Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Монтаж трубних проводок»

Скачати 494.62 Kb.

«Монтаж трубних проводок»
Скачати 494.62 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір494.62 Kb.

Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки

Київської обласної державної адміністрації

Державний професійно-технічний навчальний заклад

«Білоцерківський професійний ліцей»
«Монтаж трубних проводок»

Разробив:

майстер виробничого навчання

Білоцерківського професійного ліцею

Чижов Юрій Миколайович

м.

Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Ліцей - навчальний заклад середньої базової освіти. Назва походить від грец. Λύκειον - район на околиці Стародавніх Афін, де був зведений давній храм Аполлона Лікейського. В афінському лікеї викладав своїм учням Аристотель.
Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.
Біла Церква2015р.МОНТАЖ ТРУБНИХ ПРОВОДОК
Вимоги до трубних проводок.

1) трубна проводка повинна утворювати неперервну і механічно міцну лінію з щільними сполуками. Недостатня щільність проводки при передачі імпульсу тиску призводить до заниженими, а при контролі розрідження-до завищеними показниками приладів.
2) трубні проводки повинні забезпечувати вільне проходження імпульсу з найменшим запізненням. Запізнювання (припинення) імпульсу тиску може бути викликане різкими перегинами труб, внутрішнім їх забрудненням, утворенням повітряних мішків, водяних пробок та ін.
Проходження (в астрономії) - видиме пересування небесного тіла на тлі видимого диска іншого.
Трубопро́від - штучна споруда, призначена для транспортування газу або рідини, а також інших твердих речовин у вигляді суспензії під дією різниці тиску у різних перетинах.
Забруднення довкілля - процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини. Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами.
Повітряні мішки - частина дихальної системи птахів, тонкостінні продовження легенів. У птахів існує дев'ять повітряних мішків (ключичний, шийні і передні грудні), розташованих в грудній та черевній порожнинах та сполучених з порожнинами кісток (що заміняють у птахів кістковий мозок та зменшує їх вагу).

3) трубні проводки систем автоматизації прокладають по найкоротшим відстаням між сполучуваними приладами з мінімальною кількістю поворотів і перетинів, в місцях, що забезпечують зручність їх монтажу та обслуговування.
Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
При́лад (англ. device, apparatus, appliance; нім. Gerät n, Vorrichtung f, Einrichtung f) - технічна конструкція, що уможливлює виконання певного процесу і служить для визначених цілей (наприклад, для перетворення енергії, виконання певної механічної роботи, перетворення інформації), що має специфічну форму будови (часто є групою з'єднаних між собою частин, які утворюють функціональну цілісність) в залежності від виконуваних параметрів роботи та цільового призначення.

4) вони повинні бути видалені на можливо більшу відстань від технологічного і електротехнічного обладнання (де можливі струсу і вібрація), захищені від механічних пошкоджень і шкідливого впливу навколишнього середовища.
Проводки з металевих труб.

1) Незалежно від призначення їх прокладають на відстані 25-30 мм від стін, перекриттів і інших елементів будівель, однак поодинокі мідні і сталеві труби (крім труб з нержавіючої сталі) можуть бути розташовані безпосередньо на сталевих, бетонних або цегляних підставах.
Ві́дстань або ві́ддаль між двома точками простору - довжина уявного відрізка прямої, що сполучає ці точки.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Електроте́хніка (рос. электротехника, англ. electrical engineering, нім. Elekrotechnik f) - галузь науки і техніки, пов'язана із застосуванням електричних і магнітних явищ для перетворення енергії, добування і зміни складу хімічних речовин, виробництва та обробки матеріалів; галузь, що охоплює питання отримання (виробництва), розподілу, перетворення і застосування електроенергії.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Механіка (від грец. Μηχανική, mechane - знаряддя, споруда, мистецтво побудови машин) - в загальному розумінні наука про механічний рух та рівновагу тіл і взаємодію, що виникає при цьому між тілами. Належить до природничих наук.
Застосовувати безшовні труби необхідно відповідно до ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9940-72, ГОСТ 9941-81, електрозварні - відповідно до ГОСТ 20295-74 для труб діаметром до 820 мм включно, та технічними умовами для труб діаметром 530–1420 мм.
Ста́ль чи кри́ця (рос. Сталь; англ. Steel; нім. Stahl) - сплав заліза з вуглецем, який містить до 2,14 % вуглецю і домішками (кремній, марганець, сірка, фосфор та гази).

2) Майбутню трасу трубної проводки розмічають за допомогою шкура, натягнутого уздовж неї. Після цього встановлюють опорні (несучі) конструкції і розмічають місця кріплення скоб

3) Несучі конструкції і деталі кріплять за допомогою монтажних поршневих пістолетів ПЦ52-1: кріпильні деталі-дюбеля (цвяхи чи гвинти) забивають (встреливают) в бетонні, цегляні, шлакобетонні, керамзитобетонні, сталеві та інші будівельні підстави. Пістолет ПЦ52-1 (мал.а) працює на принципі використання енергії розширюються порохових газів.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Трима́льні констру́кції або несучі - будівельні конструкції, що сприймають тимчасове та/або постійне навантаження від власної маси, маси снігу, тиску вітру й передають ці навантаження на стіни або окремі опори.
По́рох (рос. порох, англ. powder, нім. Pulver n) - тверда система, яка містить органічні і неорганічні сполуки, здатні стійко (без переходу у детонацію) горіти у широкому інтервалі зовнішнього тиску (0,1-1000 МПа), виділяючи велику кількість газів з температурою 1200-3700 °С.


http://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/50/49825/49825_html_78942cce.jpg

Поршневий монтажний пістолет ПЦ52-1:
а - схема дії,
б - схема гальмування поршня амортизатором,
в - дюбелі;

1

1 - дюбель-цвях, 2 - направитель, 3 - поршень, 4 - муфта, 5 - розсікач, 6 - ствол, 7 - пелюстки-амортизатори, 8 - дюбель-гвинт, 9 - спусковий важіль
Дюбель 1, що знаходиться в направителе 2, забивається під дією удару поршня 3, який розганяється по стовбуру 6 під тиском порохових газів.
Амортизатор (фр. amortir - ослабляти) - пристрій для пом'якшування ударів у конструкціях машин і споруд з метою захисту їх від вібрацій та великих навантажень. Широко застосовується в техніці.
Порохові гази - високотемпературні гази, що утворюються в результаті згоряння порохового заряду в набої стрілецької зброї, артилерійському снаряді, ракеті, тощо, - які саме і є рушієм бойової частини набою (кулі, голівки снаряда, ракети) від виходу з каналу ствола чи напрямної ракети до цілі стрільби.

