Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМожливість прибуткового вирощування на чорноземах «Житниця Європи» збирає лише невелику

Можливість прибуткового вирощування на чорноземах «Житниця Європи» збирає лише невелику
Дата конвертації07.04.2017
Розмір38.2 Kb.

Можливість прибуткового вирощування на чорноземах

«Житниця Європи» збирає лише невелику

частку потенційного врожаю», - говорить Марк Ракевич
Українські чорноземи надзвичайно родючі та глибокі, саме за це Україну охрестили «житницею Європи».

Країна має приблизно третину площі ріллі всього Європейського Союзу, приблизно 34 млн гектарів, 70 відсотків з яких чорноземи, що мають глибину до 6 метрів.

За останні два роки Україна зрівнялася або перевищила врожаї за часів Радянського Союзу, збираючи 40-50 млн тонн зернових та олійних культур за рік.

Олі́йні культу́ри - рослини, з насіння яких у процесі пресування одержують рослинні олії. В зонах з помірним кліматом ростуть ріпак, льон, соняшник, соя, маслини; у тропіках - арахіс, кокоси; одержують також пальмову олію.
Країна вважається одним з головних виробників та експортерів соняшника, олії, ячменю, пшениці та кукурудзи.

Але через десятиріччя інвестиції та інновації змогли б подвоїти врожаї зернових та олійних культур, повідомляє Пітер Томсон, заступник голови холдингової компанії «Українські Аграрні Інвестиції», основним акціонером якої є «Ренесанс груп» (Росія). Компанія обробляє 240,000 га на 62 земельних площах.

«Це справжній рай для фермерів: ідеальний клімат та надзвичайно родючі ґрунти», - говорить Томсон.

Близькість розташування України до експортних ринків у Північній Африці та Європі, добре розвинута залізнична мережа, а також морські порти - все це надає логістичні переваги.

Залізни́чна мере́жа - сукупність усіх залізниць, що експлуатуються - транспортна система для перевезення вантажів і пасажирів. Поняття залізниця є більш вузьким, обмежуючись описом транспортних засобів.
Хо́лдингова компа́нія (від англ. holding company) - юридична особа, що є власниками інших юридичних осіб або здійснює контроль над такими юридичними особами як пов'язана особа. Зазвичай це публічне акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств.
Порт (від лат. portus - сховище, притулок, гавань, гирло) - ділянка берега моря, річки або озера з прилеглою акваторією, захищена від негоди захисними гідротехнічними спорудами, на якій розміщується комплекс будівель та пристроїв для завантаження і розвантаження суден та їх обслуговування.
Африка А́фрика - другий за площею і населенням материк у світі, після Євразії. З площею понад 30 300 000 км², враховуючи прилеглі острови - він займає 5,9 % площі земної поверхні і 20,3 % площі суходолу. А його населення - понад 1,1 млрд (на 2017), становить понад 12 % населення світу.
Собівартість продукції та витрати на оплату праці нижчі у порівнянні з ЄС, оренда землі - в межах від 35 до 90 доларів США за гектар, частка Латинської Америки в середньому становить 250-400 доларів США, повідомляє український інвестиційний банк «Concordе Capital» (Київ).
Оре́нда землі́ - господарська операція, що передбачає надання орендодавцем землі у користування іншій юридичній або фізичній особі на визначений строк, за цільовим призначенням та за орендну плату. Порядок здійснення О. з.
Собівáртість продýкції - являє собою грошовий вираз витрат на виробництво та реалізацію продукції. Це комплексний економічний показник, який об'єднує в собі витрати уречевленої праці (обладнання), та витрати на спожиті засоби виробництва, й витрати живої праці та витрати на заробітну плату працівників підприємства.

Виробництво різко знизилось після розпаду СРСР. Відродження почалось з 1990 року, коли мультинаціональні компанії, такі, як «Cargill» (США), почали інвестувати значні кошти в розвиток торгівлі, виробництва та логістики. Але за останнє десятиріччя, місцеві сільськогосподарські підприємства, отримавши готівку від початкових відкритих передплат з Лондону, Франкфурту та Варшави та кредити від ЄБРД та МФО, відродили сільськогосподарське виробництво.

Інвестиційний банк (і-банк) (англ. investment bank (i-bank)) - спеціалізована кредитна установа, що залучає довготерміновий позиковий капітал і надає його в розпорядження позичальникам (підприємцям і державі) через випуск облігацій та інших видів боргових зобов'язань.
Ро́зпад СРСР - процеси системної дезінтеграції, що відбувалися в державі, суспільстві, народному господарстві, соціальній структурі, громадській і політичній сфері Радянського Союзу, що призвели до припинення існування СРСР 26 грудня 1991 року.
Сільське господарство Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь народного господарства, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах.

«Це єдина галузь економіки, яка показала позитивні досягнення під час та після всесвітньої фінансової кризи у 2008 році», - говорить Богдан Хом’як, директор зі стратегічного планування консалтингової компанії «UkrAgroConsult».

Оцінки різняться, але експерти з сільського господарства стверджують, що нові сільськогосподарські підприємства, господарства яких складають більше ніж 50,000 га - це лише 10-25 відсотків ріллі країни.

Вони використовують сучасну агротехніку та методи, такі, як сучасна генетика, захист рослин, а також обладнання для запровадження різноманітних бізнес-моделей: вирощування зернових та олійних культур, а також виробництва яєць, м’яса, вирощування свійської птиці.

