Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету

Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Сторінка2/34
Дата конвертації10.03.2017
Розмір4.4 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

155

Кравченко Юлія. Вплив рухливих ігор на розвиток фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку...................................................................


157

Махарін Юлія. Розвиток спритності та швидкості учнів молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор як однієї з передумов фізичної підготовленості..............................................................................................158

Митяненко Олексій. Вплив занять спортивним орієнтуванням на розвиток витривалості хлопців середнього шкільного віку.........................


160

Морозов Антон. Показники сформованості професійних функціональних компетентностей учителя фізичної культури..................


162

Решетняк Віктор. Вплив антропогенних електромагнітних полів на здоров’я людини...........................................................................................


163

Решетняк Віктор. Вплив рухливих ігор на розвиток фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку...................................................................


165

Сахно Ольга. Фізіологія рухової активності...............................................

167

Семенченко Аліна. Роль спадковості, конституції, віку та статі у виникненні захворювань...............................................................................


168

Сільченко Ганна. Мотиваційний компонент підготовки майбутніх учителів фізичної культури з упровадженням здоров’яформуючих технологій......................................................................................................170

Траулина Наталья. Профилактика травматизма у бегунов на средние и длинные дистанции...................................................................................


172

Трюхан Ольга. Землетрус: дії населення й рятувальних формувань під час і після землетрусу; масштаби небезпеки............................................


173

Фоменко Юлія. Алергія як одна з найактуальніших проблем педіатрії...

175

Халак Катерина. Вегето-судинна дистонія та методи її лікування...........

177

Халак Катерина. Реакція системи кровообігу на фізичні навантаження в підлітків з вегетативною дисфункцією.......................................................


179

Хатько Сергій. Біохімічні проблеми захворювання на СНІД в Україні.....

180

Хатько Сергій. Фізіологічні механізми сну..................................................

182

Хоменко Юлія. Проблема збереження психічного здоров’я дітей та підлітків...........................................................................................................


184

Шитик Олександр. Методика розвитку силових здібностей у початківців в пауерліфтингу.........................................................................


185

Щербакова Альона. Рекреаційні можливості та екологічні проблеми міста – курорта Бердянськ............................................................................


186

Юрченко Інна. Здоровий спосіб життя – основа збереження здоров’я людини..........................................................................................................


187ЕКОНОМІКА ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ
Бубер Тетяна. Структура та основні етапи інноваційного процесу..........

189

Бубер Тетяна. Закономірності й принципи розміщення продуктивних сил...

191

Букін Пилип. Концепція та модель створення корпоративного інформаційного порталу...............................................................................


194

Булах Євген. Інструменти менеджменту якості в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.......................................


195

Бучакчийський Андрій. Інформаційна складова формування систем логістики підприємств торгівлі....................................................................


198

Воскобойников Денис. Аналіз ефективності соціальної політики в Україні............................................................................................................


200

Гавриленко Наталія. Державна інноваційна політика в Україні ..............

203

Гавриленко Наталія. Оцінка ефективності використання виробничого потенціалу промислових підприємств.........................................................


205

Галаш Анна. Проблеми та перспективи розвитку туристичної інфраструктури міста Бердянська................................................................


207

Гасанов Гамат. Географическая многоликость Республики Азербайджан.................................................................................................


210

Горнікова Анастасія. Математичне моделювання економічних криз......

212

Грінь Ганна. Модель оцінки конкурентоспроможності підприємства......

214

Грінь Ганна, Оленич Ян. Традиційні норми інституційного середовища земельно-майнового комплексу.................................................................


216

Давидов Роман. Методологія впровадження інформаційної автоматизованої системи управління сільськогосподарським підприємством...............................................................................................217

Денисенко Анжеліка. Дослідження сучасних моделей інвестиційного попиту.............................................................................................................


219

Дяченко Катерина. Лісові ресурси України...............................................

221

Дяченко Катерина. Стимулювання інноваційної активності персоналу

на підприємстві..............................................................................................
222

Єлагіна Любов. Трудова міграція населення України..............................

224

Желяков Руслан. ІТ аутсорсинг як інструмент зниження витрат підприємства.................................................................................................


225

Жук Марина. Сучасний стан фондового ринку України............................

227

Жук Марина. Зайнятість в Україні: проблеми та шляхи вирішення..........

229

Зозуля Альона. Міжнародна міграція робочої сили..................................

231

Зозуля Альона. Перспективи стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів України ....................................................


233

Іванова Ганна. Аналіз потенціалу курортно-оздоровчого комплексу міста Бердянська...........................................................................................


236

Калач Ганна. Харчова промисловість України...........................................

238

Кальма Інна. Модельний аналіз з виробничої діяльності санаторія та шляхи її вдосконалення ...............................................................................


239

Kapanadze Tamta. Economic Study – Educational Resources in Georgia...

241

Клименко Марія. Економічна безпека в умовах ринкових трансформацій..............................................................................................


242

Клименко Марія. Оцінка ефективності інноваційних проектів на підприєвстві...................................................................................................


244

Клімович Дар’я. Оцінка привабливості інвестування вітчизняного підприємства ................................................................................................


246

Кожевін Олександр. Розрахунок рекреаційної місткості пляжної зони Запорізької області......................................................................................


