Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету

Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Сторінка21/34
Дата конвертації10.03.2017
Розмір4.4 Mb.
ТипПротокол
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   34

Науковий керівник: Гудзь М.В.,

д.е.н., професорПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА БЕРДЯНСЬКА
Актуальність. Сфера туризму є однією із галузей економіки, яка постійно потребує реформації та розвитку всіх її елементів. У зв`язку з цим перед туристичними підприємствами постійно постають нові проблеми, наприклад, покращення рівня обслуговування, оновлення ринка збуту туристичних послуг, розширення асортименту та інші. Вказані чинники потребують швидкого реагування.

Одним із напрямів вирішення таких питань є розширення сфери діяльності й організації більш привабливої туристичної інфраструктури, а це неможливо без виявлення та реалізації її ресурсів, що потребують використання державних та приватних інвестицій.Досліджуваність проблеми. Питанням розвитку туризму та його інфраструктури присвячені дослідження багатьох вітчизняних і закордонних економістів, серед яких: К. Асплунд, Е. Джанджугазова, В. Гуляєв, Ф. Котлер, І. Рейн, Т. Ткаченко, Д. Хайдер, С. Яковлева та багатьох інших.

У проведених дослідженнях багато уваги приділяється галузевому і регіональному рівню розвитку туризму, розглянуто маркетинг місць і територій, функції, склад і структуру галузевих і територіальних інфраструктур, але комплексне питання розвитку туристичної інфраструктури на місцевому рівні з урахуванням регіональної специфіки, напрямів розвитку, ресурсного потенціалу, існуючого попиту і пропозиції для такого туристичного міста як Бердянськ досі не вивчені детально, що і підкреслює актуальність дослідження.Метою тез є дослідження особливостей розвитку туристичної інфраструктури м. Бердянська. Визначення основних перешкод та перспектив для її розвитку.

Методи дослідження: теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення, індукція, дедукція).

Основна частина. Головним, в ефективному використанні рекреаційних ресурсів й забезпеченні високих результатів розвитку туризму, є наявність та стан туристичної інфраструктури. Інфраструктура туризму – ієрархічно організована сукупність взаємозалежних структур і ресурсний потенціал, що у комплексі створюють умови для туризму й обслуговують туристичну діяльність.

Інфраструктура туризму являє собою трирівневу систему.

Перший рівень інфраструктури туризму представлений виробничою інфраструктурою – комплексом діючих споруд, будівель, транспортних мереж, систем, котрі безпосередньо не відносяться до виробництва турпродукту, але необхідних для надання туристичних послуг, – транспорт, зв'язок, енергетика, комунальне господарство, фінанси, страхування, безпека. Другий і третій рівні туристської інфраструктури формують підприємства та організації, які безпосередньо беруть участь в туристичній діяльності та формуванні турпродукту. Це підприємства з прокату автомобілів, таксопарки; кафе та ресторани; спортклуби, музеї, театри і кінотеатри, виставкові зали, цирки, зоопарки, казино і т.д. [1]

Оцінюючи сучасний стан туристичної інфраструктури Бердянська, необхідно відзначити основні тенденції її розвитку. Туризму приділяється велика увага. У 2005 місто дістало статус курорту державного значення. На місцевому рівні приймаються програми розвитку туризму.

Курортно-рекреаційний та туристичний комплекс міста Бердянська нараховує 118 закладів, у тому числі: 87 санаторно-курортних та оздоровчих закладів (6 санаторіїв, 66 баз відпочинку, пансіонатів та туристичних притулків, 15 дитячих та спортивно-оздоровчих закладів), 12 закладів готельного типу, 19 туристичних фірм [3]. За січень-червень 2012 року організовано оздоровились та пролікувались 25 113 осіб, у тому числі дитячі заклади оздоровлення та відпочинку відвідали 5 627 дітей. [2].

У курортно-рекреаційній і туристичній галузі в 2003 – 2007 роках установилася стійка тенденція до збільшення кількості відпочиваючих. Так, у 2003 році відпочило 437,0 тис. осіб, у 2004 році – 495,17 тис. осіб, в 2005 році їх кількість становила 547,0 тис. осіб, у 2006 році близько 600,0 тис. осіб, у 2007 р. місто-курорт Бердянськ відвідало понад 600,0 тис. відпочиваючих. [3].

Але, розвиток інфраструктури курорту потребує розв’язання соціально-економічних, екологічних проблем та завдань. Так, необхідно розвивати та поліпшувати лікувальну базу санаторіїв, створювати нові об’єкти та проводити капітальний ремонт існуючих санаторно-курортних та оздоровчих закладів, розвивати рекреаційний комплекс: будівництво готельних комплексів, баз відпочинку тощо. Істотним фактором розвитку туризму є розвиток сфери послуг, покращення їх якості та створення зручного транспортного сполучення.