Стратегічне планування Стратегі́чне планува́ння (англ. Strategic Planning) - це довгострокове планування на основі проміжних цілей. Стратегія визначається головною ціллю та проміжними цілями, які дозволяють досягнути головної цілі.
За́хист росли́н (або контроль шкідників) - це комплекс заходів, які спрямовані на зменшення втрат урожаю та запобігання погіршенню стану рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, продукції рослинного походження через шкідників, хвороби, бур'яни.

Б. Хом’як говорить: «Перевага в тому, що існує можливість до вдосконалення системи бізнес-моделей в сільськогосподарській галузі».

«Існують місцеві магнати, які володіють меншими землями в розмірі 10,000-15,000 га, що також покращує ефективність виробництва», - говорить Олексій Лисиця, президент «Українського клубу аграрного бізнесу».

Алекс Ліссітса (Олексій Лисиця) (23 квітня 1974, c. Тельне Корюківського району Чернігівської обл.) - український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки, президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».
Він додає: «Також існує приблизно 100 фермерів з США та Європи, які працюють на Україні та впроваджують й виробляють продукцію, використовуючи сучасні технології».

Але банк «Concordе Capital» зауважує, що галузь, в цілому, потерпає від некваліфікованих дій щодо землевпорядкування, зменшення застосування добрив, а також використання старого устаткування, 70-80 відсотків якого повністю зносилося та завдає шкоди врожаям.

Б. Хом’як додав, що через неможливість продати або купити земельні ділянки, а лише орендувати їх, ділянки не можна використовувати як товар або заставу, що впливає на домашнє господарство та невеликі ферми.

Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
Дома́шнє господа́рство або Ха́тнє господа́рство, домогоспода́рство (англ. Household) - суб'єкти економічної діяльності, пов'язані з веденням домашнього господарства, тобто переважно зі споживанням. Вони охоплюють економічні об'єкти і процеси, які відбуваються там, де постійно проживають людина, сім'я.

О. Лисиця говорить, що це обмежує можливість надання кредитів через недовіру банків фермерам. Він додає, що навчальні заклади не надають студентам належних знань та практичних навичок.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Б. Хом’як наводить ще одну перешкоду на шляху до ведення агробізнесу, а саме: непослідовна, суперечлива аграрна політика. «Урядова політика перешкоджає аграрному сектору своєю земельною політикою, втручанням в експортні ринки та корумпованістю».

«Проте, з того часу, як Україна стала повноцінним членом Всесвітньої торгової організації, у травні 2008 року, уряд менше втручається у сільськогосподарське виробництво порівняно з попередніми роками, інколи обмежуючи експорт», - говорить Олексій Дем’яненко, партнер відомої української адвокатської компанії “Asters”.

Сільськогоспо́дарське виробни́цтво - вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі.

Б. Хом’як стверджує, що сільськогосподарський сектор працює лише на 40 відсотків від своєї потужності, хоча додає: «Світовий капітал можливо пускати в обіг та інвестувати в Україну, зокрема приватні інвестиції».

Незважаючи на труднощі, такі компанії, як вітчизняне сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН», знайшли шляхи для здобуття вигоди від природної спадщини України.

Компанія «НІБУЛОН» - великий експортер зернових. Компанія побудувала мережу зерносховищ та логістичну систему, річкові елеваторні комплекси та перевантажувальні термінали, флот буксирів для перевезення зерна по р. Дніпро, український історичний торговельний шлях.

Торговий шлях - логістична мережа визначена як послідовність шляхів і зупинок використовуваних для комерційного транспортування вантажу. Дозволяє товарам досягти більш віддалених ринків. Один торговий шлях складається з великої відстані магістральних артерій, що можуть надалі бути пов'язані з меншою мережею комерційних і некомерційних транспортних маршрутів/трактів.
Олексій Вадатурський, генеральний директор компанії «НІБУЛОН», в інтерв’ю газеті «Financial Times» розповів, що незважаючи на відсутність підтримки з боку держави, йому все ж таки вдалося розширити діяльність компанії «використовуючи власний досвід, який зробив нас сильнішими».
Олексій Опанасович Вадатурський (нар. 8 вересня 1947, с. Бендзари, Балтський район, Одеська область, Українська РСР) - український агропідприємець. Герой України, генеральний директор сільськогосподарського підприємства «НІБУЛОН», віце-президент Української зернової асоціації (з лютого 2005).
Генеральний директор (ГД) - термін для деяких корпоративних службовців в бізнес операціях. Крім того може бути офіційною назвою деяких керівників підприємств, найчастіше в закладах громадського харчування.

О.Вадатурський говорить: «Українські лідери завжди мають рацію. Проте оточення, а також ті, хто займаються політикою, роблять все навпаки, вони є найбільшою загрозою для розвитку бізнесу».

Як каже один європейський фермер, який працює в Україні, розширення відбудеться - це лише питання часу.Йєнс Бруно, бізнес-контролер компанії «Grain Alliance», приватний виробник кукурудзи, соняшника та сої, що отримав інвестиції від США та Швеції, говорить, що ті, хто має довгострокову стратегію, обов’язково вийдуть переможцями.

Й. Бруно каже: «Транспортна мережа, порти та залізнична мережа - все це буде розширено, це лише питання часу».  • Північній Африці
  • Собівартість продукції
  • Олексій Вадатурський , генеральний директор