Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаМультимедійний проектор

Скачати 240.64 Kb.

Мультимедійний проектор
Скачати 240.64 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір240.64 Kb.

Мультимедійний проектор

Мультимедійний проектор – це сучасний проекційний апарат, призначений для демонстрування відеоінформації на екрані із звуковим супроводом, записаної на жорсткому комп’ютерному диску (вінчестері), на оптичних дисках різних форматів, відеомагнітній стрічці, флеш-пам’ті (флеш-носіях), дискетах, а також відеоінформації безпосередньо з телевізора, цифрового фотоапарата, відеокамери, відеомагнітофона, мобільного телефона, DVD-плеєра, документ-камери та інформації, яка вводиться в комп’ютер за допомогою клавіатури.

Використання мультимедійного дає можливість позбутися недоліків апаратів статичної проекції і значно розширити види носіїв зорової і звукової інформації.

Опти́чний диск - носій даних у вигляді пластикового чи алюмінієвого диска, призначеного для запису й відтворення звуку, зображення, буквенно-цифрової інформації тощо за допомогою лазерного променя. Щільність запису - понад 108 біт/см.
Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.
Звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні терміном звук визначають коливання, які сприймаються органами чуття людини.
Мультимедійний проектор забезпечує на екрані зображення високої якості в затемненому і незатемненому (на екран не попадає пряме сонячне проміння) приміщеннях.

 

Мультимедійний проектор складається з таких основних частин:1.     Корпус.

2.     Лампа проектування.

3.     Об’єктив.

4.     Вентилятор.

5.     Гучномовець.

6.     Вбудований інтерфейс (меню).

7.     Блок для перетворення електричних сигналів у відеосигнали.

Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.
Інсол́яція (рос. инсоляция, англ. insolation, нім. Insolation f, Sonneneinstrahlung f, Einstrahlung f, Bestrahlung f) - притік сонячної радіації (в калоріях) на одиницю площі горизонтальної поверхні (1 см²) за одиницю часу (1 хвилина).
Сигна́л - зміна фізичної величини (наприклад, температури, тиску повітря, світлового потоку, сили струму тощо), що використовується для пересилання даних. Саме завдяки цій зміні сигнал може нести в собі якусь інформацію.

8.     Блок для перетворення електричних сигналів в електричні сигнали звукової частоти.

9.     Підсилювач відеосигналів.

10.                                               Підсилювач аудіосигналів.

11.                                               Органи управління на проекторі.

12.                                               Гнізда для під’єднання джерел відео- та аудіоінформації.

13.                                               Гнізда для під’єднання гучномовців, акумуляторів, до електричної мережі.

Електричний сигнал - сигнал у вигляді електричного діяння, дієвою величиною якого є сила струму або напруга;
Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.

На рисунках 3, 4, 5, 6 зображено вигляд мультимедійного проектора спереду, зверху, справа, знизу та вміщено назви гнізд та органів управління.

 

image059.jpg

Рис. 3. Мультимедійний проектор (вигляд спереду):

1 – об’єктив; 2 – інфрачервоний пристрій; 3 – вентиляційні отвори

описание: описание: 33

 

Рис. 4. Мультимедійний проектор (вигляд зверху):1 – індикатор температури; 2 – індикатор лампи; 3 – меню; 4 – кнопка для встановлення режиму очікування з входу або виходу; 5 – кнопка для входу в меню; 6 – кнопка для виходу з меню; 7 – кнопка для автоматичного регулювання позиції, фази збереження на екрані

описание: описание: 22

 

Рис. 5.

Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
Мультимедійний проектор (вигляд справа):1 – вхідне гніздо для під’єднання до комп’ютера; 2 – гніздо для під’єднання до гучномовця; 3 – контрольний порт для керування проектором з комп’ютера; 4 – супергніздо для під’єднання до відеомагнітофона, відеоплеєра; 5 – гніздо для під’єднання до телевізора, відеомагнітофона, відеоплеєра; 6 – гнізда для під’єднання виходу звуку з телевізора, відеомагнітофона, відеоплеєра; 7 – універсальний порт для під’єднання керування проектором з комп’ютера; 8 – гніздо для під’єднання проектора до підсилювача та навушників; 9 – вхідне гніздо для під’єднання монітора або іншого мультимедійного проектора; 10 – гніздо для під’єднання проектора до електромережі; 11 – вимикач

 

 описание: описание: 44

 

Рис. 6. Мультимедійний проектор (вигляд знизу) 

Базові технології мультимедійних проекторів

Сьогодні у різних країнах світу розроблено чотири основних технології проектування на екран проекційного зображення за допомогою мультимедійних проекторів. Основна різниця між ними полягає в типі елемента, який застосовується для формування зображення.Існують такі базові технології мультимедійних проекторів:

1.           CRT – Cathode Ray Tube (катодно-променева трубка).

2.           LCD – Liquid Crystal Display

(рідиннокристалічний дисплей просвітного типу).

