Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМодуль Морфологія І фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет

Скачати 427.55 Kb.

Модуль Морфологія І фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет
Скачати 427.55 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації02.05.2017
Розмір427.55 Kb.
  1   2   3   4


Банки тестових завдань КРОК для студентів стоматологічного факультету

Модуль 1. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет.


Змістовий модуль 1. Введення в мікробіологію.

Змістовий модуль 2. Морфологія і структура прокаріотів та паразитичних одноклітинних еукаріотів.

 1. Поверхня клітин патогенних грамнегативних бактерій може бути вкрита ворсинками,

війками.
Грам-негати́вні бакте́рії - бактерії, що не зберігають барвник крістал-віолет під час процедури фарбування за Грамом. Грам-позитивні бактерії зберігають синій колір після промивки спиртом, тоді як грам-негативні втрачають його.
Яку функцію забезпечують ці утворення?

A *Адгезію бактерій до поверхні клітин господаря, кон’югацію

B Пригнічення активності комплемента

C Стійкість до опсонізації антитілами

D Обмін РНК між клітинами

E Транспорт поживних речовин в клітину

 1. При мікроскопії мазків, пофарбованих метиленовим синім, виявлені палички з

булавоподібними потовщеннями на кінцях, схожі з C.
Метиленовий синій Метиле́новий си́ній (метиле́нова синь, метиле́новий блаки́тний) С16Н18ClN3S·3H2O - органічний барвник, темно-зелені кристали з бронзовим блиском, легкорозчинний у спирті, гарячій воді, гірше - в холодній.
Поживна речовина - необхідна для життя і росту організму, хімічна речовина, яку організм отримує з навколишнього середовища. Тварини споживають поживні речовини з їжею, а рослини безпосередньо з ґрунту та повітря.
diphteriae. Який із наведених методів

фарбування слід застосувати додатково для уточнення припущення, яке виникло?A Нейсера.

B Козловського.

C Циля-Нільсена.

D Здродовського.

E Ожешка.

3. При забарвленні мазка з харкотиння з підозрою на крупозну пневмонію були використанні слідуючі барвники і реактиви: розчин генціанвіолету, розчин Люголя, 96 ° спирт, водний фуксин.

Ро́зчин Люго́ля (лат. Solutio Lugoli) - розчин йоду у водному розчині йодиду калію. Утворений комплекс K[I3] добре розчиняється в воді.
Який спосіб забарвлення використано в даному випадку?A *по Граму

B по Цилю-Нільсену

C по Романовскому

D по Нейсеру

E по Леффлеру 1. Патогенні бактерії в організмі хазяїна здатні фіксуватись на поверхні клітин. Які структури

бактеріальної стінки зумовлюють адгезивність збудника?

A * Мікроворсинки (пілі)

B Капсула

C Джгутики

D Мезосоми

E Гранули волютину

5 . При дослідженні харкотиння, взятого у хворого з підозрою на туберкульоз, виготовили препарати і забарвили по Цілю-Нільсену. Яка мікроскопічна картина при підтвердженні попереднього діагнозу?A *Тонкі бактерії червоного кольору.
Черво́ний - колір з мінімальною частотою, що сприймається людським оком. Діапазон червоних кольорів в спектрі з довжиною хвилі 630-760 нанометрів, межа сприйняття залежить від віку. Один з трьох «основних» кольорів в системі RGB, додатковий колір до нього - синьо-зелений.


B Мікроорганізми з ядром рубіново-червоного кольору і блакитною цитоплазмою

C Червоного кольору овоїдні бактерії зафарбовані біполярно

D Палочковидні мікроби в вигляді ланцюжків, фіолетового кольору

E Коковидні мікроорганізми червоного кольору

Змістовий модуль 3. Фізіологія мікроорганізмі.

Еволюція та класифікація мікроорганізмів.

 1. З досліджуваного матеріалу хворого виділили чисту культуру бактерій. На яких поживних

середовищах проводять ідентифікацію збудника за ферментативними властивостями?

A * Середовища Гісса

B Середовище Плоскірєва

C Середовище Ендо

D Середовище Лєвіна

E Середовище Вільсона-Блера

7.

