Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаMоніторинг сайтів органів державної влади

Скачати 44.29 Kb.

Mоніторинг сайтів органів державної влади
Скачати 44.29 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір44.29 Kb.

Mоніторинг сайтів органів державної влади

Одним з показників інформаційної відкритості влади, що піддається чіткому кількісному аналізу, є висвітлення державними органами влади власної діяльності в Інтернет [3].

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
На законодавчому та нормативному рівні чітко прописані всі процедури для забезпечення відкритості інформації про діяльність органів влади [4]. Постановою [3] було визначено 20 видів обов’язкової інформації, що має бути розміщена на сайтах центральних органів виконавчої влади та 26 видів, що повинні бути на сайтах органів місцевої влади.
Державна влада - це публічно-політичні відносини панування і підкорення між суб'єктами, що спираються на державний примус.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
Для здійснення моніторингу сайтів органів державної влади можна виділити наступні критерії:

1) Частота поновлення інформації - кількість поновлень на сторінці на тиждень/місяць, або ж час останнього поновлення, якщо нова інформація не з'являлася тривалий період (тиждень або більше).

2) Етап розвитку, на якому знаходиться веб-сайт

Виходячи з того, що технології е-урядування впроваджуються у кілька етапів, даний критерій відображає етап, на якому перебуває відповідний веб-сайт органу влади.

3) Ступінь інформативності веб-сайту

Даний критерій визначається відповідно до п. 8 і 9 Порядку, затвердженого [3], у якому подано перелік інформації, що повинна бути розміщена на веб-сайтах органів виконавчої влади. Тут можна використовувати наступні оцінки, які враховують повноту й оперативність надання інформації:


 • повно;

 • досить повно;

 • недостатньо повно.

4) Наявність інтерактивних можливостей

Наводиться опис засобів, можливостей зворотного зв'язку на відповідному веб-сайті. Цей критерій передбачає наявність можливостей на веб-сайті проводити форуми, обговорення актуальних питань керівником відповідного органу влади з громадянами, надання органами влади оперативних відповідей на поставлені питання громадянами тощо.

5) Мови, на яких доступна інформація на веб-сайті органу влади

Згідно із п. 17 [3], інформація на веб-сайтах центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, Ради Міністрів АРК, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій повинна обов'язково подаватися українською та англійською мовами, а також, у разі необхідності, іншими мовами.

Обласна державна адміністрація (ОДА) - місцева державна адміністрація, місцевий орган державної виконавчої влади, що входить до системи органів виконавчої влади України.

По зрівнянню з попередніми роками ситуація дещо покращилась.

На сьогоднішній день громадяни мають доступ в мережі Інтернет до: • 20 веб-сайтів Міністерств;
  Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


 • 13 веб-сайтів Державних комітетів України та інших центральних органів, статус яких прирівнюється до Державного комітету;

 • 27 веб-сайтів центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом;

 • 19 веб-сйтів інших центральних органів та установ;

 • 27 веб-сайтів обласних та міських державних адміністрацій;

За останні роки органи виконавчої влади суттєво вдосконалили свої офіційні веб-сайти відповідно до [3, 4], однак більшість ресурсів не виконують належним чином вимоги про розміщення повної та актуальної інформації про діяльність відповідних органів влади, не налаштовані на потреби громадян.

Стосовно частоти оновлення інформації, останнім часом є значні позитивні зміни, інформація оновлюється досить часто, але частіш за все вона є недостатньо повною, зокрема відсутні або несвоєчасно розміщуються нові нормативні акти (особливо на сайтах ОДА), недостатньо інформації про виконання цільових програм.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Каталог послуг на більшості сайтів є формальним, його наповнення не відповідає існуючим вимогам, частіш за все відсутні зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу.

Більшість із веб-сайтів перебувають між першим та другим етапом розвитку е-урядування, а це означає, що на сторінці розміщено лише основну інформацію про орган, його структуру, нормативно-правову базу, доступні лише базові інтерактивні послуги. Подекуди надані електронні адреси для зворотного зв’язку, використовуються гостьові книги, поштовий сервіс для зареєстрованих користувачів, електронні форми для звернень до посадових осіб з конкретними питаннями, що інколи працюють як “Громадські (Інтернет) приймальні”.

Зве́рнення громадя́н - викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
Гостьова́ кни́га - програмне забезпечення (зазвичай скрипт), що застосовується на веб-сайтах та дозволяє їх відвідувачам залишати різні побажання, зауваження, короткі замітки, адресовані власникові або майбутнім відвідувачам.
На окремих сторінках працюють „Гарячі лінії”, графік проведення яких подається завчасно на сайтах для ознайомлення. Ведуться і форуми для обговорення актуальних питань, що стосуються діяльності даного органу, проводиться соціологічне опитування відвідувачів сайту про роботу веб-сайтів, його дизайн, структуру тощо, після чого результати аналізуються протягом певних проміжків часу і виводяться для загального ознайомлення.
Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.
Але такі розвинуті засоби зворотнього зв’язку мають досить мало ресурсів, практично ніде не публікується, яких заходів було вжито на відповідні звернення громадян.

Заслуговує уваги досвід Головдержслужби України по забезпеченню функціонування офіційного та внутрішнього веб-сайтів Головдержслужби України та створенню дата-центру для розподіленого керування контентом за участю територіальних органів. В 2008 році було створено систему розподіленого управління контентом суб-сайтів територіальних органів Головдержслужби, розроблено типову структуру веб-сайтів, перенесено її на всі 27 суб-сайтів територіальних органів Головдержслужби. Головдержсужбою України проводилися семінари для контент-менеджерів територіальних органів Головдержслужби України по роботі з автоматизованою системою управління веб-порталом «Портал-Менеджер РНР».

Більшість із проаналізованих веб-сайтів Міністерств доступні лише українською мовою, і лише сайт Міністерства фінансів – трьома мовами.

Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.
Українською і англійською мовами доступні 5 веб-сайтів Міністерств. Деякі веб-сайти інших Міністерств, хоч і пропонують російсько- та англомовну версії, проте вони або неактивні, або майже зовсім ненаповнені інформацією. Не краща ситуація в цьому питанні і з сайтами ОДА.Таким чином, інформаційна відкритість органів державної влади в цілому залишається недостатньою. Потрібно добиватися чіткого виконання чинних законодавчо-нормативних актів, що досить важко без активного впливу суспільства та конструктивної роботи аналітичних центрів та громадських організацій.
Список використанних джерел

 1. Закон України «Про інформацію» від 2.10.1992 р.,

 2. Закон України «Про звернення громадян» від 2.10.1996 р

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 4.01.2002 р.
  Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
  Аналітичні центри (також дослідницькі центри, мозкові центри, фабрики думок, дослідницькі осередки, осередки дослідження державної політики, англ. think tanks) - дослідницькі організації, які здійснюють дослідження та адвокацію в таких сферах як міжнародні відносини, політична стратегія, економіка, військові справи, екологія, культура.
  Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
  №3 «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади».

 4. Наказ Держкомзв’язку №327/225 від 25.11.2002 р. «Порядок функцюювання веб-сайтів органів виконавчої влади»


Скачати 44.29 Kb.

 • Кабінету Міністрів України