3.           D-ILA – Direct Drive Image Light Amplifier (рідиннокристалічна матриця відбиваючого типу).

4.           DLP – Digital Light Processing (цифрова обробка світла).

 

Мультимедійний CRT-проектор

Мультимедійний CRT-проектор (рис. 7) має три електронно-променевих трубки з розміром екрану від 7 до 9 дюймів по діагоналі. Кожна трубка відтворює один з базових кольорів – червоний, зелений або синій. Всі трубки мають спеціальні модулятори.

 

описание: описание: proektor

Рис. 7. Мультимедійний CRT-проектор

 

Принцип роботи CRT-проектора полягає у наступному. Вхідний відеосигнал надходить на катод відповідної катодно-променевої трубки. Кольорові складові, які виділяються з вхідного сигналу, керують роботою модуляторів відповідних трубок, змінюючи при цьому інтенсивність електронного променя, який під дією магнітного поля відхиляючої системи сканує внутрішню поверхню екрана трубки з фосфорним покриттям.

Магніт (або Магнет) - тіло, що має власне магнітне поле, магнітний диполь. Можливо, слово походить від дав.-гр. Μαγνῆτις λίθος (Magnētis líthos), «камінь з Магнесії» - від назви регіону Магнісія та давнього міста Магнесія в Малій Азії, де в давнину були відкриті поклади магнетиту.

Таким чином, на екрані катодно-променевої трубки формується зображення одного кольору. За допомогою об’єктива проектора воно проектується на зовнішній екран, де змішується з проекціями від двох інших трубок, і на екрані ми отримуємо повноцінне кольорове, яскраве і збільшене зображення.

 Мультимедійний LCD-проектор

В мультимедійному проекторі, який виконаний за технологією LCD (рис. 8), функції формування зображення виконує LCD-матриця просвітлювального типу. За принципом дії такі проектори нагадують звичайні діапроектори з тією різницею, що зображення, яке проектується на екран, формується при проходженні світлового потоку, що створюється лампою, не через слайд, а через рідкокристалічну панель.

Св́ітло - електромагнітні хвилі видимого спектру. До видимого діапазону належать електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймаються людським оком (7.5×1014 - 4×1014 Гц), тобто з довжиною хвилі від 390 до 750 нанометрів.


Рідкокристалічна LCD-панель це прямокутний масив з двох скляних пластин, на які нанесені орієнтаційні полімерні плівки і розміщені електроди з напівпрозорого оксиду індію. На поверхню полімерної плівки нанесені борозни. Між пластинами розташовані рідкі кристали, молекули яких орієнтуються в необхідному напрямку за рахунок борозен на плівці.
Рідки́й криста́л - специфічна термодинамічна фаза деяких речовин[Джерело?], якій властиві риси як рідини (текучість), так і кристалу (анізотропія властивостей).

На скляних пластинах знаходяться також поляризаційні фільтри, які відсікають світло будь-якої поляризації крім заданої. Молекули рідких кристалів мають властивість змінювати поляризацію світла, яке через них проходить, лише тоді, коли падаючий промінь світла проходить уздовж (паралельно) до головної осі.

Світловий промінь - крива, дотична до якої в будь-якій точці збігається із напрямком розповсюдження світла.
Терміном поляризація електромагнітної хвилі або поляризація світла описується просторова орієнтація електричної складової частини електромагнітної хвилі - вектора напруженості електричного поля.

Сучасні LCD-проектори виконуються на базі трьох полісиліконових рідкокристалічних матриць, які мають розміри від 0,7 до 1,9 дюйма по діагоналі. Структурна схема такого проектора вміщена на рис. 8.

Структу́рна схе́ма - схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозв'язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку.
Кожна з панелей (матриць) призначена для забезпечення передачі одного з трьох кольорів – червоного, зеленого і синього.

 описание: описание: lcd

 Рис. 8. Структурна схема мультимедійного LCD-проектора

Переваги LCD-технологій полягають у наступному:

–       гарна насиченість кольорів;

–       наявність прозорого (білого) сектору для підсилення яскравості;

–       точна передача кольорів;

–       забезпечення чіткого зображення;

–       висока яскравість зображення;

–       підходить для великих екранів.