Поршень під тиском на ділянці 10-12 мм розганяється до швидкості 50-90. м/з, після чого порохові гази через розсікач 5 скидаються в розширювальні порожнини муфти 4. Подальший рух поршня в стволі пістолета і забивання дюбеля відбуваються за інерцією, при цьому в кінцевий момент за рахунок опору стро-ительного підстави швидкість дюбеля падає до нуля.
Пістолета (окситан. Pistoleta, роки творчості 1185–1228) - провансальський трубадур. Його ім'я (фактично прізвисько) окситанскою мовою означає «невеликий лист (послання), листик». Його творчу спадщину складають одинадцять пісень, включаючи дев'ять кансон і дві тенсони.
Якщо до моменту повного поглиблення дюбель (рис. б) і поршень не зупинилися (велика надлишкова енергія), останній зупиниться за рахунок выгиба пелюсток-амортизаторів 7.

4) Одиночні трубні проводки прокладають на стійках - опорних скобах із смугової сталі або перфорованої смуги, опорних кронштейнах або кабельних полицях, що прикріплюються до стіни дюбелями або приварюються до металевим конструкціям, а також на підвісках, що зашпаровуються в перекриття.
Кронште́йн (нім. Kragstein - консоль), або кремпіль - консольна опорна деталь або конструкція, що служить для кріплення на вертикальній площині (стіни чи колони) виступаючих або висунутих в горизонтальному напрямку частин машин або споруд.
Ка́бель (рос. кабель, англ. cable, нім. kabel) - один чи більше ізольованих проводів (провідників), поміщених у оболонку, поверх якої залежно від умов прокладання та експлуатації може видозмінюватись захисне покриття, у яке може входити броня (див. кабель броньований)

Прокладка одиночних трубних проводокhttp://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/50/49825/49825_html_794d76fe.jpg

на стійках –

опорних скобах (а),
опорних кронштейнах (б),
кабельних полицях (в), підвісках (р).5) Групові трубні проводки прокладають на опорних конструкціях - кронштейнах, що прикріплюються до стіни дюбелями або приварюються до металевих колон; на підвісках, що закріплюються до стелі; на тросах 3, закріплених між колонами будівлі.

http://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/50/49825/49825_html_60632b35.jpgПрокладання групових трубних проводок:
на кронштейнах, що прикріплюються до стіни дюбелями (а), підвісках, що закріплюються до стелі (б), на тросах, закріплених менаду колонами будівлі(е):
2

I - труби, 2 - хомут, 3 - трос, 4 - міст, 5 - підвіска, 6 - пристрій для натягу троса, 7 - скоба.
6)Для забезпечення стоку конденсату і відведення повітря або газів трубні проводки встановлюють з певним ухилом. 
Мінімально допустимі ухили залежать від призначення трубних проводок: до манометрів для всіх статичних тисків, мембранним або трубним тягомерам, до газоанализаторам, пневматичним регуляторам-1:50; імпульсні лінії витратомірів пари, рідини, повітря і газу, імпульсні лінії регуляторів рівня, зливні самопливні лінії гідравлічних струменевих регуляторів і загальні выбросные (зливні) лінії-1:10.
Відведення, абдукція (abductio) - рух кінцівки або ока, спрямоване від середньої лінії тіла. Виконується абдуктором.
Пневматика (від грец. πνεῦμα - дихання, подих, дух) - розділ фізики, що вивчає рівновагу і рух газів, а також, інженерної механіки, присвячений механізмам і пристроям що використовують перепад тиску газу для своєї роботи.
Манометр - (від грец. manós - рідкий, нещільний та грец. métron - міра, грец. metréo - вимірюю) прилад для вимірювання тиску рідини, газу або пари.
Витратомі́р ((рос.); англ. flowmeter; нім. Verbrauchsmesser m, Durchflussmesser m) - пристрій або устаткування для вимірювання витрат в однофазних потоках рідини (нафти, води тощо) чи газу або сипкої речовини.
Гідравліка (грец. hydraulikys - водяний, від hydor - вода і aulos - трубка), (рос.гидравлика, англ. hydraulics, нім. Hydraulik f) - наука, яка вивчає закони рівноваги і руху рідин, а також способи застосування цих законів для розв'язання конкретних технічних завдань.
Трубні проводки, що заповнюються сухим повітрям або газом, прокладають без ухилу.

Якщо на загальних несучих конструкціях закріплюють трубні проводки з різними заданими ухилами, то вибирають найбільший ухил, для того щоб забезпечити стік конденсату за всіма проведеннями і паралельність прокладених поруч трубних проводок.
7) У найнижчих точках трубних проводок, заповнених повітрям або газом, встановлюють пристрої для спуску конденсату. У найвищих точках ліній, заповнюваних рідинами, що мають газозбірника для скидання повітря або виділяються з рідини, газів.
8) Труби з кольорових металів, прокладені на висоті менше 2,5 м від підлоги, захищають від механічних пошкоджень за допомогою огорож.
Кольоро́ві мета́ли - це промислова назва всіх металів, крім заліза та елементів його групи. Зазвичай ознакою кольорового металу був його специфічний колір, відмінний від темно-сірого, наприклад, білий (алюміній, срібло), жовтий (золото), червоний (мідь) тощо.
При температурі заповнює середовища вище 80°З труби захищають від можливого дотику до них людей.
Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.

