Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМіністерство палива та енергетики україни н а к а з

Міністерство палива та енергетики україни н а к а з
Сторінка1/8
Дата конвертації22.04.2017
Розмір2.32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

                             http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif                             

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З14.02.2007 N 71

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 березня 2007 р.
за N 197/13464
Про затвердження Правил технічної
експлуатації теплових установок і мереж

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства


палива та енергетики
N 2 (
z0088-10 ) від 12.01.2010
Наказом Міністерства енергетики
та вугільної промисловості
N 183 (
z0407-15 ) від 27.03.2015 }


Відповідно до вимог Законів України "Про електроенергетику"


( 575/97-ВР ), "Про теплопостачання" ( 2633-15 ), Положення про
Міністерство палива та енергетики України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року
N 1540 ( 1540-2006-п ), з метою дотримання єдиних положень і вимог
щодо організації експлуатації теплового устатковання та мереж,
виконання яких забезпечує надійну, безпечну та ефективну роботу
цього теплового устатковання та мереж, Н А К А З У Ю:

1.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Затвердити Правила технічної експлуатації теплових


установок і мереж (далі - Правила), що додаються.

2. Департаменту з питань електроенергетики (Меженний С.Я.) у


встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.

3. Установити, що Правила набирають чинність через 6 місяців


після їх державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.
Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

4. Головному державному інспектору України з енергетичного


нагляду Арбузову Є.Л. забезпечити:

- організацію видання Правил, доведення їх до споживачів та


здійснення позачергової перевірки знань цих Правил;

- систематичний контроль за дотриманням вимог Правил.

5. З набранням чинності цих Правил визнати такими, що не
застосовуються на території України, "Правила технической
эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей",
затверджені Головдерженергонаглядом Міністерства енергетики та
електрифікації СРСР 15 червня 1972 року.

Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

6. Госпрозрахунковому підрозділу "Науково-інженерний


енергосервісний центр" інституту "Укрсільенергопроект"
(Білоусов В.І.) після державної реєстрації внести Правила до
Державного реєстру та банку даних автоматизованого інформаційного
фонду нормативних документів з технічної експлуатації теплового
устатковання та мереж.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника


Міністра Шеберстова О.М.

Міністр Ю.Бойко

ПОГОДЖЕНО: 

 
Заступник Міністра охорони


навколишнього природного
середовища України  А.Гриценко

Голова Антимонопольного


комітету України  О.Костусєв

Заступник Міністра України з


питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи  В.О.
Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.
Романченко

Міністр будівництва, архітектури


та житлово-комунального
господарства  П.С.Качур

Голова Державного комітету


України з питань технічного
регулювання та споживчої політики  М.Негрич

Перший заступник


Міністра охорони здоров'я України  С.Бережнов

Голова Національної комісії


регулювання електроенергетики
України  С.Тітенко

Заступник Голови Державного


комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду  А.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Дєньгін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
14.02.2007 N 71

Зареєстровано в Міністерстві


юстиції України
5 березня 2007 р.
за N 197/13464
ПРАВИЛА
технічної експлуатації теплових
установок і мереж

{ У тексті Правил слово "підприємства" в усіх відмінках


замінено словами "суб'єкта господарювання" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства палива та
енергетики N 2 (
z0088-10 ) від 12.01.2010 }

{ У тексті Правил слова "Мінпаливенерго", "державними


стандартами", "державних стандартів", "державним
стандартам", "технічний огляд" та "пожежної безпеки"
замінено відповідно словами "Міненерговугілля України",
"національними стандартами", "національних стандартів",
"національним стандартам", "огляд" та "пожежної та
техногенної безпеки";
слова "ТО ЦОВМ", "територіальним органом Центрального
органу виконавчої влади у сфері метрології (ТО ЦОВМ)",
"територіального органу ЦОВМ" та "ТО органу ЦОВМ"
замінено словами "метрологічний центр ЦОВМ" згідно з
Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості
N 183 (
z0407-15 ) від 27.03.2015 }

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила технічної експлуатації теплових установок і
мереж (далі - Правила) розроблено відповідно до законів України,
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міжгалузевих
і галузевих нормативних документів з організаційних і технічних
питань функціонування теплових установок і теплових мереж.

1.2. Положення цих Правил поширюються на суб'єктів відносин у


сфері теплопостачання (в тому числі, які мають власні джерела
теплопостачання), що займаються виробництвом, передачею та
постачанням теплової енергії або є споживачами теплової енергії
незалежно від їхньої відомчої належності та форм власності, що є
складовою частиною системи заходів щодо організації виробництва,
перетворення, постачання та споживання теплової енергії.
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Теплова́ мере́жа - сукупність устаткування (помпи, трубопроводи, арматура, засоби вимірювальної техніки), за допомогою якого подається від джерела тепла нагрітий теплоносій (водяна пара або гаряча вода) до споживачів тепла і повертається після часткового використання тепла (охолодження) у вигляді конденсату пари та відпрацьованої гарячої води до джерела тепла.
Тепло́ або Теплова́ ене́ргія - енергія руху атомів, молекул або інших частинок, з яких складається тіло. Теплова енергія може виділятися завдяки хімічним реакціям (горіння), ядерним реакціям (ядерний розпад і синтез), механічним взаємодіям (тертя).

Ці Правила також призначено для організацій незалежно від


їхньої відомчої належності та форм власності, що здійснюють
проектування, підготовку кадрів для теплових господарств, монтаж,
налагодження, обслуговування і ремонт теплових установок і мереж,
а також для здійснення функцій державного енергетичного нагляду за
технічним станом і організацією експлуатації теплових установок і
мереж та режимами споживання теплової енергії.

1.3. Правила встановлюють основні організаційні і технічні


вимоги до безпечної, надійної та економічної експлуатації джерел
теплопостачання, теплофікаційних і тепловикористовувальних
установок, теплових мереж, систем опалення та вентиляції, гарячого
водопостачання, збирання і повернення конденсату, водопідготовки,
а також засобів вимірювальної техніки, окрім ТЕЦ, магістральних
теплових мереж та котелень, підключених до них, які належать до
сфери управління Міненерговугілля України та на які поширюється
дія нормативного документа ГКД 34.20.
За́сіб вимі́рювальної те́хніки (ЗВТ) - технічний засіб, який застосовується під час вимірювань фізичних величин і має нормовані метрологічні характеристики.
507 "Технічна експлуатація
електричних станцій і мереж. Правила".

1.4. Теплові установки та мережі, що споруджуються або


модернізуються, мають відповідати проекту, національним
стандартам, технічним умовам на устатковання та вимогам цих
Правил.

1.5. Вимоги нормативних документів з експлуатації теплових


установок та мереж не повинні суперечити цим Правилам.

2. Нормативні посилання

У цих Правилах є посилання на такі нормативно-правові акти та
нормативні документи: { Абзац другий розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної
промисловості N 183 ( z0407-15 ) від 27.03.

Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
2015 }

Закон України "Про теплопостачання" ( 2633-15 )

Закон України "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 )

Закон України "Про

  1   2   3   4   5   6   7   8  • Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж
  • Кабінету Міністрів України
  • ПРАВИЛА технічної експлуатації теплових установок і мереж