Недоліки LCD-технологій є такими:

–       зображення спостерігається як через сітку;

–       недостатньо виражені чорний колір і контрастність;

Чо́рний ко́лір - ахроматичний колір, точніше - відсутність світлового потоку від об'єкта. Відтінки чорного кольору іменуються сірим кольором.

–       більш високий рівень шуму;

–       обов’язкове активне охолодження;

–       швидке старіння матриць;

–       велика вартість лампи.

За LCD-технологіями випускають такі моделі мультимедійних проекторів: Epson EMP-765; Sony VPL-CX-20; Sony VPL-CS-20.Мультимедійний D-ILA-проектор

D-ILA-технологія, як і LCD-технологія, базується на властивості рідких кристалів. Проте, замість звичайних просвітлювальних матриць на основі аморфного або полікристалічного кремнію, в D-ILA-проекторах для формування зображення використовуються прилади відбиваючого типу.

У матриці D-ILA-проектора світломодулюючий рідкокристалічний шар розташований над підкладкою з монокристалічного кремнію, на який фотографічним способом сформовані керуючі пікселями електроди, що одночасно виконують функції відбиваючих елементів.

У D-ILA-проекторі майже вся схема управління матрицею розміщується безпосередньо у підкладці. Матриці D-ILA простіші і при менших розмірах можуть мати досить високу роздільну здатність. Ефективність використання площі кристалу в них досягає 93,0 відсотки, що практично виключає появу на екрані сіткової структури.

Більшість D-ILA-проекторів базується на матриці з роздільною здатністю 1365http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/2011-2012/mzn_2011-2012/mzn_myz/lec_2011-2012/lektion_2_26.10.2011.files/image065.gif1024 пікселів, мають світловий потік від 1000 до 7000 лм.

Світлови́й поті́к - кількісна характеристика випромінювання, яке випромінюється джерелом світла. Одиниця вимірювання СІ: люмен.
Вони важчі і дорожчі, ніж LCD-проектори.

Розглянемо більш детально матрицю D-ILA-проектора, структура якої показана на рисунку 14. Вона представляє собою багатошарову структуру, яка розміщена на підкладці з монокристалічного кремнію. Всі компоненти схеми управління знаходяться за світломодулюючим шаром рідких кристалів. Це дозволяє значно збільшити густину розміщення пікселів, розміри яких можуть складати лише декілька мікрон і забезпечити високу ефективність використання площі кристала.

 

описание: описание: d-ila-1

Рис. 9. Схематичне зображення матриці мультимедійного

D-ILA-проектора

 Перевагою технології D-ILA є також можливість формування світломодулюючого шару і схеми управління в ході єдиного технологічного процесу.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Відбиваючі властивості матриці визначаються станом шару рідких кристалів, який змінюється під дією змінної електричної напруги, яка формується між відбиваючими піксельними електродами і загальним для всіх пікселів прозорим електродом.
Напруга (U) на ділянці електричного кола - це різниця потенціалів між двома точками електричного поля та чисельно дорівнює відношенню роботи, яку необхідно виконати для переміщення заряду з однієї точки поля в іншу точку, до величини цього заряду.
D-ILA-матриці витримують значне підвищення температури, що дозволяє застосовувати потужні джерела світла.
Джере́ла сві́тла - природні тіла або технічні пристрої різної конструкції і різними способами перетворення енергії, основним призначенням яких є отримання світлового випромінювання з різною довжиною хвилі, - як видимої частини спектру, так і невидимі для людського ока промені (наприклад, інфрачервоні).

D-ILA-проектор має три матриці. Кожна матриця формує червоний, зелений або синій колір. Такий проектор демонструє високої якості зображення, на якому практично непомітна піксельна структура. Оптична схема D-ILA-проектора показана на рисунку 10. Основна різниця між принципом роботи LCD-проектора та D-ILA-проектора полягає у тому, що у першому випадку зображення, яке формувалось у матриці, просвічується, а в другому випадку – відбивається.описание: описание: d-ila

Рис. 10. Оптична схема мультимедійного D-ILA-проектора

 

D-ILA-проектори мають такі переваги:

–       висока яскравість;

–       демонстрування на великому екрані;

–       ідеальна геометрія;

–       легке настроювання і простота у використанні.