Проводки з поліетиленових труб.
Поліетиле́н (-СН2–СН2-)n - є карбоцепним полімером аліфатичного органічного вуглеводня олефінового ряду етилену. Термопластичний насичений полімерний вуглеводень; твердий, безколірний, жирний на дотик матеріал.


Способи прокладки пластмасових труб:


У металевих коробах

Прокладати в одному коробі пластмасові трубні проводки спільно з електропроводками допускається тільки в приміщеннях з невзрыво - і непожароопасной середовищем при дотриманні наступних умов:
1) при прокладці в коробах застосовують дво - і триканальні короби і пластмасові труби укладають в окремі канали;
Пласти́чна ма́са (пластмаса) - штучно створені матеріали на основі синтетичних або природних полімерів.

2) при прокладанні на збірних кабельних конструкціях, укріплених на елементах будівлі або встановлених на стінках каналів, пластмасові труби монтують на окремих полицях або гачках нижче електричних кабелів на відстані не менше 150 мм;
Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

3) при прокладці по дну каналів пластмасові труби розташовують на відстані не менше 150 мм від електричних кабелів.

При груповій прокладці пластмасових трубних проводок застосовують короби з листової сталі (мал.а). Для більшої жорсткості конструкцій в них можуть бути виконані так звані зігі (поздовжній гофр). Прямолінійні секції коробів з'єднують між собою на зварюванні.
Звáрювання (рос. сварка, англ. welding; нім. Schweißen) - технологічний процес утворення нероз'ємного з'єднання між матеріалами при їх нагріванні та/або пластичному деформуванні за рахунок встановлення міжмолекулярних і міжатомних зв'язків.
Короби
 кріплять на кронштейнах (опорах) або підвісках (рис. б і в). Відстань (крок) між опорами коробів 2-3 м. Труби в коробках укладають пучками вільно, без кріплення-ня. Однак не можна допускати, щоб пучки перепліталися між собою. На вертикальних ділянках труби укладають змійкою між стійками, закріпленими в дні короби (рис. г).
3

http://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/50/49825/49825_html_77a7e94b.jpghttp://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/50/49825/49825_html_m6eeda803.jpghttp://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/50/49825/49825_html_3d76a1e0.jpg
Кріплення коробів (а) на кронштейнах (б) і підвісках (в) і прокладка пластмасових труб у коробі змійкою (г)
Пластмасові труби виводять з короба для підключення до приладів і апаратури при розведенні відкритим способом - через пластмасові втулки, вставлені в отвори в бічних стінках або дні короби, а при розведенні в захисних сталевих трубах або гнучких металевих рукавах - приєднанням останніх до бічної стінки або дно короба на контргайках 7 і муфтах 6.
Апаратура (рос. аппаратура, англ. apparatus, нім. Apparatur) - сукупність функціонально різноманітних вимірювальних приладів і допоміжних пристроїв та пристосувань, спеціально підібраних для виконання певної технічної задачі.

Приєднання гнучких металевих рукавів до коробів (б):
4 - короб, 5-металевий рукав, 6 - муфта, 7 - контргайка, 8 - втулка.

http://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/50/49825/49825_html_7f6ea251.jpghttp://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/50/49825/49825_html_m314dab9c.jpg

Підвіска на сталевий дріт або на прижимах ПКТ.
Для підвіски пластмасових трубних проводок застосовують сталевий оцинкований дріт діаметром 3-6 мм, яку натягують між опорами талрепами (гвинтовою стяжкою).
Талреп (від нід. talreep, taljereep) - пристрій для створення натягу чи усунення послаблення такелажу, кабелів, ланцюгів тощо.
Діáметр кола - найдовша хорда. За величиною діаметр дорівнює двом радіусам.
Пучок труб 1(рис. 84, а) в кожній точці кріплення підвішують до сталевий дріт 2 на підвісці 3 типи П. щоб уникнути механічних ушкоджень між трубами і підвісками 3 ставлять гумові прокладки 4.


Кріплення пластмасових трубних

Кріплення пакета пластмасових труб з підвіскою до стальний дріт (а) ,
на металевих конструкціях кабельними притисками типу ПКТ (б):
1-труби, 2 - дріт, 3 - підвіска, 4 - гумова прокладка, 5 - кабельний притиск, 6 –куточок4

Кріплення кабельними притисками типу ПКТ застосовують при прокладці пластмасових трубних проводок на металевих конструкціях

Кріплення проводок на скобах СО (а) і за допомогою металевої смужки з пряжкою (б)

http://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/50/49825/49825_html_5fd2dc85.jpg


застосовують при відкритій прокладці по стінах, металевих конструкцій та інших елементів будівель і споруд одиночних пластмасових труб або пучків з них.
Металоконструкції (також: металеві конструкції, скор .: МК) - загальна назва конструкцій з металів і різних сплавів, використовуваних в різних галузях господарської діяльності людини: побудові будівель, виробництві верстатів, масштабних пристроїв, механізмів, апаратів тощо.
У комплекті зі скобами ЗІ застосовують опорні скоби 2 із смугової сталі або перфорованої смуги, які приварюють до основи чи кріплять на ньому дюбелями, встреливаемыми пістолетом ПЦ52-1.1 - основа, 2 - опорна скоба, 3 - скоба типу З, 4 - пучок труб
5 - прокладка, 6 - дюбель, 7 - смужка, 8 - пряжка, 9 - смуга,
10 - обмотка стрічки в два шари.


Захисні сталеві водогазопровідні і електрозварні труби.

