Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМіністерство охорони здоров’я України

Міністерство охорони здоров’я України
Сторінка2/6
Дата конвертації12.04.2017
Розмір1.28 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема 2: ЕПІЛЕПСІЯ ТА НЕ-ЕПІЛЕПТИЧНІ ПАРОКСИЗМАЛЬНІ СТАНИ
I. Актуальність теми
Епілепсія (Е) є одним з найбільш поширених неврологічних захворювань: розповсюдженість її в популяції становить 0,8-1,2 %, від 1 до 5 % населення планети в якийсь період свого життя хворіли чи хворіють на епілепсію, від 7 до 11% всього населення хоча б раз в житті мали епілептичний напад, більше 6 млн. осіб в Європі страждають на епілепсію, у світі – до 70 млн.

Епілепсія становить не лише медичну, але й соціальну проблему, оскільки часто прогредієнтний перебіг захворювання веде до інвалідизації та ускладнення суспільно-виробничих та сімейних відносин.

Своєчасне обстеження хворого після виникнення першого епілептичного нападу та проведення диференційної діагностики з пароксизмальними станами неепілептичного генезу дозволить вчасно виявити етіологію захворювання та призначити адекватне лікування. В практиці лікаря будь-якого фаху може виникнути необхідність надання допомоги хворому на епілепсію, вміння диференціювати епілептичний напад з іншими пароксизмальними станами.
II. Навчальні цілі заняття
Студент повинен знати:

1. Сучасні напрямки дослідження етіології і патогенезу епілепсії.

2. Знати класифікацію епілептичних нападів (1981 р.) і епілепсії та епілептичних синдромів (ЕС) (1989 р.).

3. Засвоїти етіологію, патогенез, клінічні прояви, методи діагностики та диференційної діагностики Е та неепілептичних пароксизмальних станів (НПС), основні принципи лікування хворих, медико-соціальної експертизиСтудент повинен вміти:

1. Обстежувати хворих на Е.

2. Провести диференційну діагностику Е та НПС.

3. Призначити індивідуальне лікування хворому на Е.

4. Оволодіти навичками по інтерпретації додаткових методів обстеження (ЕЕГ, КТ, МРТ, Ехо-ЕГ).
III. Виховні цілі заняття
Сформувати сучасний підхід до оцінки прогнозу Е, відкинути застарілі погляди на перебіг захворювання, його однозначну ”невиліковність”, що значною мірою стигматизує хворих, погіршує якість їх життя.

Підкреслити важливість співпраці лікарів, педагогів, психологів, членів сімей хворих на Е, особливо дітей, для попередження формування егоцентричної поведінки, особистісних розладів.

Оволодіти навиками встановлення психологічного контакту з хворими і їх родичами, особливо перед проведенням стоматологічних процедур.

Сформувати відповідальність за необхідність проведення на робочому місці просвітницької роботи серед населення з метою інформування щодо природи Е, що зменшить упереджене ставлення до хворих з боку суспільства.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.IV. Структурно-логічна схема теми


Класифікація епілептичних нападів (1981)

1. Парціальні (фокальні, вогнищеві)

2. Генералізовані напади

1.1. Прості парціальні (із збереженням свідомості)

2.1. Абсанси (типові і атипові)

1.1.1. Моторні

2.2. Міоклонічні

1.1.2. Сомато-сенсорні або специфічні сенсорні

  1. Клонічні
1.1.3. Вегетативні

  1. Тонічні

1.1.4. З психічними проявами

  1. Тоніко-клонічні

1.2. Складні парціальні (з порушенням або втратою свідомості)

2.6. Атонічні

1.3. Прості або складні парціальні з вторинною генералізацією

2.7. Астатичні
Класифікація епілепсій і епілептичних синдромів (1989)

I. Е і ЕС, пов’язані з певною локалізацією епівогнища –парціальна (фокальна) Е (ФЕ)

ІІ. Генералі-зована Е та ЕС (ГЕ)

ІІІ. Е та ЕС, які не можна віднести до ФЕ та ГЕ

ІV. Спеціальні синдроми

Ідіопатична ФЕ (пов’язана з віком)

Ідіопатична ГЕ (пов’язана з віком)

Е і ЕС з генералізова-ними і фокальними нападами

Напади, пов’зані з певною ситуацією (фебрильні, рефлекторні, інтоксикаційні)