 

Мультимедійний DLP-проекторDLP (Digital Light Processing) – цифрова обробка світла. При застосуванні DLP-технології формування зображення відбувається за допомогою цифрового мікродзеркального пристрою DMD.

DMD-кристал (матриця) (Digital Micromirror Device) представляє собою кремнієву пластину, на поверхні якої розміщено більше 500 000 керованих мікродзеркал розміром по 16 мікрон кожне і на якому формується зображення. Одне мікродзеркало відповідає одному пікселю. Кожне дзеркало може займати два положення. В одному положенні дзеркало направляє світло в оптичну систему проектора, при цьому вмикається піксель, який відповідає даному дзеркалу. У другому положенні дзеркало направляє світло на світлопоглинач, при цьому піксель, який відповідає даному дзеркалу, вимикається.

Світло надходить на дзеркала вже поділеним на основні кольори – червоний, зелений і синій.

Основні кольори - кольори, змішуючи які можна отримати всі інші кольори та відтінки.
Використовується по 256 відтінків кожного кольору, які задаються тривалістю експозиції пікселя протягом одного циклу роботи DMD (рис. 11).описание: описание: dlp

Рис. 11. Принцип формування зображення за допомогою DMD-матриці

 

Є три різновидності DLP-систем: з однією, двома і трьома DMD-матрицями. Основна різниця між ними полягає у способі поділу світла на основні кольори. Розглянемо DLP-ситему з однією DMD-матрицею (рис. 12). Для виділення основних кольорів використовується світлофільтр, який обертається з частотою 60 обертів за секунду. Він поділений на три сектори: червоний, зелений і синій. Для формування кожного основного відтінку пікселя відводиться третина робочого циклу DMD. Ці відтінки від кожного дзеркала почергово проектуються в одну і ту ж точку екрана. 

описание: описание: dlp-1

Рис. 12. Структурна схема DLP-проектора з однією DMD-матрицею

 

Принцип роботи DLP-технології.

Розглянемо його на прикладі роботи однокристалічного DLP-проектора (рис. 17). Вхідний сигнал від джерела відеоінформації надходить до DMD-матриці, в якій відбуваються відповідні перетворення і вихідні дані записуються в статичну оперативну пам’ять DMD-кристала.

Вихідні́ відо́мості - відомості, що містять довідкову інформацію про друковане видання, ідентифікують і класифікують його. Залежно від характеру видання вони розташовані на обкладинці, палітурці, титульному аркуші, поєднаному титульному аркуші, першій сторінці, останній сторінці, кінцевий сторінці видання.
Вхідни́й сигна́л (автоматика) - зумовлений (заздалегідь обумовлений) стан або зміна стану параметра, що відображає інформацію, яка міститься у впливі. Звичайно сигнал виражається певною математичною функцією, що однозначно відображає зміни у часі певного представницького параметра.

Світло від лампи надходить через фокусуючі лінзи на обертаюче кольорове колесо (світлофільтр), яке складається з червоного, зеленого і синього фільтрів. Кольорове колесо і вхідний сигнал зв’язані один з одним. Якщо, наприклад, світло проходить через синій фільтр, то дзеркала відхиляються на кут 10 градусів, тоді відповідний піксель містить синій колір. Тривалість фіксації дзеркала в такому положенні визначає яскравість відповідного пікселя.

Якщо у задану точку екрана в даний момент необхідно проектувати будь-який колір, крім чорного, то мікродзеркало залишається нерухомим і відбиває світло в об’єктив проектора, а потім на екран. Якщо піксель повинен бути чорним, то мікродзеркало «вимикається» (відхиляється на кут 10 градусів у вертикальній площині) і відбиває промінь не в об’єктив, а в «пастку», що гасить. Управління мікродзеркалами здійснюється електричними імпульсами за допомогою контролера.

Таким чином, кожне мікродзеркало у відповідний момент направляє через об’єктив на екран відповідне кольорове зображення. Швидкість обертання кольорового колеса (світлофільтра) така, що зміст екрана обновлюється 120 разів за секунду. Завдяки цьому зміна елементів зображення на екрані абсолютно непомітна для людського ока і ми бачимо на екрані чітке, яскраве і повнокольорове зображення.

Пі́ксель (іноді пі́ксел, англ. pixel, скорочено від англ. PICture'S ELement - елемент зображення) - найдрібніша одиниця цифрового зображення в растровій графіці. Він являє собою неподільний об'єкт прямокутної (зазвичай квадратної) форми, що має певний колір.


