Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Мітоз. Лабораторна робота № Мітотичний поділ клітин

Скачати 427.97 Kb.

Мітоз. Лабораторна робота № Мітотичний поділ клітин




Скачати 427.97 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації07.06.2017
Розмір427.97 Kb.
1   2   3   4

Металургія світу


 1. Скільки видів металів використовує нині металургія

а) 80;

б) 90;


в) 100.

 1. Скільки відсотків припадає на частину чорних металів:

а) 90%;

б) 95%;


в) 80%.

 1. Країна-лідер за виробництвом чавуна:

а) США;

б) Росія;

в) Китай.


 1. Країна-лідер за виробництвом сталі:

а) Японія;

б) Китай;

в) США.


 1. Країна –лідер за виробництвом алюмінію:

а) Китай;

б) Росія;

в) США.


 1. Країна-лідер за виробництвом олова:

а) Китай;

б) Росія;

в) Перу.


 1. Країна-лідер за виробництвом золота:

а) ПАР;

б) Китай;

в) Аргентина.


 1. Країна-лідер за виробництвом срібла:

а) Перу;

б) Китай;

в) США.


 1. Найбільший світовий експортер сталі:

а) Німеччина;

б) Росія;

в) Китай.


 1. Країна-лідер за виробництвом цинку й свинцю:

а) Перу;

б) Росія;

в) Австралія.


 1. Головний споживач цинку:

а) США;

б) Японія;

в) Росія.


 1. Яку країну називають «сталевим карликом»

а) Ліхтенштейн;

б) Люксембург;

в) Монако.


Машинобудування


 1. Скільки млн. осіб працює у машинобудуванні:

а) 100 млн.;

б) 80 млн.;

в) 60 млн.


 1. Світовий лідер у машинобудуванні

а) США;

б) Японія;

в) Китай.


 1. Країна-лідер за виробництвом суперкомпьютерів:

а) Японія;

б) Китай;

в) США.


 1. Країна-лідер за виробництвом сільськогосподарських машин:

а) Китай;

б) Росія;

в) США.


 1. Країна-лідер за виробництвом телекомунікаційного обладнання

а) Фінляндія;

б) Японія;

в) Сінгапур.


 1. Найбільший виробник важкого машино будівництва:

а) США;

б) Росія;

в) Китай.


 1. Країна-лідер за виробництвом автомобілів:

а) США;

б) Німеччина;

в) Японія.


 1. Країна-лідер за виробництвом морських суден:

а) Велика Британія;

б) Південна Корея;

в) Китай.


 1. Країна-лідер за виробництвом літаків

а) Німеччина;

б) Франція;

в) США.


 1. Країна-лідер за виробництвом залізничного рухомого складу:

а) США;
Рухо́мий скла́д - транспортні одиниці автомобільного, залізничного, метротранспорту, трамвая, тролейбуси.

б) Чехія;

в) Росія.


 1. Країна-лідер за виробництвом верстатів-роботів:

а) Канада;

б) США;


в) Японія.

 1. Де виробляють найбільше в світі фотоапараті:

а) Гонконг;

б) Сянган;

в) Китай.


Хімічна промисловість


 1. До якої групи хімічного виробництва відносять виробництво солей:

а) гірнича хімія;

б) основна хімія;

в) хіміко-фармацевтична хімія.


 1. До якої групи хімічного виробництва відносять виробництво синтетичного каучука:

а) гірнича хімія;

б) основна хімія;

в) промисловість полімерних матеріалів.


 1. Коли було збудовано перші заводи з виробництва сірчаної кислоти:

а) XVII ст.
Поліме́ри (грец. πολύ- - багато (poli); μέρος - частина (meres) - «складається з багатьох частин») - природні та штучні високомолекулярні сполуки, молекули яких складаються з великої кількості повторюваних однакових або різних за будовою атомних угруповань, з'єднаних між собою хімічними або координаційними зв'язками в довгі лінійні або розгалужені ланцюги.
Сульфа́тна кислота́ (сірчана кислота, IUPAC - дигідрогенсульфат, застаріла назва - купоросне масло) - сполука сірки з формулою H2SO4. Безбарвна масляниста, дуже в'язка і гігроскопічна рідина. Сірчана кислота - одна з найсильніших неорганічних кислот і є дуже їдкою та небезпечною.
;

б) XVII ст.;

в) XIX ст.


 1. Яка країна є основним виробником та експортером хімічних продуктів:

а) США;

б) ФРН;


в) Китай.

 1. Країна – основний виробник фарб і лаків:

а) США;

б) ФРН;


в) Китай.