У біології, чиста культура - популяція клітин, що походить від єдиної клітини. Чисті культури отримують працюючи в стерильних умовах, шляхом вирощування ізольованих колоній мікроорганізмів, зазвичай у чашці Петрі.
Середовище Ендо (Агар Ендо) - слабоселективне диференційно-діагностичне середовище для виділення ентеробактерій. Середовище Ендо відноситься до щільних середовищ для виділення чистих культур. Готове середовище прозоре і має блідо-рожевий колір.
Від хворого з підозрою на черевний тиф була виявлена ГР- рухлива паличка. З метою ідентифікації виділену культуру засіяли на напіврідке середовище Гісса. По якій ознаці буде враховуватись розкладання мікроорганізмами вуглеводів до кислоти?A *Зміна забарвлення індикатора

B Помутніння поживного середовища

C Утворення осаду

D Утворення пухирців газу

E Розрідження середовища

 1. В лабораторії, з метою прискореної стерилізації цукровмісних середовищ текучою парою,

її провели в один день: зранку, вдень та ввечері по 30 хвилин. Як правильно слід було

простерилізувати середовища?A *Середовища необхідно стерилізувати тричі з інтервалом 24 години

B Стерилізувати 15 хвилин

C Стерилізувати 45 хвилин

D Стерилізувати 1 годину

E Стерилізувати двічі на добу

Змістовий модуль 4. Генетика мікроорганізмів.

Незважаючи на високу вивченість збудника ВІЛ-інфекції, на сьогодні не існує препарату

для специфічної профілактики СНІДу. Однією із причин неможливості створення

ефективної вакцини є висока мінливість ВІЛ. З якими процесами пов’язана ця

мінливість?

A * Генетичні рекомбінації і спонтанні мутації

B Фенотипове змішування

C Генетична реактивація

D Летальні мутації

E Фенотипове маскування

Змістовий модуль 5. Мікробіологічні основи антимікробної хіміотерапії.


 1. Хворому поставлено діагноз газова гангрена.
  Газова гангрена (анаеробна гангрена або клостридіальний міонекроз) - ускладнення поранення, що виникає при інфікуванні анаеробними спороутворюючими мікроорганізмами (Клостридіями). Розвиток анаеробної гангрени в рані супроводжується важкою інтоксикацією, набряком і газоутворенням.
  Після ідентифікації збудника досліджуваний

матеріал необхідно знищити. Який метод слід використати?

A * Стерилізацію парою під тиском

B Тіндалізацію.

C Стерилізацію текучою парою

D Пастеризацію

E Кип’ятіння

10. У хворого діагностована пневмонія мікоплазменної етіології. Які антибіотики за

механізмом дії не слід використовувати для лікування?

A *Антибіотики, які пригнічують синтез компонентів клітинної стінки

B Антибіотики, які порушують проникність цитоплазматичної мембрани

C Антибіотики, які порушують синтез білка

D Антибіотики, які порушують синтез нуклеїнових кислот

E Антибіотики, які порушують процеси окислювального фосфорилювання


 1. У лікарні вирішено проводити контроль якості стерилізації інструменту в автоклаві за

допомогою біологічного методу.
Біоси́нтез (або просто синтез) білкі́в - процес, за допомогою якого клітини будують білки. Термін іноді використовується для посилання виключно на процес трансляції, але частіше означає багатокроковий процес, що включає біосинтез амінокислот, транскрипцію, процесинг (включаючи сплайсинг), трансляцію та посттрансляційну модифікацію білків.
Оки́снювальне фосфорилюва́ння - один з найважливіших компонентів клітинного дихання, що приводить до отримання енергії у вигляді АТФ. Субстратами окислювального фосфорилювання виступають продукти розщеплення органічних сполук - білки, жири та вуглеводи.
Нуклеїнові кислоти - складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди.
Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.
Які мікроорганізми найбільш доцільно використати як

тест -


A * Спорові

B Капсульні

C Кислотоупорні

D Патогенні

E Термофільні

Змістовий модуль 6. Інфекція

 1. В лабораторії вивчали вірулентність збудника дифтерії. При цьому проводили

внутрішньоочеревенне зараження лабораторних тварин. В ході експерименту

встановлена доза бактерій, яка викликає загибель 95 % тварин. Яку одиницю

вимірювання вірулентності визначали в лабораторії?

A *DLM.

B DCL.

C LD50.

D ІД.

E LD 5.

13. Поворотний тиф, викликаний B.caucasica зустрічається лише на конкретній території, де є перенощик кліщ роду Alectorobius. Як можна назвати таку інфекцію?A *Ендемичною

B Екзотичною

C Спорадичною

D Пандемічною

E Епідемічною

14. На 5-й день після екстракції зуба хворий був доставлений в клініку хірургічної стоматології де йому був вскритий гнійний абсцес.

Стоматологія Стоматолóгія (від грец. στοματος - «рот», и λογος - «слово»; англ. dentistry) - розділ медицини, що стосується зубів, ротової порожнини і суміжних структур. Включає діагностику та лікування їх захворювань і відновлення втрачених чи уражених тканин.

  1   2   3   4


Скачати 427.55 Kb.

 • Змістовий модуль 2. Морфологія і структура прокаріотів та паразитичних одноклітинних еукаріотів. Поверхня клітин патогенних грамнегативних бактерій