Переваги DLP-проекторів такі:

–       довговічність DMD-матриць;

–       висока яскравість;

–       невеликий рівень шуму;

–       демонстрування на великий екран;

–       мала вага;

–       простота настроювання і використання.

За DLP-технологіями різні фірми світу випускають такі моделі DLP-мультимедійних проекторів:

–       Acer PD 322;

–       BenQ CP-120;

–       BenQ MP-610;

–       HP mp 2220;

–       NEC LT-30;

–       NEC LT-20;

–       Toshiba TDP-P8;

–       ViewSonic PJ406D;

–       Toshiba TDP-FF1.

Більшість мультимедійних проекторів, які сьогодні випускаються у різних країнах світу, конструюються на базових технологіях LCD і DLP. На особливу увагу у порівнянні з іншими заслуговує мультимедійні DLP-проектори, за якими майбутнє.

 


ДОКУМЕНТ-КАМЕРА

 

http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/2011-2012/mzn_2011-2012/mzn_myz/lec_2011-2012/lektion_2_26.10.2011.files/image070.jpg

 

Документ-камери також відомі як відеопрезентери або візуалізатори.

Ця плутанина виникає через різницю між оригінальними визначеннями англійською мовою від різних виробників пристроїв і частково пов'язані з різними шляхами їх використання.

Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.
Однак загальна ідея проста – це відео-камери на штативі, оснащені необхідним виходом для передачі зображень реальних об'єктів (починаючи від декількох міліметрів до десятків сантиметрів) на великому екрані. Таким чином зображення з будь-якого натурального об'єкта, таблиці, графіка або малюнка, сторінки книги або зошита стане доступним для перегляду одночасно цілим класом.http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/2011-2012/mzn_2011-2012/mzn_myz/lec_2011-2012/lektion_2_26.10.2011.files/image071.jpg

Варіанти підключення документ-камери до пристроїв відтворення.

•         Підключення документ-камери відбувається безпосередньо до пристрою відображення. Цим пристроєм може бути проектор, телевізор або монітор, а також відеомагнітофон чи DVD-рекордер для запису відео.

•         Кабелі для підключення до будь-якого з цих пристроїв включені у комплект поставки документ-камери.

•         Це найпростіший спосіб використання, достатньо мати у своєму класі один з пристроїв відображення інформації та відповідний кабель, щоб використати документ-камеру в процесі навчання.

Найпростіший спосіб (англ. The Easiest Way) - американська мелодрама режисера Джека Конуея 1931 року.http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/2011-2012/mzn_2011-2012/mzn_myz/lec_2011-2012/lektion_2_26.10.2011.files/image072.jpg Переваги цього методу:

•         легке і швидке з'єднання;

•         максимізується функціональність камери;

•         мобільність.Мінуси:

•         обмежений обсяг внутрішньої пам'яті, в результаті чого фіксована кількість зображень, що запам’ятовуються (40 для SR130 і 80 для SR300) і невеликому діапазоні послідовної обробки зображень (відео зйомки).Варіант №2.

•         Документ-камера працює у складі комп’ютиризованного робочого місця викладача (вчителя).

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Тоді RGB вихід комп’ютера підключається до RGB входу камери, а RGB вихід камери до RGB входу пристрою відтворення. На спільному екрані, в залежності від режиму роботи камери, буде відображатися або екран комп’ютера (режим «РС»), або «жива» картинка з документ-камери (режим «CAMERA»), або зображення із внутрішньої пам’яті документ-камери (режим «PLAYBACK»). Режим роботи вибирається кнопкою «SOURCE» на панелі керування камери.http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/2011-2012/mzn_2011-2012/mzn_myz/lec_2011-2012/lektion_2_26.10.2011.files/image073.jpg Переваги такого використання документ-камери:

•         можливість запису зображення та відеокліпи безпосередньо в пам'яті комп'ютера.

•         пам'ять, де зберігаються зображення та відеокліпи обмежується тільки розміром жорсткого диска комп'ютера.

Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.

•         значне розширення асортименту послідовної обробки зображень.

•         можливість коментувати зображення, що запам'ятовувалися.

Мінуси:

•         потрібен потужний комп'ютер і як особливий випадок оснащення інтерактивною дошкою.

•         Додатково документ-камера комплектується: Світловим планшетом, що призначений для показу прозорих плівок, слайдів, рентгенівських знімків і т.п.