Для зручності прокладання та експлуатації пластмасових трубних проводок в захисних трубах (для протяжки, огляду, заміни ушкоджених ділянок) через певну відстань, але не більше 30 м встановлюють протяжні пристрою. Для поліетиленових труб використовують протяжні коробки розміром 300х300х90 мм, всередині яких радіуси вигину труб мінімальні.
1) Захисні труби очищають від бруду, піску і окалини продувкою повітрям, а також фарбують всередині і зовні.
2) Водогазопровідні труби з'єднують між собою різьбовими або приварними безрізьбовими муфтами, а злектросварные - муфтами з накатаною різьбленням або приварними безрізьбовими муфтами.
Нарізь, різь (рос. резьба; англ. thread; нім. Gewinde) - ґвинтова канавка на циліндричній або конічній поверхні чого-небудь. Рівномірно розташовані виступи або западини постійного перерізу, що утворені на бічній циліндричній або конічній поверхні по ґвинтовій лінії з постійним кроком.

3) Захисні водогазопровідні труби приєднують до протяжним коробок заземлюючими гайками, а електрозварні - нормализованными патрубками з клиновими обоймами. Захисні труби можуть бути приварені до протяжним коробок суцільним швом з їх зовнішнього боку.
4)Пластмасові труби простягають тільки в повністю змонтовані захисні трубопроводи.
5)До приладів та апаратури захисні труби не можна підводити ближче ніж на 40-60 см, на цих ділянках їх замінюють гнучкими металевими рукавами.

6)З'єднання і розгалуження пластмасових труб, що прокладаються в захисних трубопроводах, розташовують у сполучних коробках, які є одночасно і протяжними.
7)Через стіни і перекриття захисні трубопроводи проходять крізь укріплені в стіні гільзи. Простір між трубою і гільзою ущільнюють шлаковатою або шнуровим азбестом.

5

Гнучкі металеві рукави.

1) Пластмасові труби прокладають в негерметичних гнучких металевих рукавах з сталевої стрічки (оцинкованої або нержавіючої) з бавовняним ущільненням.
Баво́вна - текстильне волокно рослинного походження. Волокно являє собою волоски на насінинах бавовника - кущоподібної рослини роду Gossypium, яка займає одне з провідних місць серед технічних сільськогосподарських культур.

2) Кріплять рукава скобами, відстань між якими повинна складати не більше 0,6 м, а також безпосередньо до підстав без скоб.
3) Найменший радіус вигину металевих рукавів повинен бути рівним не менше 9-10 діаметрів рукава.
4) щоб уникнути пошкодження труб гострими краями стрічок в кінці металевих рукавів вставляють пластмасові втулки або прокладки з листової гуми.
5)Гнучкі металеві рукави приєднують до стінок коробів або протяжних коробок муфтами.
З'єднання труб при монтажі трубних проводок


З'єднання труб повинні забезпечувати герметичність і достатню механічну міцність трубної проводки при дії зовнішніх зусиль і тиску заповнюють середовищ в процесі експлуатації і при пневматичних і гідравлічних випробуваннях, чистоту проходу і збереження внутрішнього діаметра трубопроводу.
Гермети́чність - властивість конструкції або матеріалу перешкоджати проникненню крізь них газу, рідини або пари.
Газопро́від (рос. газопровод; англ. gas pipeline, gas conduit; нім. Gasleitung f) - система трубопроводів і допоміжних споруд для транспортування та розподілу газу.
Мі́цність - здатність матеріалу чинити опір незворотній (пластичній, в'язкій) деформації і руйнуванню (розділенню на частини) під дією навантажень або інших факторів (усадка, нерівномірне температурне поле і т. д.).


Роз'ємні з'єднання.

дозволяють розібрати трубну проводку без порушення цілісності труб або без їх обертання. Їх застосовують при підключенні трубних проводок до приладів і засобів автоматизації, з'єднання труб між собою (як прохідні), ущільнених проходів через стіни і перекриття, на вході в щити і пульти і т. п.
При роз'ємних з'єднаннях сталевих неоцинкованных водогазопровідних труб використовують:

- для умовних тисків від 1,6 МПа і максимальної температури до 175°С різьбові з'єднувальні частини зі сталі або ковкого чавуну, для умовних тисків до 1,6 МПа
- для труб з умовним проходом 40 мм і для умовних тисків до 1 МПа для труб з умовним проходом більше 40 мм і максимальної температури до 175°С - з ковкого чавуну.
Ко́вки́й чаву́н - умовна назва чавуну, що відзначається підвищенною пластичністтю.
Найвища теоретично можлива температура - планківська температура. Вища температура за сучасними фізичними уявленнями не може існувати, оскільки надання додаткової енергії системі, нагрітої до такої температури, не збільшує швидкості частинок, а лише породжує у зіткненнях нові частки, за цієї обставини кількість частинок у системі зростає й зростає маса системи. Вище за планківську температуру гравітаційні сили між частинками стають порівняними із силами решти фундаментальних взаємодій. Можна вважати, що це температура «кипіння» фізичного вакууму. Вона приблизно дорівнює 1.41679(11)×10 K (~ 142 нонільйони K).
Найвища температура, досягнута за участі людини, ~ 10 трлн К (що є порівнянним з температурою Всесвіту у перші секунди його існування) була досягнута у 2010 році під час зіткнення іонів свинцю, прискорених до світлових швидкостей. Експеримент було проведено на Великому адронному колайдері.
Міцний, стійкий до впливу зовнішнього (корозійного) середовища і проти зношування, має добрі ливарні властивості. Містить 2,2…3,1 % вуглецю.
Чаву́н - сплав заліза з вуглецем (понад 2 % вуглецю за масою) та іншими елементами, який характеризується наявністю евтектичного перетворення: нестабільного (цементитного) або стабільного (графітного).