Симптоматична ФЕ

Симптоматична ГЕ

Е і ЕС без певних проявів, характерних для ФЕ та ГЕ

Поодинокі напади або епілептичний статус

Криптогенна ФЕ

Криптогенна ГЕ


Діагностика епілепсії

Лікування епілепсії

Електроенцефалографія (ЕЕГ)

Медикаментозне (протиепілептичні препарати [ПЕП])

Комп’ютерна томографія

Хірургічне

Магнітно-резонансна томографія

Стимуляція блукаючого нерва

ЕхоЕГ

Кетогенна дієта
Основні групи протиепілептичних препаратів

I. Гетероциклічні сполуки

- барбітурати (бензонал, фенобарбітал, гексамідин)

- гідантоїни (фенітоїн)

- сукцинаміди (етосуксимід, суксілеп)


II. Трициклічні сполуки

- іміностильбени (карбамазепін)

- бензодіазепіни (діазепам, клоназепам, феназепам)ІІІ. Похідні вальпроєвої кислоти

депакін, конвульсофін, вальпроком, енкорат

ІV. Сульфаніламіди

діакарб, зонісамід

V. Нові ПЕП

ламотриджин, топірамат, габапентин, леветирацетам, прегабалін, руфінамід, вігабатрин
Пароксизмальні неепілептичні стани

Мігрень

Синкопи (зомлівання): рефлекторні, ортостатичні, дисметаболічні, кардіогенні, неврогенні

Транзиторні ішемічні атаки


Гіпервентиляційний синдром

Парасомнії, нарколепсія

Панічні атаки


Гіпоглікемічні стани

Вестибулярні кризи

Приступи пароксизмальної тахікардії

Флюктуація свідомості

Екстрапірамідні розлади

Афективно-респіраторні пароксизми

Пароксизмальні міоплегії

Істеричні (конверсійні) приступи

Псевдоепілептичні напади

V. Матеріали методичного забезпечення практичного заняття


п/п

Тестові завдання

Еталон відповіді

1

Яка тривалість поодинокого неускладненого генералізованого тоніко-клонічного нападу?
А) 10 сек.

В) 2-4 хв.

С) 20 хв.
D) 1 год.

Е) 1 хв.


В

2

Якому захворюванню не притаманні епілептичні напади?
А) інсульт

В) енцефаліт


С) черепно-мозкова травма

D) сірінгомієлія

Е) пухлини головного мозку


D

3

Яке обстеження треба провести хворому в першу чергу після виникнення першого епінападу?
А) загальний аналіз крові

В) люмбальну пункцію

С) огляд очного дна

D) ЕЕГ


Е) РеоЕГ

D

4

Хворий віком 8 років “застигає” на декілька секунд, погляд фіксований в одну точку, на подразнення не реагує. Який тип нападу у хворого?
А) простий моторний

В) складний парціальний

С) абсанс

D) тонічний

Е) клонічний


С

5

У хворого раптово виникають неприємні відчуття запаху паленої гуми (нюхові галюцинації) тривалістю до 1 хв. Яка локалізація епілептогенного вогнища?
А) прецентральна закрутка

В) постцентральна закрутка

С) скронева частка

D) острівець

Е) потилична частка


C С

6

У хворого виникають клонічні судоми в правій кисті. Який це тип нападу?
А) генералізований клонічний

В) складний парціальний


С) абсанс
D) простий сенсорний
Е) простий моторний

Е

7

У хворої виникають жувальні, смоктальні, ковтальні рухи протягом 20 сек. На звернену мову не реагує. Який це тип нападу?
А) генералізований клонічний

В) складний парціальний (автоматизм)


С) абсанс
D) простий сенсорний
Е) простий моторний

В

8

Під час екстракції зуба у хворого віком 65 років виник перекос обличчя вправо, не зміг говорити протягом 20 хв., ослабла права рука. Судоми не спостерігались. Який ймовірний діагноз?
А) зомлівання

В) простий моторний напад


С) складний парціальний напад( автоматизм)
D) абсанс
Е) минуще порушення мозкового кровообігу

Е

9

У дівчини віком 15 років під час забору крові на загальний аналіз виникла втрата свідомості без судом. Об-но – бліда. Пульс частий, слабкого наповнення. АТ 60/40 мм рт. ст. Який найбільш імовірний діагноз?
A) рефлекторний синкоп

B) скороминуче порушення мозкового кровообігу

C) генералізований епілептичний напад

D) гіпоклікемічна кома

E) абсанс


А

10

Хвора К., 39 років, має часті напади, які починаються з неприємного відчуття в епігастрії, важкості в голові, потім порушується свідомість і хвора в такому стані кудись біжить, на когось нападає, знімає з себе одяг. Який це тип нападу?
А) абсанс