•         Адаптерами для мікроскопа, що використовуються для підключення документ-камери до окуляра мікроскопаПереваги приладу

•         Компактні розміри

•         Зручність налаштування

•         Сумісність із комп'ютером

 Електронна книга

описание: описание: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/ifa_2010_internationale_funkausstellung_berlin_79.jpg/200px-ifa_2010_internationale_funkausstellung_berlin_79.jpg

Електро́нна кни́га (англ. e-book, e-text) — версія книги в електронному (цифровому) вигляді. Такі книжки можна читати за допомогою комп'ютерів, мобільних телефонів чи спеціалізованих пристроїв.

В англомовних країнах для позначення цифрових версій книг, для зберігання яких використовують відкриті формати, засновані на простих текстових файлах, застосовують також термін e-text (англ. електронний текст).

Електронними текстами називають також навчальні електронні посібники, до складу яких, окрім тексту, належать растрові зображення, приклади даних, вправи, спеціально написані коментарі і відповіді на можливі запитання.

Електронні книги іноді закодовані видавцем книги для обмеження кола користування, тоді як електронні тексти розповсюджуються вільно.

Одним із технічних споживачів електронних книг є Електронна бібліотека, яка надає користувачу (в основному Інтернету) екземпляр даної книги у певному форматі.

Формати Електронні книги можуть розповсюджуватися у файлах різних форматів, зокрема:

•         простий текст (plain text).

•         текстові з оформленнням — HTML, відкритий формат електронних книг (OPF FlipBook), OpenDocument, SGML, XML, FictionBook (.fb2), TeX, PDF, HTMLHelp (.chm), Microsoft (.lit), eReader, PostScript (.ps, .eps), ExeBook, Mobipocket (.prc) та ін.;

•         графічні растрові — TIFF, JPEG, DjVu и т. п.;

•         мультимедіа книги — SWF, EXE, мультимедіа книга і т. ін.;

•         Файли деяких форматів (OpenDocument, PostScript, PDF, MS Word DOC та ін.) окрім тексту можуть містити і растрові або векторні зображення.Переваги

невеликий обсяг (на комп'ютері можна зберігати десятки і сотні тисяч книг);

можливість повнотекстового пошуку (якщо текст книги розпізнано чи набрано);

можливість швидкої і простої зміни гарнітури і кегля;

можливість читання книг при низькому рівні освітлення (на пристроях з підсвічуванням);

можливість прослухати (англ. text-to-speech, аудіокнига) текст книги;

низька вартість розповсюдження (у більшості випадків оплачується тільки обсяг інформації, переданої через комп'ютерні мережі, або фізичний носій, наприклад, компакт-диск).

реалізований механізм пошуку по тексту, перехід по гіперпосиланнях, відображення тимчасових виділень і зауважень

можливість відображати анімовані малюнки, мультимедійні кліпи і відтворювати аудіо-книжки та mp3-файли.
Недоліки

потенційна несумісність з новими апаратним чи програмним забезпеченням (щоб уникнути цього, використовують прості або стандартизовані відкриті формати);

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

екрани деяких пристроїв швидко перевтомлюють очі;

розширення екранів більшості пристроїв сьогодні таке, що «якість зображення» на них поки що значно гірша, ніж у паперового аналога;

час роботи переносного пристрою від батареї обмежений;

значні незручності викликає переведення в такий формат паперових видань з великою кількістю ілюстрацій (наприклад, роботи з історії мистецтва, фотоальбоми, збірники карт тощо);

окремі автори та паперові видавництва вважають цю технологію грабіжницькою

висока вартість, еквівалентна 50-100 друкованим книгам

 Апаратні платформи

 •  описание: описание: entourage edge pinch jeh.jpg описание: описание: cool-er 01.jpgописание: описание: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/kindle_dx_front.jpg/220px-kindle_dx_front.jpg

 

•         iPad описание: описание: ipad-02.jpgiPad (вимовляється «айпе́д», хоча частіше назву неправильно вимовляють як «айпа́д») — серія планшетних комп'ютерів від Apple Inc. Заявлені як проміжний варіант між ноутбуками MacBook і портативними медіаплеєрами iPod Touch, здатний виконувати певні операції, пов'язані з переглядом відео, прослуховуванням аудіозаписів, читанням електронних книг, а також використанням можливостей Інтернету краще за обидва вищевказані пристрої. iPad використовує ту ж саму операційну систему, що й iPhone та iPod Touch.
iPod Touch (укр. айПо́д Та́ч) - портативний цифровий аудіоплеєр та мобільна платформа, який розробляє та випускає компанія Apple Inc. Був представлений 5 вересня 2007 року на конференції «The Beat Goes On».
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Керування здійснюється пальцями через сенсорний дисплей Multi-touch, що не схоже на попередні планшетні комп'ютери, які використовували перо. Для перегляду інтернету використовується Wi-Fi або 3G. USB кабель синхронізує iPad з комп'ютером через програму iTunes, так само як і iPhone.