 1. Країна – основний виробник синтетичних мийних засобів:

а) ФРН;

б) Франція;

в) Велика Британія.


 1. Країна – основний виробник пластмас:

а) Нідерланди;

б) ФРН;


в) США.

 1. Провідний виробник мінеральних добрив:

а) Китай;
Мийний засіб (також, миючий засіб) - поверхнево-активна речовина або суміш поверхнево-активних речовин з «очисними властивостями в розведених розчинах». У більшості контекстів побутовий термін «миючий засіб» сам по собі відноситься або конкретно до прального порошку або до засобу для миття посуду чи ін.
Добрива - органічні й неорганічні речовини, які застосовують для поліпшення умов живлення культурних рослин з метою підвищення врожаю й поліпшення його якості.

б) США;


в) Індія.

 1. Що є основною сировиною для виробництва азотних добрив:

а) нафта;
Азо́тні до́брива - азотовмісні речовини, які вносять у ґрунт з метою підвищення врожайності с.-г. культур. Важливим джерелом азотних речовин для рослин є гній, сеча тварин, торф, пташиний послід, зелене добриво, компости, відходи сільського господарства і м'ясо-рибної промисловості та інше (див. Органічні добрива)

б) газ;


в) вугілля.

 1. Головний продуцент азотних добрив:

а) США;

б) Канада;

в) Росія.


 1. Що називають «хлібом хімічної промисловості»

а) азотну кислоту;
Азотна кислота, нітратна кислота (HNO3) - сильна одноосновна кислота. Висококорозійна кислота, реагує з більшістю металів, сильний окисник. Має тенденцію набувати жовтого відтінку через накопичення оксидів азоту, при довгому зберіганні.

б) сірчану кислоту;

в) соду.


 1. Найбільший виробник синтетичного каучуку

а) Китай;

б) Японія;

в) США.

Фізкультура

Волейбол

Волейбол - це командна гра, що належить до числа ігор на відбивання м'яча. У волейбол грають на свіжому повітрі й у закритих приміщеннях. Гра починається з того, що з місця подачі м'яч вводиться в гру ударом, що посилає його через сітку. У ході гри він перекидається через сітку таким чином, щоб при дотриманні правил його не могла б відбити через сітку команда супротивника.

Гра у волейбол жадає від гравців таких якостей, як гарна реакція, сила удару, а також спритність, координація і швидкість рухів.

Волейбол зміцнює здоров'я, правильний різнобічний фізичний розвиток, загартовування організму. У гармонійному розвитку учнів визначене значення має постава. З поставою зв'язані: правильне положення і нормальна діяльність усіх внутрішніх органів. Велике значення має у волейболі прищеплювання особистої і суспільної гігієни. Волейбол виховує звичку до систематичних занять фізичною культурою і спортом.

Орган (від др.-грец. ὄργανον - знаряддя, інструмент) - частина тіла певної форми, що складається з однакових груп тканин і виконує певні функції.
Фізи́чний ро́звиток - це процес становлення і змін біологічних форм і функцій організму людини. Він залежить від природних життєвих сил організму та його будови. Фізичний розвиток оцінюється рівнем розвитку фізичних якостей, антропометричними і динамометричними показниками, показниками формування постави.
Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.

Оскільки гра у волейбол спочатку не жадає від гравців наявності великої фізичної сили, вона є ідеальним засобом активного відпочинку.

Активний відпочинок (англ. Active leisure) - спосіб проведення вільного часу, різновид хобі, в процесі якого відпочиваючий займається активними видами діяльності, що потребують активної фізичної роботи організму, роботи м'язів, всього тіла.

Подальшими перевагами волейболу можна вважати простоту матеріального забезпечення, невеликі розміри ігрової поверхні, гнучкість правил гри. Однак варто взяти до уваги відносні труднощі освоєння технічних навичок.
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК

Волейбол виник у 1895 р. У США. Встановлені в 1896 р. перші правила гри істотно відрізнялися від сучасних. Допускалися, приміром , багаторазове, наступне друг за другом торкання м'яча одним спортсменом (ведення м'яча), у ході гри використовувалися стіни залу (гра зі стіною), а також брало участь більше число гравців. Сітка встановлювалася усього лише на висоті 6футів (1,83 м). Існуючі правила в даний час були в основному сформульовані приблизно до 1920 р. До цього часу гра поширився по всьому американському континентові, в Азії й у Європі. Широке поширення волейбол одержав у Радянському Союзі ще до початку другої світової війни. У цей період часу він був відомий за назвою "флюгбалль" - "літаючий м'яч", однак він навряд чи одержав поширення як спортивна гра. Міжнародна федерація волейболу (ФІВБ) була створена в1947 р.