248

Кожевін Олександр. Організація системи захисту комерційної таємниці на підприємстві...............................................................................


250

Кононов Дмитрий. Литература особенности реорганизации хозяйственных обществ в формах слияния и присоединения..................


251

Копилов Максим. Формування комплексного підходу до розробки маркетингової стратегії туристичної агенції...............................................


253

Куліда Олександра. Вдосконалення форм матеріального заохочення працівників сфери послуг............................................................................


256

Маслінков Євгеній. Моделі стратегічного управління підприємством....

260

Медведева Анна. Анализ законодательного регулирования делопроизводства в Республике Беларусь................................................


261

Мельникова Ганна. Зовнішні економічні зв’язки України..........................

263

Мельникова Ганна. Державне регулювання інноваційної діяльності......

265

Мухін Іван. Роль Інтернет-технологій в просуванні продукції на міжнародний ринок.......................................................................................


268

Ноздріна Ганна. Фактори та оцінка інвестиційної привабливості санаторно-курортного закладу.....................................................................


270

Носач Юлія. Розвиток економічної теорії в сучасній Україні ....................

273

Носач Юлія. Проблема безробіття в Україні..............................................

275

Оленич Ян. Особливості економічного розвитку країн СНД в період переходу до інноваційної економіки.............................................................


277

Оленич Ян. Регіональні аспекти забезпечення енергетичної безпеки.....

279

Омельницький Андрій. Бізнес-аналіз технологій взаємодії з користувачами продукції фірми та методи їх автоматизації.....................


280

Підварко Олена. Управління лісовим комплексом на засадах збалансованого розвитку.............................................................................


282

Підварко Олена Роль інновацій у підвищенні конкурентоспроможності підприємства..........................................................................................................


284

Пінчук Олександра. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури Сходу України як складова структурної модернізації економіки промислових регіонів...................................................................................286

Пінчук Олександра. Інвестиційні ризики та причини їх виникнення.......

289

Пинчук Ксения. Правовое регулирование раздельного сбора твердых бытовых отходов...........................................................................................


291

Попова Ульяна. Теневая экономика России.............................................

293

Прокофьев Максим. О приостановлении оказания жилищно-коммунальных услуг в Республике Беларусь............................................


294

Савовська Анастасія. Пошук нової парадигми економічної теорії у ХХІ столітті............................................................................................................


296

Савовська Анастасія. Аналіз інфляційного процесу в Україні................

298

Савушкін Дмитро. Вибір інвестиційного проекту в процесі обґрунтування інвестиційних рішень...........................................................


299

Сіра Маргарита. Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів................

301

Сіра Наталія. Безробіття серед молоді України.........................................

303

Сопелкина Наталя. Оцінка управління валютними ризиками в банках...

305

Співак Ірина. Маркетингові дослідження рекреаційно-туристичної сфери Запорізької області............................................................................


306

Співак Ірина. Стимулювання трудової діяльності персоналу підприємства....

308

Спіріна Тетяна. Газова промисловість України.........................................

310

Спіріна Тетяна. Інноваційний потенціал підприємства.............................

313

Тимченко А. Оцінка регіональної конкурентоспроможності.....................

316

Tramakidze Nino. Changes in the social security system of pension provision by the age (Georgia: 2004-2011).....................................................


317

Узунова Юлія. Сутність маркетингу в управлінні якістю продукції на прикладі “Avon products incorporation”..........................................................


319

Хоменко Ганна. Сучасний стан готельного господарства в Україні.........

320

Худякова Дарья. Анализ основных задач экспертной комиссии по работе с конфиденциальными документами..............................................


322

Шкута Анастасия. Повышение качества сервисных услуг гостиничного предприятия.................................................................................................


324

Шунько Сергій. Методи автоматизації інформаційної системи управління малим промисловим підприємством на основі нейромережевих технологій.........................................................................326ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ. КРЕСЛЕННЯ
Блохіна Ольга. Викладання технічних дисциплін з використанням мультимедійних технологій..........................................................................


328

Боровой Сергій. Використання інформаційних технологій при вивченні технічних дисциплін......................................................................................


330

Вергун Надія. Мультимедійні технології на уроках технологій у школі..........

331

Вовк Наталія. Контроль навчальних досягнень учнів на уроках трудового навчання засобами інформаційних технологій..........................


333

Дериведмідь Яна. Формування в учнів інтересу до українських народних традицій на уроках трудового навчання.....................................


334

Добренко Олександр. Аналіз програм трудового навчання загальноосвітньої школи...............................................................................


336

Дружинин Константин. Применение вероятностных методов при оценке характеристик надежности сельскохозяйственных машин...........


338

Зікун Андрій. Використання графічного редактора Компас-3 D при виконанні проектів на уроках креслення......................................................


340

Иванов Алексей. Экологическое воспитание на уроках технологии.......

341

Іотова Анастасія. Організація бінарних уроків з трудового навчання засобами проектої технології.......................................................................


343

Матюхин Иван. Численные методы при оценке работоспособности деталей..........................................................................................................


344

Підопригора Ганна. Індивідуальний підхід до учнів у процесі проектування та виготовлення виробів з текстильних матеріалів.............


346

Псарев Сергей. Моделирование как способ формирования проектно-технологической компетенции.....................................................................


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34