iPad був презентований 27 січня 2010 року на прес-конференції Apple у Сан-Франциско. Спочатку iPad продавався в США, потім в Австралії, Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Японії, Іспанії, Швейцарії та Великобританії. В Австрії, Бельгії, Гонконзі, Ірландії, Люксембурзі, Мексиці, Нідерландах, Новій Зеландії та Сингапурі

 

 

ЦИФРОВА ВІДЕОКАМЕРАЦифровою відеокамера називається так насамперед за способом запису даних на носій: магнітну стрічку, miniDVD диск, жорсткий диск і/або флеш-карту. Перші цифрові відеокамери практично нічим не відрізнялися від аналогових – просто відео стискувалося в DV формат і записувалося на стрічку вже в цифровому виді, вся камерна частина використовувалася звичайна аналогова. Це дозволило убити відразу зграю зайців, оскільки запис в цифрі на стрічку виключав шуми стрічки, цифровий формат дозволяв позбавитися від складних і дорогих плат аналогового захоплення відео.
На даний час як магнітні носії систем і пристроїв ЦМЗ найчастіше використовуються магнітні стрічки і диски. В системах ЦМЗ, що застосовуються в інформаційно-вимірювальній техніці, в основному використовуються магнітні стрічки.
Цифровий формат (англ. Digital data) - тип сигналів і форматів даних в електроніці, що використовують дискретні стани (на відміну від аналогового сигналу, який використовує безперервні зміни сигналу).
Сам собою формат DV був розрахований на низьку кваліфікацію користувача і не вимагав від нього яких-небудь особливих знань про формат, швидкості потоку і тому подібне.

Формат відеокамер Якось так повелося історично, що формат відеокамери визначався насамперед носієм відео, на що відбувалося знімання камерою. І справді, недосвідченому споживачеві простіше зрозуміти різницю у форматах якщо і носії відео у різних форматів різні. Епоха цифрових відеокамер для любителів почалася з двох форматів – miniDV і Digital 8 Digital 8

Власний формат Sony, у результаті так і не підтриманий іншими виробниками. Камери цього формату записували відео на звичайні касети Hi8, тому в 1999 році, коли ці камери з'явилися на ринку, вони були хорошою альтернативою досить дорогим у той час miniDV камерам. Окрім цього, частину тодішніх моделей відеокамер Digital 8 уміли відразу переганяти в цифру старі Hi8 аналогові записи – достатньо було просто вставити Hi8 касету в камеру Digital 8 і з DV виходу можна було скидати на комп'ютер оцифроване відео.

MINIDV

Наймасовіший і популярніший формат цифрових відеокамер, отримав свою назву від "батьків", професійних камер DV формату. Професійні камери DV використовували DV касету (її розмір 125х78х14,6 мм), тому зменшений варіант такої касети і дав назву найбільш успішному формату любительських відеокамер – miniDV. Розмір miniDV касети всього в половину сірникової коробки (65х47х12 мм). Формат miniDV касети виявився на рідкість вдалим, тому вони використовуються і зараз у низці камер HDV формату, про які мова піде нижчим. Касета miniDV допускає запис потоку відео з швидкістю до 25 Мбіт/сек і в перерахунку на зрозумілі цифри може зберігати годину відео або, іншими словами, 12 Гбайт.

MINIDV камери найбільш зручні і з погляду подальшого монтажу відео на комп'ютері. DV формат, в якому зберігається відео, не вимагає могутнього комп'ютера як для любительського редагування, так і для проглядання відео. Оскільки в DV форматі використовується по кадрове стиснення, то і редагування відео можливе в нім з точністю до кадру без будь-яких проблем.