Дру́га світова́ війна́ - наймасштабніша світова війна в історії людства. Почалася 1 вересня 1939 і тривала 2 194 дні до 2 вересня 1945, коли на борту лінкора «Міссурі» підписано капітуляцію Японської імперії перед союзними державами.
Сою́з Радя́нських Соціалісти́чних Респу́блік (скорочено - СРСР або Радянський Союз) - формально союз соціалістичних держав, утворених на уламках Російської імперії після революції 1917 року, наддержавне утворення, яке існувало в 1922–1991 роках у Центральній та Північній Азії, Східній Європі.
Міжнародна федерація волейболу (ФІВБ) (фр. Fédération Internationale de Volleyball, FIVB) - міжнародний керівний орган з волейболу. Заснована у 1947 році за ініціативи Федерації волейболу Франції. Об'єднує 220 національних федерацій усіх п'яти континентів.
, у даний час вона поєднує більш 130 національних федерацій.

Вона відноситься до самих численних спортивних міжнародних союзів. З 1949р. ФІВБ здійснює контроль над проведенням чемпіонатів світу, чемпіонатів континентів і міжнародних кубкових змагань (змагань на Кубок світу з 1965р.). Європейська конфедерація волейболу відає з 1960 р. організацією змагань на Кубок Європи. З 1957 р. волейбол став олімпійським видом спорту.

Європейська конфедерація волейболу (фр. Confédération Européenne de Volleyball, скор. CEV, в українській транслітерації ЄКВ) - структура, що керує європейським волейболом, об'єднує 55 національних федерацій.
Олімпі́йські ви́ди спо́рту - види спорту, які входять до програми Олімпійських ігор.


Споруди та обладнання.

Ігрове поле.

Ігровий майданчик являє собою прямокутник розмірами 18 м Х 9 м, оточений вільною зоною, мінімальний розмір якої з усіх боків складає 3м. Ігрова поверхня повинна бути плоскою, горизонтальною і одноманітною. Вона не повинна становити травмування гравців. Ширина всіх ліній – 5 см. Лінії повинні бути світлими і відрізнятися за кольором від підлоги і будь-яких інших ліній. Дві бокові та дві лицьові лінії обмежують ігровий майданчик. Вони входять у розміри ігрового майданчика. Центральна розділяє ігровий майданчик на дві рівні майданчика розміром 9Х9 кожний. Ця лінія проведена під сіткою від однієї бокової лінії до іншої.

Бічна́ лі́нія (linea lateralis) - орган відчуття у круглоротих, риб, а також у личинок і деяких дорослих земноводних, який сприймає рухи і вібрації навколишнього середовища. Використовується для орієнтації у воді.
На кожному майданчику лінія атаки,задній край якої нанесений в 3-х метрах позаду вісі центральної лінії, позначає передню зону. Зона подачі – це ділянка шириною 9 м позаду кожної лицьової лінії Вона обмежена з боків короткими лініями довжиною 15 см кожна, нанесеними на відстані 20 см позаду лицьової лінії, як продовження бокових ліній. Стійки, що підтримують сітку, встановлюються на відстані 0,5 – 1 м за боковими лініями. Вони є заввишки 2,55м та переважно повинні регулюватися. Сітка встановлюється вертикально над центральною лінією,її верхній край встановлюється на висоті 2,43 м для чоловіків та 2,24 м для жінок. Сітка є шириною 1 м і довжиною від 9,5 м до 10 м (з боковими стрічками з кожної сторони від 25 до 50 см) та складається з чорних комірок у формі квадрата зі стороною 10 см. Вертикально до сітки прикріплені дві білі стрічки, які розташовані безпосередньо над кожною боковою лінією. Їх ширина 5 см і довжина 1 м, і вони вважаються частиною сітки. Антена прикріплюється із зовнішнього краю кожної бокової стрічки. Антени розташовані на протилежних сторонах сітки. Це гнучкий стержень довжиною 1,8 м та діаметром 10 мм,який здіймається над сіткою на 80 см. Антени вважаються частиною сітки і обмежують з боків площину переходу

М’яч має бути сферичним, з покриттям, зробленим з еластичної шкіри, та внутрішньою камерою, виготовленою з гуми. Його колір може бути однотонним світлим або комбінованим. Окружність м’яча – 65-67 см; вага – 260-280 г. Його внутрішній тиск повинен бути від 0,30 до 0, 325 кг/см2.