Аналіз стану туристичної інфраструктури міста, дозволив виявити певні проблеми в існуючому становищі окремих ії елементів.

Загальною проблемою розвитку туризму є недостатнє використання туристичного потенціалу та слабке позиціювання на міжнародному ринку. Пропозиції туристичних підприємств міста слабо представлені в мережі Інтернет.

Також, у місті працює недостатня кількість екскурсоводів та гідів. Рівень підготовки екскурсоводів, гідів, провідників та туристичних інструкторів, здебільшого, не відповідає потребам та запитам відвідувачів міста.

Що стосується готелів , то при загальній тенденції збільшення кількості туристів існуюче готельне господарство не задовольняє потреб туристів. Всього у місті існує 22 заклади готельного типу. Більшість діючих готелів потребують реконструкції і модернізації, розширення асортименту додаткових послуг, підвищення якості обслуговування.

Проблемою та перспективою одночасно постає питання наявності у місті недорогих закладів розміщення, необхідних для розвитку активного і молодіжного туризму. В місті та передмісті відсутня така категорія закладів проживання як кемпінги та майданчики для наметів. Створення таких закладів розміщення орієнтовані на задоволення потреб переважно таких категорій туристів, як: студенти, школярі та працююча молодь.

Одним із перспективних напрямів є лікувально-оздоровчий туризм з використанням місцевих рекреаційних та інших природних ресурсів, але він потребує значних капіталовкладень. Багато існуючих в місті закладів потребують реконструкції, модернізації і переобладнання.

Регіон має великий потенціал для розвитку так званого “зеленого” туризму: сприятливі екологічні та кліматичні умови, унікальний ландшафт, цікаві природні об’єкти і території, історико-архітектурні пам’ятки, зручні шляхи сполучення. Цей напрям є одним із найбільш перспективних з огляду на загальну тенденцію розвитку такого виду туризму в Україні.

Для вирішення цих питань розробляються інвестиційні проекти підприємств та установ м. Бердянська. Так, за 2011 рік реалізовано 18 інвестиційних проектів, які профінансовано з державного бюджету в сумі 40,0 млн. грн. По кожному інвестиційному проекту було розроблено покроковий план реалізації з вказівкою певних термінів виконання.[3]

Прискорити розвиток туризму в Бердянську дозволять: 1) розробка сітки цікавих туристичних маршрутів з урахуванням потреб та інтересів приїжджаючих гостей, потенціалу туристичних ресурсів з подальшим представленням комерційних пропозицій іноземним туристичним фірмам для їх використання; 2) забезпечення випуску високоякісної рекламно – інформаційної продукції на іноземних мовах, яка висвітлить туристичні можливості, історію, культуру міста для розповсюдження серед іноземних туристів.

Висновок. Якщо розглядати динаміку розвитку туризму в Бердянську, то її можна визначити як позитивну. Щорічно в місті відпочиває і оздоровляється порядку 600,0 тис. чоловік, які зміцнюють своє здоров'я, з яких близько 100 тис. чоловік відпочивають організовано. Разом з тим, за сприятливих умов у Бердянську може оздоровитися в 3-4 рази більше відпочиваючих.

З метою подальшого розвитку туристичної і курортної галузі міста розробляються програми і заходи щодо збереження курортно-рекреаційних територій. У розвиток інфраструктури курортної сфери вкладається щорічно близько 20,0 млн.грн. Впроваджуються нові методики лікування та діагностики, зміцнюється лікувально-діагностична база санаторно-курортних установ.

Майбутнє Бердянська обумовлено розвитком курортних територій. Місто має у своєму розпорядженні достатньо високий потенціал природних рекреаційних ресурсів і сприятливі кліматичні умови. Потенціал також закладений в розширенні оздоровчих закладів. Є вільні рекреаційні території, які можна використовувати для розміщення нових оздоровчих закладів.

Однак у прагненні активно розвивати туризм, місто стикається з деякими проблемами. Для Бердянську на сучасному етапі найбільш серйозними перешкодами у розвитку туризму є проблема підготовки кадрів, слаборозвинена транспортна мережа і слабке позиціонування на міжнародному ринку. Саме рішення даних проблем дозволить місту більш динамічно розвивати туризм і вийти на міжнародний ринок зі своїм унікальним продуктом.


ЛІТЕРАУРА

  1. Архипова В.Ф., Левіза А.С. Про інфраструктуру як визначальний фактор розвитку туризму в регіоні / / Вісник ВлГУ. – 2005. – № 7. – С. 21-23.

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   34