Сталеві водогазопровідні оцинковані труби з'єднують оцинкованими сталевими з'єднувальними частинами або з'єднувальними частинами з ковкого чавуну.
http://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/50/49825/49825_html_3d4e3f40.jpghttp://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/50/49825/49825_html_m1acef58b.jpghttp://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/50/49825/49825_html_m4111748b.jpg

6

З'єднувачі
http://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/50/49825/49825_html_m6c606f25.jpg

а - під развальцовку для мідних і алюмінієвих труб, б-р - пластмасові (навертные, вкручені, наконечник), д - переборочные металеві; 1 - труба, 2,5,6 - гайки, 3 - штуцер, 4 - шайба, 7 - кільце, 8, 10 - труби, 9 – переборка

На рівному обрізаний кінець труби 1 надягають накидну гайку 2, просувають її по трубі на кілька сантиметрів від торця, кінець труби розвальцьовують під конус і приєднують до штуцера 3.
Сантиметр (см, cm; заст. стм.) - одиниця довжини в системі СІ.
Обрі́зання - хірургічна операція усування частини крайньої плоті чоловіків. Практикується при фімозі, або з гігієнічною метою. Обрізання також є важливим елементом практики деяких релігій.
На штуцер, притримуючи його за ключем шестигранник, нагвинчують гайку. Ті ж операції проробляють і з іншим присоединяемым кінцем труби.

Роз'ємні з'єднання поліетиленових труб зовнішнім діаметром 6 та 8 мм виконують за допомогою пластмасових з'єднувачів на тиск до 0,6 МПа наступних типів:
- прохідні - для з'єднання двох труб одного діаметру;
- переборочные - для з'єднання двох труб одного діаметру (прохідні) або переходу з мідної труби на пластмасову, а також з пластмасової труби 8х1.6 на пластмасову 6x1 мм (перехідні) і для закріплення їх на панелі (перебиранні);

- приєднувальні навертные - для приєднання до приладів та апаратури, що мають зовнішню циліндричну різьбу (рис.
Цилі́ндр (грец. κύλινδρος - «валик») - тупа піраміда товстої форми
б), та вкручені для приєднання до приладів і апаратури, які мають внутрішню конічну різьбу (рис. в);

- трійники прохідні - для з'єднання трьох труб одного діаметру і приєднувальні для установки приладів і апаратури на лініях пневматичних регуляторів.
З'єднання поліетиленових труб зовнішнім діаметром 8 і 10 мм може бути також виконане за допомогою з'єднувачів, застосовуваних для мідних труб з развальцовкой. На трубу надягають гайку, а кінець труби оплавляют в электроразвальцевателе до утворення на ньому буртика. Після охолодження труби буртик притискають до штуцера накидною гайкою з'єднувача.
- для переходу з мідної або сталевої труби діаметром 8 мм на пластмасову діаметром 6 або 8 мм застосовують металеві переборочные з'єднувачі типу 8х6П і 8х8П (рис. д). Одна частина такого з'єднувача (штуцер 3, натискна гайка 2) призначена для приєднання пластмасової труби, інша (шайба 4 і гайка 5, якими з'єднувач кріпиться до стінки па-нулі або перебиранні, врізається кільце 7 і натискна гайка 6) -для кріплення металевої труби.
- до приладів або апаратури, мають приєднувальні деталі для з'єднання мідних труб з развальцованным кінцем, можна приєднати і пластмасові труби за допомогою спеціального наконечника (рис. г).

7

Нероз'ємні з'єднання.

не дозволяють розібрати трубну проводку без порушення цілісності труб.
З'єднання сталевих труб виконують електродуговим зварюванням, застосовуючи толстообмазанные електроди (наприклад, Е-42, Е-42А). На прямих ділянках сталеві труби зварюють встик або з'єднують муфтою, яку надягають на стик труб і приварюють до них з обох сторін.
1. Перед зварюванням кінці труб рівне обпилюють з таким розрахунком, щоб їх торці прилягали один до одного по всьому периметру з'єднання,
2.
Електро́д (від електро- та грецького hodos - шлях), (англ. electrode, нім. Elektrode f) - конструктивний елемент електронного, йонного чи електротехнічного приладу чи технологічної установки, який є провідником певної форми, що з'єднує відрізок електричного кола, який знаходиться в робочому середовищі (вакуум, газ, напівпровідник, рідина), з іншою частиною цього кола, яка утворюється дротами.
Пери́метр (дав.-гр. περίμετρον - окружність, дав.-гр. περιμετρέο - вимірюю навколо) - сумарна довжина границь, які обмежують геометричну фігуру на площині. «Периметр» вживають як для позначення довжини границь фігури, так і для самих границь.
очищають від бруду та іржі до металевого блиску на довжині не менше 10 мм, труби з'єднують і закріплюють з допомогою відкидних притисків,

3. місце з'єднання спочатку прихоплюють зварюванням у трьох або чотирьох точках, рівномірно розташованих по колу майбутнього шва, а після цього заварюють їх у загальному зварному шві,
4.
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
не можна допускати протікання розплавленого металу всередину трубопроводу і освіти грата або напливів на внутрішній поверхні труб.
 

Нероз'ємні з'єднання мідних труб виконують пайкою, застосовуючи при цьому тільки тверді припої (наприклад, ПМЦ-54). З'єднання пайкою виконують врозтруб з развальцовкой одній з труб або з муфтою.
1. Перед паянням кінці труб очищають металевою щіткою або травленням в 10%-ному розчині азотної кислоти.
Пла́влення (топлення) - перехід тіла з твердого стану в рідкий. Зворотний процес - тверднення (кристалізація). Плавлення відбувається з поглинанням теплоти і є фазовим переходом першого роду.
Припі́й (прилют) - метал, сплав або суміш оксидів, що застосовується для з'єднання металевих, мінерало-керамічних та інших деталей, для лудіння посуду тощо. Процес поєднання деталей за допомогою припою називається паянням.
Азотна кислота, нітратна кислота (HNO3) - сильна одноосновна кислота. Висококорозійна кислота, реагує з більшістю металів, сильний окисник. Має тенденцію набувати жовтого відтінку через накопичення оксидів азоту, при довгому зберіганні.

