Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМирогощанський аграрний коледж

Скачати 114.1 Kb.

Мирогощанський аграрний коледж
Скачати 114.1 Kb.
Дата конвертації10.06.2017
Розмір114.1 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИРОГОЩАНСЬКИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _директора Мирогощанського___

(посада роботодавця і найменування підприємства)

аграрного коледжу Терновика В.Я._____

__________________________№_______

___________________________________

ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці № 66

для технологічного персоналу І групи з електробезпеки

Загальні положення

Під час роботи, навчання, перебування на території навчального закладу всі особи повинні бути уважні та обережні.

1.1. Дана інструкція поширюється на:

· персонал виробничих дільниць, зв'язаний з роботою, при виконанні якої може виникнути небезпека ураження електричним струмом;

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Електротра́вма - травма, що виникає при доторканні неізольованих електродротів, увімкнених у мережу, або при ураженні блискавкою, внаслідок чого в організмі людини відбуваються важкі місцеві та загальні зміни, які часто та швидко закінчуються смертю.

· технологічний персонал, який виконує роботу на електричних технологічних установках, а також на складному електричному обладнанні, під час роботи якого необхідно постійно проводити технологічне обслуговування і регулювання електроапаратури, електроприводів і елементів електропостачання.


  • студентів, які проходять навчання чи практику на території Мирогощанського аграрного коледжу.

Персонал підприємства повинен дотримуватися загальних вимог безпеки, інструкцій з охорони праці по професіях і видах робіт та даної інструкції.

1.2. До самостійної роботи з обслуговування технологічного електричного обладнання допускаються особи відповідно до вимог інструкцій з охорони праці для працівників конкретних професій.

1.3. Технологічний (не електротехнічний) персонал, який здійснює експлуатацію технологічного обладнання, повинен мати І кваліфікаційну групу з електробезпеки. Кваліфікація присвоюється до початку роботи після інструктажу по даній інструкції і перевірки знань безпечних методів роботи на обладнанні особою, відповідальною за електрогосподарство, або за її письмовою вказівкою іншою особою з кваліфікаційною групою з електробезпеки не нижче III. Результати перевірки оформляються в спеціальному журналі без видачі посвідчення.

Перевірка знань та підтвердження кваліфікаційної групи з елекробезпеки технологічного персоналу проводиться щорічно після проведення відповідного інструктажу.

Персонал підприємства повинен мати елементарне уявлення про небезпеку електричного струму і заходи безпеки під час виконання роботи за фахом (посадою) та при експлуатації (обслуговуванні) електричного обладнання загального використання, офісного обладнання, технологічного електрифікованого обладнання та бути ознайомлений з правилами надання першої долікарняної допомоги при ураженні електричним струмом.

Електричний струм Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.

1.4. Технологічний персонал, який експлуатує технологічні установки та електричне обладнання, повинен мати кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче II та у своїх правах і обов'язках він прирівнюється до електротехнічного персоналу.

Технологічний (не електротехнічний) персонал (працівники підприємства, які зазначені в даної інструкції) не має права виконувати роботи в електроустановках. Їх обов’язки з питань електробезпеки відображаються в посадових інструкціях та інструкціях з охорони праці відповідно до професії (посади) або виду робіт.

Кожен працівник повинен знати:

Електричне устаткування і мережі напругою понад 42В являють собою потенційну небезпеку.

Смертельно небезпечною вважається дія на організм людини струму змінної напруги (від електричних мереж загального користування 50 Гц) силою біля 100 мА або постійної напруги силою біля 5 А.

Змі́нний струм - електричний струм, сила якого періодично змінюється з часом.
Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.

Відчутною вважається дія на організм людини струму змінної напруги силою 0,6 – 1,5 мА або постійної напруги силою 6 - 8 мА.

Невіпускаючою (притягуючою) вважається дія на організм людини струму змінної напруги силою 15 – 20 мА або постійної напруги 70 - 75 мА.

Фібріляційною (тою, що викликає судороги або зупинку серця) вважається дія на організм людини струму змінної напруги силою 80 – 90 мА або постійної напруги 250 - 300 мА.

Смертельно небезпечним вважається дія на організм людини струму силою 0,1 А на протязі 3 сек.

На робочих місцях може бути встановлено різноманітне електроустаткування (освітлювальні прилади, штепсельні розетки, роз'єднувачі, вимикачі, комп’ютери, принтери, копіювальні апарати, електродвигуни, трансформатори, розподільчі пристрої, пускачі, кабельні електромережі тощо).