Екіпіровка гравців складається з футболки, шортів, шкарпеток (форма) і спортивного взуття. Колір та дизайн футболок, шортів і шкарпеток у команди повинні бути одноманітними (крім Ліберо). Футболки повинні бути пронумеровані від 1 до 18. Номер повинен бути розташований на футболці по центру на грудях і спині. Капітан команди повинен мати на своїй футболці смужку 8Х12 см, що підкреслює номер на грудях.

Правила гри

Гра ведеться на прямокутному майданчику розміром 18х9 метрів. Майданчик розділений посередині сіткою. Гра ведеться сферичним м'ячем колом 65—67 см вагою 260—280 г. Кожна з двох команд складається максимум з 12 гравців, а на полі одночасно знаходяться 6.



Мета гри — ударом добити м'яч до ігрової поверхні майданчика половини супротивника або примусити його помилитися.

Гра починається введенням м'яча в гру за допомогою подачі. Після введення м'яча в гру подачею і успішного розіграшу подача переходить до тієї команди, яка виграла очко. Майданчик по кількості гравців умовно розділений на 6 зон. Після кожного переходу права подачі від однієї команди до іншої в результаті розіграшу очка, гравці переміщаються в наступну зону за годинниковою стрілкою.

Годинник (арх.: дзиґа́р, дзиґарі́) - пристрій для вимірювання часу.



Подача

Виконує подачу гравець, який в результаті останнього переходу переміщається з другої в першу зону. Подача проводиться із зони подачі за задньою лінією ігрового майданчика. Завдання гравця, що подає, відправити м'яч на половину супротивника. До того як гравець не торкнеться м'яча при подачі, жодна частина його тіла не повинна торкнутися поверхні майданчика (особливо це стосується подачі в стрибку). У польоті м'яч може торкнутися сітки, але не повинен торкатися антен або їх уявного продовження вгору. Якщо м'яч торкнеться поверхні ігрового майданчика, команді, що подавала, зараховується очко. Якщо гравець, який подавав порушив правила або відправив м'яч до ауту, то очко зараховується команді, що приймала. Не дозволяється блокувати м'яч при подачі, перериваючи його траєкторію над сіткою. Якщо очко вигране командою, яка подавала м'яч, то подачу продовжує виконувати той же гравець.



Приймання

Зазвичай приймають м'яч гравці, які стоять на задній лінії, тобто в 5, 6, 1 зонах. Проте прийняти подачу може будь-який гравець. Гравцям команди, що приймає, дозволяється зробити три торкання і максимум після третього перевести м'яч на половину супротивника. Обробляти м'яч на прийомі можна в будь-якому місці майданчика і вільного простору, але тільки не на половині майданчика супротивника. При цьому якщо доводиться пасом переводити м'яч назад на свою ігрову половину друга передача з трьох не може проходити між антенами, а обов'язково повинна проходити поза ними. Під час прийому не допускається затримка м'яча при його обробці, хоча приймати м'яч можна будь-якою частиною тіла.



Атака

Зазвичай при успішному прийомі м'яч приймається гравцями задньої лінії (1-е торкання), доводиться до зв'язкового гравця (2-е торкання), який передає м'яч гравцеві атаки (3-е торкання). При ударі м'яч, повинен пройти над сіткою, але в просторі між двома антенами. При цьому м'яч може зачепити сітку, але не повинен зачіпати антени або їх уявного продовження вгору. Гравці передньої лінії можуть атакувати з будь-якої точки майданчика. Гравці задньої лінії перед атакою повинні відштовхуватися за спеціальною триметровою лінією. Заборонено атакувати (тобто завдавати удару по м'ячу вище за лінію верхнього краю сітки) тільки ліберо.



Регламент

Волейбольна партія не обмежена в часі і триває до 25 очок. При цьому якщо перевага над супротивником не досягла 2 очок, партія триватиме до тих пір, поки не буде досягнута потрібна перевага. Матч триває до того, як одна з команд виграє три партії. У п'ятій партії (тай-брейк) рахунок ведеться до 15 очок. У кожній партії тренер кожної з команд може попросити два тайм-аути по 30 секунд. Додатково у перших 4 партіях призначаються технічні тайм-аути після досягнення однієї з команд 8 і 16 очок (по 60 секунд). У кожній партії тренер має право провести не більше 6 замін польових гравців (окрім ліберо).