2. труби з'єднують, залишаючи між ними зазор 0,5 мм, рівномірно прогрівають місце пайки газовим пальником і при появі в ньому світіння накладають флюс, а потім припій.
Пальни́к - прилад для спалювання горючої рідини або газу з певною метою. Застосовується, наприклад, у підігрівачах нафти. Пальником також називають взагалі частину якої-небудь установки, де утворюється дуже висока температура.

3. важливою умовою правильного з'єднання металевих труб Цлястся дотримання їх співвісності. Відхилення осьових ліній сполучених труб не повинно бути більше ±2 мм на 1м прямої ділянки проводки.

Зварювання поліетиленових труб врозтруб:

1. спочатку підготовляють кінці з'єднуються труб: на кінці труби 1 виконують розтруб такого діаметру, щоб у нього щільно входила приєднувальна труба 2. Для утворення розтруба використовують нагріту металеву оправлення 3 відповідного діаметру. Довжина розтруба повинна бути приблизно дорівнює зовнішньому діаметру з'єднувальних труб.
2. Внутрішню поверхню розтруба і зовнішню поверхню кінця труби оплавляют на спеціальному металевому блоці, який попередньо нагрівають до 220-260°С на електроплитці або паяльною лампою. Для визначення ступеня нагрівання до блоку торкаються шматком поліетиленової труби.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Якщо при цьому поліетилен плавиться і на поверхні блоку утворюється масляниста пляма, нагрівання блоку вважають достатнім. У разі прилипання труби - блок недогрет, при вспыхивании і утворенні міхурів - блок перегрітий. Процес оплавлення труб в нагрітому блоці продовжується кілька секунд.

3. Обидві труби одночасно знімають з блоку і кінець однієї труби вставляють в розтруб інший. З'єднання труб повинно бути витримано в спокої до повного затвердіння поліетилену.


8

Зварювання поліетиленових труб встик виконують наступним чином:

1. Спочатку торці труб обрізають так, щоб площини зрізу були перпендикулярні поздовжніх осях труб, в іншому випадку може знизитися якість зварювання.
Перпендикуля́рність - бінарне відношення між різними об'єктами (векторами, прямими, підпросторами тощо) в евклідовому просторі. Окремий випадок ортогональності.
При цьому рекомендується користуватися труборізом для мідних труб або гостро заточеним ножем.

2. Потім з торців знімають внутрішню фаску під кутом 45°, як показано на рис. I.
3. Кінці з'єднуються труб вводять в канал электроразвальцевателя 4 або підносять до металевій плиті, нагрітій до 250-300°С, і витримують до тих пір, поки не торці оплавятся на довжині 3-4 мм і на них не утворюється кільцевої буртик. Потім труби з'єднують з легким натиском по всій окружності (рис. III) так, щоб не було сильної деформації в місці з'єднання.
4. Сполучені таким чином труби витримують не менше 2 хв.http://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/50/49825/49825_html_m18a8ab1.jpg

Кріплення трубних проводок
Кріплення трубних проводок

Трубні проводки кріплять до стін, перекриттів і несучих конструкцій кріпильними деталями, що летять міцність закріплення труб при будь-якому їх положення в просторі.
Деформа́ція (від лат. deformatio - «спотворення») - зміна розмірів і форми твердого тіла під дією зовнішніх сил (навантажень) або якихось інших впливів (наприклад, температури, електричних чи магнітних полів).
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.


http://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/50/49825/49825_html_m49091aa.png


Деталі для кріплення труб і кабелів (а) і кріплення трубних проводок на містку з перфорацією (б):
1-3 - скоби однолапковые і безлапковые для кріплення двох труб або кабелів і пакета труб або кабелів, 4 - кабельні гачки-підвіси, 5,6 - перфоровані смуги з поздовжньої і поперечної перфорацією.
Перфорація (англ. perforation, лат. perforo - пробиваю) - результат перфорування, тобто передбаченого виготовлення значного числа правильно розташованих отворів правильної форми в листовому і іншому матеріалі.

До таких деталей відносяться скоби однолапковые З, двухлапковие СД, безлапковые БВ2, безлапковые пакетні БСП, смуги монтажні перфоровані з поздовжньої і поперечної перфорацією, кабельні гачки-підвіси та ін.
Відстані між кріпленнями трубних проводок залежать від матеріалу труб, від діаметра і способу їх прокладки.
У разі прокладання на загальних несучих конструкціях проводок, виконаних з труб різних марок та діаметрів, приймають найменші відстані між точками кріплення.
При кріпленні труб в місцях розгалужень, поворотів, установки відстійних та інших судин дотримуються наступні правила:
1) труби закріплюють скобами на відстані не більше 200 мм від відгалужувальних з'єднувальних частин;
9

2) в місці повороту трубопроводу кріплення встановлюють по обидві його сторони на відстанях, що забезпечують самокомпенсацию теплових подовжень трубних прово-док;
3) якщо відстійні і інші судини не закріплюють, передбачають кріплення труб скобами по обидві сторони посудини;
4) якщо довжина сполучної лінії з якого-небудь боку посудини менше 250 мм, то таку трубу до несучої конструкції кріпити не слід;
5)трубні проводки високого тиску кріплять тільки хомутами, кріплення декількох труб одним хомутом не дозволяється;
6)при перепадах температури понад 20° С для мідних трубних проводок і більше 32° С для решти виконують пристрої для компенсації теплових подовжень труб;
Поверхня Сонця має температуру близько 6000 K, а сонячне ядро - близько 15 000 000 K.