В) складний парціальний


С) генералізований атонічний
D) генералізований тонічний
Е) простий моторний

В

11

У чоловіка віком 31 рік вдень раптово виникають напади тривалістю 30 сек., що починаються з повороту очей і голови вліво, при цьому також спостерігається тонічна судома лівої руки з підніманням її догори і абдукцією. Свідомість не втрачає. Яка локалізація епілептогенного вогнища?
А) потилична частка

В) тім”яна частка


С) скронева частка

D) лобна частка


Е) острівець Рейля

D

12

Дівчина віком 15 років має наступні напади: стукає ритмічно правою рукою по ліжку, піднімає праву ногу, намагається встати, знову лягає, згинає обидві ноги, на запитання не відповідає. Напад триває 20-30 сек. Швидко приходить до свідомості і веде себе адекватно.

Який препарат призначити для лікування нападів?


А) фінлепсин

В) еуфіллін


С) галоперидол
D) кавінтон
Е) пірацетам

А

13

Жінка віком 28 років після сварки з чоловіком впала на підлогу, почались посмикування кінцівок, потім почала кричати, крутити головою в різні боки. На запитання не відповідала. Спробі втримати її чинила опір. Потім почала плакати. Через півгодини приступ закінчився.
Який імовірний діагноз?
А) абсанс

В) порушення мозкового кровообігу


С) істерія
D) генералізований тонічний напад
Е) простий моторний напад

С

14

Дівчинка віком 7 років страждає нападами короткочасного (5-6 сек.) виключення свідомості з посмикуваннями очних яблук вгору. Частота приступів – до 50 на день. Спадковість обтяжена (двоюрідна тітка страждає на Е). На ЕЕГ реєструються генералізовані розряди спайк-хвиль 3 Гц. Який це тип приступу?
А) псевдоепілептичний

В) порушення мозкового кровообігу

С) абсанс
D) простий моторний епілептичний
Е) мігрень


С

15

Хвора віком 20 років, учениця театрального коледжу, після одержання двійки на екзамені раптово впала на підлогу, очі провернуті вверх, тіло вигнуте дугою. При спробі відкрити очі, виміряти пульс і тиск чинить опір. Який імовірний діагноз?
А) епілептичний генералізований напад

В) істерія


С) ГПМК
D) менінгіт
Е) зомлівання

В

п/п

Ситуаційні задачі

Еталон відповіді

1

Після фізичного навантаження у хворого віком 72 років виникло запаморочення з наступною втратою свідомості на 15 сек. Після того, як хворий опритомнів, він скаржиться на запаморочення, утруднене дихання.

Об’єктивно: зіниці рівномірні, обличчя симетричне. Язик по середній лінії. Парезів немає. Сухожилкові рефлекси D=S. Патологічні рефлекси відсутні. 2 місяці тому переніс гострий інфаркт міокарду передньо-бокової стінки.

Неприто́мність або обморок або вазовагальне синкопе - це короткочасна втрата свідомості через гостру недостатність кровообігу в головному мозку. За різноманіття причин, механізм цього стану один - порушення регуляції судинного тонусу.
Інфаркт міокарда - крайній ступінь ішемічної хвороби серця, який характеризується розвитком ішемічного некрозу ділянки міокарда, що виник внаслідок абсолютної або відносної недостатності кровопостачання у цій ділянці.
Пульс 40 уд. за 1 хв. АТ 90/50 мм рт. ст. Який імовірний діагноз?


А) генералізований епілептичний напад

В) істерія

С) ішемічний інсульт

D) синдром Морганьї-Адамса-Стокса

Е) гіпоглікемічний стан


D

2

Хвора Н.
Синдро́м Морга́ньї-А́дамса-Сто́кса - раптова тимчасова втрата свідомості, що виникає через несподіване зменшення серцевого викиду. При цьому можуть відбуватися судоми. Причинами розвитку синдрому можуть бути: повна атріовентрикулярна блокада, асистолія, шлуночкова тахікардія, тахіформа фібриляції чи тріпотіння передсердь.
віком 52 роки поступила в клініку із скаргами на похитування при ходьбі, періодичне потемніння в очах, болі в шийному віддлі хребта, приступи різкої слабкості в м’язах кінцівок і тулуба без втрати свідомості, які виникали при різкому русі або нахилі голови (раптово хвора падала “як підкошена”). Сьогодні зранку виник такий стан після миття голови в перукарні. В неврологічному статусі: непостійний горизонтальний ністагм, легка асиметрія носо-губних складок. Язик по середній лінії. Рухи в кінцівках збережені. Сухожилкові і періостальні рефлекси рівномірні, патологічних рефлексів немає. Нестійка в позі Ромберга. Хода з похитуванням. Який імовірний діагноз?
А) скороминучі ПМК у вертебро-базилярному басейні