DVD камери

Відносно новий формат. Ідея DVD камер досить проста – відео, що знімається, відразу записується на miniDVD диск (8 см в діаметрі) і зняте відео можна потім подивитися на DVD плейєрі або комп'ютері. Ідея хороша, звичайно, але "диявол криється в деталях". По-перше, miniDVD болванки дозволяють записати на одній стороні не більше 20 хвилин в пристойній якості. З підтримкою запису на двошарові miniDVD цей час збільшиться до 35 хвилин, але все одно буде майже в два рази менше, ніж на miniDV касету. По-друге, такі болванки не те що на кожному розі, не в кожному місті можна купити. По-третє, ціна miniDVD дисків істотно більша масових "великих" болванок DVD. По-четверте, операція "відзняв і тут же переглянув" насправді не така швидка, як у відомому рекламному ролику. До речі кажучи, операція фіналізації диска в DVD камерах є їх досить слабке місце, оскільки часто під час цього процесу трапляються збої і інформацію з диска можна врятувати, тільки володіючи деякими навичками роботи з DVD на комп'ютері.

Матриця CCD (Charged Coupled Device) або, як її ще називають, ПЗС (перетворювач світло-сигнал) є прямокутною матрицею зі світлочутливих елементів.

Мабуть, це той параметр, при одному погляді на який ще два-три роки тому відразу ставав зрозумілим клас відеокамери.http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/2011-2012/mzn_2011-2012/mzn_myz/lec_2011-2012/lektion_2_26.10.2011.files/image081.jpg Кількість пікселів у ПЗС (CCD)

Дискусії про оцінювання важливості цього параметра серед любителів вічні. У професіоналів це питання не викликає ніяких дискусій, оскільки в професійних камерах кількість пікселів вже багато років не міняється і мінятися для SD телебачення не буде, оскільки професіоналам досить важко, точніше неможливо, довести необхідність збільшення кількості пікселів, на те вони і професіонали. Реальність же така: кількість пікселів, необхідних саме для фіксації відеозображення залежить ТІЛЬКИ від системи телебачення і складає для PAL 415 000, для NTSC 350 000. Для HDV відеокамер правильна кількість пікселів залежить від підтримуваного камерою дозволу і, зрозуміло, в рази вище, ніж для SD відеокамер http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/2011-2012/mzn_2011-2012/mzn_myz/lec_2011-2012/lektion_2_26.10.2011.files/image083.gif http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/2011-2012/mzn_2011-2012/mzn_myz/lec_2011-2012/lektion_2_26.10.2011.files/image085.gif http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/2011-2012/mzn_2011-2012/mzn_myz/lec_2011-2012/lektion_2_26.10.2011.files/image086.jpg Електронний стабілізатор працює за дуже простою схемою – за рахунок надмірного розміру ПЗС матриці зображення при трясінні все одно залишається в межах матриці і фіксується в необхідний момент. Принцип дії електронного стабілізатора добре видно з рис.

остоїнства електронного стабілізатора – невисока вартість і легкість виготовлення. Недоліки – "залипання" зображення, надмірність матриці, а також артефакти, що помітні і заважають при монтажі фільму. Одним з найістотніших недоліків електронного стабілізатора є надмірність матриці, що приводить до зменшення площі кожного пікселя матриці і падінні через це чутливості камери.

Принцип дії оптичного стабілізатора абсолютно інший – за допомогою рухомих елементів оптичної системи камери зображення утримується строго на ПЗС матриці.Достоїнства оптичного стабілізатора – висока якість стабілізації за рахунок більшої кількості відліків для аналізу, менша кількість пікселів в матриці, немає "залипання" зображення, великі можливі значення експозиції. Дуже важливою перевагою оптичного стабілізатора є висока чутливість відеокамери, оснащеної таким стабілізатором і, внаслідок цього, краща якість зйомки при зниженому освітленні. Недоліки – висока вартість і більше енергоспоживання.

http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/2011-2012/mzn_2011-2012/mzn_myz/lec_2011-2012/lektion_2_26.10.2011.files/image087.jpg Чутливість і розмір матриці безпосередньо зв'язані між собою. Чим більше розмір матриці, тим більша площа пікселя і тим вища чутливість. Розмір матриці вимірюється в долях дюйма і чим менше число в знаменнику дробу, що позначає розмір матриці, тим розмір більший.
Знаменник - число, або алгебраїчний вираз, який стоїть під рискою у записі дробу.
Типові розміри матриць | любительських камер зараз – від 1/6 до 1/2.8. Але треба розуміти, що сучасні відеокамери з, здавалося б, великою матрицею (наприклад, у Canon MVX4i – 1/2.8), мають також і величезну кількість пікселів (у MVX4i – 4 мільйони) плюс електронний стабілізатор. Тому такі матриці мають меншу чутливість, ніж камери з матрицею в 1/4, але з оптичним стабілізатором і 400 000 пікселів.

 


Скачати 240.64 Kb.