Копіюва́льний апара́т (копір; також ксерокопіювальний апарат (скор. ксерокс) - жаргонізм, копіювально-множний апарат, КМА) - пристрій, призначений для одержання копій документів, фотографій, малюнків і інших двомірних зображень на папері й інших матеріалах.
Зупинка серця - раптове і повне припинення ефективної діяльності серця з наявністю або відсутністю біоелектричної активності. Серце людини являє собою унікальний орган, що складається з величезного числа м'язових волокон, які працюють як єдиний механізм.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Працюючи на комп’ютері, обслуговуючи шафи, електричні машини, верстати і механізми з електроприводом, застосовуючи в роботі ручний електроінструмент, електронагрівальні пристрої, торкаючись електрообладнання під час підготовці до роботи робочого місця, прибирання, очищення, ремонту приміщення, виконуючи ремонтно-налагоджувальні роботи обладнання, що має електричні пристрої, необхідно пам’ятати, що всі ці дії вимагають знання основних заходів безпеки при роботі на електроустановках.

Кожен працівник повинен знати та мати практичні навички надання першої долікарняної допомоги потерпілим від електричного струму.

Електричний пристрій Електри́чний при́стрій - це пристрій, який працює за допомогою електроенергії, перетворюючи її в будь-яку іншу енергію (наприклад механічну). У сучасному суспільстві, більшість приладів є електричними, багато людей не можуть уявити своє життя без них.
Електр́ична маш́ина - електромеханічний пристрій для перетворення механічної енергії на електричну чи електричної на механічну, або електричної енергії одного роду чи з одними параметрами на електричну енергію іншого роду або з іншими параметрами.
Електроліз - розклад речовин (наприклад, води, розчинів кислот, лугів, розчинених або розплавлених солей тощо) постійним електричним струмом.

1.5. Обслуговування діючих електроустановок, проведення в них оперативних випробувань, чищення світильників та електричного обладнання дозволяються лише електротехнічному персоналу, який має кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче II.

1.6. Основні причини ураження людини електричним струмом:

· безпосереднє торкання до струмоведучих частин електроустановки, що знаходиться під напругою до 1000В;

· наближення до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою понад 1000В, на відстань пробою електричної дуги;

· торкання до металевих конструктивних частин устаткування, на яких випадково (аварійно) потрапила небезпечна напруга;

· ураження, викликане “кроковою напругою”, яка виникає в місцях розтікання струму в землі при обриві дротів повітряної ліній, пошкодженні ізоляції електричного кабелю, прокладеного в трубах (траншеях або лотках), замикання на землю дротів електричних ліній через наближення до них металевих частин конструкцій кранів, екскаваторів, інших великогабаритних механізмів на відстань, меншу ніж безпечна для даної ЛЕП (а також випадковою наведеною напругою безпосередньо на таких механізмах);

· ураження електрозварювальним струмом.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягнути спецодяг, взути спецвзуття та підготувати інші засоби індивідуального захисту згідно з інструкцією по професії.

Засоби індивідуального захисту Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) - засоби, використовувані працівником для відвертання або зменшення дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників, а також для захисту від забруднення. Застосовуються в тих випадках, коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією устаткування, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями і засобами колективного захисту.

Підготувати та перевірити справність основних і допоміжних засобів захисту в електроустановках, що використовуються на даному робочому місці.

2.2. Ознайомитися із записами в журналі передачі змін про технічний стан обладнання, випадки порушення техніки безпеки за попередню зміну.

Техні́чний стан об'є́кта - стан, який характеризується в певний момент часу, за певних умов зовнішнього середовища значеннями параметрів, установлених технічною документацією на об'єкт.

2.3. Перевірити зовнішнім оглядом стан обладнання, особливу увагу звернути на справність вимикачів, пускаючих і регулюючих пристроїв (пускачів, рубильників, трансформаторів, кнопкових пультів), сигналізації тощо.

2.4. Перевірити справність і надійність спрацьовування кнопки для зупинення роботи обладнання та інших блокувань, що забезпечують надійну зупинку обладнання та його безпечне відключення.

2.5. Перевірити справність електропроводок (відсутність пошкоджень ізоляції і металорукавів).

2.6. Оглянути заземлення обладнання, перевірити стан ланцюга між заземлювачем і елементами, що заземлюються, на відсутність обривів і нещільних контактів в провіднику, який з'єднує обладнання із заземлюючим пристроєм (системою заземлення).

2.7. Переконатися в справності ламп, що сигналізують про подачу напруги на ланцюги управління електрообладнанням, електронагрівачами, комп’ютерами, мікрохвильовими печами тощо.