В) астатичні генералізовані епінапади


С) серцево-судинна недостатність
D) зомлівання
Е) істерія

A

3

Хвора віком 26 років скаржиться на приступи, які виникають 2-3 рази на місяць. Вони починаються з відчуття спалахів перед очима, після чого виникає пульсуючий біль в голові з нудотою, часом з блювотою. Свідомість не втрачає. Бабуся хворої мала подібні приступи. Об-но: АТ – 130/80 мм рт. ст. Пульс – 76 уд. в 1 хв. Неврологічний статус – без патології. ЕЕГ – без пароксизмальних розладів, МРТ – варіант норми. Який імовірний діагноз?
А) прості сенсорні епінанапди

В) дисциркуляторна енцефалопатія

С) істерія

D) синкопальні стани

Е) мігрень


Е4

Після стресу хворий віком 45 років, який страждає цукровим діабетом І типу, відчув загальну слабкість, різку пітливість, тремтіння рук, запаморочення з наступною втратою свідомості.
Цукро́вий діабе́т (грец. διαβήτης - надмірне сечовипускання, лат. diabetes mellītus) - група ендокринних захворювань, що розвиваються внаслідок абсолютної чи відносної недостатності гормону інсуліну, появи інсулінорезистентності, внаслідок чого виникає стійке підвищення рівня глюкози в крові - гіперглікемія.
Опритомнів через 3 хв., судоми не спостерігались. Об-но – блідий, пітливість. АТ – 80/60 мм рт. ст., пульс – 100 уд. на 1 хв. В неврологічному статусі – зниження сухожилкових рефлексів без порушення активних рухів. Черепно-мозкові нерви без патології. Глюкоза крові – 2.8 ммоль/л. Який імовірний діагноз?
А) епілепсія

В) істерія

С) кардіогенний синкоп

D) інсульт

Е) гіпоглікемічний стан


Е

5

Хвора віком 14 років після прийому ванни відчула шум у вухах, потемніння в очах, нудоту, не змогла самостійно вийти з ванни, впала і вдарилась об підлогу. Опритомніла через 3 хвилини. Об-но – бліда, пульс 98 уд в 1 хв. слабкого наповнення, АТ – 85/65 мм рт. ст. Менінгеальних знаків і вогнищевої неврологічної симптоматики немає. Який імовірний діагноз?
А) епілептичний генералізований напад

В) істерія


С) ГПМК
D) зомлівання

Е) менінгітD


VI. Орієнтовна карта для організації самостійного вивчення теми і оволодіння професійними вміннями і навиками


Основні завдання

Вказівки

Примітки

1.Оволодіти методикою обстеження хворого на епілепсію

Виконувати в наступній послідовності: скарги хворого, збір анамнезу, обстеження ЧМН, чутливості, рухової функції, мозочка, вищих кіркових функцій

Звернути увагу на обставини виникнення нападу, його тип, спадковість, наявність неврологічної симптоматики

2. Провести курацію хворого на епілепсію

В ході обстеження виявити: тип(и) і частоту епілептичних нападів, топічне розміщення епілептогенного вогнища, оцінити прогноз захворювання, описати ускладнення і коморбідну патологію, призначити лікування

Звернути увагу на призначення ПЕП залежно від типу, частоти та етіології нападів1   2   3   4   5   6 • II. Навчальні цілі заняття Студент повинен знати
 • III. Виховні цілі заняття
 • IV. Структурно-логічна схема теми
 • 2. Генералізовані напади
 • Класифікація епілепсій і епілептичних синдромів (1989)
 • Діагностика епілепсії Лікування епілепсії
 • Основні групи протиепілептичних препаратів
 • Пароксизмальні неепілептичні стани
 • V. Матеріали методичного забезпечення практичного заняття
 • VI. Орієнтовна карта для організації самостійного вивчення теми і оволодіння професійними вміннями і навиками
 • Основні завдання Вказівки Примітки