Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука с. О. Карпік Сучасні системи візуалізації даних Науковий керівник

Скачати 1.21 Mb.

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука с. О. Карпік Сучасні системи візуалізації даних Науковий керівник
Скачати 1.21 Mb.
Сторінка 1/8
Дата конвертації 13.03.2017
Розмір 1.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Карпік
Сучасні системи візуалізації даних


Науковий керівник:

Р.М.Літнарович, канд. техн. наук, доцент

Рівне-2012

УДК 004.422.8

Карпік С.О. Сучасні системи візуалізації даних. Науковий керівник Р.М.Літнарович.. МЕГУ, Рівне, 2012.-84 с.


Рецензенти: В.Г.Бурачек, доктор технічних наук, професор

Є.С.

Візуалізація - унаочнення, створення умов для візуального спостереження.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
Парняков, доктор технічних наук, професор

В.О.

Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.
Боровий , доктор технічних наук, професор

Відповідальний за випуск: Й.В. Джунь, доктор фізико-математичних наук, професор.

Досліджується і аналізується створення програмного забезпечення для візуалізації даних по землетрусах.

Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
Землетру́си (англ. earthquake, earth shock; нім. Erdbeben n, unterirdische Stöß m) - короткотривалі, раптові струси земної кори, викликані перемінним переміщенням мас гірських порід у надрах Землі, чому сприяє порушення розтяжності осередку гірських порід і виникнення сейсмічних хвиль.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Монографіямістить актуальний матеріал довідково-аналітичного характерупо наступних темах: створення програмного забезпечення, робота з графікою, створення графічного додатка, візуалізація даних, програмування, робота в середовищі розробки програмBorland C Builder 6.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Моногра́фія (англ. monograph, нім. Monographie f) - наукова праця у вигляді книги з поглибленим вивченням однієї або декількох (тісно пов'язаних між собою) тем.


Ключові слова: візуалізація даних, графічний додаток, програмне забезпечення, програмування.
Исследуется и анализируется создание программного обеспечения для визуализации данных по землетрясениям. Монография содержит актуальный материал справочно-аналитического характера по следующим темам: создание программного обеспечения, работа с графикой, создания графического приложения, визуализация данных, программирование, работа в среде разработки программ Borland C Builder 6.

Ключевые слова:визуализация данных, графическое приложение, программное обеспечение, программирование.
Investigates and analyzes the development of software for data visualization by earthquakes. The book contains material relevant reference and analytical nature in the following topics: software, work with graphics, create graphics applications, data visualization, programming, work in software development environment Borland C Builder 6.

Keywords:data visualization, graphic application, software, programming.
Сергій Олексійович Карпік,

магістрант інформаційних технологій
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА
С.О.
Акаде́мік або ді́йсний член акаде́мії (рос. академик, англ. academician, нім. Akademiker) - дійсний член академії як корпорації вчених, обраний її загальними зборами. Зазвичай, академіками без уточнення називають членів національної академії наук, академіками (з вказівкою академії) називають дійсних членів інших академій.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Скачати 1.21 Mb.

2021