2.8. Переконатися у відсутності дії струму при торканні до металевих частин обладнання при ввімкненому загальному вимикачі.

2.9. Про всі несправності технологічного обладнання та електрообладнання, виявлені перед початком роботи та під час роботи, повідомити безпосереднього керівника. Відключити електрообладнання від мережі загальним вимикачем. До усунення несправностей і без дозволу ремонтного персоналу (налагоджувальників, електриків) роботу не розпочинати.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Технологічний (не електротехнічний) персонал виконує роботу згідно з плановими завданнями, розпорядженнями, нарядами, технологічними інструкціями та інструкціями з охорони праці.

Персонал (працівники підприємства) зобов‘язані :

· Виконувати тільки ту роботу, яка доручена безпосереднім керівником, та проводити її справним інструментом, використовуючи його за призначенням, зазначеним в паспорті інструмента;

· Не виконувати розпоряджень, що суперечать правилам безпеки;

· Не виконувати роботи з ремонту та обслуговування електричного обладнання. Цю роботу повинен виконувати електротехнічний персонал у порядку поточної експлуатації та по розпорядженням;

· знати особливості обладнання, що знаходиться на обслуговуванні.

3.2. Технологічному персоналу дозволяється проводити вмикання і вимикання технологічного обладнання, електротехнічних установок, якщо це регламентовано технологічною інструкцією і входить в його прямі обов'язки.

3.3. Постійно контролювати стан електрообладнання, не допускати псування ізоляції, електропроводки і кабелів, металорукавів, не допускати попадання гасу, бензину, мастильних матеріалів, води в електрообладнання, електродвигуни, магнітні пускачі, рубильники, реостати, кнопки тощо.

3.4. Не відкривати розподільних шаф, щитів, пультів, рубильників, магнітних пускачів, електродвигунів, не торкатися неізольованих струмоведучих частин. Пам'ятати, що напруга - вище 42 В, а сила струму більша 0,1 А - для людини може оказатися смертельною.

Магні́тний пуска́ч або пуска́ч (рос. пускатель магнитный, англ. magnetic starter, solenoid starter) - електромеханічний комутаційний апарат, призначений для керування живленням електродвигунів: їх пуску, розгону, забезпечення неперервної роботи, відключення живлення та захисту електродвигунів від перевантажень.
Масти́льні матеріа́ли (рос. смазочные материалы; англ. lubricants, oils, нім. Schmiermittel n pl) - речовини, які мають мастильні властивості.
Си́ла електри́чного стру́му (сила струму або просто струм) - кількісна характеристика електричного струму в провіднику, скалярна величина I = Δ q Δ t }} , яка відповідає кількості заряду ( Δ q ), що проходить через перетин провідника за час Δ t , розділеному на цей проміжок часу.

3.5. З метою запобігання випадкам електричному травматизму категорично забороняється:

· Відкривати, включати, торкатися електроустановок, що не належать до сфери обслуговування;

· Підключати чи відключати самостійно від штепсельних роз'єднань переносні електричні пристрої (електрозварювальні апарати, ручний електроінструмент, пересувні компресори, насоси і т. ін.);

· Торкатися будь-яких обірваних або тих, що лежать на землі, дротів. Вони можуть бути під напругою;

· Виконувати прибирання електроустановок без спеціальної вказівки керівника та користуватися для цього вологими предметами;

· Сідати, притулятися, торкатися до корпусу або станини працюючих агрегатів і механізмів, електричних шаф та опор повітряних ліній електропередач;

· Переставляти на нове місце роботи пересувні машини, доки від них не відключена електрична напруга;

Лінія електропередачі (лінія електропересилання, лінія електропередавання, ЛЕП) - один з компонентів електричної мережі призначена для передачі електричної енергії.
Напруга (U) на ділянці електричного кола - це різниця потенціалів між двома точками електричного поля та чисельно дорівнює відношенню роботи, яку необхідно виконати для переміщення заряду з однієї точки поля в іншу точку, до величини цього заряду.

· Намагатися навіть при крайній необхідності замінити перегорілі лампи або запобіжники загальної освітлювальної мережі. Цю роботу повинен виконувати електрик;

· Проводити розкриття кабельних лотків, прокладення розподільчих информаційно-комунікаційних та електричних мереж тощо без одержання від керівника робіт або головного інженера інформації, чи не прокладені у місці проведення робіт кабельні або інші лінії електроживлення (електропередачі);

Головни́й інжене́р - це один з керівників компанії, що відповідає за технічну політику і напрями технічного розвитку підприємства в умовах ринкової економіки.

