного та бюджетного прогнозування, впровадження нових ідей і методів у практику державного управління економічними процесами. З метою визначення механізму підтримки малого та середнього підприємництва, забезпечення розвитку його інфраструктури та доступу до кредитних ресурсів розроблено Концепцію Державної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2015-2020 роки.

В процесі діалогу із Стороною ЄС Українська сторона акцентує увагу


на розширенні співпраці щодо таких програм ЄС, як: Рамкова програма Союзу
з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”;

Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.

програма з підвищення конкурентоспроможності малих та середніх підприємств ­– COSME; програма культурно-гуманітарного спрямування “Креативна Європа”.

Упровадження положень acquis ЄС

Дотриманню закріплених за Україною зобов’язань з приведення у відповідність до acquis ЄС правової системи України має сприяти виконання схвалених Урядом планів заходів імплементації деяких актів законодавства ЄС (в окремих сферах).

Правова система України - це цілісна, структурно впорядкована за допомогою джерел права та інших юридичних засобів стійка взаємодія суб'єктів національного права, що забезпечує досягнення належного правопорядку як необхідної умови функціонування та розвитку українського суспільства.Зокрема, з метою виконання зобов’язань з імплементації положень актів законодавства ЄС за РОЗДІЛОМ IV. "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" та РОЗДІЛОМ V. "Економічне та галузеве співробітництво" розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 164-р схвалено плани імплементації деяких актів законодавства ЄС у таких сферах:
  1   2


Скачати 219.12 Kb.