7) при переході через температурні шви будинків на металевих трубних проводках встановлюють П-образні гладкі компенсатори.
Найнижча температура, яка досягнута людиною, була отримана у 1995 році Еріком Корнеллом та Карлом Віманом із США під час охолодження атомів рубідію. Вона перевищувала абсолютний нуль менше ніж на 1/170 мільярдну частку кельвіна (5,9×10 K).
Радіус вигину R труби в таких компенсаторах дорівнює чотирьом її зовнішнім діаметрам D.


http://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/50/49825/49825_html_m1388c2b3.jpg
П-образні гладкі компенсатори:
D - зовнішній діаметр, R - радіус вигину труби

Вимоги до монтажу трубних проводок в особливих умовах

Трубні проводки прокладають так, щоб пожежо - або вибухонебезпечні суміші не могли проникнути за цими проведеннями або вздовж них в інші приміщення.
Вибухонебезпечна суміш (ВС) - суміш повітря з горючими газами, парою, туманами, горючим пилом та волокнами, в якій за нормальних атмосферних умов після запалення процес горіння (вибух) поширюється на весь об'єм суміші.
Трубні проводки з одного приміщення з пожежо - або вибухонебезпечними сумішами в іншу таку ж приміщення або в приміщення з непожаро - і невзрывоопасными сумішами прокладають через ущільнені проходи в стінах і перекриттях.

Ущільнені проходи для одиночних труб виконують за допомогою гільз і сальників. 
У приміщеннях класів П-1 і В-1 сальники встановлюють по обидва боки проходу (рис. а); у приміщеннях класів В-1а, В-П і В-Па - тільки з боку пожежо - або вибухонебезпечного приміщення більш високого класу, а при однакових класах - з боку приміщення, що містить пожежо - або вибухонебезпечні суміші більш високої категорії і групи (рис.б). До зовнішньої поверхні кожної гільзи приварюють план-ку, що перешкоджає провертанню гільзи і висмикування з стіни при протягуванні через неї труби.
Ущільнені проходи групових трубних проводок, крім проводок з нержавіючих сталей, через внутрішні стіни приміщень з вибухонебезпечними сумішами виконують установкою в отворі стіни сталевої плити з ввареними патрубками для трас з водогазопровідних труб або з металевими переборочными з'єднувачами та прокладками (рис.
Неіржа́вна (також нержавіюча, нержавка́, нержавійна або неіржавійна) сталь (також нержавійка, інокс) - стійка до корозії у атмосфері та агресивних середовищах сталь з вмістом хрому не менше 11,5% та малим вмістом вуглецю (0,03…0,20%).
в) для інших трас. Сталеву плиту встановлюють в отворі стіни симетрично (щодо товщини стіни) та ущільнюють з обох сторін бетоном марки 300 з облицюванням з кожної сторони мокрим торкретом з цементного розчину товщиною 40 мм з добавкою бітумної емульсії або рідкого скла.
Симетрíя (від грец. συμμετρεῖν - міряти разом) - властивість об'єкта відтворювати себе при певних змінах, перетвореннях чи трансформаціях, які називаються операціями симетрії. Розрізняють симетрію тіл, симетрію властивостей і симетрію відношень.
Цеме́нт (нім. Zement, від лат. caementum - щебінь, битий камінь) - загальна назва мінеральних в'яжучих порошкоподібних матеріалів, які після затворення їх водою, з рідкого або тістоподібного стану переходять у твердий каменеподібний стан при звичайній температурі і використовується для зв'язування з іншими матеріалами.


Ущільнені проходи групових трубних проводок з нержавіючих сталей виконують, закладаючи в стіни або перекриття гільзи з сальниками, що встановлюються в приміщеннях всіх класів по обидва боки проходу (див. рис. а).

10

http://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/50/49825/49825_html_47ea1da8.jpg


1 - гільза. 2 - труба, 3 - сальник, 4 - сталева плита, 5 - переборочный з'єднувач з прокладкою, 6 - куточок, 7 - бетон марки 300, 8 - мокре торкретування (Л - вибухонебезпечне приміщення більш високого класу або суміші містить більш високої категорії)
Монтаж пневмокабелей

Пневмокабели в основному застосовують для прокладання магістральних проводок великої протяжності.
Поодинокі проведення невеликої протяжності (наприклад, для подачі командного тиску на виконавчі механізми відбору імпульсів тиску від первинних приладів, встановлених поблизу технологічного обладнання) виконують з окремих металевих або поліетиленових труб, які зводять в сполучні коробки і з допомогою переборочных трубних з'єднувачів 2 сочленяют з трубами 7 пневмокабеля.
Команди́р частини (підрозділу) - посадова особа командного складу в збройних силах, на котру покладено командування (керівництво) підрозділом, частиною (кораблем), з'єднанням. У більшості країн світу командир є єдиноначальником і несе особисту відповідальність за постійну бойову і мобілізаційну готовність ввіреної йому частини (підрозділу).
Викона́вчий механі́зм (ВМ), Викона́вчий елеме́нт (рос. исполнительные элементы, англ. executive elements) - у системах автоматичного регулювання - пристрій, що безпосередньо здійснює механічне переміщення (чи поворот) регулюючого органу об'єкта управління і змінює його стан.
Малоканальные (семитрубные) пневмокабели з'єднують з багатоканальними (дванадцяти трубними) магістральними, передають пневматичні імпульси на центральний щит, збірних прохідних коробках металевими або пластмасовими трубними з'єднувачами.


http://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/50/49825/49825_html_m33f58255.jpg

З'єднання пневмокабеля з трубами у збірній сполучної коробці:

1 - труба металева або поліетиленова, 2 - роз'єм,3 - бирка, 4 - втул-ка, 5 - смуга з пряжкою, 6 - сполучна коробка, 7 - труба пневмокабеля

При прокладці і кріпленні магістрального пневмокабеля виконують ті ж операції, що при монтажі електричного кабелю. Бронированнный пневмокабель прокладають на конструкціях або підвішують на тросах.
11

http://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/50/49825/49825_html_m53096cb5.jpghttp://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/50/49825/49825_html_8d21930.jpg

Прокладання і кріплення небронированного пневмокабеля на перфорованих кабельних полицях (а) і на лотках (б):
1 - пневмокабель, 2 - полку, 3 - скоби, 4 - лоток
Небронированный пневмокабель 1 (рис. а) прокладають ні перфорованих кабельних полицях 2, металевих конструкціях, в коробах або лотках 4 (рис. б). Кріплять кабель монтажними скобами 3. Поодинокі кабелі прокладають на куточках і кроплять сталевими смужками, пряжками або скобами.
Деякі вимоги до монтажу:

- При монтажі пневмокабелей у вибухо - і пожежонебезпечних приміщеннях і наружныхустановках необхідно, щоб транспортується середовище не була горючої.
- Броню броньованих пневмокабелей, а також металоконструкцій, за яким пневмокабели прокладаються, заземлюють.
Бронеавтомобі́ль також Панцерник - бойова броньована машина, призначена для розвідки і зв'язку. Бронеавтомобілі бувають легкі, середні і важкі. Легкі бронеавтомобілі оснащуються кулеметами, важкі та середні - гарматами та кулеметами.
Броня́, також па́нцир, па́нцер - захисний шар матеріалу з достатньо великою міцністю, в'язкістю і іншими механічними параметрами, який виконує функцію перешкоди від різного за силою й інтенсивністю впливу на об'єкт, оточений цим шаром.

- Між собою пневмокабели з'єднують за допомогою з'єднувальних коробок. Проходи пневмокабелей через стіни та перекриття:http://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/50/49825/49825_html_m551250b8.jpg

1)Відкриті проходи пневмокабелей через внутрішні стіни приміщень з нормальним середовищем виконують гільзами, які закладають у стіну і встановлюють на обох кінцях кожної гільзи пластмасові втулки.
2)Ущільнені проходи пневмокабелей влаштовують у тих випадках, коли за умовами експлуатації суміжні приміщення не повинні з'єднуватися між собою (наприклад, коли обидва приміщення або одне з них відносяться до категорії вибухо - чи пожежонебезпечні).
Но́рма (лат. norma - дослівно «косинець», у переносному значенні - «правило») - регулятивне правило, яке вказує межі свого застосування; відповідає чомусь типовому або звичайному.
Умо́ви експлуата́ції - сукупність факторів, що діють на виріб при його експлуатації і впливають на функціювання й працездатність цього виробу.
Ущільнені проходи пневмокабелей через стіни приміщень з вибухонебезпечним середовищем (мал.а) виконують за допомогою сталевої плити з металевими переборочными з'єднувачами 2. Кінці пластмасових труб пневмокабеля в місцях їх приєднання до переборочным з'єднань захищають металевою коробкою, привареноъ до сталевий плити. Ущільнені проходи .пневмокабелей через стіни приміщень з пожежонебезпечним середовищем виконують за допомогою сталевої плити (рис.б).


12

Але в даному випадку переборочные з'єднувачі замінюють патрубками 7 і прохідними з'єднувачами 8. Крім того, по обидві сторони сталевої плити наносять цементний розчин.
У Стародавній Індії для скріплення каменів при будівлях каменярі використовували вапно, розмішане соком цукрової тростини, що і надавало вікову міцність старовинним баштам і храмам.


Ущільнені проходи пневмокабелей через стіни приміщень з вибухо - і пожежонебезпечної (б) середовищами:
1 - коробка з плитою, 2 - з'єднувач з прокладкою, 3 - куточок, 4 - втулка,
5 - бетон марки 300, 6 - мокре торкретування, 7 - патрубок, 8 - прохідний з'єднувач,
9 - цементний розчин марки 10
Для підключення і переходу в інше приміщення обробляють пневмокабель в такому порядку:

1. розрізають і знімають пластикатовую оболонку (рис. а);
2. обережно, щоб не пошкодити поліетиленові трубки, розрізають і знімають амортизуючий шар сирої гуми і міткалю (рис.б);
3. накладають бандаж з ізоляційної стрічки таким чином, щоб він захоплював оголені трубки, пояс амортизуючого прошарку і пластикову оболонку (рис. в).

http://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/50/49825/49825_html_4dea9336.jpg

Разделка пневмокабеля:
а — снятие защитной плаетикатовой оболочки, 
б — снятие амортизирующего слоя сырой резины и миткаля, 
в — наложение бандажа

13

Використана література


М.Л.Каминский, В.М.Каминский
Монтаж трубних проводок систем автоматизації. Бібліотека по автоматиці, випуск 584
Клюєв А.С. Назва: Монтаж засобів вимірювань і автоматизації.
Вимі́рювання - пізнавальний процес визначення числового значення вимірюваної величини, а також дія, спрямована на знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом, порівнюючи її з одиницею вимірювання за допомогою засобів вимірювальної техніки.
Довідник

Монтаж засобів вимірювань і автоматизації. Довідник.
В. Р. Бєлік, С. Ф. Геращенко, Е. А. Ковальчук, Е. Р. Орлов, В. А. Оксимець.
Монтаж та налагодження систем автоматизації в цукровій промисловості
ГОСТ2.784-70 ЕСКД Позначення умовно-графічні, Елементи трубопроводів
РМ 4-6-92 ч.2 Проектування електричних і трубних проводок систем автоматизації. Трубні проводки.
РМ 4-6-92 ч.3 Системи автоматизації технологічних процесів.
Гера́щенко - поширене українське прізвище, походить від імені Герась (Герасим)
Ковальчу́к - поширене українське, польське (пол. Kowalczuk) та білоруське прізвище, походить від слова коваль. Займає восьме місце в Україні за розповсюдженістю.
Цукро́ва промисло́вість - галузь харчової промисловості, яка виробляє цукор-пісок і рафінад.
Автоматиза́ція технологі́чних проце́сів - використання енергії неживої природи в технологічному процесі або його складових частинах для їх виконання і керування ними без безпосередньої участі людей, що здійснюється з метою зменшення трудових затрат, покращення умов виробництва, підвищення обсягів випуску й якості продукції.
Проектування електричних і трубних проводок.

РМ 3-53-90 Інструкція з монтажу трубних проводок

14
Каталог: files
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації


Скачати 494.62 Kb.