· Виконувати монтажні, вантажопідіймальні, складальні роботи під лініями електропередач без отримання спеціального дозволу (допуску) від керівника робіт;

· Розпочинати роботу біля (чи в середині) електроустановок до отримання кваліфікованого інструктажу від керівника роботами, а також показу ним та розуміння виконавцем безпечних прийомів праці.

3.6. В випадку найменшої підозри на виникнення аварійної ситуації, котра може привести до враження кого б то не було електричним струмом необхідно припинити роботи, обгородити небезпечне місце (у випадку неможливості - виставити охорону), повідомити керівника робіт та представника замовника (сторонньої організації).

Аварійна ситуація - стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та (чи) умов безпечної експлуатації, але не перейшов у аварію, і за якого всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та довкілля утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом.
Ні в якому разі не можна намагатися ліквідувати небезпеку самотужки.4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути електричний інструмент, технологічне електрифіковане обладнання та електричні технологічні установки, місцеве освітлення, місцеву вентиляцію.

Електричний інструмент, електроінструмент - інструмент з електричним джерелом енергії.
Переконатися, що на робочому місці відсутня можливість ураження електричним струмом будь якої людини.

4.2. Упорядкувати робоче місце, відходи виробництва винести у відведене місце.

Відхо́ди - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності та не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення (ст. 1 Закону про Відходи)

4.3. Зібрати інструмент та покласти його у відведене для постійного зберігання місце.

4.4. При передачі роботи (зміни) іншому працівнику (напарнику) повідомити про це безпосереднього керівника, а також доповісти йому про всі помічені несправності.

4.5. Зняти і сховати спецодяг, спецвзуття та інші ЗІЗ, основні і допоміжні захисні засоби у відведені місця.

4.5. Вимити обличчя і руки теплою водою з милом, при можливості прийняти душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. При виконанні робіт на електрообладнанні та електроустаткуванні можливими є такі аварійні ситуації:

· ураження працівника електричним струмом;

· ураження працівника, викликане “кроковою напругою”;

· травмування робітників при падінні;

· ураження робітників при падінні сторонніх предметів;

· інші аварійні ситуації, не пов'язані безпосередньо з роботою електрообладнанні та електроустаткуванні.

При нещасному випадку свідок (працівник), який його виявив, або сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхідної допомоги.

Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

Терміново організувати медичну допомогу потерпілому, у разі необхідності доставити його до лікувального закладу.

Меди́чна допомо́га, чи лікарська допомога - комплекс діагностичних і лікувальних заходів, спрямованих на встановлення діагнозу, усунення чи зменшення симптомів і проявів захворювання чи патологічного стану, з приводу якого звернувся пацієнт, на нормалізацію його життєдіяльності, покращення чи відновлення здоров'я.
Повідомити про те, що сталося, керівника підприємства або його заступника, а також представника трудового колективу підприємства.
Трудовий колектив - усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності підприємства (установи, організації) на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

Зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події ( якщо, це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків ), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

5.2. Кожний працівник, що першим виявив загрозу виникнення аварійної ситуації, повинен негайно припинити роботу та подати команду “ СТОП ! ”.

5.3. Команду “ СТОП ! ”, подану будь-яким працівником, повинні негайно виконати усі працівники, що її почули.

5.4. Працівник, який виявив порушення цей інструкції або помітив несправність електроустановки, засобу колективного або індивідуального захисту, зобов'язаний відключити обладнання (устаткування) від електричної мережі та повідомити про це свого безпосереднього керівника, а за його відсутності - керівника вищого рівня. Працювати на несправному обладнанні або несправним інструментом категорично заборонено.

5.5. При ураженні працівника електричним струмом звільнити потерпілого від дії електричного струму: відключити електромережу; відділити потерпілого від струмопровідних частин з застосуванням діелектричних захисних засобів або інших ізолюючих речей і предметів ( сухого одягу, сухої жердини, прогумованого матеріалу тощо); перерізати або перерубати провід будь-яким інструментом з ізолюючою рукояткою.

5.6. У всіх випадках до потерпілого викликати лікаря, а до його прибуття надати потерпілому першу допомогу.

5.7. При виникненні пожежі діяти згідно інструкції з пожежної безпеки.

Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.5.8. При загрозі виникнення або при виникненні інших аварійних ситуацій, не пов'язаних безпосередньо з проведенням робіт на електрообладнанні та електроустаткуванні, діяти відповідно до своїх обов'язків згідно з Планом ліквідації аварій.


Скачати 114.1 Kb.

  • ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці
  • 2. Вимоги безпеки перед початком роботи
  • 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи
  • 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
  • 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.