Перевір себе

Тестове завдання на 9 балів на відтворення послідовності подій

Встановіть правильну послідовність подій (додаток 4)

1895 г. – виникнення волейболу в США

1920 г. – сформовані правила

1947 г. – створено Міжнародну федерацію волейболу (ФІВБ)

1949 р. - ФІВБ здійснює контроль над проведенням змагань

1957 р. - волейбол став олімпійським видом спорту

1960 р. - проведення чемпіонату Європи

1965 р. - проведення кубка світу.
Варіант №1
1 бал 1. Волейбол – це

- командна гра?

- групова гра?

- індивідуальна гра?



1 бал. 2. В якому році виник волейбол?

  - 1895

  -1897

-1905

  - 1907

1 бал. 3.Що означає волейбол у перекладі на російську мову?

- Падаючий м'яч

- Літаючий м'яч

- Круглий м'яч

- М'яч, що скаче






1 бал. 4. Де грають у волейбол?

- на свіжому повітря?

-в спортивному залі?

- на заборі;



1 бал. 5.С чого починається гра?

- з подачі?

- з кидка?

- з ведення?


Варіант №2
1 бал.1. Які якості розвиває гра?

- гнучкість?

- сила удару?

- координація рухів?

- швидка реакція?

1 бал. 2. Переваги гри?

- невеликі розміри ігрового поля,

- гнучкість правил,

- матеріальне забезпечення;

- велике ігрове поле

1 бал. 3.Труднощі гри в волейбол?

- засвоєння технічних навичок;

- навчитися літати.

- бігати за м’ячем;



1бал. 4. Де виник волейбол?

- США;


- Україна;

- Росія.


1 бал. 5. Коли були сформульовані перші правила гри у волейбол?

- 1920 р.;

- 1875р.;

- 2001 р.



Варіант №3
1 бал.1. Скорочена назва міжнародної федерації з волейболу?

- ФІВБ;


- ФУМЛ;

- ФНРБ,


1 бал.2. Розміри ігрового поля?

-25х34;


- 9х18;

- 12х22.


0,5 бал. 3. Форма волейбольного ігрового поля?

- овальне;

- кругле;

- трикутне;

- прямокутне.

0,5 бал.4. На якій відстані від центральної лінії знаходиться лінія нападу?

- 5 м;


- 3 м;

- 6 м.


1бал. 5. Ширина маркірованих ліній?

- 1 см;


-5 см;

- 12 см.



1 бал. 6. Інтеграція на уроці між предметні зв’язки)

- спецтехнологія;

- історія, математика,

- географія;

- валеологія,

- біологія.


Варіант №4

1 бал. 1. Висота сітки у чоловіків?

- 3,25 м;

- 2,43 м;

- 1,98 м.



1 бал. 2. Висота сітки у жінок?

- 1,20 м;

- 2,02 м;

- 2,24 м.



0,5 бал.3. Ширина сітки?

- 1,42 м;

- 90 см;

- 1 м.


1 бал. 4. Довжина сітки?

- 10,52 м;

- 9,50 м;

- 11,33 м.



0,5. 5. Кількість гравців на ігровому полі?

- 3;


-5;

-6.


1 бал. 6. До скількох очок треба набрати в партії, щоб перемогти?

- 18


- 20

- 25


- 21
d:\base\разное\дла змагань на 2011-2012р\жесты судей в волейболе\13.gif
d:\base\разное\дла змагань на 2011-2012р\жесты судей в волейболе\14.gif

d:\base\разное\дла змагань на 2011-2012р\жесты судей в волейболе\15.gif


d:\base\разное\дла змагань на 2011-2012р\жесты судей в волейболе\16.gif

d:\base\разное\дла змагань на 2011-2012р\жесты судей в волейболе\17.gif

1   2   3   4


Скачати 427.97 Kb.

 • Радянському Союзі
 • Міжнародна федерація волейболу
 • Європейська конфедерація волейболу
 • Споруди та обладнання. Ігрове поле.
 • Перевір себе Тестове завдання на 9 балів на відтворення послідовності подій Встановіть правильну послідовність подій (додаток 4)
 • 1 бал. 2. В якому році виник волейбол
 • 1 бал . 3.Що означає волейбол у перекладі на російську мову
 • 1 бал. 4. Де грають у волейбол
 • Варіант №2 1 бал. 1. Які якості розвиває гра
 • . Труднощі гри в волейбол
 • волейбол
 • 0,5 бал. 3 . Форма волейбольного ігрового поля
 • Варіант №4 1 бал. 1. Висота сітки у чоловіків
 • 1 бал. 4 . Довжина сітки